Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, deriblant opphavsrettigheter. Opphavsrettslig beskyttelse kan innebære at bilder, musikk og annet innhold ikke kan kopieres, endres eller overføres.

DRM-beskyttet innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med PlayReady. Hvis en bestemt DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Hvis slik tilgang tilbakekalles, er det mulig at slikt DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold med andre typer DRM-beskyttelse eller innhold uten DRM-beskyttelse.

Hvis enheten har PlayReady- eller WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensene eller innholdet, er det mulig at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten senere. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Egenskaper

Artikkel-ID: 11736 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding