Bruk verktøyet Systemfilkontroll til å reparere systemfiler som mangler eller er skadet

Gjelder: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Hvis noen Windows-funksjoner ikke fungerer eller Windows krasjer, bruk Systemfilkontroll til å skanne Windows og gjenopprette filene dine.  
 
Selv om fremgangsmåten nedenfor kan se komplisert ut ved første blikk, følger du den bare trinn for trinn, og vi vil prøve å få deg tilbake på rett spor.

Kjøre verktøyet Systemfilkontroll (SFC.exe)


Dette gjør du slik:
 1. Åpne en hevet ledetekst. Hvis du vil gjøre dette, gjør du følgende etter dine behov:
 2. Hvis du kjører Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8, må du først kjøre innboksverktøyet Deployment Image Servicing and Management (DISM) før du kjører Systemfilkontroll.  (Hvis du kjører Windows 7 eller Windows Vista, hopper du til trinn 3.) 

Skriv inn følgende kommando og trykk deretter ENTER:  Det kan ta flere minutter før kommandooperasjonen fullføres.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Viktig! Når du kjører denne kommandoen, bruker DISM Windows Update for å få filene som er nødvendige for å rette skader. Hvis Windows Update-klienten allerede er ødelagt, kan du bruke en aktiv Windows-installasjon som reparasjonskilde eller bruke en sidestilt Windows-mappe fra en delt nettverksressurs eller fra et flyttbart medium, for eksempel DVD-en med Windows, som kilden til filene. Gjør dette ved å kjøre følgende kommando i stedet:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess

Obs! Erstatt plassholderen C:\RepairSource\Windows med plasseringen av reparasjonskilden din. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker DISM-verktøyet til å reparere Windows, kan du se Reparere et Windows-bilde.

 1. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando og trykker ENTER:

sfc /scannow

Command Prompt with administrator rights - sfc /scannow
 

 

Kommandoen sfc /scannow vil skanne alle beskyttede systemfiler og erstatte skadede filer med en bufret kopi som er plassert i en komprimert mappe i %WinDir%\System32\dllcache.
Plassholderen % WinDir % representerer mappen for Windows-operativsystemet. For eksempel C:\Windows.

Obs! Ikke lukk dette ledetekstvinduet før bekreftelsen er 100 % fullført. Skanneresultatene vises når denne prosessen er fullført.

 1. Når prosessen er fullført, kan du få en av følgende meldinger:

  • Windows Ressursbeskyttelse fant ikke en overtredelse av integriteten.


   Dette betyr at du ikke har noen systemfiler som mangler eller er skadet.

  • Windows Ressursbeskyttelse kan ikke utføre den forespurte operasjonen.


   Utfør Systemfilkontrollskanning i sikkermodus for å løse dette problemet, og sørg for at mappene PendingDeletes og PendingRenames eksisterer under %WinDir%\WinSxS\Temp.

  • Windows Ressursbeskyttelse fant skadede filer og reparerte dem. Detaljer finnes i CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.


   Gå til Slik viser du detaljer om prosessen Systemfilkontroll for å vise informasjonen om systemfilskanning og -gjenoppretting.

  • Windows Ressursbeskyttelse fant skadede filer, men kunne ikke reparere noen av dem. Detaljer finnes i CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.


   Hvis du vil reparere de skadede filene manuelt, må du vise detaljer om prosessen Systemfilkontroll for å finne den skadede filen og manuelt erstatte den skadede filen med en kjent god kopi av filen.

Mer informasjon


Slik viser du detaljer om prosessen Systemfilkontroll

Hvis du vil vise informasjonen i filen CBS.Log, kan du kopiere informasjonen til filen Sfcdetails.txt ved å bruke kommandoen Findstr og deretter vise informasjonen i Sfcdetails.txt. Dette gjør du slik:
 1. Åpne en hevet ledetekst som beskrevet i trinn 1.
 2. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando og trykker ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt" 
  Obs! Filen Sfcdetails.txt inneholder detaljer fra hver gang verktøyet Systemfilkontroll har blitt kjørt på datamaskinen. Filen inneholder informasjon om filer som ikke ble reparert av verktøyet Systemfilkontroll. Undersøk datoen og klokkeslettet for å finne problemfilene som ble funnet den siste gangen du kjørte verktøyet Systemfilkontroll.
 3. Åpne filen Sfcdetails.txt fra skrivebordet ditt.
 4. Sfcdetails.txt-filen bruker følgende format:
  Dato/Klokkeslett SFC detaljer
  Følgende eksempelloggfil inneholder en oppføring for en fil som ikke kan repareres:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing 


Slik erstatter du en skadet systemfil med en kjent god kopi av filen manuelt

Etter at du har avgjort hvilken systemfil som var skadet og ikke kunne repareres gjennom informasjonen i filen Sfcdetails.txt, finner du den skadede filen og erstatter den skadede filen med en kjent god kopi av filen manuelt. Dette gjør du slik:

Obs! Du kan kanskje få en kjent god kopi av systemfilen fra en annen datamaskin som kjører samme versjon av Windows som din datamaskin. Du kan utføre en prosess for Systemfilkontroll på den datamaskinen for å sikre at systemfilen du har til hensikt å kopiere er en god kopi.

 1. Ta administrativt eierskap av den skadede systemfilen. Det gjør du ved å bruke en opphøyet ledetekst og kopiere og lime inn (eller skrive inn) en av følgende kommandoer og så trykke ENTER:
  takeown /f bane_og_filnavn
  Obs! Plassholderen bane_og_filnavn representerer banen og filnavnet til den skadede filen. Skriv for eksempel takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll
  Command Prompt with administrator rights - command succeeded
   
 2. Gi full tilgang til den skadede systemfilen for administratorer. Hvis du vil gjøre dette, kopier og lim inn (eller skriv inn) følgende kommando, og trykker deretter ENTER:
  icacls bane_og_filnavn /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Obs! Plassholderen bane_og_filnavn representerer banen og filnavnet til den skadede filen. Skriv for eksempel icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Command Prompt with administrator rights
   
 3. Erstatt den skadede systemfilen med en kjent god kopi av filen. Hvis du vil gjøre dette, kopier og lim inn (eller skriv inn) følgende kommando, og trykker deretter ENTER:
  Copy Kildefil Mål
  Obs! Plassholderen Kildefil representerer banen og filnavnet til den kjente gode kopien av filen på datamaskinen, og Mål representerer banen og filnavnet til den skadede filen. Skriv for eksempel copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

Hvis trinnene ovenfor ikke fungerer, må du installere Windows på nytt. For mer informasjon, se Windows 10 gjenopprettingsalternativer.