Importere kontakter fra den gamle telefonen

Hvis du har kontakter lagret på en gammel telefon, kan du vanligvis importere dem til den nye Windows Phone. Hvordan dette gjøres, er avhengig av hva slags telefon du hadde tidligere.

Hvis den gamle telefonen bruker et SIM-kort, kan du ofte flytte det til den nye telefonen og importere kontaktene. Hvorvidt mobilen din har et SIM-kort, er avhengig av mobiloperatøren. Slik ser et SIM-kort ut:

SIM card

På enkelte telefoner finner du SIM-kortet ved å fjerne batteridekslet fra baksiden av telefonen. Andre telefoner har en liten SIM-skuff som skyves ut fra oversiden eller siden av telefonen. Hvis du ikke finner SIM-kortet eller ikke er sikker på om telefonen har det, hør med mobiloperatøren eller produsenten av telefonen.

Når du importerer kontakter fra et SIM-kort, blir de automatisk importert til Microsoft-kontoen din på telefonen. De blir ikke slettet fra SIM-kortet. Hvis du ikke har konfigurert en Microsoft-konto, blir kontaktene lagret i telefonminnet. Hvis du konfigurerer en Microsoft-konto senere, importeres kontaktene på telefonen automatisk til den.

Slik importerer du kontakter fra et SIM-kort

 1. Sett inn SIM-kortet med kontaktene dine i den nye Windows Phone.

 2. Gå til Start , og trykk Personer

  People Icon
  .

 3. Trykk Mer

  More Icon
  , og trykk deretter Innstillinger.

 4. Trykk Importer fra SIM-kort. Hvis du har mer enn ett SIM-kort, velger du det du vil bruke under Importere kontakter fra.

 5. Under Lagre kontakter på velger du kontoen du vil lagre kontaktene i, og deretter trykker du Neste.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil importere alle kontaktene på SIM-kortet, trykker du Importer.
  • Hvis du vil velge kontaktene som skal importeres, enkeltvis, trykker du Fjern, velger kontaktene du vil importere, og trykker deretter Importer.

Slik importerer du kontakter fra en telefon uten SIM-kort

Hvis den gamle telefonen ikke bruker et SIM-kort, kan du likevel få kontaktene dine over fra den gamle telefonen til den nye. Ulike mobiloperatører har forskjellige måter å gjøre dette på. Du må derfor be mobiloperatøren din om hjelp til overføringen. Se selskapets nettsted, ring kundestøtten eller gå til en butikk for å få hjelp. Avhengig av hva slags mobil du overfører fra, kan det hende at du har andre alternativer for flytting av kontaktene dine.

Egenskaper

Artikkel-ID: 11547 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding