Administrere innstillingene for inndata- og skjermspråk i Windows 10

Gjelder: Windows 10

Legge til et inndataspråk

Du kan legge til et inndataspråk, angi et visningsspråk eller installere en språkpakke i Innstillingene for å endre språket du bruker for Windows 10, apper og nettsteder. Hvis du legger til et inndataspråk, kan du angi en rekkefølge for språkinnstillinger for nettsteder og apper samt endre tastaturspråket.

Bytte skjermspråk

Skjermspråket du velger, bestemmer hvilket standardspråk som brukes av Windows-funksjoner, for eksempel Innstillinger og Filutforsker.

Installere en språkpakke

Hvis et språk er oppført under Foretrukne språk, men ikke vises i listen over skjermspråk i Windows, må du først installere språkpakken (hvis den er tilgjengelig i din utgave av Windows 10).

Enspråklig utgave av Windows 10

  • Hvis du får meldingen «Bare tillatt med én språkpakke» eller «Windows-lisensen støtter bare ett skjermspråk», har du en enspråklig utgave av Windows 10.