Ringetoner, lyder og volum

Ved hjelp av ringetoner og lyder kan du avgjøre når du skal reagere på Windows Phone og når du skal ignorere den. Tilordne unike ringetoner til personer du har mye kontakt med. Bruk ulike lyder for forskjellige typer varsler, for eksempel alarmer, nye tekst- eller direktemeldinger, mobilsvarbeskjeder, e-poster, påminnelser og andre varslinger.

Du kan også legge til eller opprette nye ringetoner fra MP3-filer eller andre lydfiler og deretter bruke dem som egendefinerte lyder, eller laste ned alle slags ringetoneapper fra Windows Phone Store på mobilen – akkurat som det passer deg.

Angi egendefinerte ringetoner eller tekstmeldingstoner for en kontakt

 1. Gå til Start , trykk Personer
  People Icon
  , og sveip deretter over til Kontakter.
 2. Trykk kontakten du vil tilordne en ringetone til.
 3. Trykk Rediger 
  Edit icon
  , og gjør deretter ett eller begge av følgende:
  • Trykk Ringetone, og trykk deretter ringetonen du vil tilordne.
  • Trykk Tekstmeldingstone, og trykk deretter varslet eller den egendefinerte lyden du vil tilordne.

Endre andre ringetoner eller varsler

 1. Gå til applisten, og trykk Innstillinger
  Settings Icon
  > Ringetoner og lyder.
 2. Trykk på typen ringetone eller varsel du vil endre, og velg deretter lyden du vil bruke.

Legge til lydfiler fra en PC

Hvis du vil legge lydfiler fra en PC over på mobilen, kan du bruke Windows Phone-appen for skrivebordet eller PC-en. Se Synkronisere Windows Phone hvis du vil vite mer om appen, eller følg fremgangsmåten under Legge til en ringetone fra en Windows-PC nedenfor.

Windows Phone file structure in Windows Explorer

Hente flere ringetoner fra en PC

Legge til en ringetone fra en Windows-PC

 1. Koble mobilen til en PC, og gjør ett av følgende:
  • På en PC med Windows 10: Klikk Start, klikk Filutforsker, og klikk deretter Denne PC-en.
  • På en PC med Windows 8.1: Klikk Skrivebord, klikk Filutforsker på oppgavelinjen, og klikk deretter Denne PC-en.
  • På en PC med Windows 8: Klikk Skrivebord, klikk Filutforsker på oppgavelinjen, og klikk deretter Datamaskin.
  • På en PC med Windows 7: Klikk Start, og klikk deretter Datamaskin.
 2. Gå til Enheter og stasjoner (Bærbare enheter i Windows 7), velg telefonen din, velg Telefon-mappen, og velg deretter Ringetoner-mappen.
 3. Finn en lydfil på PC-en (musikkfiler ligger ofte i Musikk-mappen ordnet etter artist og album), og dra deretter filen inn i Ringetoner-mappen.
 4. Gå til applisten på telefonen, gå til Innstillinger
  Settings Icon
  > Ringetoner og lyder, og trykk deretter Ringetone for å vise en liste over tilgjengelige ringetoner. Den nye ringetonen vises under Egendefinert i listen.

Kontrollere volumet på telefonen

Hvis du er på et sted der en pipende telefon kan være pinlig eller bli oppfattet som en fornærmelse, blir ringetonen plutselig mindre viktig enn volumknappene. Disse knappene gjør det enkelt å skru lyden opp og ned for anrop eller musikk, og du kan raskt slå av ringelyden.

Slå ringelyden på eller av med volumknappene

Du slår av ringelyden ved å trykke og holde inne knappen Volum ned 

Volume Down Icon
til Vibrering vises øverst på skjermen.

Du slår på ringelyden ved å trykke og holde inne knappen Volum opp 

Volume Up Icon
til du ser Ringer + varsler.

Justere voluminnstillinger på skjermen

Trykk knappen Volum opp  

Volume Up Icon
eller Volum ned
Volume Down Icon
, og trykk deretter Åpne volumfelt 
Expand Icon
for å vise volumalternativene på mobilen.

Volume bar on Windows Phone 8.1

Volumfeltet gir rask tilgang til voluminnstillingene fra nesten hvor som helst på telefonen.

Avhengig av hva du gjør, ser du ett eller flere av følgende:

 • Samtale pågår 
  In Call Volume Icon
  
 • Ringer + varsler (Trykk 
  Ringer Notification Volume Icon
  Silent Mode Icon
  eller 
  Vibrate Icon
  for å slå lyden av eller på.)
 • Medier + apper (Trykk 
  Media Icon
  eller 
  Media Mute Icon
  for å slå lyden av eller på.)
 • Hodetelefoner (Trykk 
  Headphone Volume Icon
  for å slå lyden av eller på.)
 • Bluetooth (Trykk 
  Bluetooth Icon
  for å slå lyden av eller på.)

Bruk volumglidebryterne til å justere volumet tilsvarende. Under glidebryterne kan du også endre telefonens vibreringsinnstillinger ved å trykke Vibrering på 

Vibrate Icon
eller Vibrering av
Vibrate Icon
. Du lukker volumfeltet ved å trykke Lukk volumfelt
Collapse Icon
.

Endre mobilens vibreringsinnstillinger

 1. Gå til applisten, og trykk Innstillinger
  Settings Icon
  > Ringetoner og lyder.
 2. Slå vibrering på 
  Toggle On Icon
  eller av
  Toggle Off Icon
  .
Egenskaper

Artikkel-ID: 11672 – Forrige gjennomgang: 19. jul. 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)