Starte PC-en i sikkermodus i Windows 10

Gjelder: Windows 10

I sikkermodus starter du Windows i en basistilstand ved hjelp av et begrenset sett med filer og drivere. Hvis et problem ikke oppstår i sikkermodus, betyr dette at standardinnstillinger og grunnleggende enhetsdrivere ikke forårsaker problemet. Hvis du bruker Windows i sikkermodus, kan du begrense kilden til problemet, og det kan hjelpe deg med å feilsøke problemer på PC-en.

Det finnes to versjoner av sikkermodus: Sikkermodus og Sikkermodus med nettverkstilkobling. Sikkermodus med nettverkstilkobling legger til nettverksdriverne og -tjenestene du trenger for å få tilgang til Internett og andre datamaskiner i nettverket. 
 
Velg blant de følgende avsnittene for å finne ut hvordan du starter PC-en i sikkermodus, fra Innstillinger, påloggingsskjermen, eller fra en svart eller tom skjerm.