Sikkerhetskopier og gjenopprett PC-en

Sikkerhetskopier

Det finnes flere måter å sikkerhetskopiere PC-en på.

 1. Velg Start etterfulgt av Kontrollpanel System og vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du ikke har brukt Windows Sikkerhetskopiering før, eller hvis du nylig har oppgradert Windows-versjonen din, velger du Konfigurer sikkerhetskopi og følger instruksjonene i veiviseren.
  • Hvis du har opprettet en sikkerhetskopi tidligere, kan du enten vente på neste planlagte sikkerhetskopiering, eller opprette en ny sikkerhetskopi manuelt ved å velge Sikkerhetskopier nå.
  • Hvis du har opprettet en sikkerhetskopi tidligere, men ønsker å lage en ny i stedet for å oppdatere den gamle, velger du Opprett ny, fullstendig sikkerhetskopi, og følger trinnene i veiviseren.

Slik lager du en systemavbildning

Systemavbildninger inneholder all informasjon som fantes på PC-en i en bestemt tilstand

 1. Høyreklikk Start -knappen og velg deretter Kontrollpanel > System og vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
 2. Velg Opprett systemavbildning i venstre rute, og følg deretter trinnene i veiviseren. 
  Administratortillatelse kreves
   Bekreft eller legg inn administratorpassordet hvis du blir bedt om dette.

Ha flere versjoner av systemavbildninger

Du kan ha flere versjoner av systemavbildninger. På interne og eksterne harddisker blir de eldre systemavbildningene slettet når stasjonen går tom for plass. Slett eldre systemavbildninger for å bevare diskplass.

Hvis du lagrer systemavbildningene på en nettverksplassering, kan du bare beholde den nyeste systemavbildningen for hver datamaskin. Systemavbildningene blir lagret i formatet stasjon\WindowsImageBackup\datamaskinnavn\. Hvis du oppretter en systemavbildning for en datamaskin du allerede har en systemavbildning for, vil den nye systemavbildningen erstatte den gamle.

Hvis du vil beholde den eksisterende systemavbildningen, følger du denne fremgangsmåten for å kopiere den til en annen plassering før du oppretter en ny systemavbildning.

 1. Naviger til plasseringen for systemavbildningen.
 2. Kopier WindowsImageBackup-mappen til en ny plassering.


Opprett et gjenopprettingspunkt

Du kan gjenopprette systemfilene på datamaskinen til et tidligere tidspunkt ved hjelp av gjenopprettingspunkter. Systemgjenoppretting oppretter gjenopprettingspunkter automatisk hver uke og når PC-en registrerer endringer (f.eks. når du installerer en app eller driver).

Slik lager du et gjenopprettingspunkt.

 1. Høyreklikk Start -knappen og velg deretter Kontrollpanel > System og vedlikehold > System.
 2. Velg Systembeskyttelse i venstre rute.
 3. Velg fanen Systembeskyttelse, og velg deretter Opprett.
 4. Legg inn en beskrivelse i dialogboksen Systembeskyttelse, og velg deretter Opprett.


Gjenopprette

 1. Høyreklikk Start -knappen og velg deretter Kontrollpanel > System og vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du bare vil gjenopprette dine egne filer, velger du Gjenopprett mine filer.
  • Hvis du vil gjenopprette filene til alle brukere, velger du Gjenopprett filene til alle brukere.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg Søk etter filer eller Søk etter mapper hvis du vil søke gjennom innholdet i sikkerhetskopien. Når du søker etter mapper, vil du ikke kunne se de individuelle filene i en mappe. Bruk alternativetSøk etter filer hvis du ønsker å se enkeltfiler.
  • Hvis du vil søke gjennom innholdet i sikkerhetskopien, velger du Søk, skriver inn (deler av) et filnavn, og velger Søk.


Gjenopprett en sikkerhetskopi som ble gjort på en annen datamaskin

Du kan gjenopprette filer fra en sikkerhetskopi som ble opprettet på en annen datamaskin med Windows Vista eller Windows 7.

 1. Velg Start  etterfulgt av Kontrollpanel > System og vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
 2. Velg Velg en annen sikkerhetskopi å gjenopprette filer fra, og følg deretter instruksjonene i veiviseren. 
  Administratortillatelse kreves
  Bekreft eller legg inn administratorpassordet hvis du blir bedt om dette.

Finn filer som er gjenopprettet fra en sikkerhetskopi som ble laget på en annen datamaskin

Hvis du gjenoppretter filer fra en sikkerhetskopi som ble laget på en annen datamaskin, blir filene gjenopprettet i en mappe under brukernavnet som ble brukt for å lage sikkerhetskopien. Hvis brukernavnene er forskjellige, må du navigere til mappen som filene gjenopprettes i. Hvis brukernavnet ditt for eksempel er Marianne på datamaskinen der sikkerhetskopien ble laget, men MarianneM på datamaskinen der sikkerhetskopien gjenopprettes, blir de gjenopprettede filene lagret i en mappe som heter Marianne.

Følg fremgangsmåten under for å finne de gjenopprettede filene.

 1. Velg først Start -knappen og deretter Datamaskin.
 2. Dobbeltklikk symbolet til stasjonen som filene er lagret på, for eksempel C:\.
 3. Dobbeltklikk mappen Brukere. Det blir vist en mappe for hver brukerkonto.
 4. Dobbeltklikk mappen for brukernavnet som ble brukt til å lage sikkerhetskopien. De gjenopprettede filene vil være i ulike mapper avhengig av hvor de opprinnelig var plassert.


Gjenopprett filer fra en filsikkerhetskopi etter at datamaskinen har blitt gjenopprettet fra en sikkerhetskopi av en systemavbildning

Når du gjenoppretter datamaskinen fra en sikkerhetskopi av en systemavbildning, kan det finnes filsikkerhetskopier med nyere filversjoner du ønsker å gjenopprette.

Følg fremgangsmåten under for å gjenopprette filer fra en filsikkerhetskopi som er opprettet på et senere tidspunkt enn sikkerhetskopien av systemavbildningen.

 1. Velg Start  etterfulgt av Kontrollpanel > System og vedlikehold > Sikkerhetskopiering og gjenoppretting.
 2. Velg Velg en annen sikkerhetskopi å gjenopprette filer fra
  Administratortillatelse kreves
   Bekreft eller legg inn administratorpassordet hvis du blir bedt om dette.
 3. Under Periode for sikkerhetskopiering velger du datoområdet for sikkerhetskopien som inneholder filene du vil gjenopprette, og følger deretter trinnene i veiviseren.
Egenskaper

Artikkel-ID: 17127 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding