Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

XML shēma

Izmantojot programmu Microsoft Excel, varat viegli importēt citās datu bāzēs un lietojumprogrammās izveidotus paplašināmās iezīmēšanas valodas (XML) datus, lai kartētu XML elementus no XML shēmas uz darblapas šūnām, un eksportēt pārskatītos XML datus mijiedarbībai ar citām datu bāzēm un lietojumprogrammām. Iedomājieties, ka šie XML līdzekļi ir kā ierīce ar jau zināmu lietotāja interfeisu, kas pārveido Office Excel par XML datu failu.

Šajā rakstā

Kāpēc XML lieto programmā Excel?

XML ir tehnoloģija, kas radīta strukturētu datu pārvaldei un koplietošanai viegli salasāmā teksta failā. XML seko industrijas standarta vadlīnijām, un to var apstrādāt dažādās datu bāzēs un lietojumprogrammās. Lietojot XML, lietojumprogrammu izstrādātāji var izveidot savus pielāgotus tagus, datu struktūras un shēmas. Īsi sakot, XML lieliski atvieglo datu definīciju, pārraidi, validāciju un interpretāciju starp datu bāzēm, lietojumprogrammām un organizācijām.

XML datu un shēmu faili

Excel galvenokārt strādā ar diviem XML failu tipiem:

 • XML datu faili (.xml), kuri satur pielāgotus tagus un strukturētus datus.

 • Shēmas faili (.xsd), kuros ir ietverti shēmas tagi, kas nosaka tādas kārtulas kā datu tips un validācija.

XML standarts arī definē paplašināmās stila lapu valodas transformācijas (XSLT) (.xslt) failus, kas tiek izmantoti, lai lietotu stilus un transformētu XML datus dažādos prezentācijas formātos. Šīs transformācijas var lietot pirms XML failu importēšanas programmā Excel un pēc XML failu eksportēšanas no Excel. Ja XSLT faili ir saistīti ar XML datu failiem, kurus importējat programmā Excel, jums ir iespēja lietot vai nelietot formatējumu pirms dati tiek pievienoti darblapā, bet tikai tad, ja atverat XML failu, izmantojot komandu Atvērt programmā Excel. Izvēlieties XML failu (*.xml) faila tipu pirms noklikšķināšanas uz pogas Atvērt, lai redzētu XML failus mapē.

Galvenie XML un Excel scenāriji

Lietojot XML un programmu Excel, jūs varat pārvaldīt darbgrāmatas tādos veidos, kas agrāk bija neiespējami vai ļoti grūti. Izmantojot XML kartes, varat viegli pievienot, identificēt un izvilkt noteiktas biznesa datu daļas no Excel dokumentiem. Piemēram, rēķins, kurš satur klienta nosaukumu un adresi, vai atskaite, kurā atrodas pēdējā ceturkšņa rezultāti, vairs nav tikai statiska atskaite. Jūs varat viegli importēt šo informāciju no datu bāzēm un lietojumprogrammām, pārskatīt to un eksportēt uz tām pašām vai citām datu bāzēm un lietojumprogrammām.

Šādi ir galvenie scenāriji, pie kuriem būtu jāgriežas XML līdzekļiem:

 • paplašiniet esošo Excel veidņu funkcionalitāti, kartējot XML elementus esošajās šūnās. Tas ļauj vieglāk izņemt XML datus no jūsu veidnēm un ielikt tajās bez to pārveides.

 • Lietojiet XML datus kā ievadi esošajos aprēķinu modeļos, kartējot XML elementus jau esošajās darblapās.

 • Importējiet XML datu failus jaunā darbgrāmatā.

 • Importējiet XML datus no Web pakalpojuma savā Excel darblapā.

 • Eksportējiet datus no kartētām šūnām uz XML datu failiem neatkarīgi no citiem datiem darbgrāmatā.

Uz lapas sākumu

XML datu lietošanas pamata process programmā Excel

Tālāk redzamā shēma parāda, kā dažādi faili un operācijas strādā kopā, kad jūs lietojat XML programmā Excel. Būtībā procesam ir piecas fāzes:

Pārskats par to, kā Excel strādā ar XML datiem

1. remarka XML shēmas faila (.xsd) pievienošana darbgrāmatai

Darbgrāmatas kopīgošana XML shēmas elementu kartēšana atsevišķās šūnās vai XML tabulās

Callout 3 XML datu faila (XML .xml) importēšana un XML elementu saistīšana ar kartētajām šūnām

Solis 4 datu ievadīšana, kartēto šūnu pārvietošana un Excel funkcionalitātes izmantošana, saglabājot XML struktūru un definīcijas

Callout 5 pārstrādāto datu eksportēšana no kartētajām šūnām uz XML datu failu

Darbs ar XML kartēm

Jūs varat izveidot vai atvērt darbgrāmatu programmā Excel, pievienot darbgrāmatai XML shēmas failu (.xsd) un pēc tam izmantot XML avota uzdevumrūti, lai kartētu shēmas XML elementus individuālās šūnās vai tabulās. Kad esat kartējis XML elementus savā darblapā, varat importēt un eksportēt XML datus no un uz kartētajām šūnām.

Kad jūs savai darbgrāmatai pievienojat XML shēmas failu (.xsd), tad izveidojiet XML karti. Vispārīgi XML kartes tiek izmantotas, lai izveidotu kartētas šūnas un pārvaldītu relācijas starp kartētām šūnām un atsevišķiem elementiem XML shēmā. Bez tam šīs XML kartes tiek lietotas, lai saistītu kartētu šūnu saturu ar elementiem shēmā XML datu failu (.xml) importa un eksporta laikā.

Jūs varat izveidot divu veidu kartētas šūnas: viena kartējuma šūnas un atkārtotas šūnas (kuras parādās kā XML tabulas). Lai jūsu darblapas noformēšanu padarītu ērtāku, jūs varat vilkt kartētās šūnas uz jebkuru vietu darblapā un jebkurā secībā — pat tādā, kas atšķiras no XML shēmas. Varat atlasīt arī, kurus elementus kartēt un kurus ne.

Izmantojot XML kartes, ir svarīgi zināt šādus noteikumus:

 • Darbgrāmata var saturēt vienu vai vairākas XML kartes.

 • Vienā un tajā pašā laikā var kartēt tikai vienu elementu vienā atrašanās vietā.

 • Katra XML karte ir neatkarīga vienība, pat ja vairākas XML kartes vienā un tajā pašā darbgrāmatā attiecas uz vienu un to pašu shēmu.

 • XML karte var saturēt tikai vienu saknes elementu. Ja jūs pievienosiet shēmu, kas nosaka vairāk nekā vienu saknes elementu, jums piedāvās atlasīt, kādu saknes elementu izmantot jaunajā XML kartē.

XML avota uzdevumrūts lietošana

Lai pārvaldītu XML kartes, jūs lietojat XML avota uzdevumrūti. Lai to atvērtu, cilnes Izstrādātājs grupā XML noklikšķiniet uz Avots. Tālāk redzamā shēma parāda galvenos šīs uzdevumrūts līdzekļus.

XML avota uzdevumrūts

1.  Uzskaita XML kartes, kas tika pievienotas darbgrāmatai

2.  Parāda hierarhisku XML elementu sarakstu pašreiz uzskaitītajā XML kartē

3.  Uzstāda tādas opcijas darbam ar XML avota uzdevumrūti un XML datiem, kas nosaka, kā priekšskatīt datus un kontrolēt virsrakstus

4.  Atver XML kartes dialoglodziņu, kuru jūs varat lietot, lai pievienotu, dzēstu vai pārdēvētu XML kartes

5.  Pārbauda, vai jūs varat eksportēt XML datus no pašreizējās XML kartes

Uz lapas sākumu

Elementu veidi un to ikonas

Tālāk minētā tabula apkopo visus XML elementu veidus, ar ko var strādāt Excel, kā arī ikonas, ar ko šie elementi tiek atainoti.

Elementa veids

Ikona

Vecākelements

Pogas attēls

Nepieciešamais vecākelements

Pogas attēls

Atkārtotais vecākelements

ikonas attēls

Nepieciešamais atkārtotais vecākelements

Interneta kalendāru abonēšanas ikona

Bērnelements

Pogas attēls

Nepieciešamais bērnelements

ikonas attēls

Atkārtotais bērnelements

Interneta kalendāru abonēšanas ikona

Nepieciešamais atkārtotais bērnelements

Interneta kalendāru abonēšanas ikona

Attribute

Interneta kalendāru abonēšanas ikona

Nepieciešamais atribūts

Interneta kalendāru abonēšanas ikona

Vienkāršs saturs sarežģītā struktūrā

Interneta kalendāru abonēšanas ikona

Nepieciešamais vienkāršs saturs sarežģītā struktūrā

Pogas attēls

Uz lapas sākumu

Darbs ar viena kartējuma šūnām

Viena kartējuma šūna ir šūna, kas ir kartēta neatkārtotā XML elementā. Viena kartējuma šūnu jūs izveidojat velkot neatkārtotu XML elementu no XML avota uzdevumrūts atsevišķā šūnā savā darbgrāmatā.

Kad velkat neatkārtotu XML elementu darblapā, varat izmantot viedtagu, lai izvēlētos, vai XML elementa nosaukumu iekļaut kā virsrakstu virs viena kartējuma šūnas vai tieši pa kreisi no tās, vai arī kā virsrakstu varat lietot esošās šūnas vērtību.

Viena kartējuma šūnā varat lietot arī formulu, ja šūna ir kartēta XML elementā ar XML shēmas definīcijas (XSD) datu tipu, ko Excel interpretē kā skaitli, datumu vai laiku.

Uz lapas sākumu

Darbs XML tabulās ar atkārtotām šūnām

XML tabulas pēc izskata un funkcionalitātes ir līdzīgas Excel tabulām. XML tabula ir Excel tabula, kas ir kartēta vienā vai vairākos XML atkārtotos elementos. Katra kolonna XML tabulā pārstāv XML elementu.

XML tabula tiek izveidota, kad jūs:

 • Lietojat komandu Importēt (grupā XML cilnē Izstrādātājs), lai importētu XML datu failu.

 • Lai atvērtu XML datu failu, programmā Excel komandu Atvērt un pēc tam dialoglodziņā XML atvēršana atlasiet XML tabula.

 • Lietojat komandu Importēšana no XML datiem (komandu poga No citiem avotiem grupā Iegūt ārējos datus cilnē Dati), lai importētu XML datu failu, un tad dialoglodziņā Importēt datus izvēlaties XML tabula esošā darblapā vai Jauna darblapa

 • Velkat darblapā vienu vai vairākus atkārtotus elementus no uzdevumrūts XML avots.

Izveidojot XML tabulu, XML elementu nosaukumi automātiski tiek izmantoti kā kolonnu virsraksti. Jūs varat tos izmainīt, aizstājot ar jebkuriem vēlamajiem kolonnu virsrakstiem. Taču sākotnējie XML elementu nosaukumi tiek izmantoti vienmēr, kad eksportējat datus no kartētām šūnām.

Darbam ar XML tabulām ir noderīgas divas opcijas zem pogas Opcijas uzdevumrūtī XML avots:

 • Automātiski sapludināt elementus pie kartēšanas     Kad tā tiek atlasīta, Excel no daudziem laukiem, kad tie tiek novietoti darblapā, izveido vienu XML tabulu. Šī opcija strādā, kamēr daudzie lauki tiek nomesti vienā un tajā pašā rindā viens otram blakus. Kad šīs opcija tiek notīrīta, katrs elements parādās kā XML tabula pats par sevi.

 • Maniem datiem ir virsraksti     Kad tā tiek izvēlēta, esošie virsrakstu dati tiek izmantoti kā kolonnu virsraksti atkārtotiem elementiem, kad jūs tos kartējat savā darblapā. Kad opcija tiek notīrīta, par kolonnu virsrakstiem tiek izmantoti XML elementu nosaukumi.

Lietojot XML tabulas, jūs varat viegli importēt, eksportēt un drukāt datus, kas bāzēti uz XML datu avotu. Taču XML tabulām ir daži ierobežojumi attiecībā uz to, kā tos var izkārtot darblapā.

 • XML tabulas ir bāzētas uz rindām, kas nozīmē, ka tās tiek pievienotas no galvenes rindas uz leju. Jūs nevarat pievienot jaunas rindas virs esošajām rindām.

 • Jūs nevarat pārvietot XML tabulu tā, lai jaunie ieraksti tiktu pievienoti labajā pusē.

Kolonnās varat lietot formulas, kuras ir kartētas XML elementos ar XML shēmas definīcijas (XSD) datu tipu, ko Excel interpretē kā skaitli, datumu vai laiku. Tāpat kā Excel tabulā, formulas XML tabulā, kad tai tiek pievienotas jaunas rindas, tiek aizpildītas kolonnā lejup.

XML kartes drošības ievērošana

XML karte un tās datu avota informācija tiek saglabāta nevis noteiktā darblapā, bet gan Excel darbgrāmatā. Ļaunprātīgs lietotājs var apskatīt šo kartes informāciju, lietojot Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) makro. Turklāt, ja jūs saglabājat savu darbgrāmatu kā makro iespējotu Excel Office Open XML formāta failu, šo kartes informāciju var apskatīties, izmantojot Microsoft Notepad vai citu teksta rediģēšanas programmu.

Ja vēlaties turpināt izmantot kartes informāciju, bet noņemt potenciāli diskrētu datu avota informāciju, jūs varat dzēst no darbgrāmatas XML shēmas datu avota definīciju, taču joprojām eksportēt XML datus, vienkārši notīrot izvēles rūtiņu Saglabāt datu avota definīciju darbgrāmatā dialoglodziņā XML kartes rekvizīti, kurš ir pieejams no komandas Kartes rekvizīti grupā XML cilnē Izstrādātājs.

Ja jūs dzēšat darblapu pirms kartes dzēšanas, kartes informācija par datu avotiem un, iespējams, cita jutīga informācija joprojām tiek saglabāta darbgrāmatā. Ja atjaunināt darbgrāmatu ar nolūku noņemt jutīgu informāciju, pārliecinieties, ka nodzēsāt XML karti pirms darblapas, lai kartes informācija tiktu dzēsta no darbgrāmatas uz visiem laikiem.

Uz lapas sākumu

XML datu imports

Jūs varat importēt XML datus jau esošā XML kartē savā darbgrāmatā. Importējot datus, saistiet datus no faila ar XML karti, kura tiek glabāta jūsu darbgrāmatā. Tas nozīmē, ka katram datu elementam XML datu failā būs attiecīgs elements XML shēmā, kuru jūs kartējat no XML shēmas faila vai secinātas shēmas. Katrai XML kartei var būt tikai viens XML datu saistījums, un XML datu saistījums ir saistīts ar visiem kartējumiem, kuri tika izveidoti no vienas XML kartes.

Jūs varat parādīt dialoglodziņu XML kartes rekvizīti (Noklikšķiniet uz Kartes rekvizīti cilnes Izstrādātājs grupā XML.), kurā ir trīs opcijas, visas atzīmētas pēc noklusējuma, kurās varat iestatīt vai notīrīt XML datu saistījuma darbības kontroli:

 • Importējot un eksportējot validēt datu atbilstību shēmai    Norāda, vai Excel validēs datus atbilstoši XML kartei datu importa laikā. Noklikšķiniet uz šīs opcijas, ja vēlaties pārliecināties, ka jūsu importējamie XML dati atbilst XML shēmai.

 • Pārrakstīt esošos datus ar jaunajiem datiem    Nosaka, vai dati tiks pārrakstīti datu importa laikā. Noklikšķiniet uz šīs opcijas, ja vēlaties aizstāt esošos datus ar jauniem, piemēram, kad jaunākie dati atrodas jaunajā XML datu failā.

 • Pievienot jaunos datus esošajām XML tabulām    Norāda, vai datu avota saturs tiks pievienots esošajiem datiem darblapā. Noklikšķiniet uz šīs opcijas, piemēram, kad XML tabulā konsolidējat datus no vairākiem līdzīgiem XML datu failiem vai nevēlaties pārrakstīt saturu šūnai, kurā atrodas funkcija.

Importējot XML datus, jums varētu būt vēlme pārrakstīt dažas kartētās šūnas, bet citas ne. Piemēram, dažas kartētās šūnas satur formulas un jūs nevēlaties tās pārrakstīt, importējot XML failu. Šādā gadījumā ir divas pieejas, kuras varat izmantot:

 • Pirms importējat XML datus, noņemiet kartējumu tiem elementiem, kurus nevēlaties pārrakstīt. Pēc XML datu importa varat atkal nokartēt XML elementus šūnās, kuras satur formulas, tā, lai varētu eksportēt formulu rezultātus uz XML datu failu.

 • Izveidojiet divas XML kartes no vienas un tās pašas XML shēmas. Lietojiet vienu XML karti XML datu importam. Šajā "importa" XML kartē nekartējiet elementus šūnās, kas satur formulas vai citus datus, ko nevēlaties pārrakstīt. Otru XML karti izmantojiet datu eksportam. Šajā "eksporta" XML kartē kartējiet elementus, kurus vēlaties eksportēt uz XML failu.

Piezīme.: Excel 2003 ir pēdējā versija, kurā tiek atbalstīta iespēja no lietotāja interfeisa importēt XML datus no tīmekļa pakalpojuma, izmantojot datu izgūšanas pakalpojuma savienojuma (.uxdc) failu, lai izveidotu savienojumu ar datu avotu. Ja atvērsit programmā Excel 2003 izveidotu darbgrāmatu, datus joprojām varēsit skatīt, bet nevarēsit rediģēt vai atsvaidzināt avota datus.

Darbs ar secinātu shēmu

Ja importējat XML datus, iepriekš nepievienojot atbilstošu XML shēmu, lai izveidotu XML karti, Excel mēģina izsecināt shēmu jūsu vietā, pamatojoties uz XML datu failā noteiktajiem tagiem. Secināta shēma tiek uzglabāta darbgrāmatā un ļauj jums strādāt ar XML datiem, ja XML shēmas fails nav saistīts ar darbgrāmatu.

Kad strādājat ar importētiem XML datiem, kuriem ir secināta shēma, jūs varat pielāgot arī uzdevumrūti XML avots. Atlasiet opciju Priekšskatīt datus uzdevumrūtī no pogas Opcijas, lai parādītu pirmo datu rindu kā parauga datus elementu sarakstā, ja pašreizējā datu sesijā esat importējis XML datus, kas saistīti ar XML karti Excel.

Jūs nevarat eksportēt Excel secinātu shēmu kā atsevišķu XML shēmas datu failu (.xsd). Lai gan eksistē XML shēmu redaktori un citas XML shēmas failu izveides metodes, tie varētu arī nebūt viegli pieejami vai arī jūs varētu nezināt, kā tos lietot. Kā alternatīvu varat lietot Excel 2003 XML rīku pievienojumprogrammas versiju 1.1, kura var izveidot shēmas failu no XML kartes. Papildinformāciju skatiet rakstā Excel 2003 XML rīku pievienojumprogrammas versijas 1.1 lietošana.

XML datu eksports

XML dati tiek eksportēti, eksportējot darblapas kartētu šūnu saturu. Kad jūs eksportējat datus, Excel piemēro šādus noteikumus, lai noteiktu, kurus datus un kā saglabāt:

 • Tukši vienumi netiek izveidoti, ja neobligātam elementam ir tukšas šūnas, bet, ja nepieciešamajam elementam ir tukšas šūnas, tiek izveidoti tukši vienumi.

 • Datu rakstīšanai tiek lietots unikoda pārvēršanas formāta-8 (UTF-8) kodējums.

 • Visas nosaukumvietas ir noteiktas saknes XML elementā.

 • Excel pārraksta esošos nosaukumvietu prefiksus. Noklusējuma nosaukumvietām ir piešķirts prefikss ns0. Secīgiem nosaukumvietām ir ns1, ns2 līdz ns<count> kur<count > ir XML failā ierakstīto nosaukumvietu skaits.

 • Komentāru mezgli nav saglabāti.

Var parādīt dialoglodziņu XML kartes rekvizīti (Noklikšķiniet uz Kartes rekvizīti cilnes Izstrādātājs grupā XML.) pēc tam izmantojiet opciju Importējot un eksportējot validēt datu pret shēmu (aktīva pēc noklusējuma), lai norādītu, vai Excel validēs datus atbilstoši XML kartei, eksportējot datus. Noklikšķiniet uz šīs opcijas, ja vēlaties pārliecināties, ka jūsu eksportētie XML dati atbilst XML shēmai.

Excel makro iespējota Office Open XML formāta faila lietošana

Excel darbgrāmatu var saglabāt dažādos failu formātos, ieskaitot arī Excel makro iespējotā Office Open XML formāta failā (.xlsm). Programmai Excel ir noteikta XML shēma, kas nosaka Excel darbgrāmatas saturu, ieskaitot XML tagus, kuri uzglabā tādu darbgrāmatas informāciju kā datus un rekvizītus un nosaka vispārējo darbgrāmatas struktūru. Pielāgotas lietojumprogrammas var izmantot šo Excel makro iespējoto Office XML formāta failu. Piemēram, izstrādātāji var vēlēties izveidot pielāgotu lietojumprogrammu, kas meklēs datus, kuri ir saglabāti šajā formātā, vairākās darbgrāmatās, un izveidot atskaišu sistēmu, kas balstās uz atrastajiem datiem.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat vērsties pie speciālista Excel Tech kopienā vai saņemt atbalstu Answers kopienā.

Skatiet arī

XML datu importēšana

XML elementu kartēšana uz XML kartes šūnām

XML datu eksportēšana

Kartēto XML datu pievienošana vai pārrakstīšana

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×