Bruke skjermtastaturet til å skrive inn tekst

Windows 10

Det finnes forskjellige typer tastaturer for PC-er. Det mest vanlige typen er et fysisk, eksternt tastatur som du kan koble til PC-en. Windows har også et innebygd hjelpemiddelverktøy som kalles skjermtastatur. Dette kan brukes i stedet for et fysisk tastatur til å navigere rundt på PC-skjermen eller skrive inn tekst. Du trenger ikke å ha berøringsskjerm for å kunne bruke skjermtastaturet. Et visuelt tastatur med alle standardtastene vises, slik at du kan bruke musen eller en annen pekeenhet til å velge taster, eller bruke en fysisk enkelttast eller en gruppe med taster til å bla gjennom tastene på skjermen.

Slik åpner du skjermtastaturet

Gå til Start , velg Innstillinger > Hjelpemiddel > Tastatur, og flytt deretter glidebryteren under Skjermtastatur. Et tastatur vises på skjermen, og det kan brukes til å navigere rundt på skjermen og skrive inn tekst. Tastaturet forblir på skjermen til du lukker det.

Slik endrer du hvordan informasjon skrives inn med skjermtastaturet

Når skjermtastaturet er åpent, velger du Alternativer-tasten, og deretter velger du alternativene du ønsker:
  • Bruk klikkelyd. Bruk dette alternativet hvis du vil høre en lyd når du trykker en tast.
  • Vis taster for å gjøre det enklere å flytte rundt på skjermen. Bruk dette alternativet hvis du vil at tastene skal lyse når du skriver.
  • Slå på numerisk tastatur. Bruk dette alternativet for å utvide skjermtastaturet til å vise et numerisk tastatur.
  • Klikk på taster. Bruk denne modusen hvis du foretrekker å klikke eller trykke skjermtastene for å skrive inn tekst.
  • Beveg over taster. Bruk denne modusen hvis du bruker en mus eller styrespak til å peke på en tast. Tegnene du peker på, skrives inn automatisk når du peker på dem i et angitt antall sekunder.
  • Skann gjennom taster. Bruk denne modusen hvis du vil at skjermtastaturet skal skanne tastene kontinuerlig. Skannemodus uthever områder der du kan skrive inn tastaturtegn ved å trykke en hurtigtast, bruke en bryterbasert inndataenhet eller bruke en enhet som simulerer et museklikk.
  • Bruk tekstforutsigelse. Bruk dette alternativet hvis du vil at skjermtastaturet skal foreslå ord mens du skriver, slik at du ikke trenger å skrive alle ordene fullt ut.


Egenskaper

Artikkel-ID: 10762 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Tilbakemelding