Hurtigtaster i Windows

Windows 10

Hurtigtaster er taster eller tastekombinasjoner du kan trykke for å gjøre noe du vanligvis hadde gjort med en mus.

Kopier, lim inn og andre generelle hurtigtaster

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Ctrl+XKlippe ut det merkede elementet
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)
Kopiere det merkede elementet
Ctrl+V (eller Skift+Insert)
Lime inn det merkede elementet
Ctrl+ZAngre en handling
Alt+TabVeksle mellom åpne apper
Alt+F4Lukke det aktive elementet eller avslutte den aktive appen
Windows-logotasten +LLåse PC-en
Windows-logotasten +DVise og skjule skrivebordet
F2Gi nytt navn til det merkede elementet
F3Søke etter en fil eller mappe i Filutforsker
F4Vise adresselinjelisten i Filutforsker
F5Oppdatere det aktive vinduet
F6Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet
F10Aktivere menylinjen i den aktive appen
Alt+F8Vise passordet på påloggingsskjermen
Alt+EscBla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet
Alt+understreket bokstavUtføre kommandoen for den aktuelle bokstaven
Alt+EnterVise egenskaper for det merkede elementet
Alt+MellomromÅpne hurtigmenyen for det aktive vinduet
Alt+Pil venstreGå tilbake
Alt+Pil høyreGå fremover
Alt+Page UpFlytte opp én skjerm
Alt+Page DownFlytte ned én skjerm
Ctrl+F4Lukke det aktive dokumentet (i apper som har fullskjermsvisning og lar deg ha flere dokumenter åpne samtidig)
Ctrl+AMerke alle elementer i et dokument eller vindu
Ctrl+D (eller Delete)Slette det merkede elementet og flytte det til papirkurven
Ctrl+R (eller F5)Oppdatere det aktive vinduet
Ctrl+YGjøre om en handling
Ctrl+Pil høyreFlytte markøren til begynnelsen av det neste ordet
Ctrl+Pil venstreFlytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet
Ctrl+Pil nedFlytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet
Ctrl+Pil oppFlytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet
Ctrl+Alt+TabBruke piltastene for å bytte mellom alle åpne apper
Ctrl+Alt+Skift+piltasterFlytte en gruppe eller flis som er i fokus på Start-menyen, i den angitte retningen
Ctrl+piltast (for å flytte til et element)+MellomromVelge flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet
Ctrl+Skift med en piltastMerke en tekstblokk
Ctrl+EscÅpne Start
Ctrl+Skift+EscÅpne Oppgavebehandling
Ctrl+SkiftSkifte tastaturoppsettet når flere tastaturoppsett er tilgjengelige
Ctrl+MellomromAktivere eller deaktivere kinesisk IME (Input Method Editor)
Skift+F10Vise hurtigmenyen for det merkede elementet
Skift med en hvilken som helst piltastMerke flere elementer i et vindu eller på skrivebordet, eller merke tekst i et dokument
Skift+DeleteSlette det merkede elementet uten å flytte det til papirkurven først
Pil høyreÅpne neste meny til høyre, eller åpne en undermeny
Pil venstreÅpne neste meny til venstre, eller lukke en undermeny
EscStoppe eller avslutte gjeldende oppgave


Hurtigtaster der Windows-logotasten brukes

Trykk denne tastenHvis du vil
Windows-logotasten Åpne eller lukke Start
Windows-logotasten +AÅpne handlingssenteret
Windows-logotasten +B
Rette fokus mot systemstatusfeltet
Windows-logotasten +Skift+CÅpne Cortana i lyttemodus

Obs!  Cortana er bare tilgjengelig i visse land/områder, og enkelte Cortana-funksjoner er kanskje ikke er tilgjengelige overalt. Du kan bruke søkefunksjonen selv om Cortana er utilgjengelig eller deaktivert.
Windows-logotasten  +DVise og skjule skrivebordet
Windows-logotasten  + Alt + DVise og skjule dato og klokkeslett på skrivebordet
Windows-logotasten  +EÅpne Filutforsker
Windows-logotasten  +FÅpne Tilbakemeldingshub
Windows-logotasten +GÅpne Spillinje når et spill er åpent
Windows-logotasten +HÅpne Del-perlen
Windows-logotasten +IÅpne Innstillinger
Windows-logotasten +J Fokusere på et Windows-tips når det er tilgjengelig.

Fokusere på et Windows-tips når det vises.  Trykke hurtigtasten på nytt for å fokusere på elementet på skjermen som Windows-tipset er forankret til.
Windows-logotasten +KÅpne hurtighandlingen Koble til
Windows-logotasten +LLåse PC-en eller bytte kontoer
Windows-logotasten +MMinimere alle vinduer
Windows-logotasten +OLåse enhetsretningen
Windows-logotasten +PVelge en visningsmodus for presentasjon
Windows-logotasten +RÅpne dialogboksen Kjør
Windows-logotasten +SÅpne Søk
Windows-logotasten +TBla gjennom apper på oppgavelinjen
Windows-logotasten +UÅpne Hjelpemiddelsenter
Windows-logotasten +VBla gjennom varsler
Windows-logotasten +Skift+VBla gjennom varsler i motsatt rekkefølge
Windows-logotasten +XÅpne Hurtigkobling-menyen
Windows-logotasten +ZVise kommandoene som er tilgjengelige i en app i fullskjermmodus
Windows-logotasten +komma (,)Kikke midlertidig på skrivebordet
Windows-logotasten +PauseVise dialogboksen Systemegenskaper
Windows-logotasten +Ctrl+FSøke etter PC-er (hvis du er i et nettverk)
Windows-logotasten +Skift+MGjenopprette minimerte vinduer på skrivebordet
Windows-logotasten +tallÅpne skrivebordet, og start appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir. Hvis appen allerede kjører, bytter du til den aktuelle appen.
Windows-logotasten +Skift+tallÅpne skrivebordet, og start en ny forekomst av appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.
Windows-logotasten +Ctrl+tallÅpne skrivebordet, og bytt til det siste aktive vinduet for skrivebordsappen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.
Windows-logotasten +Alt+tallÅpne skrivebordet, og åpne hurtiglisten for appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir
Windows-logotasten +Ctrl+Skift+tallÅpne skrivebordet, og åpne en ny forekomst av appen i den gitte posisjonen på oppgavelinjen som administrator
Windows-logotasten +TabÅpne Oppgavevisning
Windows-logotasten +Pil oppMaksimere vinduet
Windows-logotasten +Pil nedFjerne den gjeldende appen fra skjermen eller minimere skrivebordsvinduet
Windows-logotasten +Pil venstreMaksimere appen eller skrivebordsvinduet til venstre side av skjermen
Windows-logotasten +Pil høyreMaksimere appen eller skrivebordsvinduet på høyre side av skjermen
Windows-logotasten +HomeMinimere alle unntatt det aktive skrivebordsvinduet (gjenoppretter alle vinduer ved andre tastetrykk)
Windows-logotasten +Skift+Pil oppTilpasse skrivebordsvinduet til toppen og bunnen på skjermen
Windows-logotasten +Skift+Pil nedGjenopprette/minimere aktive skrivebordsvinduer loddrett, og beholde bredden
Windows-logotasten +Skift+Pil venstre eller Pil høyreFlytte en app eller et vindu på skrivebordet fra én skjerm til en annen
Windows-logotasten +MellomromBytte mellom inndataspråk og tastaturoppsett
Windows-logotasten +Ctrl+MellomromEndre til tidligere merkede inndata
Windows-logotasten +EnterÅpne Skjermleser
Windows-logotasten +skråstrek (/)Begynne ny IME-konvertering
Windows-logotasten +pluss (+) eller minus (-)Zoome inn eller ut ved å bruke forstørrelsesprogrammet
Windows-logotasten +EscAvslutte Forstørrelsesprogram


Hurtigtaster for ledetekst

Trykk denne tastenHvis du vil
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)Kopiere den merkede teksten
Ctrl+V (eller Skift+Insert)Lime inn den merkede teksten
Ctrl+MÅpne markeringsmodus
Alt+valgtastStarte merking i blokkeringsmodus
PiltasterFlytte markøren i den angitte retningen
Page upFlytt markøren én side opp
Page downFlytt markøren én side ned
Ctrl+Home (markeringsmodus)Flytte markøren til begynnelsen av bufferen
Ctrl+End (markeringsmodus)Flytte markøren til slutten av bufferen
Ctrl+Pil oppFlytt opp én linje i utdataloggen
Ctrl+Pil nedFlytt ned én linje i utdataloggen
Ctrl+Home (loggnavigasjon)Hvis kommandolinjen er tom, flytter du visningsporten til toppen av bufferen. I motsatt fall sletter du alle tegnene til venstre for markøren i kommandolinjen.
Ctrl+End (loggnavigasjon)Hvis kommandolinjen er tom, flytter du visningsporten til kommandolinjen. I motsatt fall sletter du alle tegnene til høyre for markøren på kommandolinjen.


Hurtigtaster for dialogbokser

Trykk denne tastenHvis du vil
F4Vise elementene i den aktive listen
Ctrl+TabFlytte fremover gjennom faner
Ctrl+Skift+TabFlytte bakover gjennom faner
Ctrl+tall (1–9) Flytte til nte fane
TabFlytte fremover gjennom alternativer
Skift+TabFlytte bakover gjennom alternativer
Alt+understreket bokstavUtføre kommandoen (eller velge alternativet) som brukes med denne bokstaven
MellomromMerke eller fjerne merket hvis det aktive alternativet er en avmerkingsboks
TilbakeÅpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne
PiltasterMerke en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe alternativknapper


Hurtigtaster i Filutforsker

Trykk denne tastenHvis du vil
Alt+DMerke adresselinjen
Ctrl+EVelge søkeboksen
Ctrl+FVelge søkeboksen
Ctrl+NÅpne et nytt vindu
Ctrl+WLukke det aktive vinduet
Ctrl+musehjuletEndre størrelsen på og utseendet til fil- og mappeikoner
Ctrl+Skift+EVise alle mappene over den merkede mappen
Ctrl+Skift+NOpprette en ny mappe 
Num Lock+stjerne (*)Vise alle undermappene i den merkede mappen
Num Lock+pluss (+)Vise innholdet i den merkede mappen
Num Lock+minus (-)Skjule innholdet i den merkede mappen
Alt+PVise forhåndsvisningsruten
Alt+EnterÅpne dialogboksen Egenskaper for det merkede elementet
Alt+Pil høyreVise neste mappe
Alt+Pil oppVise mappen som mappen var i
Alt+Pil venstreVise forrige mappe
TilbakeVise forrige mappe
Pil høyreUtvide den merkede mappen (hvis innholdet er skjult), eller merke den første undermappen
Pil venstreSkjule innholdet i den merkede mappen (hvis den er utvidet), eller merke mappen som mappen var i
EndVise nederste del av det aktive vinduet
HjemVise øverste del av det aktive vinduet
F11Maksimere eller minimere det aktive vinduet


Hurtigtaster for virtuelle skrivebord

Trykk denne tastenHvis du vil
Windows-logotasten +TabÅpne Oppgavevisning
Windows-logotasten +Ctrl+DLegge til et virtuelt skrivebord
Windows-logotasten +Ctrl+Pil høyre Bytte mellom virtuelle skrivebord du har opprettet til høyre
Windows-logotasten +Ctrl+Pil venstre Bytte mellom virtuelle skrivebord du har opprettet til venstre
Windows-logotasten +Ctrl+F4Lukke det virtuelle skrivebordet du bruker


Hurtigtaster for oppgavelinjen 

Trykk denne tastenHvis du vil
Skift+klikk knappen på oppgavelinjenÅpne en app eller raskt åpne en ny forekomst av en app
Ctrl+Skift+klikk knappen på oppgavelinjenÅpne en app som administrator
Skift+høyreklikk knappen på oppgavelinjenVise vindusmenyen for appen
Skift+høyreklikk gruppeknappen på oppgavelinjenVise vindusmenyen for gruppen
Ctrl+klikk gruppeknappen på oppgavelinjenBla gjennom vinduene til gruppen


Innstillinger for hurtigtaster

Trykk denne tastenHvis du vil
Windows-logotasten +I Åpne Innstillinger
TilbakeGå tilbake til startsiden for innstillinger
Skrive på en side med søkeboksSøkeinnstillinger

Flere hurtigtaster


Windows 8.1 og Windows RT 8.1

Populære hurtigtaster

Tabellen nedenfor viser vanlige hurtigtaster for Windows 8.1 og Windows RT 8.1.

Trykk denne tastenHvis du vil
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)Kopiere det merkede elementet
Ctrl+XKlippe ut det merkede elementet
Ctrl+V (eller Skift+Insert)Lime inn det merkede elementet
Ctrl+ZAngre en handling
Alt+TabVeksle mellom åpne apper
Alt+F4Lukke det aktive elementet eller avslutte den aktive appen
Windows-logotasten +L Låse PC-en eller bytte kontoer
Windows-logotasten +D Vise og skjule skrivebordet


Nye hurtigtaster

Tabellen nedenfor viser nye hurtigtaster du kan bruke i Windows.

Trykk denne tastenHvis du vil
Windows-logotasten +begynn å skrive Søke på PC-en
Ctrl+pluss (+) eller Ctrl+minus (-)Zoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen
Ctrl+rullehjuletZoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen
Windows-logotasten +C Åpne perlene

I en app: åpne kommandoene for appen
Windows-logotasten +F Åpne Søk-perlen for å søke etter filer
Windows-logotasten +HÅpne Del-perlen
Windows-logotasten +I Åpne Innstillinger-perlen
Windows-logotasten +KÅpne Enheter-perlen
Windows-logotasten +O
Låse skjermretningen (stående eller liggende)
Windows-logotasten +Q
Åpne Søk-perlen for å søke alle steder eller i en åpen app (hvis appen støtter appsøk)
Windows-logotasten +S
Åpne Søk-perlen for å søke i Windows og på nettet
Windows-logotasten +W
Åpne Søk-perlen for å søke etter innstillinger
Windows-logotasten +Z
Vise kommandoene som er tilgjengelige i appen


Windows-logotasten‌ +Mellomrom
Bytte mellom inndataspråk og tastaturoppsett
Windows-logotasten +Ctrl+Mellomrom
Endre til tidligere merkede inndata
Windows-logotasten‌ +Tab
Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)
Windows-logotasten +Ctrl+Tab
Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)
Windows-logotasten‌ +Skift+Tab
Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper) i motsatt rekkefølge
Windows-logotasten +Skift+punktum (.)
Forankre en app til venstre
Windows-logotasten +punktum (.)
Veksle mellom åpne apper
Esc
Stoppe eller avslutte gjeldende oppgave


Generelle hurtigtaster

Tabellen nedenfor viser generelle hurtigtaster i Windows.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
F1
Vise Hjelp
F2
Gi nytt navn til det merkede elementet
F3
Søke etter filer eller mapper
F4
Vise adresselinjelisten i Filutforsker
F5
Oppdatere det aktive vinduet
F6
Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet
F10
Aktivere Meny-linjen i den aktive appen
Alt+F4
Lukke det aktive elementet, eller avslutte den aktive appen
Alt+Esc
Bla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet
Alt+understreket bokstav
Utføre kommandoen for den aktuelle bokstaven
Alt+Enter
Vise egenskaper for det merkede elementet
Alt+Mellomrom
Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet
Alt+Pil venstre
Tilbake
Alt+Pil høyre
Fremover
Alt+Page Up
Flytte opp én skjerm
Alt+Page Down
Flytte ned én skjerm
Alt+Tab
Bytte mellom åpne apper (unntatt skrivebordsapper)
Ctrl+F4
Lukke det aktive dokumentet (i apper som har fullskjermsvisning og tillater at du har flere åpne dokumenter samtidig)
Ctrl+A
Merke alle elementer i et dokument eller vindu
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)
Kopiere det merkede elementet
Ctrl+D (eller Delete)
Slette det merkede elementet og flytte det til papirkurven
Ctrl+R (eller F5)
Oppdatere det aktive vinduet
Ctrl+V (eller Skift+Insert)
Lime inn det merkede elementet
Ctrl+X
Klippe ut det merkede elementet
Ctrl+Y
Gjøre om en handling
Ctrl+Z
Angre en handling
Ctrl+pluss (+) eller Ctrl+minus (-)
Zoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen
Ctrl+musehjulet
Endre størrelsen på skrivebordsikoner eller zoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen
Ctrl+Pil høyre
Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet
Ctrl+Pil venstre
Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet
Ctrl+Pil ned
Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet
Ctrl+Pil opp
Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet
Ctrl+Alt+Tab
Bruke piltastene til å bytte mellom alle åpne apper
Ctrl+piltast (for å flytte til et element)+Mellomrom
Merke flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet
Ctrl+Skift med en piltast
Merke en tekstblokk
Ctrl+Esc
Åpne Start
Ctrl+Skift+Esc
Åpne Oppgavebehandling
Ctrl+Skift
Skifte tastaturoppsettet når flere tastaturoppsett er tilgjengelige
Ctrl+Mellomrom
Aktivere eller deaktivere kinesisk IME (Input Method Editor)
Skift+F10
Vise hurtigmenyen for det merkede elementet
Skift med en hvilken som helst piltast
Merke mer enn ett element i et vindu eller på skrivebordet, eller merke tekst i et dokument
Skift+Delete
Slette det merkede elementet uten å flytte det til papirkurven først
Pil høyre
Åpne neste meny til høyre, eller åpne en undermeny
Pil venstre
Åpne neste meny til venstre, eller lukke en undermeny
Esc
Stoppe eller avslutte gjeldende oppgave


Hurtigtaster der Windows-logotasten brukes

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster som bruker Windows-logotasten .

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Windows-logotasten +F1
Åpne Windows Hjelp og støtte
Windows-logotasten
Vise eller skjule startskjermen
Windows-logotasten +B
Rette fokus mot systemstatusfeltet
Windows-logotasten‌ +C
Åpne perlene

Windows-logotasten +D
Vise og skjule skrivebordet
Windows-logotasten +E
Åpne Filutforsker
Windows-logotasten +F
Åpne Søk-perlen og søke etter filer
Windows-logotasten +H
Åpne Del-perlen
Windows-logotasten +I
Åpne Innstillinger-perlen
Windows-logotasten +K
Åpne Enheter-perlen
Windows-logotasten +L
Låse PC-en eller bytte personer
Windows-logotasten +M
Minimere alle vinduer
Windows-logotasten +O
Låse enhetsretningen
Windows-logotasten +P
Velge en visningsmodus for presentasjon
Windows-logotasten +Q
Åpne Søk-perlen for å søke alle steder eller i den åpne appen (hvis appen støtter appsøk)
Windows-logotasten +R
Åpne dialogboksen Kjør
Windows-logotasten +S
Åpne Søk-perlen for å søke i Windows og på nettet
Windows-logotasten +T
Bla gjennom apper på oppgavelinjen
Windows-logotasten +U
Åpne Hjelpemiddelsenter
Windows-logotasten +V
Bla gjennom varsler
Windows-logotasten +Skift+V
Bla gjennom varsler i motsatt rekkefølge
Windows-logotasten +X
ÅpneHurtigkobling-menyen
Windows-logotasten +Z
Vise kommandoene som er tilgjengelige i en app

Windows-logotasten +,
Kikke midlertidig på skrivebordet
Windows-logotasten +Pause
Vise dialogboksen Systemegenskaper
Windows-logotasten +Ctrl+F
Søke etter PC-er (hvis du er i et nettverk)
Windows-logotasten +Skift+M
Gjenopprette minimerte vinduer på skrivebordet
Windows-logotasten +tall Åpne skrivebordet, og start appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir. Hvis appen allerede kjører, bytter du til den aktuelle appen.
Windows-logotasten +Skift+tall
Åpne skrivebordet, og start en ny forekomst av appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.
Windows-logotasten +Ctrl+tall
Åpne skrivebordet, og bytt til det siste aktive vinduet for skrivebordsappen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.
Windows-logotasten +Alt+tall
Åpne skrivebordet, og åpne hurtiglisten for appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir
Windows-logotasten +Ctrl+Skift+tall
Åpne skrivebordet, og åpne en ny forekomst av appen i den gitte posisjonen på oppgavelinjen som administrator
Windows-logotasten +Tab
Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)
Windows-logotasten +Ctrl+Tab
Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)
Windows-logotasten‌ +Skift+Tab
Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper) i motsatt rekkefølge
Windows-logotasten +Ctrl+B
Bytte til appen som viste en melding i systemstatusfeltet
Windows-logotasten +Pil opp
Maksimere vinduet
Windows-logotasten +Pil ned
Fjerne den gjeldende appen fra skjermen eller minimere skrivebordsvinduet
Windows-logotasten +Pil venstre
Maksimere appen eller skrivebordsvinduet til venstre side av skjermen
Windows-logotasten +Pil høyre
Maksimere appen eller skrivebordsvinduet på høyre side av skjermen
Windows-logotasten +Home
Minimere alle unntatt det aktive skrivebordsvinduet (gjenoppretter alle vinduer ved andre tastetrykk)
Windows-logotasten +Skift+Pil opp
Tilpasse skrivebordsvinduet til toppen og bunnen av skjermen
Windows-logotasten +Skift+Pil ned
Gjenopprette/minimere aktive skrivebordsvinduer loddrett, og beholde bredden
Windows-logotasten +Skift+Pil venstre eller Pil høyre
Flytte en app eller et vindu på skrivebordet fra én skjerm til en annen
Windows-logotasten +Mellomrom
Bytte mellom inndataspråk og tastaturoppsett
Windows-logotasten +Ctrl+Mellomrom
Endre til tidligere merkede inndata
Windows-logotasten +Enter
Åpne Skjermleser
Windows-logotasten +Skift+punktum (.)
Veksle mellom åpne apper
Windows-logotasten +punktum (.)
Veksle mellom åpne apper
Windows-logotasten +/
Starte ny IME-konvertering
Windows-logotasten +Alt+Enter
Åpne Windows Media Center
Windows-logotasten +pluss (+) eller minus (-)
Zoome inn eller ut ved å bruke forstørrelsesprogrammet
 Windows-logotasten +Esc Avslutte Forstørrelsesprogram


Hurtigtaster for dialogbokser

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster du kan bruke i dialogbokser.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
F1
Vise Hjelp
F4
Vise elementene i den aktive listen
Ctrl+Tab
Flytte fremover gjennom faner
Ctrl+Skift+Tab
Flytte bakover gjennom faner
Ctrl+tall (1–9)
Flytte til nte fane
Tab
Flytte fremover gjennom alternativer
Skift+Tab
Flytte bakover gjennom alternativer
Alt+understreket bokstav
Utføre kommandoen (eller velge alternativet) som er tilordnet bokstaven
Mellomrom
Merke eller fjerne merket hvis det aktive alternativet er en avmerkingsboks
Tilbake
Åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne
Piltaster
Merke en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe alternativknapper


Hurtigtaster i Filutforsker

Trykk denne tasten
Hvis du vil
 Alt+DMerke adresselinjen
Ctrl+E
Velge søkeboksen
Ctrl+F
Velge søkeboksen
Ctrl+N
Åpne et nytt vindu
Ctrl+W
Lukke gjeldende vindu
Ctrl+musehjulet
Endre størrelsen på og utseendet til fil- og mappeikoner
Ctrl+Skift+E
Vise alle mappene over den merkede mappen
Ctrl+Skift+N
Opprette en ny mappe
Num Lock+stjerne (*)
Vise alle undermappene i den merkede mappen
Num Lock+pluss (+)
Vise innholdet i den merkede mappen
Num Lock+minus (-)
Skjule innholdet i den merkede mappen
Alt+P
Vise forhåndsvisningsruten
Alt+Enter
Åpne dialogboksen Egenskaper for det merkede elementet
Alt+Pil høyre
Vise den neste mappen
Alt+Pil opp
Vise mappen som mappen var i
Alt+Pil venstre
Vise den forrige mappen
Tilbake
Vise den forrige mappen
Pil høyre
Vise innholdet i den merkede mappen (hvis innholdet er skjult), eller merke den første undermappen
Pil venstre
Skjule innholdet i den merkede mappen (hvis innholdet vises), eller merke mappen som mappen var i
End
Vise nederste del av det aktive vinduet
Home
Vise øverste del av det aktive vinduet
F11
Maksimere eller minimere det aktive vinduet


Hurtigtaster for oppgavelinjen

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med elementer på oppgavelinjen på skrivebordet.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Skift+klikk knappen på oppgavelinjen
Åpne en app eller raskt åpne en ny forekomst av en app
Ctrl+Skift+klikk knappen på oppgavelinjen
Åpne en app som administrator
Skift+høyreklikk knappen på oppgavelinjen
Vise vindusmenyen for appen
Skift+høyreklikk gruppeknappen på oppgavelinjen
Vise vindusmenyen for gruppen
Ctrl+klikk gruppeknappen på oppgavelinjen
Bla gjennom vinduene til gruppen


Hurtigtaster for Tilkobling til eksternt skrivebord på skrivebordet

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Alt+Page Up
Bytte mellom apper fra venstre mot høyre
Alt+Page Down
Bytte mellom apper fra høyre mot venstre
Alt+Insert
Bytte mellom apper i den rekkefølgen de ble startet
Alt+Home
Vise startskjermen
Ctrl+Alt+Break
Bytte mellom et vindu og fullskjermmodus 
Ctrl+Alt+End
Vise dialogboksen Windows-sikkerhet
Ctrl+Alt+Home
Aktivere tilkoblingslinjen i fullskjermmodus
Alt+Delete Vise systemmenyen
Ctrl+Alt+minus (-) på det numeriske tastaturet
Plassere en kopi av det aktive vinduet i klienten på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke Alt+PrtScr på en lokal PC)
Ctrl+Alt+pluss (+) på det numeriske tastaturet
Plassere en kopi av hele klientvinduområdet på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke PrtScr på en lokal PC)
Ctrl+Alt+Pil høyre
Bruke tabulatortasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsappen (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når kontrollene for Eksternt skrivebord er innebygd i en annen (verts-)app.
Ctrl+Alt+Pil venstre
Bruke tabulatortasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsappen (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når kontrollene for Eksternt skrivebord er innebygd i en annen (verts-)app.


Hurtigtaster for visningsprogrammet for Windows Hjelp

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med visningsprogrammet for Hjelp.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
F3
Flytte markøren til søkeboksen
F10
Vise Alternativer-menyen
Home
Flytte til begynnelsen av et emne
End
Flytte til slutten av et emne
Alt+Pil venstre
Flytte tilbake til det forrige emnet du viste
Alt+Pil høyre
Flytte frem til det neste (tidligere viste) emnet
Alt+Home
Vise startsiden for Hjelp og støtte 
Alt+A
Vise kundestøttesiden
Alt+C
Vise innholdsfortegnelsen 
Alt+N
Vise menyen Tilkoblingsinnstillinger
Ctrl+F Søke i gjeldende emne
Ctrl+P
Skrive ut et emne


Hurtigtaster for omorganisering av apper

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for omorganisering av moderne apper.


Trykk denne tasten
Hvis du vil
Windows-logotasten +. (punktum)
Bytte til omorganiseringsmodus og velge apper eller skillere på tvers av skjermer
Windows-logotasten +Pil venstre
Flytte appskilleren til venstre
Windows-logotasten +Pil høyre
Flytte appskilleren til høyre
Windows-logotasten +Pil opp
Maksimere app
Windows-logotasten +Pil ned
Lukke app
Windows-logotasten +Esc
Avslutte omorganiseringsmodus

Flere hurtigtaster


Windows 7

Generelle hurtigtaster

Tabellen nedenfor viser generelle hurtigtaster.

Trykk denne tasten
 Hvis du vil
F1
Vise Hjelp
Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)
Kopiere det merkede elementet
Ctrl+X
Klippe ut det merkede elementet
Ctrl+V (eller Skift+Insert)
Lime inn det merkede elementet
Ctrl+Z
Angre en handling
Ctrl+Y
Gjøre om en handling
Delete (eller Ctrl+D)
Slette det merkede elementet og flytte det til papirkurven
Skift+Delete
Slette det merkede elementet uten å flytte det til papirkurven først
F2
Gi nytt navn til det merkede elementet
Ctrl+Pil høyre
Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet
Ctrl+Pil venstre
Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet
Ctrl+Pil ned
Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet
Ctrl+Pil opp
Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet
Ctrl+Skift med en piltast
Merke en tekstblokk
Skift med en hvilken som helst piltast
Merke mer enn ett element i et vindu eller på skrivebordet, eller merke tekst i et dokument
Ctrl med en hvilken som helst piltast+Mellomrom
Merke flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet
Ctrl+A
Merke alle elementer i et dokument eller vindu
F3
Søke etter filer eller mapper
Alt+Enter
Vise egenskaper for det merkede elementet
Alt+F4
Lukke det aktive elementet eller avslutte det aktive programmet
Alt+Mellomrom
Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet
Ctrl+F4
Lukke det aktive dokumentet (i programmer der du kan ha flere åpne dokumenter samtidig)
Alt+Tab
Veksle mellom åpne elementer
Ctrl+Alt+Tab
Bruke piltastene til å bytte mellom åpne elementer
Ctrl+musehjulet
Endre størrelsen på ikonene på skrivebordet
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Tab
Bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Flip 3D
Ctrl+Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Tab
Bruke piltastene til å bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Flip 3D
Alt+Esc
Bla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet
F6
Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet
F4
Vise adresselinjelisten i Windows Utforsker
Skift+F10
Vise hurtigmenyen for det merkede elementet
Ctrl+Esc
Åpne Start-menyen
Alt+understreket bokstav
Vise den tilsvarende menyen
Alt+understreket bokstav
Utføre menykommandoen (eller annen understreket kommando)
F10
Aktivere menylinjen i det aktive programmet
Pil høyre
Åpne neste meny til høyre eller åpne en undermeny
Pil venstre
Åpne neste meny til venstre eller lukke en undermeny
F5 (eller Ctrl+R)
Oppdatere det aktive vinduet
Alt+Pil opp
Vise mappen ett nivå opp i Windows Utforsker
Esc
Avbryte gjeldende oppgave
Ctrl+Skift+Esc
Åpne Oppgavebehandling
Skift når du setter inn en CD
Forhindre at CD-en spilles av automatisk
Venstre Alt+Skift
Bytte inndataspråk når flere inndataspråk er aktivert
Ctrl+Skift
Skifte tastaturoppsettet når flere tastaturoppsett er aktivert
Høyre eller venstre Ctrl+Skift
Endre tekstlesningsretning for høyre-mot-venstre-språk


Hurtigtaster for dialogbokser

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster du kan bruke i dialogbokser.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Ctrl+Tab
Flytte fremover gjennom faner
Ctrl+Skift+Tab
Flytte bakover gjennom faner
Tab
Flytte fremover gjennom alternativer
Skift+Tab
Flytte bakover gjennom alternativer
Alt+understreket bokstav
Utføre kommandoen (eller velge alternativet) som er tilordnet bokstaven
Enter
Erstatter museklikk for mange valgte kommandoer
Mellomrom
Merke eller fjerne merket hvis det aktive alternativet er en avmerkingsboks
Piltaster
Merke en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe alternativknapper
F1
Vise Hjelp
F4
Vise elementene i den aktive listen
Tilbake
Åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne


Hurtigtaster der Windows-logotasten brukes

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster som bruker Windows-logotasten

Bilde av Windows-logotasten

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten

Åpne eller lukke Start-menyen
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Pause

Vise dialogboksen Systemegenskaper
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+D

Vise skrivebordet
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+M

Minimere alle vinduer
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Skift+M

Gjenopprette minimerte vinduer på skrivebordet
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+E

Åpne datamaskinen
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+F

Søke etter datamaskiner (hvis du er på et nettverk)
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+L

Låse datamaskinen eller bytte brukere
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+R

Åpne dialogboksen Kjør
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+T

Bla gjennom programmer på oppgavelinjen
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+tall

Starte programmet som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir. Hvis programmet allerede kjører, byttes det til det programmet.
Skift+Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+tall

Starte en ny forekomst av programmet som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir
Ctrl+Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+tall

Bytte til det sist aktive vinduet for programmet som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir
Alt+Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+tall

Åpne hurtiglisten for programmet som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Tab

Bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Flip 3D
Ctrl+Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Tab

Bruke piltastene til å bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Flip 3D
Ctrl+Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+B

Bytte til programmet som viste en melding i systemstatusfeltet
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Mellomrom

Forhåndsvise skrivebordet
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Pil opp

Maksimere vinduet
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Pil venstre

Maksimere vinduet til venstre side av skjermen
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Pil høyre

Maksimere vinduet til høyre side av skjermen
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Pil ned

Minimere vinduet
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Home

Minimere alle vinduer, bortsett fra det aktive
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Skift+Pil opp

Tilpasse vinduet til toppen og bunnen av skjermen
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Skift+Pil venstre eller Pil høyre

Flytte et vindu fra én skjerm til en annen
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+P

Velge en visningsmodus for presentasjon
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+G

Bla gjennom miniprogrammer
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+U

Åpne Hjelpemiddelsenter
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+X

Åpne Windows Mobilitetssenter


Hurtigtaster i Windows Utforsker

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Ctrl+N
Åpne et nytt vindu
Ctrl+W
Lukke gjeldende vindu
Ctrl+Skift+N
Opprette en ny mappe
End
Vise nederste del av det aktive vinduet
Home
Vise øverste del av det aktive vinduet
F11
Maksimere eller minimere det aktive vinduet
Ctrl+punktum (.)
Rotere et bilde med klokken
Ctrl+komma (,)
Rotere et bilde mot klokken
Num Lock+stjerne (*) på det numeriske tastaturet
Vise alle undermappene i den merkede mappen
Num Lock+plusstegn (+) på det numeriske tastaturet
Vise innholdet i den merkede mappen
Num Lock+minustegn (-) på det numeriske tastaturet
Skjule innholdet i den merkede mappen
Pil venstre
Skjule innholdet i den merkede mappen (hvis innholdet vises) eller merke den overordnede mappen
Alt+Enter
Åpne dialogboksen Egenskaper for det merkede elementet
Alt+P
Vise forhåndsvisningsruten
Alt+Pil venstre
Vise den forrige mappen
Tilbake
Vise den forrige mappen
Pil høyre
Vise innholdet i den merkede mappen (hvis innholdet er skjult) eller merke den første undermappen
Alt+Pil høyre
Vise den neste mappen
Alt+Pil opp
Vise den overordnede mappen
Ctrl+Skift+E
Vise alle mappene over den merkede mappen
Ctrl+musehjulet
Endre størrelsen på og utseendet til fil- og mappeikoner
Alt+D
Merke adresselinjen
 Ctrl+E Velge søkeboksen
 Ctrl+F Velge søkeboksen


Hurtigtaster for oppgavelinjen

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med elementer på oppgavelinjen på skrivebordet.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Skift+klikk knappen på oppgavelinjen
Åpne et program eller raskt åpne en ny forekomst av et program
Ctrl+Skift+klikk knappen på oppgavelinjen
Åpne et program som administrator
Skift+høyreklikk knappen på oppgavelinjen
Vise vindusmenyen for programmet
Skift+høyreklikk gruppeknappen på oppgavelinjen
Vise vindusmenyen for gruppen
Ctrl+klikk gruppeknappen på oppgavelinjen
Bla gjennom vinduene til gruppen


Hurtigtaster for Tilkobling til eksternt skrivebord på skrivebordet

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med Tilkobling til eksternt skrivebord.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Alt+Page Up
Bytte mellom apper fra venstre mot høyre
Alt+Page Down
Bytte mellom apper fra høyre mot venstre
Alt+Insert
Bytte mellom programmer i den rekkefølgen de ble startet
Alt+Home
Vise Start-menyen
Ctrl+Alt+Break
Bytte mellom et vindu og fullskjermmodus 
Ctrl+Alt+End
Vise dialogboksen Windows-sikkerhet
Alt+Delete
Vise systemmenyen
Ctrl+Alt+minustegn (-) på det numeriske tastaturet
Plassere en kopi av det aktive vinduet i klienten på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke Alt+PrtScr på en lokal datamaskin)
Ctrl+Alt+plusstegn (-) på det numeriske tastaturet
Plassere en kopi av hele klientvinduområdet på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke PrtScr på en lokal datamaskin)
Ctrl+Alt+Pil høyre
Bruke tabulatortasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsprogrammet (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når kontrollene for Eksternt skrivebord er innebygd i et annet (verts-)program.
Ctrl+Alt+Pil venstre
Bruke tabulatortasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsprogrammet (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når kontrollene for Eksternt skrivebord er innebygd i et annet (verts-)program.Hurtigtaster i Paint

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med Paint.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Ctrl+N
Opprette et nytt bilde
Ctrl+O
Åpne et eksisterende bilde
Ctrl+S
Lagre endringer i et bilde
F12
Lagre et bilde som en ny fil
Ctrl+P
Skrive ut et bilde
Alt+F4
Lukke et bilde og Paint-vinduet
Ctrl+Z
Angre en endring
Ctrl+Y
Gjøre om en endring
Ctrl+A
Merke hele bildet
Ctrl+X
Klippe ut et utvalg
Ctrl+C
Kopiere et utvalg til utklippstavlen
Ctrl+V
Lime inn et utvalg fra utklippstavlen
Pil høyre
Flytte utvalget eller den aktive formen én piksel til høyre
Pil venstre
Flytte utvalget eller den aktive formen én piksel til venstre
Pil ned
Flytte utvalget eller den aktive formen én piksel ned
Pil opp
Flytte utvalget eller den aktive formen én piksel opp
Esc
Avbryte et utvalg
Delete
Slette et utvalg
Ctrl+B
Gjøre merket tekst fet
Ctrl++
Øke bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel
Ctrl+-
Redusere bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel
Ctrl+U
Understreke merket tekst
Ctrl+E
Åpne dialogboksen Egenskaper
Ctrl+W
Åpne dialogboksen Endre størrelse og forskyv bilde
Ctrl+Page Up
Zoome inn
Ctrl+Page Down
Zoome ut
F11
Vise et bilde i fullskjermmodus
Ctrl+R
Vise eller skjule linjalen
Ctrl+G
Vise eller skjule rutenett
 F10 eller Alt Vise hurtigtasttips
 Skift+F10 Vise gjeldende hurtigmeny
 F1 Åpne Hjelp for Paint


Hurtigtaster i WordPad

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med WordPad.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Ctrl+N
Opprette et nytt dokument
Ctrl+O
Åpne et eksisterende dokument
Ctrl+S
Lagre endringer i et dokument
F12
Lagre dokumentet som en ny fil
Ctrl+P
Skrive ut et dokument
Alt+F4
Lukke WordPad
Ctrl+Z
Angre en endring
Ctrl+Y
Gjøre om en endring
Ctrl+A
Merke hele dokumentet
Ctrl+X
Klippe ut et utvalg
Ctrl+C
Kopiere et utvalg til utklippstavlen
Ctrl+V
Lime inn et utvalg fra utklippstavlen
Ctrl+B
Gjøre merket tekst fet
Ctrl+I
Kursivere merket tekst
Ctrl+U
Understreke merket tekst
Ctrl+=
Senke merket tekst
Ctrl+Skift+=
Heve merket tekst
Ctrl+L
Venstrejustere tekst
Ctrl+E
Midtstille tekst
Ctrl+R
Høyrejustere tekst
Ctrl+J
Blokkjustere tekst
Ctrl+1
Angi enkel linjeavstand
Ctrl+2
Angi dobbel linjeavstand
Ctrl+5
Angi linjeavstand 1,5
Ctrl+Skift+>
Øke skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+<
Redusere skriftstørrelsen
Ctrl+Skift+A
Endre til store bokstaver
Ctrl+Skift+L
Endre punktstil
Ctrl+D
Sette inn en Microsoft Paint-tegning
Ctrl+F
Finne tekst i et dokument
F3
Finne neste forekomst av teksten i dialogboksen Søk etter
Ctrl+H
Erstatte tekst i et dokument
 Ctrl+Pil venstre Flytte markøren ett ord til venstre
 Ctrl+Pil høyre Flytte markøren ett ord til høyre
 Ctrl+Pil opp Flytte markøren til linjen over
 Ctrl+Pil ned Flytte markøren til linjen under
 Ctrl+Home Flytte til begynnelsen av dokumentet
 Ctrl+End Flytte til slutten av dokumentet
 Ctrl+Page Up Flytte opp en side
 Ctrl+Page Down Flytte ned en side
 Ctrl+Delete Slette det neste ordet
 F10 Vise hurtigtasttips
 Skift+F10 Vise gjeldende hurtigmeny
 F1 Åpne Hjelp for WordPad


Hurtigtaster for Kalkulator

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med Kalkulator.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Alt+1
Bytte til standardmodus
Alt+2
Bytte til vitenskapelig modus
Alt+3
Bytte til programmerermodus
Alt+4
Bytte til statistikkmodus
Ctrl+E
Åpne datoberegninger
Ctrl+H
Aktivere eller deaktivere beregningslogg
Ctrl+U
Åpne enhetsomregning
Alt+C
Regne ut eller løse datoregnestykker og regneark
F1
Åpne Hjelp for Kalkulator
Ctrl+Q
Trykke M--knappen
Ctrl+P
Trykke M+-knappen
Ctrl+M
Trykke MS-knappen
Ctrl+R
Trykke MR-knappen
Ctrl+L
Trykke MC-knappen
%
Trykke %-knappen
F9
Trykke +/–-knappen
/
Trykke /-knappen
*
Trykke *-knappen
+
Trykke +-knappen
-
Trykke -knappen
R
Trykke 1/×-knappen
@
Trykke kvadratrotknappen
0–9
Trykk tallknappene (0–9)
=
Trykke =-knappen
.
Trykke ,-knappen (desimaltegn)
Tilbake
Trykke tilbakeknappen
Esc
Trykke C-knappen
Del
Trykke CE-knappen
Ctrl+Skift+D
Tømme beregningsloggen
F2
Redigere beregningsloggen
Pil opp
Navigere oppover i beregningsloggen
Pil ned
Navigere nedover i beregningsloggen
Esc
Avbryte redigering i beregningsloggen
Enter
Beregne beregningsloggen på nytt etter redigering
F3
Velge Grader i vitenskapelig modus
F4
Velge Radianer i vitenskapelig modus
F5
Velge Gradienter i vitenskapelig modus
I
Trykke Inv-knappen i vitenskapelig modus
D
Trykke Mod-knappen i vitenskapelig modus
Ctrl+S
Trykke sinh-knappen i vitenskapelig modus
Ctrl+O
Trykke cosh-knappen i vitenskapelig modus
Ctrl+T
Trykke tanh-knappen i vitenskapelig modus
(
Trykke (-knappen i vitenskapelig modus
)
Trykke )-knappen i vitenskapelig modus
 N Trykke In-knappen i vitenskapelig modus
 ; Trykke Int-knappen i vitenskapelig modus
 S Trykke sin-knappen i vitenskapelig modus
 O Trykke cos-knappen i vitenskapelig modus
 T Trykke tan-knappen i vitenskapelig modus
 M Trykke dms-knappen i vitenskapelig modus
 P Trykke pi-knappen i vitenskapelig modus
 V Trykke F-E-knappen i vitenskapelig modus
 X Trykke Exp-knappen i vitenskapelig modus
 Q Trykke x^2-knappen i vitenskapelig modus
 Y Trykke x^y-knappen i vitenskapelig modus
 # Trykke x^3-knappen i vitenskapelig modus
 L Trykke log-knappen i vitenskapelig modus
 ! Trykke n!-knappen i vitenskapelig modus
 Ctrl+Y Trykke y√x-knappen i vitenskapelig modus
 Ctrl+B Trykke 3√x-knappen i vitenskapelig modus
 Ctrl+G Trykke 10x-knappen i vitenskapelig modus
 F5 Velge Hex i programmerermodus
 F6 Velge Dec i programmerermodus
 F7 Velge Oct i programmerermodus
 F8 Velge Bin i programmerermodus
 F12 Velge Qword i programmerermodus
 F2Velge Dword i programmerermodus 
 F3 Velge Word i programmerermodus
 F4 Velge Byte i programmerermodus
 K Trykke RoR-knappen i programmerermodus
 J Trykke RoL-knappen i programmerermodus
 < Trykke Lsh-knappen i programmerermodus
 > Trykke Rsh-knappen i programmerermodus
 % Trykke Mod-knappen i programmerermodus
 (Trykke (-knappen i programmerermodus
 Trykke )-knappen i programmerermodus
 | Trykke Or-knappen i programmerermodus
 ^ Trykke Xor-knappen i programmerermodus
 ~ Trykke Not-knappen i programmerermodus
 & Trykke And-knappen i programmerermodus
 A–FTrykke knappene A til Fi programmerermodus
 Mellomrom Bytte bitverdien i programmerermodus
 A Trykke Average-knappen i statistikkmodus
 Ctrl+A Trykke Average Sq-knappen i statistikkmodus
 S  Trykke Sum-knappen i statistikkmodus
Ctrl+S  Trykke Sum Sq-knappen i statistikkmodus
 T  Trykke S.D.-knappen i statistikkmodus
 Ctrl+T  Trykke Inv S.D.-knappen i statistikkmodus
 D Trykke CAD-knappen i statistikkmodus


Hurtigtaster i Windows Journal

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med Windows Journal.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Ctrl+N
Starte et nytt notat
Ctrl+O
Åpne et nylig brukt notat
Ctrl+S
Lagre endringer i et notat
Ctrl+Skift+V
Flytte et notat til en bestemt mappe
Ctrl+P
Skrive ut et notat
Alt+F4
Lukke et notat og Journal-vinduet
Ctrl+Z
Angre en endring
Ctrl+Y
Gjøre om en endring
Ctrl+A
Merke alle elementer på en side
Ctrl+X
Klippe ut et utvalg
Ctrl+C
Kopiere et utvalg til utklippstavlen
 Ctrl+V Lime inn et utvalg fra utklippstavlen
 Esc Avbryte et utvalg
 Delete Slette et utvalg
 Ctrl+F Starte et grunnleggende søk
 Ctrl+G Gå til en side
 F5 Oppdatere søkeresultater
 F5 Oppdatere notatlisten
 F6 Veksle mellom en notatliste og et notat
 Ctrl+Skift+C Vise en hurtigmeny for kolonneoverskrifter i en notatliste
F11  Vise et notat i fullskjermmodus
 F1 Åpne Hjelp for Journal


Hurtigtaster for visningsprogrammet for Windows Hjelp

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med visningsprogrammet for Hjelp.

Trykk denne tasten
Hvis du vil
Alt+C
Vise innholdsfortegnelsen
Alt+N
Vise menyen Tilkoblingsinnstillinger
F10
Vise Alternativer-menyen
Alt+Pil venstre
Flytte tilbake til det forrige emnet du viste
Alt+Pil høyre
Flytte frem til det neste (tidligere viste) emnet
Alt+A
Vise kundestøttesiden
Alt+Home
Vise startsiden for Hjelp og støtte
Home
Flytte til begynnelsen av et emne
End
Flytte til slutten av et emne
Ctrl+F
Søke i gjeldende emne
Ctrl+P
Skrive ut et emne
 F3 Flytte markøren til søkeboksen

Flere hurtigtaster

Egenskaper

Artikkel-ID: 12445 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 9

Tilbakemelding