Bruke Forstørrelsesprogram til å vise elementer på skjermen

Windows 10

Forstørrelsesprogram er et verktøy som forstørrer deler av – eller hele – skjermen slik at du kan se ordene og bildene bedre. Programmet har forskjellige innstillinger du kan velge mellom, slik at du kan bruke det på den måten som passer best for deg.

Åpne Forstørrelsesprogram

Hvis du vil åpne Forstørrelsesprogram med et tastatur, trykker du Windows-logotasten‌  og + (plusstegn). Hvis du vil åpne det ved hjelp av berøring eller mus, går du til Start , deretter til Innstillinger > Hjelpemiddel > Forstørrelsesprogram og flytter glidebryteren under Forstørrelsesprogram for å slå på programmet.

Forstørrelsesprogram åpnes i fullskjermsvisning, med mindre du endrer innstillingene.

Lukke Forstørrelsesprogram

Du avslutter Forstørrelsesprogram ved å trykke Windows-logotasten  + Esc eller klikke forstørrelsesglassikonet   og deretter velge Lukk-knappen på verktøylinjen i Forstørrelsesprogram.

Endre visninger i Forstørrelsesprogram

Hvis du bruker en mus, kan du bruke Forstørrelsesprogram i tre ulike visninger: fullskjermsvisning, linsevisning og forankret visning. Prøv ut alle visningene for å finne ut hvilken du foretrekker.

I fullskjermsvisning forstørres hele skjermen. Du kan sannsynligvis ikke se hele skjermbildet samtidig når det er forstørret, men etter hvert som du navigerer rundt på skjermen, kan du se alt. Hvis du har en berøringsskjerm, vises hvite kantlinjer rundt kanten av skjermen i Forstørrelsesprogram. Dra fingeren eller musen langs kantlinjene for å navigere rundt på skjermen.

I linsevisning er det som å flytte rundt på et forstørrelsesglass når du navigerer rundt på skjermen.

Forankret visning fungerer på skrivebordet. I denne visningen er et forstørrelsesglass forankret til en del av skjermen. Når du navigerer rundt på skjermen, vises deler av skjermen forstørret i forankringsområdet, selv om mesteparten av skjermen er uendret.

Tilpasse Forstørrelsesprogram

Du kan endre måten Forstørrelsesprogram fungerer på ved å bruke zoomeknappene (

Zoom in button
 og
Zoom out button
) til å forstørre eller forminske skjermen. Du kan også trykke Windows-logotasten  og + (plusstegn) eller Windows-logotasten  og - (minustegn) for å zoome inn og ut.

 1. Åpne knappen Alternativer for forstørrelsesprogrammet
  Magnifier options button
  hvis du vil justere zoomenivå, farge eller fokus.
 2. Trykk Windows-logotasten  og + (plusstegn) for å åpne Forstørrelsesprogram.
 3. Velg forstørrelsesglassikonet  på skrivebordet, og velg deretter Alternativer-knappen
  Magnifier options button
  .
 4. Gjør ett eller flere av følgende:
  • Bruk glidebryteren til å velge et zoomeintervall. Prosentandelen du velger her, blir intervallet som Forstørrelsesprogram forstørrer skjermen med når du trykker Zoom inn-knappen
   Zoom in button
   .
  • Merk av for Slå fargeinvertering på for å invertere fargene på skjermen. Noen ganger kan det bli lettere å lese teksten hvis du inverterer fargene.
  • Merk av for hvordan Forstørrelsesprogram skal fokusere. Forstørrelsesprogram kan følge musen, innsettingspunktet eller tastaturet.

Bruke Forstørrelsesprogram med en berøringsskjerm

Du kan utføre en rekke oppgaver på en berøringsskjerm med Forstørrelsesprogram:

 • Zoome inn og ut ved å trykke hjørnene
 • Navigere rundt på skjermen ved å dra langs kantene
 • Se hvor du er på skjermen ved å trykke med to fingre på motsatte kanter
 • Avslutte Forstørrelsesprogram ved å trykke Lukk-knappen

Windows 8.1

Forstørrelsesprogram er et verktøy som forstørrer deler av – eller hele – skjermen slik at du kan se ordene og bildene bedre. Programmet har forskjellige innstillinger du kan velge mellom, slik at du kan bruke det på den måten som passer best for deg.

Bruke Forstørrelsesprogram

Du kan åpne og lukke Forstørrelsesprogram raskt, og det er dermed lett tilgjengelig når du trenger det, og ute av veien når du ikke trenger det.

Slik åpner du Forstørrelsesprogram ved hjelp av et tastatur:

 1. Trykk Windows-logotasten  + "+" (plusstegn).

 2. Forstørrelsesprogram åpnes i fullskjermsvisning, med mindre du endrer innstillingene.

Slik åpner du Forstørrelsesprogram ved hjelp av berøring eller mus:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker mus, peker du på øvre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren nedover, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.)

 2. Trykk eller klikk Hjelpemiddel, trykk eller klikk Forstørrelsesprogram, og flytt deretter glidebryteren under Forstørrelsesprogram for å aktivere programmet.

 3. Forstørrelsesprogram åpnes i fullskjermsvisning, med mindre du endrer innstillingene.

Slik lukker du Forstørrelsesprogram:

Du kan raskt avslutte Forstørrelsesprogram ved å trykke Windows-logotasten  + Esc. Du kan også trykke eller klikke forstørrelsesglassikonet og deretter trykke eller klikke Lukk-knappen på verktøylinjen i Forstørrelsesprogram.

Endre visninger i Forstørrelsesprogram

Hvis du arbeider med mus, kan du bruke Forstørrelsesprogram på forskjellige måter, avhengig av hvordan du liker å arbeide: fullskjermsvisning, linsevisning eller forankret visning. Prøv ut alle visningene for å finne ut hvilken du foretrekker.

 • Fullskjermsvisning. I denne visningen forstørres hele skjermen. Du kan sannsynligvis ikke se hele skjermbildet samtidig når det er forstørret, men etter hvert som du navigerer rundt på skjermen, kan du se alt. Hvis du har en berøringsskjerm, vises hvite kantlinjer rundt kanten av skjermen i Forstørrelsesprogram. Dra fingeren eller musen langs kantlinjene for å navigere rundt på skjermen.
 • Linsevisning. I denne visningen er det som å flytte rundt på et forstørrelsesglass når du navigerer rundt på skjermen.
 • Forankret visning. Forankret visning fungerer på Windows-skrivebordet. I denne visningen er et forstørrelsesglass forankret til en del av skjermen. Når du navigerer rundt på skjermen, vises deler av skjermen forstørret i forankringsområdet, selv om mesteparten av skjermen er uendret.

Tilpasse Forstørrelsesprogram

Du kan endre måten Forstørrelsesprogram fungerer på. Du kan for eksempel bruke zoomeknappene (

Zoom in button
 og 
Zoom out button
) til å justere hvor mye Forstørrelsesprogram forstørrer skjermen. En annen rask måte å zoome inn og ut på er å trykke Windows  + plusstegn og Windows  + minustegn på tastaturet. Du kan også åpne knappen Alternativer for forstørrelsesprogrammet
Magnifier options button
 for å endre Forstørrelsesprogram.

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, og trykk deretter Søk.
  (Hvis du bruker mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren oppover og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Forstørrelsesprogram i søkeboksen, og trykk eller klikk deretter Forstørrelsesprogram.

 3. Gå til Windows-skrivebordet, og klikk forstørrelsesglassikonet .

 4. Klikk Alternativer-knappen

  Magnifier options button
  .

 5. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Bruk glidebryteren til å velge et zoomeintervall. Prosentandelen du velger her, blir intervallet som Forstørrelsesprogram forstørrer skjermen med når du trykker Zoom inn-knappen

   Zoom in button
   .

  • Merk av for Slå fargeinvertering på for å invertere fargene på skjermen. Noen ganger blir det lettere å lese teksten hvis du inverterer fargene.

  • Merk av i en avmerkingsboks for velge hvordan Forstørrelsesprogram skal fokusere. Forstørrelsesprogram kan følge musen, innsettingspunktet eller tastaturet.

Bruke Forstørrelsesprogram med berøring

Du kan bruke Forstørrelsesprogram med en berøringsskjerm for å utføre en rekke oppgaver:

 • Zoome inn og ut ved å trykke på hjørnene.

 • Navigere rundt på skjermen ved å dra langs kantene.

 • Avslutt Forstørrelsesprogram ved å trykke på kryssikonet (X).

 • Se hvor du er på skjermen ved å trykke med to fingre på motsatte kanter

Windows 7

Forstørrelsesprogram forstørrer ulike deler av skjermen og inngår i hjelpemiddelsenteret. Du åpner det raskt ved å klikke Start og deretter skrive inn Forstørrelsesprogram.

Du kan også endre skjermoppløsningen, og dermed justere bildeskarpheten, størrelsen på det vises på skjermen, og hvor mye som får plass på skjermen. Se Få best mulig visning på skjermen hvis du vil vite mer om hvordan du justerer skjermoppløsningen.

Det finnes tre forstørrelsesmodi:

 • Fullskjermmodus. I fullskjermmodus forstørres hele skjermen. Da kan det hende at du ikke ser hele skjermbildet samlet, avhengig av størrelsen på skjermen og zoomenivået du velger.

 • Linsemodus. I linsemodus forstørres området rundt musepekeren. Når du beveger musepekeren, flyttes det forstørrede området av skjermen sammen med den.

 • Forankret modus. I forankret modus forstørres bare en del av skjermen, mens resten av skrivebordet forblir uendret. Du kan kontrollere hvilket område av skjermen som skal forstørres.


Slik får du elementer på skjermen til å se større ut

 1. Åpne Forstørrelsesprogram ved å klikke Start

  Bilde av startknappen
  , klikke Alle programmer, klikke Tilbehør, klikke Hjelpemiddel og deretter klikke Forstørrelsesprogram.

 2. Klikk modusen du vil bruke, på Visninger-menyen.

 3. Flytt pekeren til den delen av skjermen du vil forstørre.

 

Slik velger du hvor Forstørrelsesprogram skal fokusere
Slik endrer du zoomenivået
Slik angir du zoomeintervall
Slik angir du linsestørrelse
Slik slår du på fargeinvertering
Slik viser du verktøylinjen for Forstørrelsesprogram


Egenskaper

Artikkel-ID: 11542 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding