Avanserte oppstartsalternativer (inkludert sikkermodus)

Gjelder: Windows 7

Skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer lar deg starte Windows i avanserte feilsøkingsmodi. Du får tilgang til menyen ved å slå på datamaskinen og trykke F8-tasten før Windows starter.

Enkelte alternativer, som sikkermodus, starter Windows i en begrenset tilstand der bare de helt nødvendige programmene startes. Hvis et problem ikke lenger oppstår når du starter i sikkermodus, kan du utelate standardinnstillinger og grunnleggende enhetsdrivere og -tjenester som mulige årsaker. Andre alternativer starter Windows med avanserte funksjoner som er ment å brukes av systemansvarlige og IT-eksperter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Microsoft-nettstedet for IT-eksperter.

Reparer datamaskinen

Viser en liste over systemgjenopprettingsverktøy du kan bruke til å reparere oppstartsproblemer, kjøre diagnostikk eller gjenopprette systemet. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis verktøyene er installert på datamaskinens harddisk. Hvis du har en Windows-installasjonsplate, ligger systemgjenopprettingsverktøyene på den platen.

Sikkermodus

Starter Windows med et minimalt antall drivere og tjenester.

Slik starter du i sikkermodus:

 1. Fjern alle disketter, CD-er og DVD-er fra datamaskinen, og start deretter datamaskinen på nytt. Klikk Start-knappen , klikk pilen ved siden av den Avslutt-knappen (eller pilen ved siden av Lås-knappen), og klikk deretter Start på nytt.
 2. Gjør ett av følgende:
   • Hvis det bare er installert ett operativsystem på datamaskinen, trykker og holder du F8-tasten mens datamaskinen starter på nytt. Du må trykke F8 før Windows-logoen kommer opp. Hvis Windows-logoen kommer opp, må du gjøre et nytt forsøk. Vent til påloggingsskjermen for Windows åpnes, avslutt og start datamaskinen på nytt.
   • Hvis du har flere operativsystemer på datamaskinen, bruker du piltastene for å velge operativsystemet som skal startes i sikkermodus, og trykker deretter F8.
 3. Bruk piltastene på skjermen Avanserte oppstartsalternativer til å velge ønsket alternativ for sikkermodus, og trykk deretter Enter.
 4. Logg på datamaskinen med en brukerkonto som har administratorrettigheter.

 • Sikkermodus med nettverkstilkobling Starter Windows i sikkermodus, og inkluderer nettverksdriverne og -tjenestene som er nødvendige for å få tilgang til Internett eller andre datamaskiner på nettverket.
 • Sikkermodus med ledetekst Starter Windows i sikkermodus med et ledetekstvindu i stedet for det vanlige Windows-grensesnittet. Dette alternativet er beregnet på IT-eksperter og systemansvarlige.
 • Aktiver oppstartslogging Oppretter en fil, ntntlog.txt, som viser alle drivere som installeres under oppstart, og som kan komme til nytte under avansert feilsøking.
 • Aktiver lavoppløsningsmodus (640 x 480) Starter Windows med den aktuelle videodriveren og bruker innstillinger for lav oppløsning og oppdateringsfrekvens. Du kan bruke denne modusen til å tilbakestille skjerminnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre skjermoppløsningen.
 • Siste fungerende konfigurasjon (avansert). Starter Windows med den siste register- og driverkonfigurasjonen som fungerte tilfredsstillende.
 • Modus for gjenoppretting av katalogtjenester Starter Windows-domenekontrolleren som kjører Active Directory, slik at katalogtjenesten kan gjenopprettes. Dette alternativet er beregnet på IT-eksperter og systemansvarlige.
 • Feilsøkingsmodus Starter Windows i en avansert feilsøkingsmodus beregnet på IT-eksperter og systemansvarlige.
 • Deaktiver automatisk omstart ved systemfeil Hindrer at Windows starter på nytt automatisk hvis Windows krasjer på grunn av en feil. Velg dette alternativet bare hvis Windows kjører i en løkke der Windows ikke starter, forsøker å starte på nytt og mislykkes gjentatte ganger.
 • Deaktiver tvungen driversignatur Lar deg installere drivere med ugyldig signatur.
 • Start Windows på vanlig måte Starter Windows i normal modus.