Windows 10 plasserer varsler og hurtighandlinger i handlingssenteret, til høyre på oppgavelinjen, der du får tilgang til dem umiddelbart.

Hvis du vil åpne handlingssenteret fra oppgavelinjen, kan du velge handlingssentersymbolet . (Du kan også sveipe inn fra høyre kant av skjermen, eller trykke Windows-logotasten

Windows-logoikonet
+ A.)

Handlingssenter

Få rask oversikt over varslene

Hvis det vises en pil til høyre for varselet, kan du velge denne for å lese mer eller gjøre noe, for eksempel svare på en melding, uten å måtte åpne den tilhørende appen eller varselavsenderen. Og hvis du ikke vil gjøre noe? Fjern varselet ved å velge det og dra det til høyre utenfor skjermen, eller velg tøm-knappen.

Vil du at varsler fra bestemte apper skal bli vist før andre i handlingssenteret? Trykk og hold (eller høyreklikk) navnet på varslingsgruppen, og velg Gi denne gruppen høy prioritet. Varsler fra avsendere med høy prioritet blir alltid vist over varsler fra avsendere med vanlig prioritet.

Varsler i handlingssenteret

Ta en snarvei

Hurtighandlinger tar deg rett til innstillingene og appene du bruker oftest, fra Bluetooth til lysstyrke. Når du åpner handlingssenteret, ser du alle hurtighandlingene som er tilgjengelige. Skjul dem for å se bare toppvalgene.

Hurtighandlingsrutenett i handlingssenteret

Egenskaper

Artikkel-ID: 17203 – Forrige gjennomgang: 13. okt. 2016 – Revisjon: 11

Tilbakemelding