Lade Lumia-telefonen med en USB-lader

Batteriet ble delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på telefonen for første gang.

Sørg for at du bruker en kompatibel USB-lader til å lade telefonen. Det kan hende at laderen selges separat.

  1. Sett en kompatibel lader i en stikkontakt før du kobler kabelen til telefonen.
  2. Når batteriet er fullt, kobler du laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten.

Du trenger ikke å lade batteriet en viss tid, og du kan bruke telefonen mens den lades.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren lyser.

Tips! Du kan bruke USB-lading når det ikke er en stikkontakt tilgjengelig. Data kan overføres mens enheten lades. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og før enheten fungerer slik den skal.

Kontroller at datamaskinen er slått på.

Koble først USB-kabelen til datamaskinen, og deretter til telefonen. Når batteriet er fullt, kobler du først USB-kabelen fra telefonen og deretter fra datamaskinen.

Batteriet kan lades og lades ut hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli utslitt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10522 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 8

Tilbakemelding