Hvordan kan jeg tilpasse Lumia-telefonen min?

Tilpasse startskjermen

 • Hvis du vil feste en app til startskjermen, sveiper du mot venstre, trykker og holder appen, og trykk på fest til start. Du kan også feste kontakter og nettsteder.
 • Du flytter en flis ved å trykke og holde flisen, dra og slippe den til den nye plasseringen og trykke på skjermen.
 • Hvis du vil endre størrelsen på en flis, trykker du og holder flisen og trykker på pilikonet.
 • Hvis du vil fjerne en flis fra startskjermen, trykker og holder du flisen, og trykker på fest-ikonet.

Endre bakgrunnsbilde

 • Hvis du vil endre bildet på låseskjermen, sveiper du til venstre på startskjermen, trykker på innstillinger > låseskjerm. Under Bakgrunn velger du bilde > endre bilde, velger et bilde i galleriet, klyper det med fingrene for å zoome inn og ut og trykker på beskjær.
 • Hvis du vil endre bakgrunnsbildet i Bilder-hub-flisen, trykker du på Bilder > ... > innstillinger. Sett Start-flisen viser til enkeltbilde. Trykk på velg bilde, velg bildet, og trykk på ferdig-ikonet.

Endre bakgrunnen eller uthevingsfargen

 • Sveip til venstre på startskjermen, og trykk på Innstillinger > tema og Bakgrunn eller Uthevingsfarge
 • Hvis du vil aktivere svart uthevingsfarge, kan du gå til Innstillinger > hjelpemiddel og sette Høy kontrast til . Vær oppmerksom på at denne innstillingen skjuler låseskjermbakgrunnen. Du vil enten se hvit eller svart låseskjerm, avhengig av bakgrunnen du har valgt i låseskjerminnstillingene. Høykontrast-modus er som standard deaktivert (Innstillinger > hjelpemiddel > Høy kontrast).

Legge til varsler på låseskjermen

 • Du kan velge fritt hvilke appvarsler du vil se på låseskjermen, for eksempel tapte anrop eller nye meldinger. Sveip til venstre på startskjermen, trykk på Innstillinger > låseskjerm, trykk på en varselplass, og velg appen du vil legge til.

Endre ringetone og tonene på telefonen

 • Sveip til venstre på startskjermen, trykk på Innstillinger > ringetoner + lyder, velg typen ringetone eller varsel du vil endre, og velg lyden.
 • Hvis du har en MP3-fil for en sang på PC-en, kan du bruke den som ringetone. Koble telefonen til PC-en, og bruk filbehandleren på PC-en til å flytte sangen du vil bruke som en ringetone, til ringetonemappen på telefonen. Hvis du vil angi sangen som ringetone, trykker du på Ringetone i ringetoner + lyder-visningen og trykker på sangen under Egendefinert. Du kan bruke sangen som ringetone hvis den ikke er DRM-beskyttet og er mindre enn 30 MB. PC-en må ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller Windows 10.

Endre skriftstørrelsen

 • Sveip til venstre på startskjermen, trykk på Innstillinger > hjelpemiddel, og dra Tekststørrelse-glidebryteren.

Filtrere kontaktene

 • Hvis du ikke vil se alle kontaktene dine fra ulike kontoer for sosiale nettverk i kontaktlisten din, trykker du på Personer > ... > innstillinger > filtrer kontaktlisten min og velger kontoene med kontaktene du vil se.

Deaktivere ordforslag når du skriver

 • Hvis du ikke vil at telefonen skal komme med forslag automatisk når du skriver, sveiper du til venstre på startskjermen, trykker på Innstillinger > tastatur, trykker på tastaturspråket og fjerner merket for Foreslå tekst.
Egenskaper

Artikkel-ID: 12499 – Forrige gjennomgang: 17. mai 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding