Tilbakestille Windows 10 eller installere det på nytt


Tilbakestill

Hvis PC-en ikke fungerer som den skal, kan du kanskje løse problemet ved å tilbakestille den. Når du tilbakestiller, installeres Windows 10 på nytt, men du kan beholde filene dine. Du kan tilbakestille PC-en på fire ulike måter:

  • Velg startknappen og deretter Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Gjenoppretting. Under Tilbakestill PC-en velger du Kom i gang.
  • Start PC-en på nytt for å komme til påloggingsskjermen, og trykk på og hold nede Skift-tasten mens du velger På/av-ikonet > Start på nytt nederst til høyre på skjermen. Når datamaskinen starter på nytt, velger du Feilsøk > Tilbakestill PC-en.
  • Velg startknappen  og trykk på og hold nede Skift-tasten mens du velger På/av-ikonet > Start på nytt for å starte datamaskinen på nytt i gjenopprettingsmodus. Når datamaskinen starter på nytt, velger du Feilsøk > Tilbakestill PC-en.
  • Du kan også bruke installasjonsmediet til å tilbakestille PC-en. Se Alternativer for systemgjenoppretting i Windows 10 for fremgangsmåte.

Installere på nytt