Hva er alternativene for systemgjenoppretting i Windows?

Menyen Alternativer for systemgjenoppretting inneholder en rekke verktøy (deriblant Oppstartsreparasjon) som hjelper deg å gjenopprette Windows hvis det skulle oppstå en alvorlig feil. Du finner dette verktøysettet på harddisken til datamaskinen og på Windows-installasjonsplaten.Refleksjoner
 
Menyen Alternativer for systemgjenoppretting

Slik fungerer de enkelte alternativene for systemgjenoppretting
Slik åpner du menyen Alternativer for systemgjenoppretting på datamaskinen
Slik åpner du menyen Alternativer for systemgjenoppretting ved hjelp av Windows 7-installasjonsplaten, en USB-flash-stasjon eller en systemreparasjonsplate

Egenskaper

Artikkel-ID: 17101 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding