For din egen sikkerhet

Vi anbefaler deg å lese instruksjonene i denne veiledningen før du bruker enheten.

SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER

restricted areas

Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor den kan forårsake forstyrrelser eller fare, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, drivstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i områder med begrensninger.

VEISIKKERHET ER VIKTIGST

road safety

Overhold all lokal lovgivning. Sørg for at du alltid har frie hender til å betjene bilen når du kjører. Din første prioritet når du kjører er veisikkerhet.

FORSTYRRELSER

interference

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE

qualified service

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR

batteries and chargers

Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Microsoft Mobile for bruk sammen med denne enheten. Ladere fra tredjepartsprodusenter som er i samsvar med gjeldende USB-krav, og som kan kobles til USB-kontakten på enheten, kan også være kompatible. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible.

HOLD ENHETEN TØRR

keep dry

Enheten tåler ikke vann. Hold den tørr.

GLASSDELER

glass parts

Skjermen på enheten er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis enheten slippes på en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt byttet av kvalifisert personell.

BESKYTT HØRSELEN DIN

hearing

For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttalertelefonen er i bruk.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10698 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 8

Tilbakemelding