Bruke Forstørrelsesprogram til å gjøre det lettere å se ting på skjermen

Gjelder: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Forstørrelsesprogram gjør deler av eller hele skjermen større, slik at du kan se ordene og bildene bedre.

Aktivere og deaktivere Forstørrelsesprogram

Trykk på Windows-logotasten +plusstegnet (+) på tastaturet for å aktivere Forstørrelsesprogram. Trykk på Windows-logotasten +ESC for å deaktivere det.

Hvis du vil aktivere og deaktivere Forstørrelsesprogram ved hjelp av berøring eller en mus, velger du Start  > Innstillinger  > Hjelpemiddel  > Forstørrelsesprogram og aktiverer veksleknappen under Aktiver Forstørrelsesprogram.

Du kan også deaktivere Forstørrelsesprogram ved å velge Lukk-knappen  på verktøylinjen for Forstørrelsesprogram.

Zoome inn og ut og bruke visninger i Forstørrelsesprogram

Når Forstørrelsesprogram er aktivert, zoomer du inn og ut ved å trykke på Windows-logotasten +plusstegnet (+) eller Windows-logotasten +minustegnet (-). Du kan også zoome inn og ut med musen ved å trykke på CTRL+ALT og rulle musehjulet.

Du kan bruke Forstørrelsesprogram i tre ulike visninger: fullskjermsvisning, linsevisning og forankret visning. Du kan bytte visning ved å bruke Visninger-menyen på verktøylinjen for Forstørrelsesprogram.

I Full skjerm-visningen forstørres hele skjermen. Du kan ikke se hele skjermen samtidig, men du ser deler av den når du navigerer rundt på den.

I Linse-visningen er det som å flytte et forstørrelsesglass rundt på skjermen. Du kan endre størrelsen på linsen i innstillingene for Forstørrelsesprogram.

Forankret-visningen fungerer på skrivebordet. I denne visningen er Forstørrelsesprogram forankret til skjermen. Når du navigerer rundt på skjermen, forstørres deler av skjermen i forankringsområdet, selv om mesteparten av skjermen er uendret.

Endre innstillinger for Forstørrelsesprogram

Forstørrelsesprogram har ulike innstillinger for bidra til å dekke behovene dine. Du får tilgang til dem ved å velge Start  > Innstillinger  > Hjelpemiddel  > Forstørrelsesprogram . Du kan også trykke på Windows-logotasten +CTRL+M eller velge Innstillinger-knappen 

Magnifier options button
 på verktøylinjen for Forstørrelsesprogram.

Dette kan du endre:

 • Zoomenivå. Endre standard forstørrelsesgrad når du aktiverer Forstørrelsesprogram.
 • Zoomenivåtrinn Endre hvor stort trinn Forstørrelsesprogram zoomer inn og ut med.
 • Start Forstørrelsesprogram etter pålogging. Aktiver Forstørrelsesprogram automatisk etter at du har logget på PC-en.
 • Start Forstørrelsesprogram før pålogging for alle. Aktiver Forstørrelsesprogram for alle før de logger på PC-en.
 • Inverter farger. Inverter fargene på skjermen. Noen ganger kan det bli lettere å lese teksten hvis du inverterer fargene.
 • Bilde- og tekstutjevning. Få kantene på forstørret tekst til å se jevne ut når du zoomer inn.
 • Skjul for å vise ikon for forstørrelsesglass. Vis verktøylinjen for Forstørrelsesprogram som et forstørrelsesglassikon. Velg forstørrelsesglassikonet for å vise verktøylinjen for Forstørrelsesprogram.
 • Velg visning i Forstørrelsesprogram. Velg standardvisningen som skal brukes i Forstørrelsesprogram når du aktiverer det. Hvis du velger linsevisningen, kan du også endre størrelsen på linsen.

Bruke Forstørrelsesprogram med en berøringsskjerm

Her er noen tips om hvordan du bruker Forstørrelsesprogram med en berøringsskjerm:

 • Du kan zoome inn og ut ved å trykke på symbolene pluss (+) og minus (-) i hjørnene av skjermen.
 • Du kan flytte rundt på skjermen ved å dra langs kantene av skjermen i fullskjermvisning.
 • Du kan øyeblikkelig zoome ut og se hvor du er på skjermen, ved å trykke med én finger på motsatte kanter av skjermen samtidig.
 • Du kan lukke Forstørrelsesprogram ved å trykke på Lukk-knappen .

Hurtigtaster i Forstørrelsesprogram

Se Hurtigtaster for tilgjengelighet i Windows hvis du vil ha en fullstendig oversikt over hurtigtastene i Forstørrelsesprogram. Den fullstendige oversikten over hurtigtaster er også tilgjengelig i innstillingene for Forstørrelsesprogram.