Mobilnettverksinnstillinger i Windows 10

Enkelte PC-er med Windows 10 har et SIM-kort, slik at du kan koble deg til Internett via et mobildatanettverk når du har mobildekning. Selv om PC-en din ikke har et SIM-kort, kan du likevel koble til et mobilnettverk på andre måter, for eksempel ved å koble til og bruke en ekstern mobilenhet (også kalt et mobilmodem eller en enhet for mobilt bredbånd). Du må uansett ha en dataplan fra en mobiloperatør for å kunne koble til.

Koble til et mobildatanettverk for første gang

 1. Velg Nettverk-ikonet (
  Wi-Fi-ikon
  eller
  Ethernet-ikon
  ) nederst til høyre på oppgavelinjen, og velg deretter Mobilnettverk på listen > Koble til.

  Du ser i mange tilfeller navnet på mobiloperatøren ved siden av Mobilnettverk -ikonet.

 2. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn brukernavnet og passordet ditt, samt navnet på tilgangspunktet.

  Se om nødvendig i informasjonen som fulgte med PC-en, SIM-kortet eller mobilenheten hvis du vil vite mer om hvilke innstillinger du skal bruke.

Stort sett skal det ikke være nødvendig å endre mobilinnstillingene hvis mobildataforbindelsen fungerer slik du ønsker. Hvis du likevel har problemer med forbindelsen til mobilnettverket, kan det hjelpe å endre en eller flere innstillinger. Innstillingene som vises, avhenger av PC-modellen og mobiloperatøren.

 Innstilling Funksjon
Koble til automatisk

Angir om PC-en skal kobles automatisk til mobildatanettverket når det er tilgjengelig. Fjern avmerkingen hvis du vil koble til manuelt hver gang du vil bruke mobildataforbindelsen.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge Start -knappen og deretter Innstillinger  > Nettverk og Internett > Mobilnettverk > navnet på mobilforbindelsen > Koble til automatisk. Denne innstillingen er tilgjengelig når du er koblet fra mobildatanettverket, og brukes når du velger Koble til.

Tillat roaming

Bestemmer om mobildataforbindelsen skal forbli på når PC-en er utenfor mobiloperatørens nettverk. Hvis du lar avmerkingsboksen stå tom, kan du unngå å bli belastet for dataroaming.

Hvis du tillater roaming, kan du bruke mobildata når PC-en er i et roamingområde. Avhengig av dataplanen du har, kan det hende du må betale mer for dataene du bruker ved roaming.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge Start -knappen og deretter Innstillinger  > Nettverk og Internett > Mobil > navnet på mobiltilkoblingen > Tillat roaming. Denne innstillingen er tilgjengelig når du er koblet fra mobildatanettverket, og brukes når du velger Koble til.

Nettverksvalg

Vises ved roaming og bestemmer hvilken mobilnettverksforbindelse som skal brukes. Standardinnstillingen er Automatisk.

Hvis du prøver å koble til et mobilnettverk og får beskjed om at det valgte nettverket ikke er tilgjengelig, kan du velge Søk etter nettverk og deretter velge et annet mobilnettverk.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge Start -knappen og deretter Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnettverk > navnet på mobilforbindelsen > Avanserte alternativer.

Aktivt nettverk

Viser navnet på mobilnettverket du bruker.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge Start -knappen og deretter Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnettverk > navnet på mobilforbindelsen > Avanserte alternativer.

Oppdater innstillinger

Henter de nyeste mobilnettverksinnstillingene fra mobiloperatøren. De nyeste innstillingene bidrar til at mobildataforbindelsen fungerer som den skal.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge Start -knappen og deretter Innstillinger  > Nettverk og Internett > Mobil > navnet på mobiltilkoblingen > Avanserte alternativer > Oppdater innstillinger.

Legg til et Internett-APN

Navnet på Internett-tilgangspunktet (APN-et) er adressen som PC-en bruker til å koble til Internett når du bruker mobildataforbindelsen. Internett-APN angis vanligvis automatisk.

Hvis mobildataforbindelsen ikke fungerer, kan du prøve å angi et nytt Internett-APN basert på posisjonen og mobiloperatøren din. Hvis du kan koble til et Wi-Fi-nettverk på PC-en eller har en mobiltelefon tilgjengelig, kan du prøve å søke på nettet etter Internett-APN-innstillingene for mobiloperatøren du bruker.

For å legge til et Internett-APN må du skrive inn en adresse i APN-feltet. De andre innstillingene er valgfrie og avhenger av mobiloperatøren.

 1. Velg Start -knappen og deretter Innstillinger  > Nettverk og Internett > Mobil > velg navnet på mobiltilkoblingen > Avanserte alternativer > Legg til et Internett-APN.
 2. Gjør ett eller flere av følgende:
  • Skriv inn et navn på APN-profilen i Profilnavn-boksen.
  • Skriv inn adressen til APN-et som skal brukes, i APN-boksen
  • Skriv inn brukernavnet for mobilkontoen i Brukernavn-boksen.
  • Skriv inn passordet for mobilkontoen i Passord-boksen.
  • Velg Type påloggingsinformasjon, og velg deretter godkjenningsmetoden som skal brukes.
  • Velg IP-type, og velg deretter typen IP-adresse som skal brukes.
 3. Merk av i avmerkingsboksen Bruk denne profilen hvis du vil at APN-profilen skal tas i bruk rett etter at du lagrer den.
 4. Velg Lagre > OK.
 5. Hvis du vil gå tilbake og se listen over APN-profilene dine, kan du velge Tilbake og se under Internett-APN.
Egenskaper

Viser informasjon om SIM-kortet og mobildataforbindelsen. Velg Kopier for å kopiere informasjonen du vil lime inn i en e-post eller et annet sted. Dette kan være nyttig hvis du har tilkoblingsproblemer og må sende informasjon til mobiloperatøren eller brukerstøtten.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge Start -knappen og deretter Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnettverk > navnet på mobilforbindelsen > Avanserte alternativer.

Bruk PIN-kode for SIM-kort

Bestemmer om det skal brukes en PIN-kode for SIM-kortet i PC-en for å hindre andre personer i å bruke mobildataforbindelsen uten lov. Når du har konfigurert en PIN-kode for SIM-kortet, blir du bedt om å oppgi denne PIN-koden når du skal koble til.

Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet når du blir bedt om det. Hvis dette er første gang du bruker SIM-kortet, skriver du inn standard PIN-kode for SIM-kortet. Hvis du ikke vet standard PIN-kode for SIM-kortet, kan du gå til mobiloperatørens nettsted for å se om koden står der. Du må starte PC-en på nytt for at mobildataforbindelsen skal låses med en PIN-kode for SIM-kort.

Hvis du allerede har konfigurert en PIN-kode for SIM-kortet, skriver du inn PIN-koden når du blir bedt om det, og velger deretter OK.

Du finner innstillingen for PIN-kode for SIM-kort ved å velge Start -knappen og deretter Innstillinger  > Nettverk og Internett > Mobil > navnet på mobiltilkoblingen > Avanserte alternativer > Bruk PIN-kode for SIM-kort under Sikkerhet-delen.

Fjern PIN-kode for SIM-kort

Vises hvis du bruker en PIN-kode for SIM-kortet. Hvis du bruker en PIN-kode for SIM-kortet, men ikke vil bruke dette lenger, velger du Fjern PIN-kode for SIM-kort, skriver inn den gjeldende PIN-koden og velger deretter OK.

Du finner innstillingen for PIN-kode for SIM-kort ved å velge Start -knappen og deretter Innstillinger  > Nettverk og Internett > Mobil > navnet på mobiltilkoblingen > Avanserte alternativer > Fjern PIN-kode for SIM-kort under Sikkerhet-delen.

Endre PIN-kode for SIM-kort

Vises hvis du bruker en PIN-kode for SIM-kortet. Hvis du bruker en PIN-kode for SIM-kortet og vil endre den, velger du Endre PIN-kode for SIM-kort og skriver inn den gjeldende PIN-koden for SIM-kortet i feltet Gjeldende PIN-kode for SIM-kort. Deretter skriver du inn en ny PIN-kode for SIM-kortet i feltet Ny PIN-kode for SIM-kort, skriver inn denne koden på nytt i feltet Bekreft ny PIN-kode for SIM-kort og velger OK.

Du finner denne innstillingen ved å velge Start -knappen og deretter Innstillinger  > Nettverk og Internett > Mobil > navnet på mobiltilkoblingen > Avanserte alternativer > Endre PIN-kode for SIM-kort under Sikkerhet-delen.

Lås opp PIN-kode for SIM-kort

Vises hvis du bruker en PIN-kode for SIM-kortet og har oppgitt feil PIN-kode tre ganger. Hvis dette skjer, blir SIM-kortet blokkert og kan ikke brukes før du fjerner blokkeringen. For å oppheve blokkeringen må du først kontakte mobiloperatøren og få PUK-koden (PIN-opplåsingskoden). Deretter velger du Lås opp PIN-kode for SIM-kort og skriver inn PUK-koden. Hvis du oppgir feil PUK-kode for mange ganger, blokkeres SIM-kortet ditt for godt, og du må få et nytt SIM-kort av mobiloperatøren.

Du finner innstillingen for PIN-kode for SIM-kort ved å velge Start -knappen og deretter Innstillinger  > Nettverk og Internett > Mobil > navnet på mobiltilkoblingen > Avanserte alternativer > Lås opp PIN-kode for SIM-kort under Sikkerhet-delen.
Egenskaper

Artikkel-ID: 10739 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding