Vilkår og betingelser for Microsoft-gavekort

Denne avtalen mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av datterselskapene, avhengig av hvor du bor) ("vi", "oss", "vår" eller "Microsoft") beskriver hvordan du kan løse inn gavekort og foreta kjøp i deltakende butikker som eies av oss (samlet kalt "deltakende butikker"), inkludert, men ikke begrenset til, Windows Store, Windows Mobile Store og Xbox Store, ved hjelp av Microsoft-kontoen. Kontosaldoen utstedes og administreres av Microsoft Corporation, som er et selskap i Washington, og/eller dets tilknyttede selskaper.

Denne avtalen inneholder viktige vilkår om vårt forhold. Den omfatter også Microsofts tjenesteavtale, som inneholder vilkårene som gjelder for Microsoft-kontoen, og (bare for beboere i USA) en bindende voldgiftsklausul og et gruppesøksmålsavkall som påvirker rettighetene dine når det gjelder å løse en tvist med Microsoft.

1. Omfanget av avtalen, godkjenning av vilkår

1.1 Hvilke tjenester omfattes av denne avtalen? Denne avtalen styrer bruken av Microsoft-kontoen til å foreta kvalifiserte kjøp fra Microsoft eller godkjente tredjeparter ("varer") via kompatible enheter i deltakende butikker. I den grad det er tillatt under gjeldende lover kan vi når som helst og uten erstatningsansvar legge til, avslutte, fjerne eller avbryte tilgjengelighet, funksjoner, spesifikasjoner og priser midlertidig eller permanent når det gjelder kontosaldoen eller varene som finnes i de deltakende butikkene, som beskrevet i denne avtalen.

1.2 Hvordan godtar jeg denne avtalen? Du godtar denne avtalen når du kjøper et gavekort eller en kode, løser inn et Microsoft-gavekort eller en Microsoft-kode for Microsoft-kontoen eller bruker penger som er lagret på Microsoft-kontoen, til å foreta kjøp i Microsoft-butikker.

1.3 Kan Microsoft endre denne avtalen etter at jeg har godtatt den? Vi kan legge til, endre eller fjerne hvilken som helst del av denne avtalen fra tid til annen. Hvis vi endrer noen viktige vilkår som vil ha negativ innvirkning på rettighetene dine slik de er presentert for deg i denne avtalen, vil vi varsle deg, enten via Microsoft-kontoen, i et e-postvarsel eller på annen rimelig elektronisk måte.

2. Microsoft-kontoer

2.1 Trenger jeg en Microsoft-konto? Ja. Hvis du vil foreta kjøp i deltakende butikker, må du ha en aktiv Microsoft-konto hos oss. Du kan løse inn gavekort til Microsoft-kontoen, vise gjeldende kontosaldo og eventuelle utløpsdatoer som er knyttet til kampanjesaldoer på kontoen din, kjøpe et gavekort, se gjennom kjøpshistorikken for gavekort eller oppdatere dine personlige opplysninger.

2.2 Hvordan legger jeg til penger på Microsoft-kontosaldoen? Du kan legge til penger på Microsoft-kontoen ved å løse inn et Microsoft-gavekort eller en kode. Når dette er innløst, legges hele verdien av kortet eller koden til kontosaldoen. Du finner ytterligere instruksjoner for innløsing med kortet eller koden. Ytterligere vilkår og betingelser kan også følge med kortet eller kode. Med unntak av det som kreves av gjeldende lover, kan ikke koder løses inn eller veksles inn i penger og kan ikke fylles på nytt. Hvis du bor i et EU-land der lokale lover gir angrerett, kan du returnere gavekort som ikke er innløst, for full refusjon innen 14-dager etter at gavekortet eller koden ble kjøpt. Når kortet eller koden er innløst, godtar du imidlertid at ingen refusjon vil utbetalt. Hvis du kjøper et gavekort fra en annen forhandler enn Microsoft, er det forhandlerens returpolicyer som gjelder. Microsoft er ikke ansvarlig hvis du mister gavekoden eller den blir stjålet, feilplassert eller brukt uten din tillatelse.

2.3 Er det noen utløpsdatoer eller gebyrer? Ikke-kampanjesaldoer utløper ikke. Alle kampanjesaldoer på kontoen er underlagt utløpsdatoer som er angitt i vilkårene for kampanjen. Ingen gebyrer er knyttet til det å holde en saldo på kontoen, uansett om saldoen er anskaffet i kampanjer eller på andre måter.

2.4 Hvordan foretar jeg kjøp i deltakende butikker? Du kan bare bruke kontosaldoen til å kjøpe varer i deltakende butikker. Kampanjesaldoer som ikke er utløpt, trekkes (med den nærmeste utløpsdatoen først) fra Microsoft-kontoen før andre saldoer. Hvis du ikke har nok penger på Microsoft-kontoen til å fullføre en transaksjon, må du bruke en annen betalingsmåte som er registrert med Microsoft-kontoen, til å dekke det gjenstående beløpet for kjøp, belaste hele kjøpet med det andre betalingsalternativet i stedet for kontosaldoen, eller legge til ekstra verdi på Microsoft-kontoen.

Du kan ikke bruke kontosaldoen til å betale for bestemte abonnementer eller kjøp internt i apper, eller til å skaffe kontanter eller kontanterstatninger (for eksempel gavekort), unntatt der dette er lovpålagt. Hver deltakende butikk kan pålegge ytterligere kjøpsbegrensninger eller -utelatelser. Microsoft utsteder ikke refusjoner for varene vi selger i deltakende butikker, unntatt der dette er lovpålagt. Hvis vi godtar en retur, krediterer vi Microsoft-kontoen din med samme beløp som ble brukt til å kjøpe de returnerte varene.

2.5 Finnes det noen begrensninger for bruk av pengene fra Microsoft-kontoen i deltakende butikker? Følgende begrensninger og krav gjelder:

  • Innløsingen av et Microsoft-gavekort for Microsoft-kontoen din og bruken av disse pengene i de deltakende butikkene kan kreve bestemte maskinvare- eller programvarespesifikasjoner, inkludert Internett-tilgangstjeneste (avgifter for tilkoblingstid kan påløpe).

  • Verdier i en bestemt valuta kan bare legges til på en Microsoft-konto som er registrert i jurisdiksjonen som anerkjenner denne valutaen som en offisiell valuta, og kan deretter bare brukes i deltakende butikker som er i denne jurisdiksjonen. Kontosaldoen kan ikke konverteres til en annen valuta.

  • Kontosaldoen kan ikke overføres.

  • Muligheten til å løse inn et gavekort eller motta refusjoner på Microsoft-kontoen, bruke disse pengene til å foreta kjøp i deltakende butikker eller kjøpe og sende et gavekort, kan være underlagt ytterligere kontosaldobegrensninger som Microsoft fra tid til annen fastsetter etter eget skjønn. Hvis du vil ha mer informasjon om disse tilleggsbegrensningene for kontosaldoen, går du til Grenser for pengene på Microsoft-kontoen.

Vi kan begrense tilgangen til Microsoft-kontosaldoen ytterligere eller kreve at du bruker et annet betalingsalternativ til å fullføre en transaksjon for å forhindre svindel eller uautorisert bruk.

3. Midlertidig avbrudd, opphør, fraskrivelse

Hvis du bryter vilkårene i denne avtalen, kan vi iverksette tiltak mot deg som vi anser for å være hensiktsmessige, blant annet midlertidig avbryte eller for alltid avslutte tilgang til kontosaldoen, kjøp og innløsing av gavekort, kjøp av varer eller tilgang til Microsoft-kontoen. Du mister ikke penger på kontoen i løpet av et midlertidig avbrudd, unntatt eventuell kampanjeverdi som kan utløpe i avbruddsperioden. Vi krediterer ikke Microsoft-kontoen med eventuell kampanjeverdi som utløper i løpet av avbruddsperioden, av noen som helst årsak.

Hvis vi lukker Microsoft-kontoen din, refunderer vi eventuell gjenstående saldo i den grad det er lovpålagt. Vi refunderer ikke eventuell kampanjesaldo eller saldo som ikke er innløst for Microsoft-kontoen. Disse refusjonene er underlagt bestemte betingelser som Microsoft kan pålegge fra tid til annen.

Hvis en refusjon kreves, forbeholder vi oss retten til å forskuddstrekke saldo på kontoen din for å dekke eventuelle skader vi pådrar oss. Hvis du lukker Microsoft-kontoen din frivillig, refunderer vi eventuell gjenstående saldo på kontoen der dette er lovbefalt, unntatt kampanjesaldo, undergitt bestemte betingelser som Microsoft kan pålegge fra tid til annen, med mindre vi i god tro mistenker svindel og misbruk av Microsoft-kontoen din, og i så fall får du ikke en refusjon.

4. Meldinger til parter

Denne avtalen er i elektronisk format. Vi kan gi deg informasjonen om denne avtalen, kontosaldoen og all informasjon vi er lovpålagt å oppgi, i elektronisk format. Vi kan gi deg nødvendig informasjon via e-post på adressen du har angitt på Microsoft-kontoen, eller på visse Microsoft-nettsteder. Meldinger som sendes til deg via e-post, anses for å være gitt og mottatt når e-postmeldingen er sendt. Hvis du ikke samtykker i å motta informasjon elektronisk, må du slutte å bruke kontosaldoen.

5. Kundeservice

Når det gjelder spørsmål eller tvister vedrørende kjøp av gavekort, tilgang til og bruk av kontosaldoen eller problemer med varer du har kjøpt med kontosaldoen, eller hvis du vil rapportere uautorisert bruk av kontosaldoen, kan du kontakte Microsofts kundestøtte.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10562 – Forrige gjennomgang: 23. aug. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)