Hvordan tilbakestiller jeg vertsfilen til standardverdiene?

Gjelder: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

Sammendrag


Denne artikkelen hjelper deg med å tilbakestille vertsfilen til standardverdiene.

Løste dette problemet?


Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.

Hva er vertsfilen

Vertsfilen er en datafil som brukes av operativsystemet for å tilordne vertsnavn til IP-adresser. Vertsfilen er en av flere systemfasiliteter som hjelper til i adressering av nettverksnoder i et datanettverk. Den er en vanlig del av et operativsystems IP-implementering og har som funksjon å oversette menneskevennlige vertsnavn til numeriske protokolladresser, kalt IP-adresser, som identifiserer og finne en vert i et IP-nettverk.

Vertsfilen inneholder linjer med tekst som består av en IP-adresse i det første tekstfeltet etterfulgt av én eller flere vertsnavn. Hvert felt er atskilt med mellomrom (tabulator foretrekkes ofte av historiske årsaker, men mellomrom blir også brukt). Merknadslinjer kan inkluderes, og de er angitt med et hash-tegn (#) i første posisjonen på slike linjer. Helt tomme linjer i filen ignoreres.