Gjør det enklere å høre Windows

Gjelder: Windows 10

Hvis du har problemer med å høre PC-en, kan Windows hjelpe deg.

Høre alle lydene i én kanal


I Windows kan du gjøre stereolyd om til monolyd i én kanal, slik at du kan høre alt i bare én hodetelefon. Velg Start , velg Innstillinger > Hjelpemiddel > Lyd , og aktiver deretter veksleknappen under Aktiver monolyd.

Vise lydvarsler visuelt


Hvis du har problemer med å høre lydvarsler, kan du få PC-en til å vise dem visuelt. Velg Start og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Lyd .

Velg hvordan du vil at lydvarsler skal vises, under Vis lydvarsler visuelt. I stedet for å bli varslet bare med lyd, kan du velge å la det aktive vinduet, tittellinjen i det aktive vinduet eller hele skjermen blinke når du mottar en varsling.

Få varsler til å vises lenger


Som standard forsvinner Windows-varsler fem sekunder etter at de vises. Hvis du vil ha mer tid til å lese dem, kan du få dem til å vises lenger.

Velg Start og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Skjerm . Velg deretter ønsket tid under Vis varslinger i.

Teksting for hørselshemmede


I Windows kan du tilpasse ting som farge, størrelse og bakgrunn på teksting for hørselshemmede. Velg Start , velg Innstillinger > Hjelpemiddel > Teksting for hørselshemmede , og velg deretter hvordan du vil at tekstingen skal vises.