Endre sikkerhets- og personverninnstillinger for Internet Explorer 11

Gjelder: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

Personverninnstillinger

Ved å justere personverninnstillingene for Internet Explorer kan du endre hvordan nettsteder overvåker aktiviteten din på Internett. Du kan for eksempel bestemme hvilke informasjonskapsler som lagres, velge hvordan og når nettsteder kan bruke stedsinformasjonen din, og blokkere uønskede popup-vinduer.

 

Sikkerhetssoner

Ved å endre sikkerhetsinnstillingene kan du tilpasse hvordan Internet Explorer bidrar til å beskytte PC-en mot potensielt skadelig Internett-innhold. Internet Explorer plasserer automatisk alle nettsteder i en sikkerhetssone: Internett, Lokalt intranett, Klarerte områder eller Begrensede områder. Hver sone har et eget standard sikkerhetsnivå som avgjør hva slags innhold som kan blokkeres på det aktuelle nettstedet. Avhengig av nettstedets sikkerhetsnivå kan en del innhold bli blokkert inntil du velger å tillate det, ActiveX-kontroller kjøres kanskje ikke automatisk, eller det kan vises advarsler på enkelte nettsteder. Du kan tilpasse innstillingene for hver sone for å angi den graden av beskyttelse som du ønsker.