Hurtigtaster i Windows

Gjelder: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Hurtigtaster er taster eller tastekombinasjoner du kan trykke på for å gjøre noe du vanligvis hadde gjort med en mus.

Flere hurtigtaster

Kopier, lim inn og andre generelle hurtigtaster

Trykk på denne tasten Hvis du vil
Ctrl+X Klippe ut det merkede elementet
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert) Kopiere det merkede elementet
Ctrl+V (eller Skift+Insert) Lime inn det merkede elementet
Ctrl+Z Angre en handling
Alt+Tab Veksle mellom åpne apper
Alt+F4 Lukke det aktive elementet eller avslutte den aktive appen
Windows-logotasten +L Låse PC-en
Windows-logotasten +D Vise og skjule skrivebordet
F2 Gi nytt navn til det merkede elementet
F3 Søke etter en fil eller mappe i Filutforsker
F4 Vise adresselinjelisten i Filutforsker
F5 Oppdatere det aktive vinduet
F6 Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet
F10 Aktivere menylinjen i den aktive appen
Alt+F8 Vise passordet på påloggingsskjermen
Alt+Esc Bla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet
Alt+understreket bokstav Utføre kommandoen for den aktuelle bokstaven
Alt+Enter Vise egenskaper for det merkede elementet
Alt+Mellomrom Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet
Alt+Pil venstre Gå tilbake
Alt+Pil høyre Gå fremover
Alt+Page Up Flytte opp én skjerm
Alt+Page Down Flytte ned én skjerm
Ctrl+F4 Lukke det aktive dokumentet (i apper som har fullskjermsvisning og lar deg ha flere dokumenter åpne samtidig)
Ctrl+A Merke alle elementer i et dokument eller vindu
Ctrl+D (eller Delete) Slette det merkede elementet og flytte det til papirkurven
Ctrl+R (eller F5) Oppdatere det aktive vinduet
Ctrl+Y Gjøre om en handling
Ctrl+Pil høyre Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet
Ctrl+Pil venstre Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet
Ctrl+Pil ned Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet
Ctrl+Pil opp Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet
Ctrl+Alt+Tab Bruke piltastene for å bytte mellom alle åpne apper
Alt + Skift + piltaster Flytte en gruppe eller flis som er i fokus på Start-menyen, i den angitte retningen
Ctrl + Skift + piltaster Når en flis er i fokus på Start-menyen, kan du flytte den til en annen flis for å opprette en mappe
Ctrl+piltaster Endre størrelse på Start-menyen når den er åpen
Ctrl+piltast (for å flytte til et element)+Mellomrom Velge flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet
Ctrl+Skift med en piltast Merke en tekstblokk
Ctrl+Esc Åpne Start
Ctrl+Skift+Esc Åpne Oppgavebehandling
Ctrl+Skift Skifte tastaturoppsettet når flere tastaturoppsett er tilgjengelige
Ctrl+Mellomrom Aktivere eller deaktivere kinesisk IME (Input Method Editor)
Skift+F10 Vise hurtigmenyen for det merkede elementet
Skift med en hvilken som helst piltast Merke flere elementer i et vindu eller på skrivebordet, eller merke tekst i et dokument
Skift+Delete Slette det merkede elementet uten å flytte det til papirkurven først
Pil høyre Åpne neste meny til høyre, eller åpne en undermeny
Pil venstre Åpne neste meny til venstre, eller lukke en undermeny
Esc Stoppe eller avslutte gjeldende oppgave

 

Hurtigtaster der Windows-logotasten brukes

Trykk på denne tasten Hvis du vil
Windows-logotasten  Åpne eller lukke Start
Windows-logotasten +A Åpne handlingssenteret
Windows-logotasten +B Rette fokus mot systemstatusfeltet
Windows-logotasten +C
Åpne Cortana i lyttemodus

Obs!
  • Denne hurtigtasten er deaktivert som standard. Du aktiverer den ved å velge Start  > Innstillinger  > Cortana og aktivere veksleknappen under La Cortana lytte etter kommandoene mine når jeg trykker på Windows-logotasten+C.
  • Cortana er bare tilgjengelig i visse land/områder, og enkelte Cortana-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige overalt. Du kan bruke søkefunksjonen selv om Cortana er utilgjengelig eller deaktivert.
Windows-logotasten +Skift+C Åpne perlemenyen
Windows-logotasten +D Vise og skjule skrivebordet
Windows-logotasten +ALT+D Vise og skjule dato og klokkeslett på skrivebordet
Windows-logotasten  +E Åpne Filutforsker
Windows-logotasten  +F Åpne Tilbakemeldingshub og ta et skjermbilde
Windows-logotasten +G Åpne Spillinje når et spill er åpent
Windows-logotasten +H Starte diktering
Windows-logotasten +I Åpne Innstillinger

Windows-logotasten +J

 Rett fokuset mot et Windows-tips når det er tilgjengelig.

Når det vises et tips for Windows, kan du rette fokuset mot tipset.  Trykke hurtigtasten på nytt for å fokusere på elementet på skjermen som Windows-tipset er forankret til.
Windows-logotasten +K Åpne hurtighandlingen Koble til
Windows-logotasten +L Låse PC-en eller bytte kontoer
Windows-logotasten +M Minimere alle vinduer
Windows-logotasten +O Låse enhetsretningen
Windows-logotasten +P Velge en visningsmodus for presentasjon
Windows-logotasten +R Åpne dialogboksen Kjør
Windows-logotasten +S Åpne Søk
Windows-logotasten +T Bla gjennom apper på oppgavelinjen
Windows-logotasten +U Åpne Hjelpemiddelsenter
Windows-logotasten +V Bla gjennom varsler
Windows-logotasten +Skift+V Bla gjennom varsler i motsatt rekkefølge
Windows-logotasten +X Åpne Hurtigkobling-menyen
Windows-logotasten +Y Bytte inndata mellom Windows Mixed Reality og skrivebordet
Windows-logotasten +Z Vise kommandoene som er tilgjengelige i en app i fullskjermmodus
Windows-logotasten +punktum (.) eller semikolon (;) Åpne emojipanelet
Windows-logotasten +komma (,) Kikke midlertidig på skrivebordet
Windows-logotasten +Pause Vise dialogboksen Systemegenskaper
Windows-logotasten +Ctrl+F Søke etter PC-er (hvis du er i et nettverk)
Windows-logotasten +Skift+M Gjenopprette minimerte vinduer på skrivebordet
Windows-logotasten +tall Åpne skrivebordet, og start appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir. Hvis appen allerede kjører, bytter du til den aktuelle appen.
Windows-logotasten +Skift+tall Åpne skrivebordet, og start en ny forekomst av appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.
Windows-logotasten +Ctrl+tall Åpne skrivebordet, og bytt til det siste aktive vinduet for skrivebordsappen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.
Windows-logotasten +Alt+tall Åpne skrivebordet, og åpne hurtiglisten for appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir
Windows-logotasten +Ctrl+Skift+tall Åpne skrivebordet, og åpne en ny forekomst av appen i den gitte posisjonen på oppgavelinjen som administrator
Windows-logotasten +Tab Åpne Oppgavevisning
Windows-logotasten +Pil opp Maksimere vinduet
Windows-logotasten +Pil ned Fjerne den gjeldende appen fra skjermen eller minimere skrivebordsvinduet
Windows-logotasten +Pil venstre Maksimere appen eller skrivebordsvinduet til venstre side av skjermen
Windows-logotasten +Pil høyre Maksimere appen eller skrivebordsvinduet på høyre side av skjermen
Windows-logotasten +Home Minimere alle unntatt det aktive skrivebordsvinduet (gjenoppretter alle vinduer ved andre tastetrykk)
Windows-logotasten +Skift+Pil opp Tilpasse skrivebordsvinduet til toppen og bunnen på skjermen
Windows-logotasten +Skift+Pil ned Gjenopprette/minimere aktive skrivebordsvinduer loddrett, og beholde bredden
Windows-logotasten +Skift+Pil venstre eller Pil høyre Flytte en app eller et vindu på skrivebordet fra én skjerm til en annen
Windows-logotasten +Mellomrom Bytte mellom inndataspråk og tastaturoppsett
Windows-logotasten +Ctrl+Mellomrom Endre til tidligere merkede inndata
Windows-logotasten +Ctrl+Enter Åpne Skjermleser
Windows-logotasten +pluss (+) Åpne forstørrelsesprogrammet
Windows-logotasten +skråstrek (/) Begynne ny IME-konvertering
Windows-logotasten +Ctrl+V Åpne skuldertrykk

 

Hurtigtaster for ledetekst

Trykk på denne tasten Hvis du vil
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert) Kopiere den merkede teksten
Ctrl+V (eller Skift+Insert) Lime inn den merkede teksten
Ctrl+M Åpne markeringsmodus
Alt+valgtast Starte merking i blokkeringsmodus
Piltaster Flytte markøren i den angitte retningen
Page up Flytt markøren én side opp
Page down Flytt markøren én side ned
Ctrl+Home (markeringsmodus) Flytte markøren til begynnelsen av bufferen
Ctrl+End (markeringsmodus) Flytte markøren til slutten av bufferen
Ctrl+Pil opp Flytt opp én linje i utdataloggen
Ctrl+Pil ned Flytt ned én linje i utdataloggen
Ctrl+Home (loggnavigasjon) Hvis kommandolinjen er tom, flytter du visningsporten til toppen av bufferen. I motsatt fall sletter du alle tegnene til venstre for markøren i kommandolinjen.
Ctrl+End (loggnavigasjon) Hvis kommandolinjen er tom, flytter du visningsporten til kommandolinjen. I motsatt fall sletter du alle tegnene til høyre for markøren i kommandolinjen.

 

Hurtigtaster for dialogbokser

Trykk på denne tasten Hvis du vil
F4 Vise elementene i den aktive listen
Ctrl+Tab Flytte fremover gjennom faner
Ctrl+Skift+Tab Flytte bakover gjennom faner
Ctrl+tall (1–9) Flytte til nte fane
Tab Flytte fremover gjennom alternativer
Skift+Tab Flytte bakover gjennom alternativer
Alt+understreket bokstav Utføre kommandoen (eller velge alternativet) som brukes med denne bokstaven
Mellomrom Merke eller fjerne merket hvis det aktive alternativet er en avmerkingsboks
Tilbake Åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne
Piltaster Merke en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe alternativknapper

 

Hurtigtaster i Filutforsker

Trykk på denne tasten Hvis du vil
Alt+D Merke adresselinjen
Ctrl+E Velge søkeboksen
Ctrl+F Velge søkeboksen
Ctrl+N Åpne et nytt vindu
Ctrl+W Lukke det aktive vinduet
Ctrl+musehjulet Endre størrelsen på og utseendet til fil- og mappeikoner
Ctrl+Skift+E Vise alle mappene over den merkede mappen
Ctrl+Skift+N Opprette en ny mappe
Num Lock+stjerne (*) Vise alle undermappene i den merkede mappen
Num Lock+pluss (+) Vise innholdet i den merkede mappen
Num Lock+minus (-) Skjule innholdet i den merkede mappen
Alt+P Vise forhåndsvisningsruten
Alt+Enter Åpne dialogboksen Egenskaper for det merkede elementet
Alt+Pil høyre Vise neste mappe
Alt+Pil opp Vise mappen som mappen var i
Alt+Pil venstre Vise forrige mappe
Tilbake Vise forrige mappe
Pil høyre Utvide den merkede mappen (hvis innholdet er skjult), eller merke den første undermappen
Pil venstre Skjule innholdet i den merkede mappen (hvis den er utvidet), eller merke mappen som mappen var i
End Vise nederste del av det aktive vinduet
Hjem Vise øverste del av det aktive vinduet
F11 Maksimere eller minimere det aktive vinduet

 

Hurtigtaster for virtuelle skrivebord

Trykk på denne tasten Hvis du vil
Windows-logotasten +Tab Åpne Oppgavevisning
Windows-logotasten +Ctrl+D Legge til et virtuelt skrivebord
Windows-logotasten +Ctrl+Pil høyre Bytte mellom virtuelle skrivebord du har opprettet til høyre
Windows-logotasten +Ctrl+Pil venstre Bytte mellom virtuelle skrivebord du har opprettet til venstre
Windows-logotasten +Ctrl+F4 Lukke det virtuelle skrivebordet du bruker

 

Hurtigtaster for oppgavelinjen

Trykk på denne tasten Hvis du vil
Skift+klikk knappen på oppgavelinjen Åpne en app eller raskt åpne en ny forekomst av en app
Ctrl+Skift+klikk knappen på oppgavelinjen Åpne en app som administrator
Skift+høyreklikk knappen på oppgavelinjen Vise vindusmenyen for appen
Skift+høyreklikk gruppeknappen på oppgavelinjen Vise vindusmenyen for gruppen
Ctrl+klikk gruppeknappen på oppgavelinjen Bla gjennom vinduene til gruppen

 

Innstillinger for hurtigtaster

Trykk på denne tasten Hvis du vil
Windows-logotasten +I Åpne Innstillinger
Tilbake Gå tilbake til startsiden for innstillinger
Skrive på en side med søkeboks Søkeinnstillinger