Administrere innstillingene for inndata- og skjermspråk i Windows 10

Gjelder: Windows 10

Legge til et inndataspråk

  • Du kan legge til et inndataspråk, angi et visningsspråk eller installere en språkpakke under Innstillinger for å endre språket du bruker for Windows 10, apper og nettsteder. Hvis du legger til et inndataspråk, kan du angi en rekkefølge for språkinnstillingene for nettsteder og apper, i tillegg til å endre tastaturspråket.

Bytte skjermspråk

  • Skjermspråket du velger, bestemmer hvilket standardspråk som brukes av Windows-funksjoner, for eksempel Innstillinger og Filutforsker.

Installere en språkpakke

  • Hvis et språk er oppført under Foretrukne språk, men ikke vises i listen over skjermspråk i Windows, må du først installere språkpakken (hvis den er tilgjengelig i din utgave av Windows 10).

Enspråklig utgave av Windows 10

  • Hvis du får meldingen «Bare tillatt med én språkpakke» eller «Windows-lisensen støtter bare ett skjermspråk», har du en enspråklig utgave av Windows 10.