Vanlige spørsmål om låseskjerm

 
Hvordan angir eller endrer jeg et passord på mobilen min?
Hvordan låser jeg opp mobilen?
Hvor ofte trenger jeg å skrive passord for å låse opp mobilen?
Kan jeg starte nødsamtaler på en låst mobil?
Hvordan tilpasser jeg låseskjermen?
Hva gjør jeg hvis jeg har angitt feil passord for mange ganger?


Egenskaper

Artikkel-ID: 10665 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding