Koble telefonen sammen med et Bluetooth-tilbehør

Med Bluetooth kan du gjøre mange ting på Windows Phone 8 – alt fra å ringe håndfritt til å dele filer med andre personer. Uansett hva du vil gjøre, er det første trinnet alltid det samme: Sammenkoble mobilen med Bluetooth-tilbehøret eller -enheten.

 1. Kontroller at tilbehøret eller enheten du vil pare, er slått på og i modus for sammenkobling, slik at mobilen kan koble til.

 2. I applisten trykker du Innstillinger 

  Settings Icon
  , trykker Bluetooth, og deretter setter du Status til  
  Toggle On Icon
  .

  Mobilen vil søke etter alt synlig Bluetooth-tilbehør og alle synlige Bluetooth-enheter. Det vil også være synlig for annet Bluetooth-tilbehør eller andre Bluetooth-enheter i nærheten av deg når du er i dette skjermbildet. Kontroller at mobilen er ulåst under sammenkobling.

 3. Trykk navnet på tilbehøret eller enheten du vil pare med mobilen.

 4. Hvis det kreves en PIN-kode (også kalt en tilkoblingskode), gjør du ett av følgende:

  • I meldingsboksen Sammenkoblingsutstyr må du kontrollere at både mobilen og tilbehøret eller enheten viser samme PIN-kode, og deretter trykker du OK.
  • Skriv inn PIN-koden for tilbehøret hvis du blir bedt om det, og trykk deretter Ferdig.

Når du har koblet sammen, vil telefonen automatisk kobles til tilbehøret eller enheten når den er innenfor rekkevidde og Bluetooth på telefonen er aktivert.

Sammenkoble med tilbehør som har NFC

Noe Bluetooth-tilbehør (inkludert enkelte høyttalere) har NFC-funksjonalitet (Near Field Communication). Hvis du vil sammenkoble mobilen med tilbehør som har NFC-funksjonalitet, trykker du bare mobilen lett inntil berøringsmerket på tilbehøret. Noen ganger vil berøringsmerket si NFC eller noe lignende.  

Egenskaper

Artikkel-ID: 11573 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding