Innstillinger for mobilnettverk og SIM-kort

Innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort gir deg kontroll over mobilnettverksinnstillingene på telefonen – inkludert mobildataforbindelsen. Det skal ikke være nødvendig å endre noe hvis forbindelsen fungerer slik du ønsker. Hvis du likevel har problemer med forbindelsen til mobilnettverket, kan det hjelpe å endre en eller flere innstillinger.

Du åpner innstillinger for mobilnettverk + SIM-kort i applisten ved å trykke Innstillinger

Settings Icon
> Mobilnettverk + SIM-kort.

Innstilling Funksjon

Aktivt nettverk

Viser navnet på mobilnettverket som mobilen bruker.

På en mobil med to SIM-kort finner du denne innstillingen ved å gå til mobilnettverk + SIM-kort og trykke Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2.

Dataforbindelse

Aktiverer og deaktiverer mobildataforbindelsen. Du kan deaktivere forbindelsen av ulike årsaker, for eksempel for å redusere databruken hvis du ikke har et abonnement som inkluderer ubegrenset datatrafikk, eller for å få batteriet til å vare litt lenger.

Hvis forbindelsen er deaktivert, kan du fremdeles ringe og motta samtaler og sende og motta tekstmeldinger. Du kan imidlertid ikke gjøre ting som å surfe på nettet, søke på nettet, motta eller sende e-post eller få oppdatert informasjon om apper med mindre du er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Når mobildataforbindelsen er deaktivert, vil du ikke kunne sende eller motta MMS-meldinger, som er tekstmeldinger som har bilder eller andre filer som vedlegg.

For begrenset Wi-Fi-tilkobling

Bestemmer om mobilen skal bruke mobildata i stedet for Wi-Fi når den er koblet til et Wi-Fi-nettverk med begrenset tilkobling, hvis mobilen for eksempel er koblet til et Wi-Fi-nettverk men ikke kan koble til Internett med den forbindelsen.

 • Bruk mobildata. Hvis Wi-Fi-tilkoblingen er begrenset, vil mobilen bruke mobildata, og du kan fortsette å gjøre ting på mobilen som krever Internett-tilkobling. Da brukes det av dataplanen som kan koste penger.
 • Ikke bruk mobildata. Dataforbindelsen blir ikke brukt hvis det er begrenset Wi-Fi-tilkobling. I så fall kan du heller ikke gjøre ting på mobilen som bruker Internett.

Denne innstillingen krever at mobilen kjører Windows Phone-programvareversjon 8.0.10211.204 eller nyere.           

Alternativer for samtaleroaming

Avgjør om du kan ringe og sende tekstmeldinger når telefonen er utenfor mobiloperatørens nettverk. Hvis du lar det være angitt til Ikke bruk roaming, kan du unngå enkelte kostnader ved samtaleroaming. Når den er satt til dette, kan du ikke ringe eller sende tekstmeldinger når telefonen er i et roamingområde, men du kan fremdeles motta anrop og tekstmeldinger. Se telefonabonnementet for mer informasjon om hvordan og når ekstra kostnader kan påløpe.

Hvis du tillater roaming, kan du ringe og sende tekstmeldinger utenfor mobiloperatørens nettverk. Avhengig av telefonabonnementet, kan det hende at du betaler mer for disse samtalene og tekstmeldingene. Du kan velge hva slags roaming du vil tillate – innenlands roaming eller innenlands + utenlands roaming.

SIM-kort for dataforbindelse

Bestemmer hvilket SIM-kort som brukes for mobildataforbindelsen. Du kan velge SIM-kortet du vil bruke for mobildata, for å bidra til å kontrollere datakostnadene. Du kan for eksempel velge ett SIM-kort fremfor det andre fordi det har lavere datakostnader.

Denne innstillingen vises bare på Windows Phone med to SIM-kort som bruker Windows Phone 8.1.

Alternativer for dataroaming

Bestemmer om dataforbindelsen fremdeles skal være på når mobilen er utenfor mobiloperatørens dekningsområde. Hvis du lar det være angitt til Ikke bruk roaming, kan du unngå å bli belastet for dataroaming.

Hvis du tillater roaming, kan du bruke mobildata når telefonen er i et roamingområde. Avhengig av telefonabonnementet du har, kan det hende at du må betale mer for dataene du bruker ved roaming. Enkelte mobiloperatører lar deg spesifisere hva slags dataroaming du vil tillate: innenlands roaming eller innenlands + utenlands roaming.

3G-forbindelse

Bestemmer om mobilen din vil bruke en 3G- eller 2G-mobilforbindelse.

Hvis du setter den til

Toggle On Icon
, vil mobilen bruke en 3G-forbindelse når den er tilgjengelig. Når den er satt til Av
Toggle Off Icon
, vil mobilen bruke en 2G-forbindelse som er en langsommere mobilnettverkforbindelse, men som også kan hjelpe deg med å spare litt batteristrøm.

Denne innstillingen vises bare på Windows Phone med to SIM-kort som bruker Windows Phone 8.1.

Begrens bakgrunnsdata

Reduserer mengden bakgrunnsdata som brukes under visse betingelser, for eksempel når du bruker roaming. Mange apper og funksjoner oppdateres regelmessig uten at du trenger å gjøre noe. En e-postapp kan for eksempel sjekke en e-postserver hvert femte minutt for å se om du har nye meldinger i innboksen. Data som brukes på denne måten, kalles bakgrunnsdata og kan bli et problem hvis du vil unngå å overskride datagrensen.

 • Begrens alltid bakgrunnsdata. Mobilen vil begrense bruken av bakgrunnsdata.
 • Begrens bakgrunnsdata under roaming. Mobilen vil begrense bruken av bakgrunnsdata når mobilen er i et roaming-område.

Hvis du slår på noen av disse innstillingene, vil mobilen vente på en Wi-Fi-forbindelse før den kjører bakgrunnsoppgaver.

SIM-kortnavn

Skriv inn et navn på SIM-kortet for å gi det et kallenavn som du kan gjenkjenne.

På telefoner med to SIM-kort kan du dermed skille SIM-kortene fra hverandre, slik at du vet hvilket SIM-kort du bruker for mobildataforbindelsen og når du ringer eller sender meldinger. SIM-kortnavnene vises på forskjellige steder på telefonen, som på Telefon-flisene, Meldinger-flisene, for SIM-kontakter og i innstillinger for mobilnettverk og SIM-kort.

Du angir denne innstillingen ved å trykke Innstillinger for SIM-kort i mobilnettverk + SIM-kort. På en mobil med to SIM-kort trykker du Innstillinger SIM-kort 1 og Innstillinger SIM-kort 2 for å navngi hvert SIM-kort.

SIM-kortstatus

Aktiverer eller deaktiverer SIM-kortet. Når det er slått

Toggle On Icon
, kan du bruke SIM-kortet på mobilen til ringing, teksting og mobildata hvis du vil det. Hvis slår det Av
Toggle Off Icon
, vil du ikke kunne ringe, tekste eller bruke mobildata med det SIM-kortet. Du kan imidlertid unngå uventede betalinger og kontrollere kostnadene på mobilen ved å deaktivere det. Hvis det finnes et Wi-Fi-nettverk som du kan koble til, kan du bruke det til dataforbindelsen.

Du kommer til denne innstillingen ved å gå til mobilnettverk + SIM-kort og trykke Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2.

Denne innstillingen vises bare på Windows Phone med to SIM-kort som bruker Windows Phone 8.1.

Valg av modus

Bestemmer hvilken type mobilnettverk mobilen bruker. Hvilken type nettverk mobilen kan kobles til, avhenger av mobilmodellen og mobiloperatøren.

Du angir denne innstillingen ved å trykke Innstillinger for SIM-kort i mobilnettverk + SIM-kort.

Høyeste forbindelseshastighet

Angir den høyeste forbindelseshastigheten telefonen kan bruke. Hvis du velger den høyeste, vil telefonen bruke den når den er tilgjengelig. Men hvis det finnes en lavere signalstyrke for et raskere nettverk i området der du er, kan mobilen bruke mer batteri på å søke etter eller prøve å holde seg koblet til nettet.

Når du velger en lavere forbindelseshastighet, kan telefonen koble til et tregere mobilnettverk som kan ha et sterkere signal. Dette kan også spare batteristrøm.

Du angir denne innstillingen ved å trykke Innstillinger for SIM-kort i mobilnettverk + SIM-kort.

Nettverkstype

Bestemmer hvordan mobilen prøver å koble seg til hvis hjemmenettverket ikke er tilgjengelig.

 • Automatisk. Standardinnstilling. Mobilen prøver å koble seg til det beste mobilnettverket. Hvis hjemmenettverket ikke er tilgjengelig, prøver mobilen å koble seg til et annet tilgjengelig nettverk.
 • Bare hjemmenettverk. Mobilen kobler seg bare til mobilnettverket hjemme. Dette hindrer mobilen i å bruke roaming hvis hjemmenettverket ikke er tilgjengelig.

Du angir denne innstillingen ved å trykke Innstillinger for SIM-kort i mobilnettverk + SIM-kort.

Nettverksvalg

Lar deg vise en liste over tilgjengelige nettverk i det aktuelle området og deretter prøve å koble deg til et. Standardinnstillingen er Automatisk.

Hvis du slår på mobilen og ser en melding om at det valgte nettverket ikke er tilgjengelig, kan du velge et annet nettverk her.

Du angir denne innstillingen ved å trykke Innstillinger for SIM-kort i mobilnettverk + SIM-kort.

Legge til Internett-APN

Navnet på Internett-tilgangspunktet (APN) er adressen som mobilen bruker til å koble til Internett. Som standard blir Internett-APN angitt automatisk første gang mobilen blir konfigurert.

Hvis mobildataforbindelsen ikke fungerer, kan du prøve å angi et nytt Internett-APN basert på posisjonen og mobiloperatøren din. Hvis du kan koble til et Wi-FI-nettverk på telefonen, eller hvis du har tilgang til en datamaskin, kan du prøve å søke på nettet for å finne innstillingene for Internett-APN for mobiloperatøren.

Legge til et Internett-APN

Du må angi en adresse i APN-boksen. De andre innstillingene er valgfrie og avhenger av mobiloperatøren.

 1. Gå til Innstillinger for mobilnettverk + SIM-kort og trykk Innstillinger for SIM-kort > Legg til Internett-APN.

  Hvis du har en mobil med to SIM-kort, går du til mobilnettverk + SIM-kort og trykker Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2, avhengig av hvilket SIM-kort du bruker til din mobildataforbindelse.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Trykk APN, og skriv deretter inn adressen for APN-en som skal brukes.
  • Trykk Brukernavn, og skriv deretter inn brukernavnet for mobilkontoen.
  • Trykk Passord, og skriv deretter inn passordet for mobilkontoen.
  • Trykk Godkjenningstype, og trykk deretter godkjenningsmetoden som brukes for mobilkontoen.
  • Trykk Proxy-server (URL), og skriv deretter inn adressen på proxy-serveren for mobilkontoen.
  • Trykk Proxy-port, og skriv deretter inn portnummeret.
  • Trykk IP-type, og velg deretter typen IP-adresse som skal brukes.
 3. Trykk Lagre

  Save Icon
  .

Legg til MMS-APN

Navnet på MMS-tilgangspunktet (APN) er adressen som telefonen bruker til å sende og motta MMS-meldinger. MMS-APN blir også angitt automatisk første gang mobilen blir konfigurert.

Hvis du ikke kan sende eller motta MMS-meldinger, kan du prøve å angi et nytt MMS-APN basert på posisjonen og mobiloperatøren din. På telefonen eller datamaskinen kan du prøve å søke på nettet for å finne MMS-APN-innstillingene for mobiloperatøren.

Slik legger du til en MMS-APN

Du må legge inn en adresse i boksen APN MMSC (URL-adresse). De andre innstillingene er valgfrie og avhenger av mobiloperatøren.

 1. Gå til Innstillinger for mobilnettverk + SIM-kort og trykk Innstillinger for SIM-kort > Legg til MMS-APN.

  Hvis du har en mobil med to SIM-kort, går du til mobilnettverk + SIM-kort og trykker Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2, avhengig av hvilket SIM-kort du bruker til din mobildataforbindelse.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Trykk APN, og skriv deretter inn adressen for MMS-APN-en som skal brukes.
  • Trykk Brukernavn, og skriv deretter inn brukernavnet for mobilkontoen.
  • Trykk Passord, og skriv deretter inn passordet for mobilkontoen.
  • Trykk Godkjenningstype, og trykk deretter godkjenningsmetoden som brukes for mobilkontoen.
  • Trykk WAP-gateway (URL-adresse), og skriv deretter inn adressen til WAP-gatewayen som skal brukes.
  • Trykk Port for WAP-gateway, og skriv deretter inn portnummeret for WAP-gatewayen.
  • Trykk MMSC (URL), og skriv deretter inn adressen – ved å begynne med http:// – til MMS Center (MMSC) for mobiloperatøren.
  • Trykk MMSC-port, og skriv deretter inn MMSC-portnummeret.
  • Trykk Maksimal MMS-størrelse, og skriv deretter den maksimale størrelsen (i kB) på en MMS-melding som du kan sende.
  • Trykk IP-type, og velg deretter typen IP-adresse som skal brukes.
 3. Trykk Lagre

  Save Icon
  .

  

Egenskaper

Artikkel-ID: 10652 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding