Innstillinger for mobilnettverk og SIM-kort på Windows 10 Mobile

Innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort gir deg kontroll over mobilnettverksinnstillingene på telefonen – inkludert mobildataforbindelsen. Det skal ikke være nødvendig å endre noe hvis forbindelsen fungerer slik du ønsker. Men hvis du har problemer med forbindelsen til mobilnettverket, kan det hjelpe å endre én eller flere av innstillingene under.

Du åpner innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort ved å sveipe over til Alle apper-listen fra Start og deretter velge Innstillinger  > Nettverk og trådløs > Mobilnettverk og SIM-kort.

Innstilling Funksjon

Dataforbindelse

Aktiverer og deaktiverer mobildataforbindelsen. Du kan deaktivere forbindelsen av ulike årsaker, for eksempel for å redusere databruken hvis du ikke har et abonnement som inkluderer ubegrenset datatrafikk, eller for å få batteriet til å vare litt lenger.

Hvis forbindelsen er deaktivert, kan du fremdeles ringe og motta samtaler og sende og motta tekstmeldinger. Du kan imidlertid ikke gjøre ting som å surfe på nettet, søke på nettet, motta eller sende e-post eller få oppdatert informasjon om apper med mindre du er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

Du kan også aktivere eller deaktivere mobildataforbindelsen ved å sveipe nedover fra toppen av skjermen og deretter velge Utvid > Mobildata.

Navn på mobildataforbindelse

Viser navnet på mobilnettverksforbindelsen du bruker. Velg SIM-kortinnstillinger under navnet på mobildataforbindelsen for å endre innstillingene for mobildataforbindelsen.

Bruk dette SIM-kortet for mobildata

Bestemmer hvilket SIM-kort som brukes for mobildataforbindelsen. Du kan velge SIM-kortet du vil bruke for mobildata, for å bidra til å kontrollere datakostnadene. Du kan for eksempel velge ett SIM-kort fremfor det andre fordi det har lavere datakostnader. Denne innstillingen vises bare på Windows-telefoner med to SIM-kort.

Alternativer for dataroaming

Angir om mobildataforbindelsen skal forbli aktivert når telefonen er utenfor mobiloperatørens nettverk i et roamingområde. Hvis du lar det være angitt til Ikke bruk roaming, kan du unngå å bli belastet for dataroaming.

Hvis du tillater roaming, kan du bruke mobildata når telefonen er i et roamingområde. Avhengig av telefonabonnementet du har, kan det hende at du må betale mer for dataene du bruker ved roaming. Enkelte mobiloperatører lar deg spesifisere hva slags dataroaming du vil tillate: innenlands roaming eller innenlands + utenlands roaming.

På en telefon med to SIM-kort kan du velge alternativer for dataroaming for hvert SIM-kort.

Alternativer for samtaleroaming

Avgjør om du kan ringe og sende tekstmeldinger når telefonen er utenfor mobiloperatørens nettverk. Hvis du lar det være angitt til Ikke bruk roaming, kan du unngå enkelte kostnader ved samtaleroaming. Når den er satt til dette, kan du ikke ringe eller sende tekstmeldinger når telefonen er i et roamingområde, men du kan fremdeles motta anrop og tekstmeldinger. Se telefonabonnementet for mer informasjon om hvordan og når ekstra kostnader kan påløpe.

Hvis du tillater roaming, kan du ringe og sende tekstmeldinger utenfor mobiloperatørens nettverk. Avhengig av telefonabonnementet, kan det hende at du betaler mer for disse samtalene og tekstmeldingene. Enkelte mobiloperatører lar deg velge hva slags dataroaming du vil tillate: innenlands roaming eller innenlands + utenlands roaming.

Telefonnummer

Viser telefonnummeret ditt.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2.

SIM-kortnavn

Skriv inn et navn for SIM-kortet for å gi det et kallenavn som du kan gjenkjenne.

På telefoner med to SIM-kort kan du dermed skille SIM-kortene fra hverandre, slik at du vet hvilket SIM-kort du bruker for mobildataforbindelsen og når du ringer eller sender meldinger. SIM-kortnavnene vises på forskjellige steder på telefonen, som på Telefon-flisene, Meldinger-flisene, for SIM-kontakter og i innstillinger for mobilnettverk og SIM-kort.

Hvis du vil endre navnet på SIM-kortet, kan du i innstillinger for mobilnettverk og SIM-kort velge SIM-kortinnstillinger > SIM-kortnavn, skrive inn et nytt navn og deretter velge Lagre. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2 for å gi navn til hvert enkelt.

Høyeste forbindelseshastighet

Angir den høyeste forbindelseshastigheten telefonen kan bruke. Hvis du velger den høyeste, bruker telefonen den høyeste forbindelseshastigheten for mobilnettverk som er tilgjengelig i det aktuelle området. Hvis det imidlertid er lav signalstyrke, kan det å søke etter eller prøve å holde seg koblet til en raskere forbindelse bruke ekstra batteristrøm.

Når du velger en lavere forbindelseshastighet, kan telefonen koble til et tregere mobilnettverk som kan ha et sterkere signal. Dette kan også spare batteristrøm.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger > Høyeste forbindelseshastighet i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2 > Høyeste forbindelseshastighet.

Nettverksvalg

Lar deg vise en liste over tilgjengelige nettverk i det aktuelle området og deretter prøve å koble deg til et. Standardinnstillingen er Automatisk.

Hvis du slår på telefonen og får beskjed om at det valgte nettverket ikke er tilgjengelig, kan du velge Søk etter nettverk og deretter velge et annet mobilnettverk.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2.

Aktivt nettverk

Viser navnet på mobilnettverket du bruker.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2.

Oppdater innstillinger

Hvis mobiloperatøren støtter dette, får du de nyeste innstillingene for mobilnettverk fra mobiloperatøren. Ved å ha de nyeste innstillingene blir det enklere å sørge for at mobilnettverksforbindelsen fungerer som den skal.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger > Oppdater innstillinger i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2 > Oppdater innstillinger.

IMS-registrering

Når dette er aktivert, kan du ringe, foreta videoanrop eller sende tekstmeldinger via en 4G LTE-mobildataforbindelse. Denne innstillingen og IMS-tjenestene som er tilgjengelige, avhenger av mobiloperatøren og enheten din.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger > IMS-registrering i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort.

Alternativer for IMS-roaming

Bestemmer om du kan ringe, foreta videoanrop eller sende tekstmeldinger via en 4G LTE-mobildataforbindelse når telefonen er utenfor mobiloperatørens nettverk og i et roamingområde. Hvis du lar det være angitt til Ikke bruk roaming, kan du unngå å bli belastet for roaming.

Hvis du tillater IMS-roaming, kan du ringe, foreta videoanrop og sende tekstmeldinger via en 4G LTE-mobildataforbindelse når telefonen er i et roamingområde. Avhengig av telefonabonnementet du har, kan det hende at du må betale mer for dataene du bruker ved roaming.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger > Alternativer for IMS-roaming i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort.

Ringeinnstillinger

Bestemmer hvilken forbindelse – mobilnettverk eller Wi-Fi – som brukes til å ringe og motta samtaler. Hvis du velger Bare Wi-Fi, kan du bare ringe og motta samtaler når du er koblet til Wi-Fi. Hvis du vil gjøre ting som krever Internett-tilkobling, for eksempel å surfe på nettet eller bruke e-post, må du være koblet til Wi-Fi hvis dette alternativet er satt til Bare Wi-Fi.

Du kan slå av oppringing med Wi-Fi ved å velge Slå av oppringing via Wi-Fi.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger > Ringeinnstillinger i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort.

Ringeinnstillinger ved bruk av roaming

Bestemmer hvilken forbindelse – mobilnettverk eller Wi-Fi – som brukes til å ringe og motta samtaler når roaming er på. Hvis du velger Bare Wi-Fi, kan du bare ringe og motta samtaler når du er koblet til Wi-Fi. Hvis du vil gjøre ting som krever Internett-tilkobling, for eksempel å surfe på nettet eller bruke e-post, må du være koblet til Wi-Fi hvis dette alternativet er satt til Bare Wi-Fi.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger > Ringeinnstillinger ved bruk av roaming i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort.

Nødadresse

Velg dette alternativet for å gå til mobiloperatørens nettsted og oppgi en nødadresse for deg selv. Du må være logget på mobilkontoen din på nettstedet deres for å gjøre dette.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger > Nødadresse i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort.

Legg til et Internett-APN

Navnet på Internett-tilgangspunktet (APN-et) er adressen som telefonen bruker til å koble til Internett når du bruker mobildataforbindelsen. Internett-APN angis vanligvis automatisk.

Hvis mobildataforbindelsen ikke fungerer, kan du prøve å skrive et nytt Internett-APN. Du kan for eksempel skrive inn et nytt Internett-APN hvis du kan ringe og sende tekstmeldinger, men ikke kan surfe på nettet på telefonen. Innstillingene for Internett-APN som du bør angi, er basert på posisjonen og mobiloperatøren din. Hvis du kan koble til et Wi-Fi-nettverk på telefonen eller har en datamaskin i nærheten, kan du prøve å søke på nettet for å finne Internett-APN-innstillingene for mobiloperatøren din.

Legge til et Internett-APN:

 1. I innstillinger for mobilnettverk og SIM-kort velger du SIM-kortinnstillinger > Legg til et Internett-APN. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2 i innstillinger for mobilnettverk og SIM-kort.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Skriv inn et navn på APN-profilen i Profilnavn-boksen.

  • Skriv inn adressen til APN-et som skal brukes, i APN-boksen

  • Skriv inn brukernavnet for mobilkontoen i Brukernavn-boksen.

  • Skriv inn passordet for mobilkontoen i Passord-boksen.

  • Velg Type påloggingsinformasjon, og velg deretter godkjenningsmetoden som skal brukes.

  • Velg IP-type, og velg deretter typen IP-adresse som skal brukes.

  • Merk av i avmerkingsboksen Bruk dette tilgangspunktet (APN) for LTE, og erstatt det fra mobiloperatøren min hvis du vil bruke dette APN-et for LTE-mobildataforbindelsen i stedet for det fra mobiloperatøren. Dette erstatter APN-et fra mobiloperatøren. Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, men APN-innstillingene ikke er riktige, vil du ikke kunne opprette en 4G LTE-mobildataforbindelse.

  • I feltet Proxy-server skriver du inn adressen til proxy-serveren du bruker.

  • I feltet Proxy-port skriver du inn portnummeret til proxy-serveren.

 3. Merk av i avmerkingsboksen Bruk denne profilen hvis du vil at APN-profilen skal tas i bruk rett etter at du lagrer den.

 4. Velg Lagre > OK.

 5. Hvis du vil gå tilbake og vise listen over APN-profiler du har, kan du velge Tilbake-knappen og se under Internett-APN.

Legg til et MMS-APN

Navnet på MMS-tilgangspunktet (APN) er adressen som telefonen bruker til å sende og motta MMS-meldinger. MMS-APN-et angis automatisk når telefonen konfigureres for første gang.

Hvis du ikke kan sende eller motta MMS-meldinger, kan du prøve å skrive et nytt MMS-APN basert på posisjonen og mobiloperatøren din. På telefonen eller datamaskinen kan du prøve å søke på nettet for å finne MMS-APN-innstillingene for mobiloperatøren.

Hvis du vil legge til et MMS-APN, gjør du følgende. Du må skrive inn en adresse i MMSC (URL)-boksen. De andre innstillingene er valgfrie og avhenger av mobiloperatøren.

 1. I innstillinger for mobilnettverk og SIM-kort velger du SIM-kortinnstillinger > Legg til et MMS-APN. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2 i innstillinger for mobilnettverk og SIM-kort.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Skriv inn et navn på MMS APN-profilen i Profilnavn-boksen.

  • Skriv inn adressen til MMS APN-et som skal brukes, i APN-boksen

  • Skriv inn brukernavnet for mobilkontoen i Brukernavn-boksen.

  • Skriv inn passordet for mobilkontoen i Passord-boksen.

  • Velg Type påloggingsinformasjon, og velg deretter godkjenningsmetoden som skal brukes.

  • Velg IP-type, og velg deretter typen IP-adresse som skal brukes.

  • I feltet Proxy-server skriver du inn adressen til proxy-serveren du bruker.

  • I feltet Proxy-port skriver du inn portnummeret til proxy-serveren.

  • I MMSC (URL)-boksen skriver du inn adressen for MMS Center (MMSC) for mobiloperatøren. Begynn med http://

  • I boksen MMSC-port skriver du inn MMSC-portnummeret.

  • I boksen Maksimal MMS-størrelse (kB) skriver du inn den maksimale størrelsen (i kB) på en MMS-melding som du kan sende.

 3. Merk av i avmerkingsboksen Bruk denne profilen hvis du vil at MMS APN-profilen skal tas i bruk rett etter at du lagrer den.

 4. Velg Lagre > OK.

 5. Hvis du vil gå tilbake og vise listen over MMS APN-profiler du har, kan du velge Tilbake-knappen og se under MMS APN.


Bruk PIN-kode for SIM-kort

Bestemmer om det skal brukes en PIN-kode for SIM-kortet i telefonen for å hindre andre personer i å bruke mobildataforbindelsen uten lov. Når du har konfigurert en PIN-kode for SIM-kortet, blir du bedt om å oppgi denne PIN-koden når du starter telefonen.

Den første gangen du blir bedt om en PIN-kode for SIM-kortet, skriver du inn standard-PIN-koden for SIM-kortet. Hvis du ikke vet standard PIN-kode for SIM-kortet, kan du gå til mobiloperatørens nettsted for å se om koden står der. Du må starte telefonen på nytt for at den skal låses med en PIN-kode for SIM-kort.

Hvis du allerede har konfigurert en PIN-kode for SIM-kortet, skriver du inn PIN-koden når du blir bedt om det, og velger deretter OK.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger > Bruk PIN-kode for SIM-kort i delen Sikkerhet i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2 > Bruk PIN-kode for SIM-kort.

Endre PIN-kode for SIM-kort

Vises hvis du bruker en PIN-kode for SIM-kortet. Hvis du vil endre PIN-koden for SIM-kortet, velger du Endre PIN-kode for SIM-kort og skriver inn den gjeldende PIN-koden i feltet PIN-kode for SIM-kort. Deretter skriver du inn en ny PIN-kode for SIM-kortet i feltet Ny PIN-kode for SIM-kort, skriver inn denne koden på nytt i feltet Bekreft ny PIN-kode for SIM-kort og velger OK.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger > Endre PIN-kode for SIM-kort i delen Sikkerhet i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2 > Endre PIN-kode for SIM-kort.

Fjern PIN-kode for SIM-kort

Vises hvis du bruker en PIN-kode for SIM-kortet. Hvis du ikke lenger vil bruke en PIN-kode for SIM-kortet, velger du Fjern PIN-kode for SIM-kort, skriver inn den gjeldende PIN-koden og velger OK.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger > Fjern PIN-kode for SIM-kort i delen Sikkerhet i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2 > Fjern PIN-kode for SIM-kort.

Lås opp PIN-kode for SIM-kort

Vises hvis du bruker en PIN-kode for SIM-kortet og har oppgitt feil PIN-kode tre ganger. Hvis dette skjer, blir PIN-koden for SIM-kortet blokkert og kan ikke brukes før du fjerner blokkeringen. Når du skal oppheve blokkeringen av SIM-kortet, må du først kontakte mobiloperatøren for å få PUK-koden (PIN-opplåsingskode). Deretter velger du Lås opp PIN-kode for SIM-kort og skriver inn PUK-koden. Hvis du oppgir feil PUK-kode for mange ganger, blokkeres SIM-kortet ditt for godt, og du må få et nytt SIM-kort av mobiloperatøren.

Du kan gå til denne innstillingen ved å velge SIM-kortinnstillinger > Lås opp PIN-kode for SIM-kort i delen Sikkerhet i innstillingene for mobilnettverk og SIM-kort. På en telefon med to SIM-kort velger du Innstillinger for SIM-kort 1 eller Innstillinger for SIM-kort 2 (avhengig av hvilket SIM-kort du vil låse opp) > Lås opp PIN-kode for SIM-kort.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10744 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding