Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik oppretter og gjenoppretter du autogjenopprettingsfiler i Word

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen forklarer hvordan Microsoft Word oppretter og gjenoppretter autogjenopprettingsfiler (ASD) (automatisk lagring i Word 7.x) når du merker av for Lagre informasjon om aut. gjenoppretting hvert <n>. minutt. (Klikk Alternativer på Verktøy-menyen og deretter kategorien Lagre for å finne dette alternativet.)
Mer informasjon
Obs!  Autogjenoppretting eller automatisk lagring erstatter ikke Lagre-kommandoen. Du bør bruke Lagre-kommandoen for å lagre dokumentet regelmessig og når du er ferdig med å arbeide med det.

Autogjenoppretting er bare effektivt for ikke-planlagte avbrudd, for eksempel strømbrudd eller datakrasj. Autogjenopprettingsfiler er ikke utformet for å bli lagret når en avlogging er planlagt eller ved vanlige avslutninger.

Angi plasseringen for ASD-filer

Hvis du ikke angir en plassering for autogjenopprettingsfiler, blir de plassert i den midlertidige mappen.

Følg denne fremgangsmåten for å angi plassering for ASD-filer:
 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Filplassering.

  Obs!  I Word 2007 følger du denne fremgangsmåten for å åpne dialogboksen Filplasseringer:
  1. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Word.
  2. Klikk Avansert i ruten til venstre.
  3. I ruten til høyre klikker du Filplasseringer under Generelt.
 2. I boksen Filtyper klikker du Autogjenopprettingsfiler

  Obs!  I Word 7.x klikker du Automatisk lagring.
 3. Klikk Endre.
 4. Angi navnet på mappen der du vil at Word skal lagre gjenopprettede dokumenter.
 5. Hvis du vil opprette en ny mappeplassering, klikker du Opprett ny mappe, skriver inn navnet på den nye mappen, klikker OK, og klikker deretter OK for å avslutte.

Navnekonvensjoner

Word 97 og nyere versjoner av Word: Navnekonvensjonen for autogjenopprettingsfiler er "Autogjenoppretting lagret <dokumentnavn>.asd," der <dokumentnavn> er filnavnet på dokumentet.

Word 7.x: Navnekonvensjonen for autolagrede Word-filer er ~Wra####.asd, der #### er et tilfeldig tall generert av Windows.

Åpne lagrede filer

Når du starter Word, blir det søkt etter ASD-filer. Hvis Word finner noen slike filer, skjer følgende:
 1. Navnet på hver ASD-fil blir endret til <dokumentnavn>.wbk. I Word 7.0 SR-2 eller senere er filtypen WBK.

  Obs!  Tallene #### kan ikke være de samme som i ASD-filnavnet, fordi Word unngår navnekonflikter med eksisterende BAK-filer.
 2. Alle autogjenopprettingsfilene åpnes.
 3. Autogjenopprettingsfilen (filen Autogjenoppretting lagret <dokumentnavn>.wbk" eller ~Wra####.bak) slettes når du gjør ett av følgende:

  Lagrer den gjenopprettede filen
  - eller -
  Lukker den gjenopprettede filen uten å lagre.

Ved endring av filnavn

Word endrer navnene på autogjenopprettingsfilene i tilfelle programmet henger (slutter å svare) ved åpning av autogjenopprettingsfilen. Den neste gangen Word startes, ser du følgende symptomer.

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 og Microsoft Word 2002

Word starter med oppgaveruten for dokumentgjenoppretting, som viser de tilgjengelige filene som er gjenopprettet. Etter filnavnet vises en statusindikator som viser hva som ble utført på filen under gjenopprettingen. Statusen Opprinnelig indikerer at originalfilen er basert på siste manuelle lagring. Statusen Gjenopprettet er filen som ble gjenopprettet under gjenopprettingsprosessen eller filen som ble lagret under autogjenopprettingslagringen. Fra oppgaveruten Dokumentgjenoppretting kan du åpne filene, vise reparasjoner som er gjort og sammenligne de gjenopprettede versjonene. Du kan deretter lagre versjonen du vil bruke og slette de andre, eller lagre alle åpne filer for å se gjennom dem senere.

Word 2000

Word starter. Hvis Word finner en gjenopprettet fil, starter Word med dokumentet åpent. Dokumentet vises som <opprinnelig filnavn> (gjenopprettet) i tittellinjen. Deretter kan du velge om du vil lagre filen under det opprinnelige navnet, eller lagre den med et annet navn.

Word 97

Fant en ødelagt fil under åpning av <filnavn>. Deler av dette dokumentet kan kanskje gjenopprettes. Vil du prøve gjenoppretting?
Hvis du klikker Ja, vil Word prøve å gjenopprette hele eller deler av filen. Hvis du klikker Nei, blir WBK-filen liggende i autogjenopprettingskatalogen.

Word 7.x

Word gir nytt navn til de autolagrede filene hvis programmet henger (slutter å svare) når du åpner den autolagrede filen. Hvis det oppstår et problem som skader den autolagrede filen, kan du fortsatt gjenopprette arbeidet ved hjelp av ~Wra####.bak-filen, som finnes i autolagrekatalogen.

Når Word har gitt ASD-filene nye navn, åpnes ikke BAK-filene automatisk, så du må åpne dem manuelt ved å klikke Åpne på Fil-menyen. Skriv inn ~wra*.bak i boksen Filnavn hvis du vil vise alle BAK-filene.
7.0 8.0 winword word95 word7 word97 wd2000 wd2002 word 2003 wd2003 wd2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 107686 – Forrige gjennomgang: 12/22/2006 14:59:00 – Revisjon: 6.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 95 Standard Edition, Microsoft Word 95a

 • KB107686
Tilbakemelding