Tilbehørsapper og varsler

Tilbehør er hjelpeenheter som kommuniserer eller synkroniseres med Windows Phone, for eksempel smartklokker, aktive telefondeksler, pulsmålere og vekkerklokker.

Enkelte typer tilbehør kan få varsler fra telefonen, blant annet et signal om at varselet er mottatt, i tillegg til dataene som er knyttet til varselet. Varsler kan omfatte følgende:

 • Varsler om telefonoppringinger, inkludert anroper-ID
 • SMS-meldinger, inkludert avsender og tekst
 • Påminnelser
 • Alarmer
 • Varselbannere fra tredjeparter
 • E-postmeldinger
 • Metadata om medieavspilling

Ved å få varsler på tilbehøret kan du oppbevare telefonen i lommen eller håndvesken og likevel få viktige tekstmeldinger eller påminnelser.

Tilbehørsapper

Tilbehør får varsler via en hjelpeapp for tilbehør som kjører på telefonen. Denne appen er laget av tilbehørsprodusenten og lastes vanligvis ned av eieren av telefonen. Tilbehørsapper kan kjøre i bakgrunnen og motta varseldata. Tilbehørsappen kan deretter sende varseldataene til det faktiske maskinvaretilbehøret via en forbindelse som Wi-Fi eller Bluetooth.

Telefonprodusenten har kanskje forhåndsinstallert en tilbehørsapp som støtter aktive telefondeksler. Med et aktivt telefondeksel kan du samhandle med telefonen selv om dekselet er lukket og telefonen er låst. Det kan for eksempel vise klokken eller varsler du har fått. Når du har et aktivt telefondeksel festet til telefonen og en kompatibel tilbehørsapp er installert, vil appen automatisk få tillatelse til å motta varsler fra telefonen. Du kan når som helst endre denne innstillingen.

Hvordan en tilbehørsapp bruker varseldataene dine, for eksempel innholdet i tekstmeldinger, er underlagt apputgiverens personvernregler.

Aktivere eller deaktivere varsler til tilbehørsapper

Du kan aktivere varseldata for en kompatibel tilbehørsapp slik at telefonen sender varseldata til den, eller du kan deaktivere varseldataene og stoppe sendingen av varseldata til appen.

 1. Trykk Innstillinger

  Settings Icon
  i applisten.

 2. Trykk Tilbehørsapper, og trykk deretter appen du vil aktivere eller deaktivere varsler for.

 3. Aktiver eller deaktiver varseldata for appen.  

Egenskaper

Artikkel-ID: 10633 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding