Starte PC-en i sikkermodus i Windows 10

I sikkermodus starter du Windows i en basistilstand ved hjelp av et begrenset sett med filer og drivere. Sikkermodus kan hjelpe deg med å feilsøke problemer på PC-en. Hvis problemet ikke oppstår i sikkermodus, vet du for eksempel at standardinnstillinger og grunnleggende enhetsdrivere ikke forårsaker problemet.

Det finnes to versjoner av sikkermodus: Sikkermodus og Sikkermodus med nettverkstilkobling. De er ganske like, men Sikkermodus med nettverkstilkobling inkluderer nettverksdriverne og -tjenestene du trenger for å få tilgang til Internett og andre datamaskiner i nettverket.

Avsnittene nedenfor beskriver hvordan du starter PC-en i sikkermodus.

Fra Innstillinger
Fra påloggingsskjermen


Egenskaper

Artikkel-ID: 12376 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding