Bruke en PIN-kode til å låse SIM-kortet

Du kan bruke en PIN-kode til SIM-kortet på Windows Phone for å forhindre at noen ringer med den uten tillatelse. Når du har konfigurert PIN-koden til SIM-kortet, blir du bedt om å angi den hver gang du starter telefonen.

SIM card

Slik aktiverer du SIM-sikkerhet

 1. Gå til Start , trykk Telefon 

  Phone Icon
   > Mer 
  More Icon
   > Innstillinger.

 2. Aktiver SIM-sikkerhet 

  Toggle On Icon
  .

 3. Når du blir bedt om å angi PIN-kode for SIM-kortet, skriver du inn PIN-koden for SIM-kortet ved å gjøre ett av følgende:

  • Hvis dette er første gang du konfigurerer en PIN-kode for SIM-kortet på mobilen, kan du prøve å skrive 1234 og deretter trykke Enter. 1234 er en vanlig standard PIN-kode for enkelte SIM-kort. Hvis den PIN-koden ikke fungerer, kontakter du mobiloperatøren for å få oppgitt riktig standard PIN-kode.
  • Hvis du allerede har angitt en PIN-kode for SIM-kortet (selv om SIM-kortet var på en annen mobil da du gjorde det), skriver du inn PIN-koden og trykker deretter Enter. Du får du meldingen PIN for SIM aktivert.


Slik angir du PIN-kode for SIM-kort

 1. Med SIM-sikkerhet aktivert kan du slå på eller starte mobilen på nytt.

 2. Når du blir bedt om å angi PIN-kode for SIM-kort, skriver du inn PIN-koden, og deretter trykker du Enter.

Advarsel!

Hvis feil PIN-kode blir angitt for mange ganger, vil SIM-kortet bli blokkert av mobiloperatøren. Hvis dette skjer, må du kontakte mobiloperatøren for å få en PUK-kode (PIN-opplåsingskode). Hvis du oppgir feil PUK-kode for mange ganger, blokkeres SIM-kortet ditt for godt, og du må få et nytt SIM-kort av mobiloperatøren.

Slik endrer du PIN-koden for SIM-kortet

 1. Gå til Start , trykk Telefon 

  Phone Icon
   > Mer 
  More Icon
   > Innstillinger.

 2. Med SIM-sikkerhet aktivert, kan du trykke Endre PIN-kode for SIM-kort.

 3. Når du blir bedt om å angi PIN-kode for SIM-kort, skriver du inn gjeldende PIN-kode, og deretter trykker du Enter.

 4. Når du blir bedt om å angi PIN-kode for SIM-kort, skriver du inn en ny PIN-kode, og deretter trykker du Enter.

 5. Når du blir bedt om å bekrefte ny PIN-kode for SIM-kort, skriver du inn den nye PIN-koden på nytt, og deretter trykker du Enter.

  Du får melding om endret PIN-kode for SIM-kort.  

Egenskaper

Artikkel-ID: 11580 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding