Skanne koder og tekst

Bare rett inn Windows Phone mot en QR-kode, og skann den med fotoappen Bing Visuelt. Deretter får du informasjon om koden, for eksempel en kobling til et nettsted, en melding eller kontaktinformasjon. Du kan også skanne tekst for å få søkeresultater om den – du kan til og med få teksten oversatt til et annet språk. Fotoappen Bing Visuelt ligger allerede på mobilen, så du kan bare begynne å skanne og søke.

Slik søker du ved å skanne en QR-kode

 1. Trykk Kamera-knappen 

  Camera Icon
  på telefonen, og trykk deretter fotoappen 
  Camera Lens Icon
  > Bing Visuelt
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Skann QR-koden ved å peke på den med mobilen.

  Her er et eksempel på en QR-kode hvis du vil prøve.

  Scan QR Codes with Windows Phone

 3. Trykk resultatet på Resultater-skjermen for å få informasjon om QR-koden.

  Hvilken informasjon som vises, avhenger av QR-koden – det kan være en melding, en nettadresse eller kontaktinformasjon, for eksempel en e-postadresse eller et telefonnummer.

Slik søker du ved å skanne tekst

 1. Trykk Kamera-knappen 

  Camera Icon
  på telefonen, og trykk deretter fotoappen 
  Camera Lens Icon
  > Bing Visuelt
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Hold mobilen rett, og pek den mot teksten du vil skanne. Trykk Skann tekst, trykk boksene for ordene du vil bruke som søkeord, og trykk deretter Søk.

 3. Hvis du vil se en oversettelse av gjenkjent tekst, kan du trykke Oversett og deretter velge et språk på skjermen Oversett tekst til.

Slik kan du kopiere og lime inn skannet tekst

 1. Trykk Kamera-knappen 

  Camera Icon
  på telefonen, og trykk deretter fotoappen 
  Camera Lens Icon
  > Bing Visuelt
  Bing Vision Lens Icon
  .

 2. Pek mobilen mot teksten som skal skannes, og trykk deretter Søk etter tekst.

 3. Trykk Mer 

  More Icon
    > Kopier alt.

 4. Åpne filen, appen eller meldingen du vil lime inn teksten i.

 5. Trykk der du vil lime inn.

 6. I tekstforslagslinjen over tastaturet trykker du Lim inn

  Paste Icon
  .

Slik viser du tidligere søkeresultater fra Bing Visuelt

 1. Trykk Kamera-knappen 

  Camera Icon
  på telefonen, og trykk deretter fotoappen 
  Camera Lens Icon
  > Bing Visuelt 
  Bing Vision Lens Icon
  > Logg.

 2. Trykk et tidligere søkeresultat på skjermen Visuelt-historikk.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10670 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding