Bruke skjermtastaturet til å skrive inn tekst

Gjelder: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Det finnes forskjellige typer tastaturer for PC-er. Den vanligste typen er et fysisk, eksternt tastatur som du kan koble til PC-en. Windows har også et innebygd hjelpemiddelverktøy som kalles skjermtastatur. Dette kan brukes i stedet for et fysisk tastatur.

Du trenger ikke å ha berøringsskjerm for å kunne bruke skjermtastaturet. Et visuelt tastatur med alle standardtastene vises, slik at du kan bruke musen eller en annen pekeenhet til å velge taster, eller bruke en fysisk enkelttast eller en gruppe med taster til å bla gjennom tastene på skjermen.

Slik åpner du skjermtastaturet

Gå til Start , velg Innstillinger  > Hjelpemiddel  > Tastatur, og aktiver deretter veksleknappen under Bruk skjermtastaturet. Et tastatur som kan brukes til å navigere rundt på skjermen og skrive inn tekst, vises på skjermen. Tastaturet forblir på skjermen til du lukker det.

Slik endrer du hvordan informasjon skrives inn med skjermtastaturet

Velg Alternativer-tasten mens skjermtastaturet er åpent, og velg deretter ønskede alternativer:
  • Bruk klikkelyd. Bruk dette alternativet hvis du vil høre en lyd når du trykker på en tast.
  • Vis taster for å gjøre det enklere å flytte rundt på skjermen. Bruk dette alternativet hvis du vil at tastene skal lyse når du skriver.
  • Slå på numerisk tastatur. Bruk dette alternativet for å utvide skjermtastaturet til å vise et numerisk tastatur.
  • Klikk på taster. Bruk denne modusen hvis du foretrekker å klikke eller trykke på skjermtastene for å skrive inn tekst.
  • Beveg over taster. Bruk denne modusen hvis du bruker en mus eller styrespak til å peke på en tast. Tegnene du peker på, skrives inn automatisk når du peker på dem i et angitt antall sekunder.
  • Skann gjennom taster. Bruk denne modusen hvis du vil at skjermtastaturet skal skanne tastene kontinuerlig. Skannemodus uthever områder der du kan skrive inn tastaturtegn ved å trykke på en hurtigtast, bruke en bryterbasert inndataenhet eller bruke en enhet som simulerer et museklikk.
  • Bruk tekstforutsigelse. Bruk dette alternativet hvis du vil at skjermtastaturet skal foreslå ord mens du skriver, slik at du ikke trenger å skrive alle ordene fullt ut.