IT administratori var izmantot šo rokasgrāmatu, lai izvietotu OneNote klases piezīmju grāmatiņas pievienojumprogrammu skolā vai apgabalā, izmantojot grupas politikas veidnes. Izmantojot šo pieeju, IT administratori atgādes noklusējuma iestatījumus konkrētai Mācības pārvaldības sistēmai (LMS) vai studentu informācijas sistēmai (SIS) vai Klases grāmatai. Izvietojot šo grupas politiku, skolotājiem ir mazāk jāiestata sevi darba sākšanai ar uzdevumu un klases integrāciju ar klases piezīmju grāmatiņas pievienojumprogrammu.

Darba sākšana

Lejupielādējiet klases piezīmju grāmatiņas pievienojumprogrammas grupas politikas veidnes.

Šajā failā ir viens valodas neitrāls ClassNotebook.admx fails un vairāki valodai raksturīgi ClassNotebook.adml faili, viens no 43 valodām, ko atbalsta klases piezīmju grāmatiņas pievienojumprogramma.

Papildinformāciju par ADMX un ADML failu Windows 7 un Windows Server 2008 un vairāk skatiet rakstā Grupas politikas ADMX failu pakāpeniskais ceļvedis.

LMS/SIS savienojumu pārvaldība

Klases piezīmju grāmatiņas pievienojumprogramma ļauj skolotājiem izveidot savienojumu ar savas skolas vai apgabala LMS/SIS. Kad skolotāji pievienojumlietojumprogrammā Klases piezīmju grāmatiņa noklikšķina uz pogas Savienojumi, tiem tiek pieprasīti savienojuma iestatījumi, kas ļauj klases piezīmju grāmatiņas pievienojumprogrammai izveidot savienojumu ar savu LMS/SIS, kā parādīts tālāk redzamajā ekrānuzņēmumā.

Ekrānuzņēmums ar pievienojumprogrammas OneNote klases piezīmju grāmatiņa ar konfigurētu grupas politiku.

Izmantojot šo grupas politiku, IT administrators var iestatīt šos iestatījumus katram skolotājam skolā vai apgabalā. Ja šī opcija ir iespējota, skolotājiem iestatījumi nav jāievada manuāli. Nākamajā ekrānuzņēmumā redzams savienojumu pārvaldības dialogs ar iespējotu grupas politiku.

Ekrānuzņēmums ar pievienojumprogrammas OneNote klases piezīmju grāmatiņa dialoglodziņu ar iespējotu grupas politiku.

Nākamajās sadaļās detalizēti aprakstīts šie iestatījumi un tas, kā tie attiecas uz katru LMS/SIS, ko atbalsta klases piezīmju grāmatiņas pievienojumprogramma.

Grupas politikas iestatījumi

Tālāk esošajā tabulā ir uzskaitīti grupas politikas iestatījumi, kas iekļauti iepriekš minētajās veidnēs.

Iestatījuma nosaukums

Reģistrācijas ceļš un vērtības nosaukums

Apraksts

LMS nosaukums

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\Lms

Šis politikas iestatījums norāda LMS vai SIS, ar ko izveido savienojumu klases piezīmju grāmatiņas pievienojumprogramma.

Šim iestatījumam atļauto vērtību sarakstu skatiet tālāk sadaļā LMS/SIS iestatījumi.

LMS resursdatora URL

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\LmsHost

Šis politikas iestatījums norāda LMS vai SIS resursdatora URL. Dažiem LMS un SIS ir konstanti resursdatoru vietrāži URL, bet citiem ir resursdatoru vietrāži URL, kas ir specifiski skolai vai apgabalam.

Skatiet tālāk esošo sadaļu LMS/SIS iestatījumi, lai uzzinātu, kuriem LMS vai SIS ir skolas vai apgabala resursdatoru vietrāži URL.

Klienta ID

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientId

Šis politikas iestatījums norāda klienta ID (dažkārt to sauc par programmas ID), kas ir nepieciešams pievienojumprogrammai Klases piezīmju grāmatiņa, lai izsauktu dažu LMS vai SIS lietojumprogrammu interfeisa (Application Programming Interface — API). Klienta ID parasti ģenerē IT administrators LMS/SIS lietotāja interfeisā kopā ar klienta noslēpumu.

Skatiet tālāk esošo sadaļu LMS/SIS iestatījumi, lai uzzinātu, kuriem LMS vai SIS ir nepieciešami klienta ID.

Klienta slepens

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\ClientSecret

Šis politikas iestatījums norāda klienta slepeno (dažkārt to dēvē par lietojumprogrammu slepenu), kas nepieciešama klases piezīmju grāmatiņas pievienojumprogrammai, lai izsauktu dažu LMS vai SIS lietojumprogrammu interfeisa (Application Programming Interface — API).

Klientu noslēpumus parasti ģenerē IT administrators LMS/SIS lietotāja interfeisā kopā ar klienta ID.

Skatiet tālāk esošo sadaļu LMS/SIS iestatījumi, lai uzzinātu, kuriem LMS vai SIS ir nepieciešami klienta noslēpumi.

Access pilnvara

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\AccessToken

Šis politikas iestatījums norāda piekļuves pilnvaru (dažreiz to sauc par lietotāja marķieri), kas ir nepieciešama klases piezīmju grāmatiņas pievienojumprogrammai, lai izsauktu dažu LMS vai SIS lietojumprogrammu interfeisa (Application Programming Interface — API).

Piekļuves pilnvaras parasti ģenerē IT administrators LMS/SIS administratora iestatījumos.

Skatiet tālāk esošo sadaļu LMS/SIS iestatījumi, lai uzzinātu, kuriem LMS vai SIS ir nepieciešama piekļuves pilnvara.

Mācību iestādes kods

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolCode

Šis politikas iestatījums norāda mācību iestādes kodu, kas ir nepieciešama pievienojumprogrammai Klases piezīmju grāmatiņa OneNote lai izsauktu dažu LMS vai SIS lietojumprogrammu programmēšanas interfeisu (API).

Šī iestatījuma vērtību parasti iegūst no LMS/SIS administratora iestatījumiem.

Skatiet tālāk esošo sadaļu LMS/SIS iestatījumi, lai uzzinātu, kuriem LMS vai SIS ir nepieciešams mācību iestādes kods.

Mācību gads

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\OneNoteClassNotebook\SchoolYear

Šis politikas iestatījums norāda mācību gadu, kas ir nepieciešams pievienojumprogrammai Klases piezīmju grāmatiņa OneNote dažu LMS vai SIS lietojumprogrammu interfeisa (API) izsaukšanai.

Šī iestatījuma vērtību parasti iegūst no LMS/SIS administratora iestatījumiem.

Skatiet tālāk esošo sadaļu LMS/SIS iestatījumi, lai uzzinātu, kuriem LMS vai SIS ir nepieciešami mācību gads.

LMS/SIS iestatījumi

Nākamajās sadaļās ir uzskaitīti grupas politikas iestatījumi, kas nepieciešami katram LMS/SIS, ko atbalsta klases piezīmju grāmatiņas pievienojumprogramma.

Iestatījuma vērtība treknrakstā norāda, ka vērtība ir jāievada verbatim. Piemēram, vērtība iestatījumam LMS Name.

Iestatījuma vērtība slīprakstā norāda, ka vērtība ir specifiska skolas vai apgabala LMS/SIS instancei un parasti tiek iegūta no administratora iestatījumiem. Piemēram, iestatījuma LMS resursdatora URL vērtība.

Aeries

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Aeries

Blackbaud

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Blackbaud

LMS resursdatora URL

Virkne

Savas mācību iestādes vai apgabala Blackbaud instances vietrādis URL. Piemērs. https://contoso.blackbaud.com

Brightspace

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Brightspace

LMS resursdatora URL

Virkne

Skolas vai apgabala spilgtās atstarpes instances vietrādis URL. Piemēram: https://contoso.brightspace.com

Klienta ID

Virkne

Ģenerē jūsu spilgtās atstarpes instancē. Skatiet šo rokasgrāmatu , lai iegūtu informāciju par to, kā ģenerēt klienta ID.

Klienta slepens

Virkne

Ģenerē jūsu spilgtās atstarpes instancē. Skatiet šo rokasgrāmatu, lai iegūtu informāciju par to, kā ģenerēt klienta noslēpumu.

Kanva

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Kanva

LMS resursdatora URL

Virkne

Savas mācību iestādes vai apgabala kanvas instances vietrādis URL. Piemēram: https://contoso.instructure.com

Classter

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Classter

Edmodo

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Edmodo

Edsby

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Edsby

LMS organizācijas nosaukums

Virkne

Tās organizācijas nosaukums, ko IT administrators norāda reģistrācijas laikā

EDUonGo

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

EDUonGo

LMS resursdatora URL

Virkne

Jūsu mācību iestādes vai apgabala EDUonGo instances vietrādis URL. Piemērs. https://contoso.eduongo.com

ESD

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

ESD

LMS organizācijas nosaukums

Virkne

Tās organizācijas nosaukums, ko IT administrators norāda reģistrācijas laikā

Firefly Mācības

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

FireflyLearning

LMS resursdatora URL

Virkne

Jūsu mācību iestādes vai apgabala Firefly Mācības vietas vietrādis URL. Piemērs. https://contoso.firefly.com

Google Classroom

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

GoogleClassroom

Bezgalīga universitātes pilsētiņa (bloķēta)

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Bezgalīga universitātes pilsētiņa (bloķēta)

Tiešraides atzīmes

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Tiešraides atzīmes

LMS365

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Lms365

LMS resursdatora URL

Virkne

Savas mācību iestādes vai apgabala LMS365 instances vietrādis URL. Piemērs. https://contoso.sharepoint.com

Microsoft Classroom

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

MicrosoftClassroom

Microsoft Teams

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Microsoft Teams

Noskaņojums

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Noskaņojums

LMS resursdatora URL

Virkne

Jūsu mācību iestādes vai apgabala Moodle instances vietrādis URL. Piemēram: https://contoso.moodle.com

Access pilnvara

Virkne

Ģenerēts jūsu Moodle instancē. Informāciju par to , kā ģenerēt piekļuves pilnvaru, skatiet šajā rokasgrāmatā.

OpenLearning

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

OpenLearning

PowerSchool

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

PowerSchool

Rediker

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Rediker

LMS resursdatora URL

Virkne

Jūsu mācību iestādes vai apgabala Moodle instances vietrādis URL. Piemēram: https://www.plusportals.com/contoso

Mācību iestādes kods

Virkne

Iegūta no jūsu Rediker instances. Skatīt https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Mācību gads

Virkne

Iegūta no jūsu Rediker instances. Skatīt https://aka.ms/classnotebookaddinrediker.

Skolas baiti

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

SchoolBytes

Mācību mācībspēksi

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Mācību mācībspēksi

LMS resursdatora URL

Virkne

Mācību iestādes vai apgabala mācību iestādes instances vietrādis URL. Piemēram: https://contoso.schoology.com

Klienta ID

Virkne

Ģenerēts jūsu mācību instancē. Skatīt https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Klienta slepens

Virkne

Ģenerēts jūsu mācību instancē. Skatīt https://aka.ms/classnotebookaddinschoology

Sebit VCloud

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Sebit

Skyward

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Skyward

SunGard

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

SunGard

Synergy

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

Synergy

LMS organizācijas nosaukums

Virkne

Tās organizācijas nosaukums, ko IT administrators norāda reģistrācijas laikā

Skolotāju informācijas panelis

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

TeacherDashboard

LMS resursdatora URL

Virkne

Jūsu mācību iestādes vai apgabala skolotāju informācijas paneļa instances vietrādis URL. Piemērs. https://contoso.teacherdasboard365.com

WinjiGo

Iestatījuma nosaukums

Iestatījumu tips

Vērtība

LMS nosaukums

Virkne

WinjiGo

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×