Finn varslene

Gjelder: Windows 10

Windows 10 plasserer varsler og hurtighandlinger i handlingssenteret, til høyre på oppgavelinjen, der du får tilgang til dem umiddelbart.

Velg handlingssenter på oppgavelinjen for å åpne det. (Du kan også sveipe inn fra høyre kant av skjermen, eller trykke på Windows-logotasten + A.)

Handlingssenter

Få rask oversikt over varslene


Hvis det vises en pil til høyre for varselet, kan du velge denne for å lese mer eller gjøre noe, for eksempel svare på en melding, uten å måtte åpne den tilhørende appen eller varselavsenderen.

Og hvis du ikke vil gjøre noe? Fjern varselet ved å velge det og dra det til høyre utenfor skjermen, eller velg tøm-knappen .

Varsler i handlingssenteret

Ta en snarvei


Hurtighandlinger tar deg rett til innstillingene og appene du bruker oftest, fra Bluetooth til lysstyrke. Velg en innstilling for å aktivere eller deaktivere den, eller åpne appen. Hvis du vil gå til siden for en innstilling i Innstillinger-appen, trykker du på og holder (eller høyreklikker) en av innstillingene og velger deretter Gå til innstillinger.

Hurtighandlingsrutenett i handlingssenteret