Bruke Tale på telefonen

Visste du at Windows Phone er en god lytter? Med Tale kan du ringe, sende en tekstmelding, lage et notat, åpne en app, finne noe på nettet og mer bare med stemmen.

Slik bruker du Tale

 1. Trykk og hold inne Søk-knappen 

  Search Icon
  på mobilen for å starte Tale. Du kan si "Help" når som helst mens Tale er aktivert, for å vise noen eksempler på hvordan du bruker den.

  

  Speech dialog box

  Når du åpner Tale, lytter mobilen etter talestyring.
 2. Her er noen av tingene du kan gjøre med stemmen din:

 3. Hvis du vil Sier du dette

  Ringe en kontakt

  "Call contact name"

  (der kontaktnavn er navnet på noen i kontaktlisten din)

  Eksempel: "Call Lisa Miller"

  Hvis personen bare har ett telefonnummer i kontaktkortet ditt, og du har kontaktet vedkommende nylig, starter samtalen. Hvis det finnes flere telefonnumre for kontakten, ser du et alternativ for å velge nummeret du vil ringe.

  Ringe et hvilket som helst telefonnummer

  "Call phone number"

  (der telefonnummer er et hvilken som helst telefonnummer, uansett om det er tilordnet til en kontakt eller ikke)

  Eksempel: "Call 4255550155"

  Ringe opp det siste nummeret

  "Redial"

  Sende en tekstmelding

  "Text contact name"

  (der kontaktnavn er navnet på noen i kontaktlisten din)

  Eksempel: "Text Lisa Miller"

  Dette starter en tekstmelding til den personen, og deretter kan du si meldingsteksten. Når du er ferdig med å snakke, kan du si "Send" for å sende den, "Add more" for å legge til mer informasjon i meldingen, "Try again" å si meldingen på nytt eller "Cancel" for å forkaste meldingen.

  Ta et notat

  "Note what you want to note"

  (der det du vil notere er teksten du vil sette inn i notatet)

  Eksempel: "Note Pick up bread on the way home"

  Notatet blir lagret og åpnet i OneNote. Deretter kan du vise og redigere teksten i notatet, eller trykke Lydnotat 

  Play Icon
  for å spille den av.

  Ringe til mobilsvareren

  "Call voicemail"

  Åpne en app

  "Open app" eller "Start app"

  (der appen er navnet på en app på mobilen, for eksempel "Calendar," "Maps," eller "Music", eller apper du lastet ned fra Store)

  Eksempel: "Open Calendar"

  Søke på nettet

  "Find search term" eller "Search for search term"

  (der søkeordet er det du leter etter)

  Eksempel: "Find pizza"

  Bing viser deg søkeresultater basert på det du sa, for eksempel et kart med pizzarestauranter i nærheten.

 4. Når du er ferdig med å snakke, trykker du eller bare venter et par sekunder.

Diktere en e-postmelding

Når du er i e-post, kan du diktere en e-postmelding i stedet for å skrive den inn.

 1. I applisten trykker du navnet på e-postkontoen.

 2. Trykk Ny

  Plus Icon
  , og skriv deretter inn et mottakernavn på Til-linjen.

 3. Trykk Emne, trykk Snakk

  Microphone Icon
  og si deretter emnet.

 4. Trykk i brødteksten til meldingen, trykk Snakk

  Microphone Icon
  , og si deretter hva du vil inkludere i meldingen.

 5. Trykk Send

  Send Email Icon
  .

Bruke Tale under en samtale

Du kan også slå på Tale mens du allerede er i en samtale for å bruke visse talestyringskommandoer.

 • Trykk og hold inne Søk-knappen 

  Search Icon
  på mobilen for å starte Tale, og si deretter ett av følgende:

  • "Press number" (der nummeret er et tall fra 0 til 9) for å trykke et tall på det numeriske tastaturet for å kunne bruke mobilsvareren eller et menysystem for interaktiv stemmesvar.
  • "Call name" (der navn er navnet på noen i kontaktlisten din) for å sette gjeldende samtale på vent og deretter ringe noen andre.

Andre talekommandoer som du kan aktivere

I mobilens innstillinger kan du aktivere flere talekommandoer og funksjoner, blant annet annonsering av anroper-ID for innkommende anrop og tekstmeldinger. Du kan til og med be mobilen om å lese en tekstmelding du mottar, og deretter diktere og sende et svar.

 1. Trykk for å aktivere Tale for tilgjengelighet, trykk Innstillinger 

  Settings Icon
  > Hjelpemiddel, og aktiver deretter Tale for telefontilgjengelighet
  Toggle On Icon
  . Dette aktiverer følgende:

  • Annonsering av anroper-ID for mobilanrop. Når det kommer et anrop, annonserer mobilen navnet eller nummeret på den som ringer.
  • Hurtigoppringing. Hvis du vil tilordne et hurtigoppringingsnummer, trykker og holder du inne Søk og sier "Save speed dial", og følger deretter instruksjonene. Når du har tilordnet noen hurtigoppringingsnumre, kan du bruke talekommandoen "Call speed dial" for å ringe dem. Si "Call speed dial number" (der nummeret er det tilordnede hurtigoppringingsnummeret).
  • Slå viderekobling på eller av ved å bruke Tale. Si "Turn call forwarding on" eller "Turn call forwarding off".
 2. Hvis du vil at mobilen skal annonsere og lese innkommende tekstmeldinger, trykker du Innstillinger 

  Settings Icon
  > Tale og velger deretter når du vil høre annonseringer fra rullegardinlisten Les innkommende tekstmeldinger høyt – aldri, alltid eller bare når du bruker en Bluetooth-hodesett eller et kabelbasert hodesett.

 3. Når mobilen kunngjør innkommende tekstmeldinger, kan du si "Read it" eller "Ignore". Deretter kan du diktere og sende et svar.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10645 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding