Gjør det enklere å fokusere på oppgaver

Innstillinger for Windows Hjelpemiddel gir alternativer som kan hjelpe deg med å forbedre fokuset på oppgaver og redusere forstyrrelser.

Ikke vær så animert

Reduser visuelle forstyrrelser ved å deaktivere animasjoner og bakgrunnsbilder. Velg Start-knappen

Windows-logoikonet
og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Andre alternativer .

Rydd opp rot på oppgavelinjen

Velg hvilke ikoner som vises på oppgavelinjen, og reduser antall elementer i visningen. Velg Start

Windows-logoikonet
-knappen etterfulgt av Innstillinger > Tilpassing > Oppgavelinje , og velg deretter Velg hvilke ikoner vises på oppgavelinjen.

Du kan også aktivere og deaktivere systemsymboler, for eksempel indikator for klokke og batteri. Velg Start-knappen

Windows-logoikonet
, velg Innstillinger > Tilpassing og deretter Slå systemikoner på eller av.

Forenkle Start-menyen

Mange apper bruker dynamiske fliser til å vise direkteoppdateringer om hva som skjer i din verden, for eksempel nye e-postmeldinger, kommende avtaler eller været til helgen. Hvis disse oppdateringene er forstyrrende, kan du deaktivere dem. Trykk og hold nede (eller høyreklikk) en flis, og velg deretter Mer > Deaktiver dynamisk flis.

Demp varslingene

Med Stilletid kan du unngå varslinger mellom 24:00 og 06:00. Disse tidspunktene kan for øyeblikket ikke endres.

Hvis varslinger er forstyrrende når de vises på skjermen, kan du velge hvilke apper som skal vise varslinger, og finjustere hvordan de vises. Du endrer varselsinnstillingene ved å velge Start-knappen

Windows-logoikonet
og deretter Innstillinger > System > Varslinger og handlinger .

Les med færre forstyrrelser

Hvis du vil ha et rent og enkelt oppsett, kan du bruke Lesevisning

Bilde av lesevisningsikonet
i adresselinjen i Microsoft Edge til å hente det du leser, fremst og i midten. Du kan til og med endre stilen og skriftstørrelsen for lesevisningen etter humøret. Velg Mer
Bilde av Mer-symbolet
> Innstillinger.

Egenskaper

Artikkel-ID: 27930 – Forrige gjennomgang: 8. sep. 2016 – Revisjon: 6

Tilbakemelding