Hurtigtaster for tilgjengelighet i Windows

Windows 10

Hurtigtaster for tilgjengelighet kan gjøre det enklere å bruke PC-en med et tastatur eller en hjelpeenhet.

Nedenfor vises en liste over hurtigtaster for hjelpeteknologier i Windows 10, inkludert Forstørrelsesprogram, Høykontrast og andre.

Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster og berøringsbevegelser for Skjermleser i Windows 10, kan du se Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser.

Hurtigtaster i Forstørrelsesprogram

Trykk denne tastenHvis du vil
Windows-logotasten +pluss (+) eller minus (-)Zoome inn eller ut
Ctrl+Alt+MellomromForhåndsvise skrivebordet i fullskjermmodus
Ctrl+Alt+DBytte til forankret modus
Ctrl+Alt+FVeksle til fullskjermmodus
Ctrl+Alt+IInvertere farger
Ctrl+Alt+LBytte til linsemodus
Ctrl+Alt+REndre størrelse på linsen
Ctrl+Alt+piltasterPanorere i samme retning som piltastene
Windows-logotasten +EscAvslutte Forstørrelsesprogram

Flere hurtigtaster for tilgjengelighet

Trykk denne tasten Hvis du vil
Høyre Skift i åtte sekunderAktivere eller deaktivere Filtertaster
Venstre Alt+venstre Skift+PrintScrAktivere eller deaktivere Høykontrast
Venstre Alt+venstre Skift+Num LockAktivere eller deaktivere Musetaster
Skift fem gangerAktivere eller deaktivere Trege taster
Num Lock i fem sekunderAktivere eller deaktivere veksletaster
Windows-logotasten+UÅpne Hjelpemiddelsenter

Flere hurtigtaster

Windows 8.1


Hurtigtaster for å kontrollere Windows 8.1 med tastaturet.

Hurtigtaster for enklere tilgang

Tabellen under viser hurtigtaster som kan bidra til å gjøre det enklere å bruke PC-en.

Trykk denne tastenHvis du vil
Høyre Skift i åtte sekunder
Aktivere eller deaktivere Filtertaster
Venstre Alt+venstre Skift+PrintScr
Aktivere eller deaktivere Høykontrast
Venstre Alt+venstre Skift+Num Lock
Aktivere eller deaktivere Musetaster
Skift fem ganger
Aktivere eller deaktivere Trege taster
Num Lock i fem sekunder
Aktivere eller deaktivere Veksletaster
Windows-logotasten  + U
Åpne Hjelpemiddelsenter


Hurtigtaster i Forstørrelsesprogram

Tabellen under viser hurtigtaster for Forstørrelsesprogram.

Trykk denne tastenHvis du vil
Windows-logotasten  + pluss (+) eller minus (-)
Zoome inn eller ut
Ctrl+Alt+Mellomrom
Forhåndsvise skrivebordet i fullskjermmodus
Ctrl+Alt+D
Bytte til forankret modus
Ctrl+Alt+F
Veksle til fullskjermmodus
Ctrl+Alt+I
Invertere farger
Ctrl+Alt+L
Bytte til linsemodus
Ctrl+Alt+R
Endre størrelse på linsen
Ctrl+Alt+piltaster
Panorere i samme retning som piltastene
Windows-logotasten  + Esc
Avslutte Forstørrelsesprogram


Hurtigtaster for Skjermleser

Tabellen under viser hurtigtaster for Skjermleser.

Trykk denne tastenHvis du vil
Mellomromstasten eller Enter
Aktivere gjeldende element
Tabulatortasten og piltastene
Flytte rundt på skjermen
Ctrl
Stoppe å lese
Caps Lock+D
Lese elementet
Caps Lock+M
Begynne å lese
Caps Lock+H
Lese dokumentet
Caps Lock+V
Gjenta et uttrykk
Caps Lock+W
Lese vinduet
Caps Lock+Side opp eller Side ned
Øke eller redusere volumet på stemmen
Caps Lock+pluss (+) eller minus (-)
Øke eller redusere hastigheten på stemmen
Caps Lock+Mellomrom
Utføre standardhandlingen
Caps Lock+Pil venstre eller Pil Høyre
Flytte til forrige/neste element
Caps Lock+F2
Vise kommandoer for gjeldende element
Trykke Caps Lock to ganger i rask rekkefølge
Aktivere eller deaktivere Caps Lock
Caps+EscAvslutte Skjermleser


Hurtigtaster for berøringstastaturet på Skjermleser

Tabellen under viser hurtigtaster for Skjermleser på et firepunkters nettbrett.

Trykk denne tastenHvis du vil
Trykk én gang med to fingre
Stoppe lesingen fra Skjermleser
Trykk tre ganger med fire fingre
Vise alle kommandoene i Skjermleser (inkludert kommandoene som ikke vises i denne listen)
Dobbelttrykk
Aktivere den primære handlingen
Trippeltrykk
Aktivere den sekundære handlingen
Berør eller dra én finger
Lese teksten under fingrene
Sveip mot venstre/høyre med én finger
Flytte til neste eller forrige element
Sveip mot venstre/høyre eller oppover/nedover med to fingre
Bla
Sveip nedover med tre fingre
Begynne å lese tekst som kan utforskes


Flere hurtigtasterWindows 7


Hurtigtaster for å kontrollere Windows 7 med tastaturet.

Hurtigtaster for enklere tilgang

Tabellen under viser hurtigtaster som kan bidra til å gjøre det enklere å bruke PC-en.

Trykk denne tastenHvis du vil
Høyre Skift i åtte sekunder
Aktivere eller deaktivere Filtertaster
Venstre Alt+venstre Skift+PrintScr
Aktivere eller deaktivere Høykontrast
Venstre Alt+venstre Skift+Num Lock
Aktivere eller deaktivere Musetaster
Skift fem ganger
Aktivere eller deaktivere Trege taster
Num Lock i fem sekunder
Aktivere eller deaktivere veksletaster
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+U
Åpne Hjelpemiddelsenter


Hurtigtaster i Forstørrelsesprogram

Tabellen under viser hurtigtaster for Forstørrelsesprogram.

Trykk denne tastenHvis du vil
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+pluss (+) eller minus (-)
Zoome inn eller ut
Ctrl+Alt+Mellomrom
Forhåndsvise skrivebordet i fullskjermmodus
Ctrl+Alt+D
Bytte til forankret modus
Ctrl+Alt+F
Veksle til fullskjermmodus
Ctrl+Alt+I
Invertere farger
Ctrl+Alt+L
Bytte til linsemodus
Ctrl+Alt+R
Endre størrelse på linsen
Ctrl+Alt+piltaster
Panorere i samme retning som piltastene
Windows-logotasten
Bilde av Windows-logotasten
+Esc
Avslutte Forstørrelsesprogram


Angi hurtigtaster for å åpne programmer

Du kan lage hurtigtaster for å åpne programmer. Før du begynner, må du lage en snarvei for programmet du vil angi en hurtigtast for. Dette gjør du ved å åpne mappen som inneholder programmets kjørbare fil, høyreklikk den, og deretter klikke Lag snarvei.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager snarveier til programmer, kan du se Lage eller slette en snarvei.

  1. Finn snarveien til programmet du vil lage en hurtigtast for.
  2. Høyreklikk snarveien og klikk deretter Egenskaper.
  3. Klikk Snarvei-fanen i dialogboksen Snarveisegenskaper.
  4. Klikk i Hurtigtast-boksen, trykk tasten på tastaturet som du vil skal brukes i kombinasjon med Ctrl+Alt (hurtigtaster starter automatisk med Ctrl+Alt), og klikk deretter OK.
    Administratortillatelse kreves
    Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller oppgir bekreftelsen.

    Hvis du bruker et program som også har en hurtigtast bruker samme tastekombinasjon som snarveien du nettopp laget, vil snarveien kanskje ikke fungere.


Flere hurtigtaster

Egenskaper

Artikkel-ID: 13810 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 4

Tilbakemelding