Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārietu uz programmu Skype darbam

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārietu uz programmu Skype darbam

Nolasīšanas simbols ar etiķeti Ekrāna lasītāja saturs. Šī tēma ir par ekrāna lasītāja lietošanu kopā ar Office

Šis raksts ir paredzēts lietotājiem ar redzes traucējumiem, kuri izmanto Office produktus kopā ar ekrāna lasītāja programmu, un ir iekļauts Office pieejamības satura kopā. Lai saņemtu papildu vispārīgu palīdzību, skatiet Microsoft atbalsta sākumlapu.

Skype darbam ietver pieejamības līdzekļus, kas ļauj cilvēkiem ar ierobežotām darbspējām, piemēram, ar ierobežotu veiklību vai ar redzes traucējumiem, ērtāk izmantot sanāksmju un ziņojumapmaiņas lietotni. Papildinformāciju par pieejamības iestatījumiem un līdzekļiem, kas ir specifiski platformā, skatiet rakstā ierīces iestatīšana darbam ar pieejamību programmā Microsoft 365.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Informāciju par īsinājumtaustiņiem skatiet sadaļā Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieminēta arī JAWS funkcionalitāte. Lai iegūtu papildinformāciju par JAWS darbam ar Windows, skatiet sadaļu JAWS darbam ar Windows īsā lietošanas pamācība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Iepazīšanās ar Skype darbam izkārtojumu

Izmantojot Skype darbam, varat plānot un rīkot tiešsaistes sapulces, kurās piedalās pat 250 dalībnieku. Turklāt varat zvanīt kolēģiem un sūtīt ziņojumus. Elementi, kas iekļauti Skype darbam lietotāja interfeisā, mainās atkarībā no atlasītā saziņas elementa: kontaktpersonas, sarunas, tālruņa zvani vai sapulces.

Ja jums ir pavājināta redze vai redzes traucējumi, vai kustību traucējumi, izveidojiet iedomātu Skype darbam interfeisa modeli. Interfeisa apgabali un specifiskie elementi ir norādīti tālāk tabulā.

Apgabals

Elementi, ko atradīsit šajā apgabalā

Pirmajā rindā: izvēļņu josla vai jūsu personalizētā ziņa

 • Ja izmantojat programmas noklusējuma skatu, pirmajā rindā ir pieejams tekstlodziņš Kas šodien notiek?. Tajā tiek rādīta jūsu personalizētā ziņa.

 • Ja maināt noklusējuma skatu, lai tiktu rādīta programmas izvēļņu josla, izvēļņu josla ir pieejama pirmajā rindā, un tai seko tekstlodziņš Kas šodien notiek?.

Otrā rinda: informācija par jums

 • Lietotājvārds

 • Izvēlne Statuss. Tiek rādīts jūsu statuss, piemēram, Pieejams, Aizņemts vai Netraucēt, kā arī citas opcijas.

 • Tekstlodziņš Atrašanās vietas iestatīšana un poga. Šeit tiek rādīta jūsu atrašanās vieta vai varat iestatīt atrašanās vietu.

Trešā rinda: ciļņu grupa, kurā mainās informācija, kas tiek rādīta galvenajā lietotāja interfeisa apgabalā, un opciju poga

 • Cilne Kontaktpersonas. Šeit tiek rādīta informācija par kontaktpersonām.

 • Cilne Tērzētavas (ja tā ir pieejama jūsu kontam). Šeit tiek rādīta informācija par tērzētavām, kuru dalībnieks jūs esat vai kurām sekojat.

 • Cilne Sarunas . Šeit tiek rādīta informācija par pašreizējām un iepriekšējām sarunām.

 • Cilne Tālrunis. Šeit tiek rādīta informācija par jūsu balss pastu un numuru sastādīšanas tastatūra tālruņa zvanu veikšanai (ja tā ir pieejama jūsu kontam).

 • Cilne Sapulces. Šeit tiek rādīta informācija par gaidāmajām sapulcēm.

 • Poga Opcijas. Ļauj piekļūt programmas iestatījumiem.

 • Poga Rādīt izvēlni. Ļauj piekļūt tālāk norādītajām pogām un izvēlnēm.

  • Izvēlne Fails

  • Poga Tūlītēja sapulce

  • Izvēlne Rīki

  • Izvēlne Palīdzība

  • Slēdzis Rādīt izvēļņu joslu. Lietotāja interfeisa pirmajā rindā tiek parādīta vai paslēpta programmas izvēļņu josla.

Mainīgs rindu skaits: informācija, kas atbilst atlasītajai cilnei

Ja atlasāt cilni kontaktpersonas , tiek rādīta tālāk minētā informācija:

 • Meklēšanas lodziņš Atrast kādu personu. Tiek meklētas personas jūsu organizācijā vai Skype darbam direktorijā (ja šis līdzeklis ir pieejams jūsu organizācijā).

 • Skatā Kontaktpersonas tiek rādītas šādas cilnes:

  • Cilne Grupas. Jūsu kontaktpersonas tiek rādītas un grupētas izlasē, pielāgotajās grupās un citās kontaktpersonās.

  • Cilne Statuss. Jūsu kontaktpersonas tiek rādītas un grupētas pēc statusa, piemēram, TiešsaistēPrombūtnē un tā tālāk.

  • Cilne Attiecības. Kontaktpersonas tiek rādītas un grupētas pēc privātuma līmeņa, piemēram, Kolēģi, Draugi un ģimene, Darbgrupas un citas grupas.

  • Cilne Jauns. Tiek rādītas personas, kas ir pievienojušas jūs saviem kontaktpersonu sarakstiem.

  • Poga Pievienot kontaktpersonu, Izveidot grupu un Pielāgot kontaktpersonu sarakstu. Tiek pievienotas kontaktpersonas, izveidotas grupas un iestatītas ekrāna opcijas.

 • Kontaktinformācija katrai personai ietver nosaukumu, statusu un ierīces iespējas (piemēram Iespējota videokamera).

Ja atlasāt cilni Sarunas, tiek rādīta tālāk minētā informācija:

 • Cilne Visas sarunas. Šeit tiek rādīta informācija par pašreizējām un iepriekšējām sarunām.

 • Cilne Neatbildētas sarunas. Tiek parādītas neatbildētās sarunas.

 • Poga Zvani. Tiek parādīta zvanu vēsture.

 • Visas sarunas vai visi zvani jūsu zvanu vēsturē.

Izvēloties cilni Tālrunis, tiek parādīta tālāk norādītā informācija (ja tā ir iespējota jūsu kontam):

 • Meklēšanas lodziņš Atrodiet kādu personu vai tērzētavu vai sastādiet numuru. Tiek meklētas personas jūsu organizācijā; varat arī sastādīt tālruņa numuru.

 • Numuru sastādīšanas tastatūras pogas. Ļauj ievadīt tālruņa numuru vai atkārtoti sastādīt iepriekšējo numuru un veikt tālruņa zvanu.

 • Izvēlne Skatīt balss pasta opcijas. Tiek parādīta izvēlne, kurā ietvertas šādas komandas: Zvanīt uz balss pastu, Mainīt sveicienus un Iestatiet balss pastu.

 • Visiem balss pasta ziņojumiem.

Ja atlasāt cilni Sapulces, tiek parādīta tālāk minētā informācija:

 • Poga Tūlītēja sapulce. Tiek sākta tūlītēja sapulce.

 • Visas sapulces, kas grupētas pēc plānotā datuma.

Pēdējā rinda: informācija par galveno ierīci

Izvēlne Atlasīt galveno ierīci. Tiek parādīta audio un video informācija par galveno ierīci.

Navigācija, izmantojot tastatūru

Programmā Skype darbam varat izmantot īsinājumtaustiņus. Informāciju skatiet rakstā Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam. Tālāk norādīti daži bieži lietotie īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam.

 • Lai pārvietotos uz priekšu pa Skype darbam lietotāja interfeisa elementiem, nospiediet tabulēšanas taustiņu, bet, lai pārietu atpakaļ, nospiediet taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš.

 • Lai pārvietotos izvēļņu joslā vai pārvietotos starp cilnēm, nospiediet labo vai kreiso bulttaustiņu.

 • Lai pārvietos starp vienumiem saraksta rūtī, nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu.

 • Lai atlasītu vienumu, nospiediet taustiņu Enter. Lai aizvērtu dialoglodziņu vai pārvietotu fokusu iepriekšējā vietā, nospiediet taustiņu Esc.

 • Lai parādītu vai paslēptu izvēļņu joslu Skype darbam galvenā loga augšējā rindā, nospiediet taustiņu Alt. Izvēļņu joslā ir pieejamas četras izvēlnes: Fails (Alt+F), Tikties tūlīt (Alt+M), Rīki (Alt+T) un Palīdzība (Alt+H). Varat atvērt izvēlnes elementus, vispirms nospiežot izvēlnes īsinājumtaustiņu un pēc tam attiecīgā izvēlnes elementa burtu (ar pasvītrojumu). Piemēram, lai atvērtu izvēlnes elementu Opcijas izvēlnē Rīki, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+T, O.

 • Galvenā loga ciļņu atvēršana

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+1, lai atvērtu cilni Kontaktpersonas.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+2, lai atvērtu cilni Tērzētavas.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+3, lai atvērtu cilni Sarunas.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+4, lai atvērtu cilni Tālrunis.

  • Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+5, lai atvērtu cilni Sapulces.

 • Lai sāktu saziņu ar kontaktpersonu, sarakstā Kontaktpersonas atkārtoti nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdams kontaktpersonas vārds, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu opciju izvēlni. Lai naviģētu izvēlnē, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter.

Īpaši apsvērumi darbā ar programmu Skype darbam

Tūlītējā ziņojuma teksta lieluma maiņa

Ja vēlaties mainīt teksta lielumu parādītajās sarunās, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Sarunas logā nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams “More options button” (poga Papildu opcijas), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek parādīta izvēlne Papildu opcijas.

 2. Lai atlasītu izvēlnes elementu Tūlītējā ziņojuma teksta parādīšanas lielums, nospiediet taustiņu T.

 3. Lai atlasītu vēlamo teksta parādīšanas lielumu, spiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdama nepieciešamā vērtība; pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme.: Tādējādi tiek mainīts teksta lielums ekrānā, bet ne teksta lielums ziņojumā, kuru nosūtāt.

  Padoms.: Lai ātri pārvietotu fokusu atpakaļ uz tūlītējā ziņojuma ievades apgabalu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Shift+M.

Ekrāna lasītāja skaļuma pielāgošana, veicot vai saņemot zvanu

Ja jūsu datorā ir pieejamas Dolby audio vadīklas, iespējams, būsit ievērojuši, ka ekrāna lasītāja balss komentāru skaļuma līmenis samazinās, kad veicat vai saņemat zvanus, izmantojot programmu Skype darbam. Šī problēma ir zināma, un tiek strādāts pie tās risinājuma programmā Windows 10 attiecībā uz visiem audio ierīču ražotājiem. Kamēr labojums nav ieviests visām ierīcēm, jūs varat novērst šo skaļuma samazināšanas problēmu, izmantojot jebkuru no divām tālāk norādītajām metodēm.

 • Pievienojiet ārējos USB skaļruņus. Skaļruņi, kuriem nav USB savienojuma, izmanto ierīcē iebūvēto audio ar Dolby draiveri. Pievienojiet ārējos USB skaļruņus ierīcei, nevis izmantojiet iebūvētos skaļruņus vai skaļruņus, kas pievienoti ligzdai.

 • Atspējojiet audio draivera Dolby līdzekli. Lai piekļūtu Dolby līdzeklim, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Programmā Windows 10 nospiediet Windows logotipa taustiņu+I, lai atvērtu sadaļu Iestatījumi, un rakstiet skaņa. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdams “Sound” (Skaņa), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  2. Iestatījumu dialoglodziņā Skaņa nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdama jūsu pašreizējā audio ierīce, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Alt+P, lai atvērtu sadaļu Rekvizīti.

  3. Lai atvērtu cilni Dolby, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams “Dolby”, un pēc tam spiediet labo bulttaustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Selected, Dolby tab” (Atlasīts, cilne Dolby).

Teletaipa (TTY) režīma ieslēgšana programmā Skype darbam

Ja izmantojat teletaipa ierīci (TTY), ieslēdziet programmu Skype darbam TTY režīmā, veicot tālāk norādītās darbības.

 1. Programmā Skype darbam, lai izvēlnē Rīki atvērtu izvēlni Opcijas , nospiediet taustiņu kombināciju ALT + T + O. Jūs dzirdat: "Skype for Business, Options".

 2. Nospiediet lejupvērsto bulttaustiņu, līdz dzirdams “Phones tab item” (cilnes vienums Tālruņi), un pēc tam nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Unchecked, Turn on TTY checkbox” (Nav atzīmēts, ieslēgt TTY izvēles rūtiņu).

 3. Lai ieslēgtu TTY režīmu, nospiediet atstarpes taustiņu. Dzirdams šāds teksts: “Checked” (Atzīmēts).

Pakalpojuma Skype darbam lietošana ar runas atpazīšanu

Runas atpazīšanas rīki ir noderīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un cilvēkiem, kuriem ir nepieciešamas balss komandas (nevis tastatūra un pele), lai izmantotu Microsoft produktus, tostarp Skype darbam.

Varat izmantot trešo pušu runas atpazīšanas rīkus vai funkciju Runas atpazīšana, kas ir iebūvēta operētājsistēmā Windows. Lai iespējotu runas atpazīšanu datorā, skatiet rakstu Runas atpazīšanas izmantošana.

Skatiet arī

Izmantot ekrāna lasītāju, lai veiktu vai saņemtu tālruņa zvanu programmā Skype darbam

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai kopīgotu ekrānu programmā Skype darbam

Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Sapulces pieejamības uzlabošana, izmantojot programmu Skype darbam

Programma Skype darbam, kas paredzēta Android platformai, ietver pieejamības līdzekļus, kas ļauj cilvēkiem ar ierobežotām darbspējām, piemēram, ar ierobežotu veiklību vai ar redzes traucējumiem, ērtāk izmantot sanāksmju un ziņojumapmaiņas lietotni. Papildinformāciju par pieejamības iestatījumiem un līdzekļiem, kas ir specifiski platformā, skatiet rakstā ierīces iestatīšana darbam ar pieejamību programmā Microsoft 365.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Android tālrunī. Izmantojot Android planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Iepazīšanās ar Skype darbam izkārtojumu

Kad būsit ieslēdzis programmu Skype darbam savā Android tālrunī, izkārtojumā atradīsit tālāk minētos elementus:

Piezīme.:  Skype darbam izvēlas saturu, ko rādīt, ņemot vērā pēdējās darbības. Ierīcē parādītais saturs var atšķirties.

 • Jūsu profils, poga Sapulces, poga zvanīšanai Tālrunis (ja funkcija ir pieejama jūsu kontam) un poga Kontaktpersonas.

 • Lodziņš Meklēt kontaktpersonas vai lodziņš Meklēt uzņēmuma direktorijā (atkarībā no jūsu konta iestatījumiem).

 • Virsraksts Drīzumā (ja jums drīzumā ir gaidāmas sapulces).

 • Virsraksts Pēdējās, kurā ir norādītas visas pēdējās saziņas darbības, tostarp sapulces.

Pārvietošanās, izmantojot skārienievadi

Pārvietošanās ar skārienievadi, izmantojot TalkBack.

 • Lai ritinātu augšup, lejup, pa kreisi vai pa labi, ar diviem pirkstiem pavelciet attiecīgajā virzienā.

 • Lai atlasītu komandu vai lietotāja interfeisa elementu, pieskarieties vienu reizi.

 • Lai aktivizētu atlasīto komandu vai lietotāja interfeisa elementu, veiciet dubultskārienu.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā Skype darbam veiktu vai saņemtu tālruņa zvanu

TalkBack izmantošana prezentācijas kopīgošanai programmā Skype darbam Android ierīcēm

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem pakalpojumā Microsoft 365

Sapulces pieejamības uzlabošana, izmantojot programmu Skype darbam

Skype darbam programma darbam ar Windows Phone ietver pieejamības līdzekļus, kas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram, ierobežotu veiklību vai vāju redzi, palīdz izmantot sapulču un ziņojumapmaiņas programmu.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu Windows tālrunī. Izmantojot planšetdatoru vai PC datoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

Šajā tēmā

Iepazīšanās ar Skype darbam izkārtojumu

Skype darbam galvenā skata augšējā labajā stūrī ir poga mana informācija , kas rāda jūsu profila attēlu un pašreizējo pieejamības statusu. Varat izmantot šo pogu, lai piekļūtu jūsu personiskās piezīmes pievienošanai vai rediģēšanai, mainītu savu pieejamības statusu, izrakstītu un mainītu zvanu pāradresācijas iestatījumus.

Zem pogas mana informācija ir pašreizējā skata virsraksts. Ir trīs skati: kontaktpersonas, nesenāsun sapulces. Atverot Skype darbam, tā tiek atvērta skatā kontaktpersonas . Jūsu kontaktpersonu grupas ir norādītas šajā skatā, un jūs varat veikt navigāciju un atvērt grupas, lai piekļūtu savām kontaktpersonām.

Pēdējā skatā ir uzskaitītas pēdējās darbības, piemēram, sarunas un zvani. Skatā sapulces ir redzamas jūsu gaidāmās sapulces.

Katra skata lejasdaļā ir programmas josla, kurā ir šādas pogas:

 • Tastatūra tālruņa numuru ievadīšanai un zvanu veikšanai.

 • Balss pasts , lai klausītos saņemtos balss pasta ziņojumus.

 • Meklējiet personas meklēšanas organizācijas direktorijā.

Piezīme.: Pieejamās pogas var atšķirties atkarībā no jūsu organizācijas Skype darbam uzstādīšanas.

Varat izvērst lietojumprogrammas joslu, lai atlasītu Izrakstīties, Iestatījumivai par Skype darbam.

Navigācija, izmantojot skārienievadi

Lai naviģētu un pārvietotos pa Skype darbam elementiem, veiciet tālāk norādītās darbības.

 • Pavelciet pa labi, lai pārietu uz priekšu, un pavelciet pa kreisi, lai atgrieztos skatā vai sarakstā.

 • Lai atlasītu, atvērtu vai izvērstu vienumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 • Lai pārslēgtos starp kontaktpersonām, pēdējiemun Sapulču skatiem, ar diviem pirkstiem pavelciet pa kreisi vai pa labi.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Skype darbam programmā  Outlook tīmeklī ietver pieejamības līdzekļus, kas ļauj cilvēkiem ar ierobežotām darbspējām, piemēram, ar ierobežotu veiklību vai ar redzes traucējumiem, ērtāk izmantot ziņojumapmaiņas lietotni.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Ja izmantojat Skype darbamOutlook tīmeklī, iesakām izmantot Microsoft Edge kā tīmekļa pārlūkprogrammu. Tā kā Skype darbamOutlook tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Arī bieži lietotās saīsnes, piemēram, F1 (palīdzība) un CTRL + O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu — nav Outlook tīmeklī.

Šajā tēmā

Iepazīšanās ar Skype darbam izkārtojumu

Skype darbam programmā Outlook tīmeklī darbojas Outlook tīmeklī. Outlook tīmeklī kreisajā augšējā stūrī ir pieejams Microsoft 365 lietojumprogrammu palaidējs. Tajā pašā joslā, pa labi ir pieejama poga Skype darbam programmas Skype darbam palaišanai.

Pirmo reizi atverot Skype darbam programmā Outlook tīmeklī, cilne Visas kontaktpersonas ir aktīva. Pirmajā no abām cilnēm tiek rādītas visas Skype darbam kontaktpersonas, sakārtotas alfabēta secībā pēc vārda. Otrajā cilnē Tiešsaistē ir norādītas tikai Skype darbam kontaktpersonas, kas pašreiz ir tiešsaistē.

Uz kontaktpersonas vārda nospiežot taustiņu Enter, tiek atvērta tērzēšanas saruna ar attiecīgo personu. Rūts Kontaktpersonas tiek aizstāta ar tērzēšanas rūti. Tērzēšanas rūts augšdaļā tiek rādīts kontaktpersonas vārds un statuss, kā arī poga Pievienot personas, kas sniedz iespēju tērzēšanai pievienot papildu personas. Zem kontaktpersonas informācijas tiek rādīti sarunā nosūtītie ziņojumi. Skype darbam tērzēšanas rūts apakšdaļā ir pieejams tērzēšanas ievades lauks, kurā varat rakstīt ziņojumu. Pa labi no tērzēšanas ievades lauka atrodas emocijzīmju ikona.

Rūts labajā daļā ir pieejamas trīs vadīklas. Izmantojot lodziņu Meklēt programmā Skype, varat meklēt Skype darbam kontaktpersonas. Izmantojot pogu Kontaktpersonas, tiek atvērtas kontaktpersonu rūtis. Izmantojot pogu Jauna tērzēšana, tiek sākta jauna saruna ar vienu vai vairākām Skype darbam kontaktpersonām.

Ja ir aktīvas sarunas, labajā rūts daļā zem šīm trim vadīklām tiek rādītas dalībnieku ikonas.

Apakšējā labajā Skype darbam rūts daļā ir pieejami divi papildu vienumi: tērzēšanas paziņojumu pārslēgšanas ikona un atsauksmju sniegšanas ikona. Pirmā ikona ieslēdz vai izslēdz Outlook tīmeklī tērzēšanas paziņojumus. Otrā ikona jaunā pārlūkprogrammas cilnē atver atsauksmju veidlapu, kurā varat nosūtīt ziņojumu Skype darbam darba grupai.

Naviģācija, izmantojot tastatūru

Naviģējiet Skype darbam programmā Outlook tīmeklī un cikliski pārlūkojiet ekrāna elementus, izmantojot tastatūru un iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Varat arī izmantot citu ekrāna lasītāju, piemēram, JAWS. Lai ieslēgtu vai izslēgtu Windows līdzekli Diktors, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Windows logotipa taustiņš+Enter.

 • Kad ekrāna lasītājs ir ieslēgts, lai naviģētu uz Skype darbam programmā Outlook tīmeklī, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz dzirdams šāds teksts: “Open the App Launcher” (Atvērt lietojumprogrammu palaidēju). Pēc tam spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz dzirdams šāds teksts: “Use the Down arrow key to use the Skype for Business conversations pane" (Izmantot lejupvērsto bulttaustiņu, lai lietotu Skype darbam sarunu logu), un nospiediet atstarpes taustiņu.

 • Lai pārvietotos starp Skype darbam vadīklām, izmantojiet tabulēšanas taustiņu (doties uz priekšu) un taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš (doties atpakaļ). Izmantojiet lejupvērsto bulttaustiņu, lai pārvietotos sarakstā uz leju. Lai atlasītu vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

  Tā kā šī Skype darbam versija darbojas tikai Outlook tīmeklī ietvaros, pāriešana no Skype darbam vadīklām uz Outlook tīmeklī vadīklām ir vienkārša. Tikpat vienkārši var pāriet atpakaļ, nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+F6 vai Shift+tabulēšanas taustiņš.

 • Lai pārvietotos no cilnes Visas kontaktpersonas uz sarakstu Kontaktpersonas, nospiediet taustiņu Tab, līdz atskan pirmās kontaktpersonas vārds.

 • Lai sarakstā Kontaktpersonas pārietu no viena kontaktpersonas vārda uz citu, nospiediet lejupvērsto bultiņu vai augšupvērsto bultiņu. Kad fokuss ir uz kontaktpersonas, tiek nosaukts kontaktpersonas vārds vai e-pasta adrese un pašreizējais statuss. Lai sāktu sarunu ar atlasīto kontaktpersonu, nospiediet taustiņu Enter.

 • Ja jūsu ekrāna lasītājs pārtrauc lasīšanu vai darbojas neparedzēti, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Tab, lai aizvērtu pašreizējo logu, un tad vēlreiz nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Tab, lai logu atvērtu. Tādējādi ekrāna lasītāja fokuss tiks atiestatīts uz pašreizējo logu.

 • Lai aizvērtu Skype darbam, nospiediet taustiņu Esc.

Skatiet arī

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai sūtītu tūlītējo ziņojumu programmā Skype darbam

Izmantojiet ekrāna lasītāju, lai pievienotu personas kontaktpersonu sarakstam programmā Skype darbam

Īsinājumtaustiņi programmai Outlook

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Sapulces pieejamības uzlabošana, izmantojot programmu Skype darbam

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×