Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.
Ekrāna lasītāja lietošana, lai ieplānotu Skype sapulču apraidi

Šis raksts ir lietotājiem, kuri izmanto ekrāna lasītāja programmu, piemēram, Windows Diktors, JAWS vai NVDA ar Microsoft 365 produktiem. Šis raksts ir daļa no Microsoft 365 ekrāna lasītājaatbalsta satura kopas, kurā varat atrast plašāku pieejamības informāciju par mūsu programmām. Lai saņemtu vispārīgu palīdzību, apmeklējiet Microsoft atbalsts.

Izmantojiet tastatūru un līdzekli Diktors (iebūvēto Windows ekrāna lasītāju), lai ieplānotu Skype sapulču apraide sapulces vai pasākumus tiešsaistes auditorijām līdz 10 000 dalībnieku.

Ja ieplānojat sapulci programmā Outlook un uzaicināt vairāk nekā 250 personas, plānošana automātiski pārslēdzas uz Skype sapulču apraide portālu.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Informāciju par īsinājumtaustiņiem skatiet sadaļā Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Windows ekrāna lasītāju Diktors. Lai iegūtu papildinformāciju par Diktora izmantošanu, dodieties uz sadaļu Pilnīgs līdzekļa Diktors ceļvedis.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat šo programmu PC datorā. Izmantojot Windows tālruni vai planšetdatoru, dažas navigācijas darbības un žesti var atšķirties.

 • Tā kā Skype sapulču apraide darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, īsinājumtaustiņi ir citādi nekā datora programmā. Piemēram, pāriešanai pie un no komandām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt) attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis Skype sapulču apraide.

Šajā tēmā

Pierakstīšanās Skype sapulču apraides portālā

Izmantojiet savu darba vai mācību iestādes kontu, lai pierakstītos portālā.

 1. Pārlūkprogrammā pārejiet uz Skype sapulču apraides portālu. Tiek atvērts pierakstīšanās logs.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots lietotājvārds, pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Piezīme.: Ja jūsu lietotājvārds netiek atskaņots, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Use another account, link” (Izmantot citu kontu, saite), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Ierakstiet lietotājvārdu, ko vēlaties izmantot, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Tiek atskaņots: “Password, editing” (Parole, rediģēšana). Ierakstiet savu paroli un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Tiek atvērta Skype sapulču apraide portāla lapa.

Sapulces ieplānošana

Norādiet datumu un laiku, dalībniekus un viņu piekļuves veidus jūsu apraidei.

 1. Skype sapulču apraide portāla lapā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “New meeting button” (Poga Jauna sapulce), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

  Tiek atvērta lapa Sapulces iestatījumi.

 2. Definējiet tālāk norādīto sapulces detalizēto informāciju.

 3. Kad esat definējis sapulces iestatījumus un detalizēto informāciju, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Create button” (Poga Izveidot), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 4. Tiek atvērta sapulces kopsavilkuma lapa. Norādījumus par to, kā nosūtīt uzaicinājumu, skatiet rakstā Uzaicinājuma nosūtīšana.

Sapulces tēmas, laika un ilguma pievienošana

Definējiet sapulces tēmu, datumu un laiku, kā arī jūsu apraides ilgumu.

 1. Lapā Sapulces iestatījumi spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Meeting title, editing” (Sapulces nosaukums, rediģēšana), un pēc tam ierakstiet jūsu apraides nosaukumu.

 2. Lai mainītu sapulces laika un ilguma iestatījumus, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots: “Start date, <current month>” (Sākuma datums, (pašreizējais mēnesis)).

  Var mainīt šādus iestatījumus:

  • Sākuma mēnesis

  • Sākuma mēneša diena

  • Sākuma gads

  • Sākuma laika stundas

  • Sākuma laika minūtes

  • Sapulces ilgums stundās

  Lai naviģētu iestatījumos, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+Tab, līdz tiek atskaņots iestatījums, ko vēlaties modificēt.

  Lai atvērtu iestatījuma opciju sarakstu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa. Lai pārvietotos sarakstā, spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labā bultiņa, līdz tiek atskaņota vajadzīgā opcija. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Enter.

Sapulces dalībnieku pievienošana

Dalībniekus varat pievienot kā pasākuma grupas dalībniekus vai dalībniekus.

Pasākuma grupas dalībnieku pievienošana

Pasākuma grupas dalībnieks var piedalīties pasākumā kā prezentētājs, veidotājs, rīkotājs vai regulētājs, kā arī kontrolēt apraidi.

 1. Lapā Sapulces iestatījumi spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: “Email or alias of each event member, Event team, editing” (Katra pasākuma dalībnieka e-pasts vai aizstājvārds, pasākuma grupa, rediģēšana)

 2. Ierakstiet pasākuma grupas dalībnieku vārdus, e-pasta adreses vai adresātu sarakstus, atdalot tos ar komatiem.

 3. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Check names, button” (Pārbaudīt vārdus, poga), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Dalībnieku pievienošana

Dalībnieks var skatīties pasākumu tiešsaistē, bet nevar rīkoties kā prezentētājs vai kontrolēt apraidi. Varat norādīt dalībnieku piekļuvi, izmantojot tālāk norādītos dalībnieku tipus.

 • Anonīms: ikviens, kam ir saite uz apraidi, var pievienoties nepierakstoties.

 • Viss uzņēmums: ikviens jūsu uzņēmuma darbinieks var pievienot sapulcei. Ir nepieciešama pierakstīšanās. Šis tips tiek atlasīts pēc noklusējuma.

 • Tikai uzaicinājums: tikai dalībnieki, kas ir konkrēti norādīti uzaicinājumā, var pievienoties sapulcei. Ir nepieciešama pierakstīšanās.

 1. Lapā Sapulces iestatījumi spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Selected” (Atlasīts), kam seko pašlaik atlasītais vai noklusējuma dalībnieku tips.

 2. Lai mainītu pašreizējo dalībnieku tipu, spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+labā vai kreisā bultiņa, līdz tiek atskaņota vajadzīgā opcija. Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Enter.

 3. Ja esat atlasījis opciju Tikai uzaicinājums, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots: “Attendees, editing, Email or alias of individual or distributing list” (Dalībnieki, rediģēšana, personas vai adresātu saraksta e-pasts vai aizstājvārds).

  Ierakstiet pasākuma grupas dalībnieku vārdus, e-pasta adreses vai adresātu sarakstus, atdalot tos ar komatiem. Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Check names, button” (Pārbaudīt vārdus, poga), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Video ierakstīšanas opciju definēšana

Varat izveidot apraides ierakstu vai video pēc pieprasījuma, kas ir pieejams tiem, kas nevar piedalīties sapulcē vai vēlas atgriezties apraidē vēlāk.

 1. Lapā Sapulces iestatījumi spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: “Create a video recording for download, checkbox” (Izveidot video ierakstu lejupielādei, izvēles rūtiņa). Diktors arī norāda, vai opcija ir atzīmēta. Lai atzīmētu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 2. Nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots: “Make video on demand available after the meeting” (Padarīt video pēc pieprasījuma pieejamu pēc sapulces). Diktors arī norāda, vai opcija ir atzīmēta. Lai atzīmētu, nospiediet atstarpes taustiņu.

Transkripcijas un tulkošanas iespējošana

Lai jūsu apraide būtu pieejama lielākai auditorijai, varat iespējot apraides transkripciju un transkripcijas automātisko tulkošanu. Dalībnieki pēc tam var apraides laikā attēlot slēptos titrus atlasītajā valodā.

Piezīme.: Dažas organizācijas var ierobežot šī līdzekļa pieejamību.

 1. Lapā Sapulces iestatījumi spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan: “Enable transcription and translation for auto-generating captions” (Iespējot transkripciju un tulkošanu automātiskai titru ģenerēšanai). Diktors arī norāda, vai opcija ir atzīmēta. Lai atzīmētu, nospiediet atstarpes taustiņu.

 2. Tiek atvērts valodu saraksts. Nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņots: “Primary spoken language for the broadcast” (Primārā apraides runas valoda).

 3. Lai mainītu primāro runas valodu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa. Tiek atvērts opciju saraksts. Spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+bultiņa pa labi vai pa kreisi, līdz tiek atskaņota vajadzīgā valoda, un pēc tam nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+Enter.

 4. Lai definētu tulkošanas valodas, spiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+bultiņa pa labi, līdz tiek atskaņota pirmā valoda, kurā vēlaties piedāvāt tulkojumu.

 5. Lai valodu atlasītu, nospiediet taustiņu kombināciju Caps Lock+bultiņa pa kreisi un pēc tam atstarpes taustiņu. Atkārtojiet šo darbību visām valodām, kurās vēlaties tulkot transkripciju.

  Piezīme.: Vienu sapulci var tulkot līdz pat 6 valodās.

Uzaicinājuma nosūtīšana

Kad esat pabeidzis uzaicinājuma veidošanu, varat to vienkārši nosūtīt no Outlook.

 1. Sapulces kopsavilkuma lapā spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan “Create Outlook invitation button” (Poga Izveidot Outlook uzaicinājumu), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 2. Tiek atskaņots: “Notification text, What do you want to do with BroadcastMeetings.ics?” (Paziņojuma teksts, kā vēlaties rīkoties ar failu BroadcastMeetings.ics?) Nospiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Save button” (Poga Saglabāt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

 3. Tiek atskaņots: “Notification text, BroadcastMeetings.ics finished downloading” (Paziņojuma teksts, faila BroadcastMeetings.ics lejupielāde pabeigta). Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots “Open button” (Poga Atvērt), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Uzaicinājums tiek atvērts programmā Outlook. Fokuss ir ziņojuma pamattekstā.

 4. Lai uzaicinājumu nosūtītu, programmā Outlook nospiediet taustiņu kombināciju Alt+S.

Skatiet arī

Īsinājumtaustiņi programmā Skype darbam

Ekrāna lasītāja izmantošana Skype darbam pamatuzdevumu izpildei

Navigācija programmā Skype darbam

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×