Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Šajā nodaļā ir sniegta informācija par to, kā ar līdzekli Diktors izmantot Braila displeju. Tajā ir ietverta informācija par to, kā datorā instalēt Braila funkcionalitāti, kā datorā pārvietoties un kā lasīt tekstu.

Diktors atbalsta vairāku ražotāju Braila displejus. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kādi Braila displeji tiek atbalstīti, tostarp par katra displeja konkrētajām taustiņu komandām, skatiet rakstu Pielikums D. Atbalstītie Braila displeji.

Piezīme.

Diktora Braila funkcionalitāte pašlaik ir pieejama beta versijā, un jūsu atsauksmes var palīdzēt tās uzlabošanā. Kad diktors darbojas, nospiediet taustiņu kombināciju Caps lock + E, lai atvērtu atsauksmju centrmezglu. Komentārus varat ierakstīt arī vietnē Microsoft Accessibility User Voice. Lai saņemtu palīdzību saistībā ar līdzekļa Diktors Braila funkcionalitāti, sazinieties ar Pieejamības uzziņu vietnes Answer Desk komandu.

Braila funkcionalitātes instalēšana

Diktors darbojas ar Braila displejiem, kas izmanto USB vai seriālo portu. Lai savu Braila displeju izmantotu kopā ar līdzekli Diktors, lejupielādējiet un instalējiet Braila funkcionalitāti tālāk aprakstītajā veidā.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš + Ctrl + N, lai atvērtu sadaļu Diktora iestatījumi.

 2. Sadaļā Brails (beta) atlasiet Lejupielādēt un instalēt Braila funkcionalitāti. (Tas var aizņemt kādu laiku. Operētājsistēma Windows arī jautās, vai esat pārliecināts, ka sistēmai Windows vēlaties atļaut datorā veikt izmaiņas.)

 3. Kad lejupielāde un instalēšana ir pabeigta, atlasiet Iespējot Braila funkcionalitāti.

 4. Pēc tam pievienojiet savu Braila displeju. Atlasiet Pievienot Braila displeju un pēc tam izvēlieties sava Braila displeja ražotāju un savienojuma tipu (USB vai seriālais ports).

Braila displeja izmantošana ar citiem ekrāna lasītājiem

Ja savu Braila displeju jau izmantojat ar citu ekrāna lasītāju vai ja līdzeklis Diktors uzreiz nesāk darboties ar jūsu Braila displeju, iespējams, ir jāatjaunina vai jāmaina draiveris, ko Windows izmanto saziņai ar jūsu displeju. Lai to izdarītu, nospiediet Windows logotipa taustiņš + CTRL + + N, lai atvērtu diktora iestatījumus, un atlasiet kādu no opcijām sadaļā Mainīt Braila displeja draiveri. Draiveris, ko izmanto diktors, ir pirms "(diktors)."

Ņemiet vērā

Draiveris ir jāmaina tikai tad, ja jūsu Braila displejam ir instalēts citāds draiveris. Ja neesat pārliecināts, sazinieties ar sava Braila displeja ražotāju.

Braila funkcionalitātes atinstalēšana

Lai datorā līdzeklim Diktors noņemtu Braila funkcionalitāti, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

 1. Nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš  + I, lai atvērtu sadaļu Iestatījumi.

 2. Atlasiet Programmas, izvēlieties Programmas un līdzekļi un pēc tam atlasiet Pārvaldīt neobligātos līdzekļus.

 3. Atlasiet Pieejamība — Braila atbalsts un pēc tam izvēlieties Atinstalēt.

Braila iestatījumu mainīšana

Veidu, kādā līdzeklī Diktators varat lietot Braila funkcionalitāti, varat pielāgot ar dažādiem iestatījumiem. Lai pie tiem nokļūtu, nospiediet taustiņu kombināciju Windows logotipa taustiņš  + Ctrl + N, tādējādi atverot diktora iestatījumus. Pēc tam sadaļā Brails (beta) izvēlieties no tālāk aprakstītajām opcijām.

 • Valoda ievadei un izvadei

 • Tabulas tips ievadei un izvadei (1. pakāpes, 2. pakāpes vai 8 punktu datora Braila raksts)

 • Paziņojumu taimauts

 • Kā jūsu Braila displejā tiek rādīts kursors, un vai vēlaties, lai šis kursors displejā mirgotu

Ja vēlaties izmantot sērijas Braila displeju, pirms varat pierakstīties savā datorā, atlasiet Izmantot pašreizējos iestatījumus pirms pierakstīšanās pēc tam, kad esat izvēlējies vēlamos iestatījumus.

Braila tastatūras komandas

Ja Braila displejam ir Braila tastatūra, varat to izmantot, lai ievadītu tekstu vai izpildītu tālāk norādītās komandas. Komanda tastatūras pārslēgšanai ir Atstarpes taustiņš + punkti 1-3.

Braila punkti

Diktora komanda

1-2-3-4 vai 1-2-3-4-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo rindkopu

1-2-5 vai 1-2-5-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo virsrakstu

2-3-4-5 vai 2-3-4-5-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo tabulu

1-3 vai 1-3-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo saiti

2-4 vai 2-4-7

Pāriet un nākamo vai iepriekšējo vienumu

1-4-5 vai 1-4-5-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo objektu

1-2-4 vai 1-2-4-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo veidlapas lauku

1-2 vai 1-2-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo pogu

1-4 vai 1-4-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo kombinēto lodziņu

1-5 vai 1-5-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo rediģēšanas lauku

1-2-3-5 vai 1-2-3-5-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo radiopogu

1-3-4-6 vai 1-3-4-6-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo izvēles rūtiņu

1-6 vai 1-6-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo 1. līmeņa virsrakstu

1-2-6 vai 1-2-6-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo 2. līmeņa virsrakstu

1-4-6 vai 1-4-6-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo 3. līmeņa virsrakstu

1-4-5-6 vai 1-4-5-6-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo 4. līmeņa virsrakstu

1-5-6 vai 1-5-6-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo 5. līmeņa virsrakstu

1-2-4-6 vai 1-2-4-6-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo 6. līmeņa virsrakstu

1-2-4-5-6 vai 1-2-4-5-6-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo 7. līmeņa virsrakstu

1-2-5-6 vai 1-2-5-6-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo 8. līmeņa virsrakstu

2-4-6 vai 2-4-6-7

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo 9. līmeņa virsrakstu

Atstarpes taustiņš + 1-2-3

Ieslēgt ievades apguvi, nospiediet divreiz, lai izslēgtu

Tastatūras ievadei izmantojiet tālāk norādītās komandas.

Braila punkti

Ievade ar tastatūru

Atstarpes taustiņš + 4-5

Taustiņš Tab

Atstarpes taustiņš + 1-2

Shift + Tab

Atstarpes taustiņš + 2-3-4-5

Alt + Tab

Atstarpes taustiņš + 2-4-5-6

Windows logotipa taustiņš 

Atstarpes taustiņš + 1-2-3-5

Windows logotipa taustiņš  + Tab

Atstarpes taustiņš + maršrutēšanas 1.–12. taustiņš

Taustiņi no F1 līdz F12

7

Atpakaļatkāpes taustiņš

8

Taustiņš Enter

Atstarpes taustiņš + 2-6

Taustiņš Esc

Atstarpes taustiņš + 3

Taustiņš kursora pārvietošanai pa kreisi

Atstarpes taustiņš + 6

Taustiņš kursora pārvietošanai pa labi

Atstarpes taustiņš + 1

Taustiņš kursora pārvietošanai uz augšu

Atstarpes taustiņš + 4

Taustiņš kursora pārvietošanai uz leju

Atstarpes taustiņš + 2-3

Taustiņš Page Up

Atstarpes taustiņš + 5-6

Taustiņš Page Down

Atstarpes taustiņš + 2

Taustiņš Home

Atstarpes taustiņš + 5

Taustiņš End

Atstarpes taustiņš + 3-5

Taustiņš Insert

Atstarpes taustiņš + 2-5-6

Taustiņš Delete

Ar tālāk norādītajām komandām varat ievadīt un turēt modifikatora taustiņu, pēc tam ievadot citu burtu vai taustiņu.

Braila punkti

Ievade ar tastatūru

Atstarpes taustiņš + 1-8

Turēt nospiestu Windows logotipa taustiņu 

Atstarpes taustiņš + 2-8

Turēt nospiestu taustiņu Alt

Atstarpes taustiņš + 3-8

Turiet nospiestu taustiņu Ctrl

Atstarpes taustiņš + 4-8

Turēt nospiestu taustiņu Shift

Atstarpes taustiņš + 5-8

Turēt nospiestu taustiņu AltGr

Atstarpes taustiņš + 6-8

Turēt nospiestu taustiņu Caps Lock

Atstarpes taustiņš + 7-8

Atlaist visus modifikatora taustiņus

Skārienkursoru izmantošana Braila displejā

Ja jūsu Braila displejam ir skārienkursori, varat tos izmantot noteiktu darbību veikšanai.

Darbs ar interaktīviem elementiem

Ja parādītais saturs ir interaktīvs elements, pieskarieties jebkuram skārienkursoram virs šī satura, lai izpildītu tā primāro darbību. Pieskarieties diviem blakus esošiem skārienkursoriem virs šī satura, lai izpildītu tā sekundāro darbību, ja tāda ir pieejama.

Ja parādītais saturs nav teksts, pieskarieties diviem blakus esošiem skārienkursoriem virs satura, lai parādītu kontekstizvēlni, ja tāda ir pieejama.

Teksta rediģēšana

Rediģējot tekstu, izmantojiet tālāk aprakstītās skārienkursoru komandas.

 • Lai teksta ievietošanas punktu pārvietotu uz kādu konkrētu rakstzīmi, pieskarieties skārienkursoram virs atbilstošās šūnas. Lai to izdarītu, varat arī pieskarties skārienkursoram virs šūnas, kas apzīmē rakstzīmi vai modifikatoru tās priekšā (piemēram, lielo burtu vai skaitli). Jumtiņa attēlojums ir šūnā aiz modifikatora.

 • Lai teksta ievietošanas punktu pārvietotu uz pēdējo rakstzīmi displejā, pieskarieties skārienkursoram virs tukšas šūnas displeja beigās.

 • Lai izpildītu sekundāro darbību, pieskarieties diviem blakus esošiem skārienkursoriem uz atbilstošās rakstzīmes.

 • Lai parādītu kontekstizvēlni, pieskarieties diviem blakus neizvietotiem skārienkursoriem virs rakstzīmes, kura atrodas vistuvāk šo blakus neizvietoto skārienkursoru centram.

Piezīme.

Daži displeji neatbalsta divu skārienkursoru nospiešanu vienlaikus. Tāpēc katram displejam ir papildu komandas. Lai iegūtu papildinformāciju par katra displeja konkrētajām taustiņu komandām, skatiet rakstu Pielikums D. Atbalstītie Braila displeji.

 

Tālāk. Pielikums A. Atbalstītās valodas

Atgriezties sadaļā Satura rādītājs

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×