Vanlige spørsmål om Internett-tilkoblinger

Jeg kan ikke koble til Internett med en mobildataforbindelse


Start telefonen på nytt med SIM-kortet satt inn (telefonen laster inn innstillingene fra SIM-kortet), og prøv mobildataforbindelsen på nytt, for eksempel med en nettleserapp.

Hvis du ikke kan koble til Internett med en mobildataforbindelse

 1. Aktiver mobildataforbindelsen på telefonen.
  Gå til Innstillinger > Nettverk og trådløs > Mobilnettverk og SIM-kort (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > mobilnettverk + SIM-kort) og sett Dataforbindelse til.
 2. Kontroller at dataroaming er aktivert når du ikke er i hjemmenettverket.
  Gå til Innstillinger > Nettverk og trådløs > Mobilnettverk og SIM-kort, og velg Alternativer for dataroaming > bruk roaming (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > mobilnettverk + SIM-kort , og velg alternativer for dataroaming).
 3. Kontroller at du ikke har nådd datagrensen.
  Du kan se databruken ved å gå til Innstillinger > Nettverk og trådløs > Databruk. Lumia med Windows Phone 8: Fra Start-skjermen sveiper du mot venstre til App-listen og starter Datasensor-appen. Sett Begrens bruk av bakgrunnsdata eller Begrens bruk av bakgrunnsdata ved roaming til Av.
 4. Kontakt mobiloperatøren for å bekrefte at du har et aktivt mobildataabonnement (tilgang til Internett) på SIM-kortet.

Hvis mobildataforbindelsen fortsatt ikke fungerer, kan du prøve å angi de nye innstillingene manuelt

Hvis du kan koble til et Wi-FI-nettverk på telefonen, eller hvis du har tilgang til en datamaskin, kan du prøve å søke på nettet for å finne Internett-innstillingene for mobiloperatøren. Slik justerer du innstillingene manuelt:

Lumia med Windows 10:

 1. Gå til Innstillinger > Nettverk og trådløs > Mobilnettverk og SIM-kort > SIM-kortinnstillinger > Legg til et Internett-APN.

Lumia med Windows Phone 8:
 1. Alternativ 1 – Gå til Innstillinger > tilgangspunkt, og trykk på +.
 2. Alternativ 2 – Gå til Innstillinger > mobilnettverk +‎ SIM-kort > SIM-kortinnstillinger > SIM-kort, og trykk på legg til Internett-APN eller sett Manuelt Internett-APN til .

Telefonen min har problemer med å koble til Wi-Fi-nettverk

 1. Start telefonen på nytt, sjekk ikonet for Wi-Fi-tilkobling på telefonskjermen, og flytt deg nærmere et Wi-Fi-tilgangspunkt for å få bedre signal.
 2. Kontroller at telefonen ikke er i batterisparingsmodus (Innstillinger > System > Batterisparing, Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > batterisparing).
 3. Deaktiver Bluetooth-tilkobling på telefonen mens du er koblet til Wi-Fi (Innstillinger > Enheter > Bluetooth, Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > Bluetooth). Bluetooth og Wi-Fi fungerer på samme frekvensområde og kan forstyrre hverandre.
 4. Hvis du ikke kan koble til et nettverk som du har koblet til tidligere, kan du prøve å slette nettverket fra telefonen: Innstillinger > Nettverk og trådløs > Wi-Fi > Administrer under Kjente nettverk, trykk og hold nettverksnavnet, og trykk deretter på Slett. (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > Wi-Fi > administrer (avansert) og under Kjente nettverk trykker og holder du navnet på nettverket og velger Slett.) Hvis du sletter nettverket, slettes også de tilknyttede innstillingene på telefonen. Deretter trykker du på Wi-Fi-nettverket i listen over nettverk og prøver å koble til igjen.
 5. Hvis du ikke har et SIM-kort i telefonen, kan du prøve å sette inn et kort og sjekke at du ikke er i flymodus. Hvis du ikke har et SIM-kort i telefonen, kan det hende at enkelte landsspesifikke Wi-Fi-funksjoner ikke er tilgjengelige når telefonen ikke vet hvor den befinner seg.
 6. Prøv om du kan koble deg til et annet Wi-Fi-nettverk (for eksempel ved hjelp av funksjonen Internett-deling på en annen telefon).
 7. Bruk mobildata til å se om det finnes ny programvare som er tilgjengelig for telefonen: Trykk på Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Mobiloppdatering (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > mobiloppdatering).

Hvis du har problemer med å koble deg til Wi-Fi-nettverket hjemme

 1. Start ruteren på nytt (noen rutere bør slås av i to minutter med jevne mellomrom på grunn av bakgrunnsoppdateringer).
 2. Kontroller at passordet ditt i et sikkert nettverk til telefonen er riktig konfigurert, og at sikkerhetsinnstillingene på telefonen stemmer overens med innstillingene for Wi-Fi-nettverket hjemme. Hvis du stadig får melding om Feil passord, kan du logge deg på den trådløse ruteren og endre driftsmodus 802.11b/g/n til bare 802.11g. Foreta deretter en omstart/tilbakestilling av ruteren, og prøv å opprette en forbindelse igjen.
 3. Kontroller at Wi-Fi-nettverket ikke er konfigurert til å filtrere tilgangen basert på MAC-adressen til enheten. Hvis du bruker MAC-basert filtrering, må du legge til MAC-adressen til telefonen din i filterlisten. Du finner telefonens MAC-adresse i Innstillinger > System > Om > Mer informasjon (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > om > mer informasjon). Den skal være oppført under Enhetsinformasjon.
 4. Deaktiver andre aktive nettverkstjenester, for eksempel strømming av videoer og nettspill.
 5. Sjekk at ruteren har den nyeste fastvaren installert på kundestøttesiden til ruteren.

Hvis du har problemer med å koble deg til en offentlig Wi-Fi-sone

 1. Finn ut om du må ha en form for godkjenning for den offentlige Wi-Fi-sonen. Selv om Wi-Fi-nettverket er åpent, kan det hende at du likevel må godkjennes med et brukernavn og passord i nettleseren på telefonen før du får tilgang til Internett. Du må eventuelt også bli godkjent på nytt hvis godkjenningsperioden utløper. Koble fra og koble til Wi-Fi-nettverket i Innstillinger > Nettverk og trådløs > Wi-Fi (Lumia med Windows Phone 8: Innstillinger > Wi-Fi) hvis du ikke får spørsmålet om godkjenning.
 2. Spesielt ved offentlige Wi-Fi-soner kan maksimalt antall brukere allerede være tilkoblet. Vent en stund og prøv på nytt, eller se deg om etter en annen Wi-Fi-sone.
Egenskaper

Artikkel-ID: 12497 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding