Aktivere eller deaktivere Windows Defender Brannmur

Gjelder: Windows DefenderWindows 10

Det er viktig å ha Windows Defender Brannmur aktivert – selv om du allerede har aktivert en annen brannmur. Den beskytter deg mot uautorisert tilgang.

 • Aktiver Windows Defender Brannmur
  • Velg Start -knappen.
  • Velg Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Windows Sikkerhet > Brannmur og nettverksbeskyttelse.
  • Velg en nettverksprofil.
  • Under Windows Defender Brannmur endrer du innstillingen til . Hvis enheten er koblet til et nettverk, kan det hende at innstillingene for nettverkspolicyen hindrer deg i å utføre disse trinnene. Kontakt administratoren hvis du vil ha mer informasjon.
 • Merk: Hvis du får feil, eller hvis innstillingen ikke slås på, kan du bruke feilsøkingen og prøve på nytt.
  Innstilling for Windows Defender Brannmur i Windows Sikkerhet
 • Deaktiver Windows Defender Brannmur
  • Velg Start -knappen.
  • Velg Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Windows Sikkerhet > Brannmur og nettverksbeskyttelse.
  • Velg en nettverksprofil.
  • Under Windows Defender Brannmur endrer du innstillingen til Av. Når du deaktiverer Windows Defender Brannmur, kan enheten (og nettverket, hvis du har et) bli mer utsatt for uautorisert tilgang. Hvis en app du vil bruke, blir blokkert, kan du slippe den gjennom brannmuren i stedet for å deaktivere brannmuren.
 • Slipp en app gjennom brannmuren
  • Velg Start -knappen.
  • Velg Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Windows Sikkerhet > Brannmur og nettverksbeskyttelse.
  • Velg Slipp en app gjennom brannmuren.
  • Velg appen du vil slippe gjennom.
  • Velg OK.