Gjør det enklere å høre Windows

Hvis du har problemer med å høre PC-en, kan Windows hjelpe deg. Med Visuelle varslinger kan du få visuelle varslinger i stedet for lyder for systemhendelser, for eksempel når det kommer en ny e-postmelding. Med innebygde alternativer for teksting for hørselshemmede kan du angi innstillinger for hvordan teksting skal se ut når det er aktivert i en app.

Bruk visuelle alternativer til lyder

Hvis det er vanskelig å høre lydvarsler, kan du bytte til visuelle varsler i stedet. Velg Start-knappen

Windows-logoikonet
og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Andre alternativer . Velg ønsket visuell respons under visuelle varslinger for lyd. I stedet for å bli varslet bare med lyd, kan du velge å la det aktive vinduet, den aktive tittellinjen eller hele skjermen blinke når du mottar en varsling.

Juster varslingsforsinkelse

Som standard forsvinner Windows-varsler fem sekunder etter at de vises. Hvis du vil ha mer tid til å lese dem, kan du øke visningstiden for varslingen. Velg Start-knappen

Windows-logoikonet
og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Andre alternativer . Under Vis varslinger for velger du tiden du ønsker, opptil fem minutter.

Teksting for hørselshemmede

Windows tilbyr mange alternativer for å tilpasse ting som farge, størrelse og bakgrunnen på teksting for hørselshemmede. Velg Start

Windows-logoikonet
-knappen etterfulgt av Innstillinger > Hjelpemiddel > Teksting for hørselshemmede , og velg deretter hvordan du vil at tekstingen skal vises når du ser film eller TV-programmer.

Egenskaper

Artikkel-ID: 27933 – Forrige gjennomgang: 8. sep. 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding