Endre personverninnstillinger og andre nettleserinnstillinger

I Internet Explorer 11 for Windows Phone er det enkelt å endre personverninnstillingene på telefonen og søke på nettet slik du ønsker.

Slik endrer du grunnleggende innstillinger for Internet Explorer

 1. I Internet Explorer, trykk Mer 

  More Icon
   > Innstillinger.

  Internet Explorer settings

 2. Endre følgende innstillinger etter ønske:

  • Under Innstillinger for nettsted velger du Mobilversjon eller Skrivebordsversjon for å angi hvilken versjon av et nettsted du foretrekker å se.
  • Under Bruk adresselinjeknapp til velger du Favoritter eller Faner for å angi hva adresselinjeknappen skal gjøre. Det alternativet du ikke velger, vil være tilgjengelig når du søker i Internet Explorer, under Mer
   More Icon
   . (Du kan også velge Stopp/oppdater for adresselinjeknappen i Windows Phone 8.)
  • Trykk Slett logg for å slette nettleserlogg, informasjonskapsler, lagrede passord og midlertidige Internett-filer fra telefonen og eventuelle enheter som synkroniserer Internet Explorer-innstillinger.


Slik endrer du avanserte innstillinger for Internet Explorer

 1. I Internet Explorer, trykk Mer

  More Icon
  > Innstillinger og trykk deretter Avanserte innstillinger. (Du får også tilgang til Internet Explorer-innstillingene via Innstillinger 
  Settings Icon
  i applisten.)

  Internet Explorer advanced settings
  

Endre følgende innstillinger etter ønske:

 • Aktiver Gi tilgang til min posisjon 
  Toggle On Icon
  for å bli varslet når et område forespør posisjonen din.
 • Velg Få forslag fra Bing mens jeg skriver hvis du ønsker at Bing-søk skal foreslå nettsteder mens du skriver på adresselinjen – potensielt en stor tidsbesparelse.
 • Velg Vis bilder automatisk hvis du vil at Internet Explorer automatisk skal vise bildene på nettsidene du åpner. Deaktivering av denne innstillingen kan bidra til å redusere telefonens databruk. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle Windows Phone-telefoner.)
 • Velg Send nettleserlogg for å forbedre og (hvis tilgjengelig) tilpasse tjenestene (kalt Send nettleserlogg til Microsoft for å bidra til å forbedre Bing-tjenestene på Windows Phone 8) hvis du vil bidra til å forbedre Microsoft-tjenester og tilpasse opplevelser på telefonen.
 • Velg Bruk SmartScreen-filter til å beskytte mot usikre nettsteder hvis du vil bli varslet om nettsteder som er rapportert til Microsoft som usikre eller mistenkelige.
 • Velg Send Ikke spor-forespørsel til nettsteder du besøker for å signalisere til nettsteder at du ikke vil at surfingen din skal bli sporet. (Selv om du har gitt uttrykk for denne preferansen, kan nettsteder fortsette å utføre aktiviteter du kanskje regner som sporing. Dette avhenger av praksisen for spesifikke nettsteder).
 • I Forhåndsvisning av lesevisning kan du se hvordan innstillingene for den gjeldende lesevisningen vil se ut når de brukes på et nettsted. Bruk glidebryteren for Skriftstørrelse for lesevisning til å endre tekststørrelsen. Under Stil for lesevisning velger du Skarp, Middels, Lys eller Mørk avhengig av dine preferanser for lesing av nettsider med mye tekst. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle Windows Phone-telefoner.)
 • Under Informasjonskapsler fra nettsteder velger du Godta alle, Blokker noen eller Blokker alle for å angi hvilke informasjonskapsler Internet Explorer skal godta. Blokker noen blokkerer informasjonskapsler fra tredjeparter som ikke har en kompakt personvernpolicy, samt informasjonskapsler fra tredjeparter som lagrer informasjon som kan brukes til å kontakte deg uten at du uttrykkelig godtar dette. Dette alternativet begrenser også informasjonskapsler fra førsteparter som kan brukes til å kontakte deg uten at du implisitt har godtatt det.
 • (Bare Windows Phone 8) Under Åpne koblinger fra andre apper i velger du En ny fane for å åpne sider i egne faner, eller Gjeldende fane for å fortsette å bruke samme fane når du har trykket en kobling.
 • Under Nettstedspassord velger du Husk, Ikke husk eller Spør hver gang for å angi hvordan Internet Explorer skal håndtere passord du oppgir til nettsteder. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle Windows Phone-telefoner.)
 • Under Lagring av fil fra nettsted velger du Tillat nettsteder å lagre filer på telefonen for å la nettsteder lagre ting som påbegynte e-postmeldinger eller RSS-feeder i mobilens lager. Trykk Administrer lagringsplass hvis du har behov for å frigjøre lagringsplass.
 • (Bare Windows Phone 8) Under Standard søkeleverandør velger du Bing eller Google som standard søkemotor. (Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle Windows Phone-telefoner.)
Egenskaper

Artikkel-ID: 10635 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding