Laste ned filer fra Internett

Det finnes mange typer filer du kan laste ned fra Internett, blant annet dokumenter, bilder, videoer, apper, utvidelser og verktøylinjer for nettleseren din. Når du velger en fil du vil laste ned, spør Internet Explorer deg om hva du vil gjøre med filen. Her er noen ting du kan gjøre, avhengig av hvilken type fil du laster ned:

 • Åpne filen for å vise den, men ikke lagre den på PC-en.
 • Lagre filen på PC-en på standard nedlastingsplassering. Etter at Internet Explorer har kjørt en sikkerhetsskanning og fullført nedlastingen av filen, kan du åpne filen, mappen den er lagret i, eller vise den i Nedlastingsbehandling.
 • Lagre som en annen filtype, med et annet filnavn eller på en annen nedlastingsplassering på PC-en.
 • Kjør appen, utvidelsen eller andre filtyper. Etter at Internet Explorer har kjørt en sikkerhetsskanning, åpnes og kjøres filen på PC-en.
 • Avbryt nedlastingen og gå tilbake til å surfe på nettet.

Du kan også lagre mindre filer, som for eksempel enkeltbilder, på PC-en. Høyreklikk bildet, koblingen eller filen du vil lagre, og velg deretter Lagre bilde eller Lagre mål som.

Finne filer du har lastet ned til PC-en

Nedlastingsbehandling holder styr på bilder, dokumenter og andre filer du laster ned fra Internett. Filer du har lastet ned, lagres automatisk i Nedlastinger-mappen. Denne mappen ligger vanligvis på den stasjonen der Windows er installert (for eksempel C:\brukere\ditt navn\nedlastinger). Du kan når som helst flytte nedlastinger fra Nedlastinger-mappen og til andre steder på PC-en.

Hvis du vil vise filer du har lastet ned med Internet Explorer, gjør du dette: Åpne Internet Explorer, velg Verktøy-knappen , og velg deretter Vis nedlastinger. Du vil se det du har lastet ned fra nettet, hvor det er lagret på PC-en, og du kan velge handlinger for de nedlastede filene.

Endre standard nedlastingsmappe på PC-en

 1. Åpne Internet Explorer, velg Verktøy-knappen , og velg deretter Vis nedlastinger.
 2. Velg Alternativer nederst til venstre i dialogboksen Vis nedlastinger.
 3. Velg en annen standard nedlastingsplassering ved å velge Bla gjennom, og velg deretter OK når du er ferdig.Hvorfor enkelte filer ikke kan åpnes i Internet Explorer

Internet Explorer bruker tillegg, som Adobe Reader, for å vise enkelte filer i nettleseren. Hvis en fil som trenger et tillegg, ikke åpnes, kan det være at du har en gammel versjon av tillegget, som må oppdateres.


Om nedlastings- og sikkerhetsadvarsler

Når du laster ned en fil, søker Internet Explorer etter indikasjoner på om nedlastingen er skadelig eller potensielt skadelig for PC-en. Hvis Internet Explorer mener en nedlasting er mistenkelig, blir du varslet, slik at du kan bestemme om du vil lagre, kjøre eller åpne filen eller ikke. Ikke alle filer det vises advarsler for, er skadelige, men det er viktig at du stoler på nettstedet du laster ned fra, og at du virkelig vil laste ned filen.


Hvis det vises en sikkerhetsadvarsel med teksten Kan ikke bekrefte utgiveren av dette programmet, kjenner ikke Internet Explorer igjen nettstedet eller organisasjonen som ber deg om å laste ned filen. Det er viktig at du kjenner igjen og stoler på utgiveren før du lagrer eller åpner nedlastingen.


Det er alltid en risiko forbundet med å laste ned filer fra nettet. Her er noen forhåndsregler du kan følge for å beskytte PC-en din når du laster ned filer:

 • Installer og bruk et antivirusprogram.
 • Last bare ned filer fra nettsteder du stoler på.
 • Hvis filen inneholder en digital signatur, må du kontrollere at signaturen er gyldig, og at filen kommer fra en klarert plassering. Hvis du vil se den digitale signaturen, velger du utgiverkoblingen i dialogboksen med sikkerhetsadvarselen som åpnes når du begynner å laste ned filen.
Egenskaper

Artikkel-ID: 17436 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Windows 8.1, Windows 7, Windows 10, Windows Internet Explorer

Tilbakemelding