Vanlige spørsmål om Wi-Fi-sensor


 
Hva gjør Wi-Fi-sensor?
Hvordan kobler jeg til Wi-Fi-soner automatisk?
Hva avgjør om Wi-Fi-sensor automatisk kobler til åpne Wi-Fi-soner?
Hvordan bestemmer Wi-Fi-sensor hvilket nettverk jeg skal kobles til?
Jeg er opptatt av sikkerhet. Hva bør jeg vite om å koble til et åpent nettverk?
Hvordan velger jeg å la være å dele Wi-Fi-nettverket mitt via Wi-Fi-sensor?

Egenskaper

Artikkel-ID: 11693 – Forrige gjennomgang: 19. jul. 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding