Sikkerhetskopier og gjenopprett filer

Det er alltid lurt å ha en sikkerhetskopi. Ha kopier av filene dine på en annen stasjon i tilfelle noe skulle skje med originalene.

Konfigurer sikkerhetskopien

Velg Start-knappen

Windows-logoikonet
, velg Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Sikkerhetskopier > Legg til en stasjon og deretter en ekstern disk eller nettverksplassering for sikkerhetskopiene.

Side for sikkerhetskopieringsinnstillinger

Alt er klart. Alt innhold i brukermappen (C:\Brukere\brukernavn) sikkerhetskopieres hver time. Gå til Flere alternativer for å endre hvilke filer som skal sikkerhetskopieres, eller hvor ofte det skal tas sikkerhetskopier.

Gjenopprett filer

Hvis du mangler en viktig fil eller mappe, kan du få den tilbake ved å følge denne fremgangsmåten:

  1. Skriv Gjenopprett filer i søkefeltet på oppgavelinjen, og velg Gjenopprett filer med Fillogg.

  2. Se etter filen du trenger, og bruk deretter pilene til å vise alle versjonene av den.

  3. Når du finner versjonen du vil ha, velger du Gjenopprett for å lagre den på den opprinnelige plasseringen. Hvis du vil lagre den et annet sted, trykker og holder du (eller høyreklikker) Gjenopprett, velger Gjenopprett til og deretter en ny plassering.

Egenskaper

Artikkel-ID: 17143 – Forrige gjennomgang: 13. okt. 2016 – Revisjon: 10

Tilbakemelding