Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

MS10-090: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer

Merknad
Oppdateringen som er beskrevet i denne artikkelen, er blitt erstattet med en nyere oppdatering. Du kan løse dette problemet ved å installere den nyeste kumulative sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer. Hvis du vil installere den nyeste oppdateringen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Hvis du vil ha mer teknisk informasjon om den nyeste kumulative sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon som viser hvordan du kan få hjelp til å redusere sikkerhetsinnstillinger eller til å deaktivere sikkerhetsfunksjoner på en datamaskin. Du kan gjøre disse endringene for å løse et bestemt problem. Før du gjør disse endringene, anbefaler vi at du evaluerer risikoen som er knyttet til implementering av denne løsningen i ditt bestemte miljø. Hvis du implementerer denne løsningen, må du gjøre det som er nødvendig for å beskytte datamaskinen.
INNLEDNING
Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS10-090. Hvis du vil se hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til ett av følgende Microsoft-webområder:

Hjelp og støtte til denne sikkerhetsoppdateringen

Hjemmebrukere kan få gratis støtte ved å henvende seg til sin lokale Microsoft-avdeling, og hjemmebrukere i USA og Canada kan også ringe brukerstøtte gratis på 1-866-PCSAFETY . Du finner kontaktopplysninger for den lokale Microsoft-avdelingen, som kan gi støtte i forbindelse med problemer med sikkerhetsoppdateringer, på det internasjonale Microsoft-webområdet for kundestøtte: Kunder i Nord-Amerika kan også få øyeblikkelig tilgang til ubegrenset gratis støtte via e-post eller ubegrenset personlig støtte via chat, ved å gå til følgende Microsoft-webområde: Bedriftskunder som trenger støtte til sikkerhetsoppdateringer, kan henvende seg til sin vanlige støttetjeneste.
Mer informasjon

Kjente problemer med denne sikkerhetsoppdateringen

Obs!  Problemene nedenfor løses av sikkerhetsoppdatering 2482017. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
2482017 MS11-003: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer
Når du har installert denne sikkerhetsoppdateringen, kan det hende du også må installere oppdatering 2467659. Se gjennom kjente problemer på listen nedenfor for å finne ut om du må installere oppdatering 2467659:
 • Denne sikkerhetsoppdateringen inneholder en reparasjon som deaktiverer automatisk gjenkjenning av JIS-koding (Japanese Industrial Standard). Enkelte programmer bruker imidlertid en komponent i Internet Explorer til å tolke japanske e-postmeldinger som er i HTML-format. Innholdet i e-postmeldingen kan derfor bli vist i uleselig kode. Problemet oppstår fordi JIS-kodingen ikke gjenkjennes automatisk. Du kan løse dette problemet ved å installere oppdatering 2467659.
 • Når du skriver ut eller viser Forhåndsvisning av den berørte websiden i Internet Explorer, vises det uleselige tegn i Forhåndsvisning og på de utskrevne dokumentene. Dette problemet oppstår selv om du trykker F5 for å laste inn webområdet på nytt.
 • Når du har installert denne sikkerhetsoppdateringen, kan du bli bedt om å installere sikkerhetsoppdateringen på nytt når du skanner systemet ved hjelp av Windows Update, Microsoft Update, Microsoft Windows Server Update Services-server (WSUS) eller Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Dette problemet kan oppstå hvis du har installert denne sikkerhetsoppdateringen, men ikke har installert oppdatering 2467659. Du kan løse problemet ved å godkjenne installasjonen av oppdatering 2467659 i WSUS, eller du kan installere oppdatering 2467659 fra Windows Update, Microsoft Update eller Microsoft Download Center.
 • Når du har installert sikkerhetsoppdateringen, kan det hende at enkelte JIS-webområder (Japan Industrial Standard) ikke vises som de skal i Internet Explorer. Dette problemet kan oppstå hvis det JIS-baserte webområdet ikke angir JIS-koding i HTTP-overskrifter. Webområdet angir for eksempel bare JIS i metakode.

  Bruk én av følgende metoder for å unngå dette problemet:

  Serversideløsninger

  Vil du omgå dette problemet fra serversiden, kan systemansvarlig for webområdet konfigurere websiden til å bruke følgende HTTP-overskrift:
  Content-Type: text/html;charset=iso-2022-jp


  Klientsideløsninger

  Bruk én av metodene nedenfor på klientdatamaskinen for å omgå dette problemet:
  • Vil du omgå dette problemet mens du viser webområdet, trykker du F5 for å oppdatere siden.
  • Du kan eventuelt slette DWORD-registeroppføringene Iexplore.exe og explore.exe fra registret på klientdatamaskinen for å fjerne blokkeringen av automatisk JIS-gjenkjenning.

   Advarsel! Denne løsningen kan gjøre datamaskiner eller nettverk mer utsatt for angrep fra brukere og skadelig programvare som virus. Denne løsningen anbefales ikke, men informasjonen oppgis likevel her, slik at du kan velge å implementere løsningen på eget initiativ. Du bruker denne løsningen på eget ansvar. Det er særlig hvis du sletter DWORD-registeroppføringene Iexplore.exe og explore.exe at systemet kan bli sårbart for sikkerhetsproblemene som er beskrevet i CVE-2010-3342 og CVE-2010-3348. Se sikkerhetsbulletinen nedenfor hvis du vil ha mer informasjon: Sikkerhetsbulletinen inneholder mer informasjon om problemet i følgende deler:
   • Sikkerhetsproblem som kan føre til tilgjengeliggjøring av informasjon på tvers av domener – CVE-2010 3342
   • Sikkerhetsproblem som kan føre til tilgjengeliggjøring av informasjon på tvers av domener – CVE-2010 3348
   Denne informasjonen omfatter følgende:
   • Begrensende faktorer
   • Løsninger
   • Vanlige spørsmål
   Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer verdier i registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   322756Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows

   Følg trinnene nedenfor hvis du vil slette DWORD-registeroppføringene Iexplore.exe og Explore.exe:
   1. Klikk Start,startknapp skriv inn regedit i Start søk-boksen, og klikk deretter regedit.exe i Programmer-listen.

    Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
   2. Finn og klikk følgende undernøkkel i registret:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
   3. Høyreklikk Iexplore.exe, og klikk deretter Slett.
   4. Klikk Ja for å bekrefte.
   5. Høyreklikk Explore.exe, og klikk deretter Slett.
   6. Klikk Ja for å bekrefte.
   7. Avslutt Registerredigering, og start datamaskinen på nytt.
   Hvis du vil ha mer informasjon om registerundernøkkel FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
   2467659 En oppdatering er tilgjengelig for Internet Explorer: 14. desember 2010

Oppdatering 2467659

Hvis du vil ha mer informasjon om oppdatering 2467659, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
2467659 En oppdatering er tilgjengelig for Internet Explorer: 14. desember 2010
Hvis du vil installere oppdatering 2467659, går du til følgende Microsoft-webområde:

Løsninger som ikke er relatert til sikkerhet, som inngår i denne sikkerhetsoppdateringen

GDR-hurtigreparasjoner (General Distribution Release)

Hvorvidt de enkelte oppdateringene blir installert, avhenger av Windows-versjon og versjon av det berørte programmet. Se de enkelte artiklene for å fastslå oppdateringsstatus for din maskin.
ArtikkelnummerArtikkeltittel
2437070Det oppstår minnelekkasje når du bruker WinINet API i et program til å sende HTTPS-forespørsler til en server
925683I Internet Explorer 6 eller Internet Explorer 8 utføres ikke OnChange-hendelsen når du endrer "ß"-tegnet til "ss"-tegn, eller når du endrer "ss"-tegn til "ß"-tegnet
975736Det oppstår minnelekkasje når du åpner en webside som inneholder en sirkelreferanse i en iframe

Hurtigreparasjoner

Sikkerhetsoppdatering 2416400-pakker for Windows XP og Windows Server 2003 inneholder hurtigreparasjonsfiler for Internet Explorer og GDR-filer (General Distribution Release). Hvis ingen eksisterende Internet Explorer-filer er fra hurtigreparasjonsmiljøet, installerer sikkerhetsoppdatering 2416400 GDR-filene.

Hurtigreparasjoner er bare beregnet på å løse problemene som er beskrevet i Microsoft Knowledge Base-artiklene om de forskjellige hurtigreparasjonene. Hurtigreparasjonene skal bare brukes på systemer som har disse spesifikke problemene.

Disse hurtigreparasjonene kan bli gjenstand for ytterligere testing. Med mindre dette problemet påvirker deg i stor grad, anbefaler vi derfor at du venter på neste oppdateringspakke som inneholder disse hurtigreparasjonene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer hurtigreparasjonene som er inkludert i sikkerhetsoppdatering 2416400, kan du klikke dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
897225Installere hurtigreparasjoner som følger med i kumulative sikkerhetsoppdateringer for Internet Explorer

Obs!  I tillegg til å installere hurtigreparasjonsfiler bør du lese gjennom Microsoft Knowledge Base-artikkelen om den konkrete hurtigreparasjonen som må installeres, for å finne ut hvilken registerendring som kreves for å aktivere den konkrete hurtigreparasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan fastslå om de eksisterende Internet Explorer-filene er fra hurtigreparasjonen eller fra GDR-miljøet, kan du klikke dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824994Beskrivelse av innholdet i programvareoppdateringspakker for Windows XP Service Pack 2 og Windows Server 2003
Løs det for meg
Den automatiske løsningen som beskrives i dette avsnittet er ikke ment som erstatning for sikkerhetsoppdateringer. Vi anbefaler at du alltid installere de nyeste sikkerhetsoppdateringene. Vi tilbyr imidlertid denne automatiske løsningen som en alternativ løsning for enkelte scenarier. Disse automatiske løsningene skal løse sikkerhetsproblemet som er beskrevet i CVE-2010-3962. Vil du ha mer informasjon om sikkerhetsproblemet og løsningene, går du til følgende webside for Microsofts sikkerhetsbulletin: Sikkerhetsbulletinen inneholder mer informasjon om problemet i delen "Uninitialized Memory Corruption Vulnerability - CVE-2010-3962". Denne informasjonen omfatter følgende:
 • Begrensende faktorer
 • Løsninger
 • Vanlige spørsmål
To automatiske løsninger er tilgjengelige:

 • Automatisk løsning for brukerdefinert CSS
  En automatisk løsning som lar støttede versjoner av Internet Explorer overstyre et webområdes gjennomgripende stilark ved help av en egendefinert CSS for formattering av dokumenter finnes.

  Hvis du vil fjerne brukerdefinert CSS og gjenopprette de opprinnelige innstillingene, kan du klikke knappen eller koblingen Løs det for meg under overskriften Fjern brukerdefinert CSS i avsnittet Automatisk løsning for brukerdefinert CSS.
 • Automatisk løsning for datakjøringsforhindring i Internet Explorer 7
  Vi har laget en programkompatibilitetsdatabase som vil aktivere DEP (Datakjøringsforhindring) for alle versjoner av Internet Explorer som støtter DEP.

  Hvis du vil installere denne programkompatibilitetsdatabasen, klikker du knappen Løs dette problemet i avsnittet Automatisk løsning for Datakjøringsforhindring i Internet Explorer 7.

Automatisk løsning for brukerdefinert CSS

Vil du aktivere eller deaktivere den brukerdefinerte CSS-løsningen automatisk, klikker du knappen eller koblingen Løs dette problemet under overskriften Bruk brukerdefinert CSS eller Fjern brukerdefinert CSS. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i veiviseren.
Bruk brukederfinert CSSFjern brukerdefinert CSS

Obs! 
 • Det kan hende at disse veiviserne bare er tilgjengelige på engelsk. De automatiske reparasjonene fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke er pålogget datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.
 • Hvis du bestemmer deg for ikke å installere gjeldende sikkerhetsoppdatering, men i stedet vil bruke den midlertidige løsningen som beskrives i sikkerhetsbulletin MS10-090, kan du klikke Løs dette problemet for å aktivere eller deaktivere bruk av brukerdefinert CSS.

Kjente problemer med den automatiske løsningen for brukerdefinert CSS

 • I enkelte tilfeller kan Group policy blokkere installasjon av denne automatiske løsningen på systemer som kjører Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2. Når dette problemet oppstår, får du en feilmelding som ligner på følgende:
  Systemansvarlig har angitt policyer for å forhindre denne installasjonen.

  Kontakt systemansvarlig for mer informasjon om hvordan du endrer policyen for å tillate installasjonen.
 • Det kan hende du ikke kan installere denne automatiske løsningen hvis registerundernøkkelen Styles finnes på følgende sted i registeret:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles
  Hvis du vil løse dette problemet, kan du fjerne registerundernøkkelen Styles og installere den automatiske løsningen.

  Legg merke til du kan eksportere registerundernøkkelen Styles og deretter importere nøkkelen på nytt etter at den automatiske løsningen er installert. Slik gjør du dette:
  1. Høyreklikk registerundernøkkelen Styles, og klikk deretter Eksporter.
  2. Angi et navn for den midlertidige .REG-filen, og lagre den på skrivebordet.
  3. Høyreklikk registerundernøkkelen Styles, og klikk Slett nøkkelen . Klikk Ja for å bekrefte.
  4. Installer den automatiske løsningen.
  5. Dobbeltklikk den midlertidige REG-filen du lagret på skrivebordet for å importere registerundernøkkelen. Klikk Ja for å bekrefte.

Automatisk løsning for Datakjøringsforhindring i Internet Explorer 7

Hvis du vil aktivere eller deaktivere DEP automatisk i Internet Explorer 7, kan du klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i veiviseren.
Aktiver programvarekompatibilitetsdatabasenDeaktiver programvarekompatibilitetsdatabasen
Obs! 
 • Du trenger ikke denne databasen hvis du bruker Internet Explorer 8 på Windows XP Service Pack 3 (SP3), Windows Vista SP1 eller nyere utgaver av Windows. Dette er fordi Internet Explorer 8 automatisk abonnerer på DEP som standard på disse plattformene.
 • Hvis du bestemmer deg for å ikke installere den gjeldende sikkerhetsoppdateringen, og du isteden velger å bruke den midlertidige løsningen som beskrives i MS10-018, kan du klikke knappen Løs dette problemet for å aktivere eller deaktivere DEP. Deretter kan du klikke Kjør i dialogboksen Nedlasting av filer og følge fremgangsmåten i løsningsveiviseren.
 • Det kan hende at disse veiviserne bare er tilgjengelige på engelsk. De automatiske reparasjonene fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke er pålogget datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.
 • For at denne midlertidige løsningen skal fungere, må prosessoren støtte fremtvunget maskinvare-DEP. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fastslår om ditt system støtter maskinvare-fremtvunget DEP, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  912923Slik fastslår du om Datakjøringsforhindring for maskinvare er tilgjengelig og konfigurert på datamaskinen
FILINFORMASJON
Den engelskspråklige (USA) versjonen av denne programvareoppdateringen installerer filer med attributtene som er oppført i tabellene nedenfor. Dato og klokkeslett for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Merk at datoer og klokkeslett for disse filene kan vises med din lokale tid og med eventuell standardforskjell for sommertid på den lokale datamaskinen din. Det kan også hende at datoene og klokkeslettene endres når du utfører bestemte operasjoner på filene.

Filinformasjon for Windows XP og Windows Server 2003


 • Filene som gjelder for en bestemt milepæl (RTM, SPn) og gren (QFE, GDR), er oppført i kolonnene "SP requirement" og "Service branch".
 • GDR-avdelinger inneholder bare reparasjoner som utgis til et bredt publikum for å løse omfattende, kritiske problemer. QFE-avdelinger inneholder hurtigreparasjoner i tillegg til reparasjoner som utgis til et bredt publikum.
 • I tillegg til filene som er oppført i disse tabellene, installerer denne programvareoppdateringen en tilknyttet sikkerhetskatalogfil (KBnummer.cat) signert med en digital Microsoft-signatur.

Internet Explorer 6


Internet Explorer 6 på alle 32-biters versjoner av Windows XP som støttes
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.2900.60491,025,02405-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Html.iec2010.6.31.10369,66403-Nov-201012:59Not ApplicableSP3SP3GDR
Ieencode.dll2010.6.31.1081,92005-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Iepeers.dll6.0.2900.6049251,90405-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll6.0.2900.60493,076,09605-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Mshtmled.dll6.0.2900.6049449,02405-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Mstime.dll6.0.2900.6049532,48005-Nov-201005:05Not ApplicableSP3SP3GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.60491,510,40005-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Tdc.ocx1.3.0.313161,95205-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll6.0.2900.6049629,76005-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Wininet.dll6.0.2900.6049667,13605-Nov-201005:05x86SP3SP3GDR
Browseui.dll6.0.2900.60491,025,02405-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Html.iec2010.6.31.10369,66403-Nov-201013:10Not ApplicableSP3SP3QFE
Ieencode.dll2010.6.31.1081,92005-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Iepeers.dll6.0.2900.6049251,90405-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll6.0.2900.60493,076,60805-Nov-201018:34x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll6.0.2900.6049449,02405-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Mstime.dll6.0.2900.6049532,48005-Nov-201005:04Not ApplicableSP3SP3QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.60491,510,40005-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Tdc.ocx1.3.0.313161,95205-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll6.0.2900.6049630,78405-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Wininet.dll6.0.2900.6049668,67205-Nov-201005:04x86SP3SP3QFE
Internet Explorer 6 på alle støttede 32-biters versjoner av Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.47951,033,72805-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47205-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4795209,92005-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Html.iec2010.6.31.10369,66403-Nov-201013:19Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2010.6.31.1082,43205-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Iepeers.dll6.0.3790.4795253,95205-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.47953,143,16805-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.3790.4795458,24005-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.4795537,60005-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.479542,49605-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.47951,519,61606-Nov-201007:50x86SP2SP2GDR
Tdc.ocx1.3.0.313164,51205-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.4795709,12005-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.479544,54403-Nov-201013:10x86SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.4795672,25605-Nov-201017:53x86SP2SP2GDR
Browseui.dll6.0.3790.47951,033,72805-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47205-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4795209,92005-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Html.iec2010.6.31.10369,66403-Nov-201013:21Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2010.6.31.1082,43205-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.4795253,95205-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.47953,146,24005-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.4795458,24005-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.4795537,60005-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.479542,49605-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.47951,520,12805-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.313164,51205-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.4795709,63205-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.479544,54403-Nov-201013:10x86SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.4795672,76805-Nov-201017:52x86SP2SP2QFE
Internet Explorer 6 på alle støttede Itanium-baserte versjoner av Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.47952,543,10406-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.47951,009,15206-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4795640,51206-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Html.iec2010.6.31.10997,88806-Nov-201008:23Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2010.6.31.10154,11206-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Iepeers.dll6.0.3790.4795717,82406-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.47959,402,88006-Nov-201008:23IA-64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.3790.47951,530,36806-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.47951,845,76006-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.4795116,73606-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.47953,699,20006-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Tdc.ocx1.3.0.3131205,82406-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.47951,633,28006-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.479543,52006-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.47951,707,00806-Nov-201008:24IA-64SP2SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.47951,033,72806-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47206-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4795209,92006-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2010.6.31.10369,66406-Nov-201008:24Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2010.6.31.1082,43206-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.4795253,95206-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.47953,143,16806-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.4795458,24006-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4795537,60006-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.479542,49606-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.47951,519,61606-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51206-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4795709,12006-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.479544,54406-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4795672,25606-Nov-201008:24x86SP2SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.47952,543,10406-Nov-201008:21IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.47951,009,15206-Nov-201008:21IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4795640,51206-Nov-201008:21IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2010.6.31.10997,88806-Nov-201008:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2010.6.31.10154,11206-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.4795717,82406-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.47959,409,53606-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.47951,530,36806-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.47951,845,76006-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.4795116,73606-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.47953,699,71206-Nov-201008:22IA-64SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.3131205,82406-Nov-201008:23IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.47951,635,32806-Nov-201008:23IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.479543,52006-Nov-201008:23IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.47951,708,03206-Nov-201008:23IA-64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.47951,033,72806-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47206-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4795209,92006-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2010.6.31.10369,66406-Nov-201008:23Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2010.6.31.1082,43206-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.4795253,95206-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.47953,146,24006-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.4795458,24006-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4795537,60006-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.479542,49606-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.47951,520,12806-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51206-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4795709,63206-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.479544,54406-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4795672,76806-Nov-201008:23x86SP2SP2QFE\WOW
Internet Explorer 6 på alle støttede x64-baserte versjoner av Windows Server 2003 og Windows XP Professional
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.47951,605,12006-Nov-201008:39x64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.4795562,17606-Nov-201008:39x64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4795332,28806-Nov-201008:40x64SP2SP2GDR
Html.iec2010.6.31.10566,78406-Nov-201008:40Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2010.6.31.1096,25606-Nov-201008:40x64SP2SP2GDR
Iepeers.dll6.0.3790.4795370,17606-Nov-201008:40x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.47956,023,68006-Nov-201008:40x64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.3790.4795927,74406-Nov-201008:40x64SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.4795900,60806-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.479564,00006-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.47952,460,16006-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Tdc.ocx1.3.0.313194,20806-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.47951,101,82406-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.479545,05606-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.47951,195,00806-Nov-201008:41x64SP2SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.47951,033,72806-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47206-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4795209,92006-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2010.6.31.10369,66406-Nov-201008:41Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2010.6.31.1082,43206-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.4795253,95206-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.47953,143,16806-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.4795458,24006-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4795537,60006-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.479542,49606-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.47951,519,61606-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51206-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4795709,12006-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.479544,54406-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4795672,25606-Nov-201008:41x86SP2SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.47951,605,12006-Nov-201008:18x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.4795562,17606-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4795332,28806-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Html.iec2010.6.31.10566,78406-Nov-201008:19Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2010.6.31.1096,25606-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.3790.4795370,17606-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.47956,028,80006-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.3790.4795927,74406-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.4795900,60806-Nov-201008:19x64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.479564,00006-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.47952,460,67206-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
Tdc.ocx1.3.0.313194,20806-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.47951,103,36006-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.479545,05606-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.47951,196,54406-Nov-201008:20x64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.47951,033,72806-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4795361,47206-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4795209,92006-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2010.6.31.10369,66406-Nov-201008:20Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2010.6.31.1082,43206-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.4795253,95206-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.47953,146,24006-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll6.0.3790.4795458,24006-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4795537,60006-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.479542,49606-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.47951,520,12806-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wtdc.ocx1.3.0.313164,51206-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4795709,63206-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.479544,54406-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4795672,76806-Nov-201008:20x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7


Internet Explorer 7 på alle 32-biters versjoner av Windows XP som støttes
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.17093124,92806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Corpol.dll2007.0.0.1709317,40806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.17093347,13606-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.17093214,52806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Extmgr.dll7.0.6000.17093133,12006-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Html.iec2017.0.0.17093389,12021-Oct-201012:12Not ApplicableSP3SP3GDR
Icardie.dll7.0.6000.1709363,48806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1709370,65603-Nov-201012:24x86SP3SP3GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.17093153,08806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.17093230,40006-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieakui.dll7.0.6000.17093161,79218-Oct-201011:06x86SP3SP3GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87205-Jul-201020:32Not ApplicableSP3SP3GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.17093384,51206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1709378,33606-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll7.0.6000.170936,075,90406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23205-Jul-201020:37Not ApplicableSP3SP3GDR
Iepeers.dll7.0.6000.17093192,51206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Iertutil.dll7.0.6000.17093268,28806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1709313,82421-Oct-201012:11x86SP3SP3GDR
Iexplore.exe7.0.6000.17093634,64818-Oct-201011:07x86SP3SP3GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.170931,830,91206-Nov-201000:34Not ApplicableSP3SP3GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1709327,64806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.17093468,48006-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1709352,22406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll7.0.6000.170933,604,48006-Nov-201014:04x86SP3SP3GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.17093478,20806-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Msrating.dll7.0.6000.17093193,02406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Mstime.dll7.0.6000.17093671,23206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Occache.dll7.0.6000.17093102,91206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Url.dll7.0.6000.17093105,98406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll7.0.6000.170931,168,38406-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Webcheck.dll7.0.6000.17093233,47206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Wininet.dll7.0.6000.17093832,51206-Nov-201000:34x86SP3SP3GDR
Advpack.dll7.0.6000.21295124,92806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Corpol.dll2007.0.0.2129517,40806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21295347,13606-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21295214,52806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21295132,60806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Html.iec2017.0.0.21295389,12003-Nov-201012:00Not ApplicableSP3SP3QFE
Icardie.dll7.0.6000.2129563,48806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2129570,65621-Oct-201011:58x86SP3SP3QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21295153,08806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21295230,40006-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21295161,79218-Oct-201010:34x86SP3SP3QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87205-Jul-201020:32Not ApplicableSP3SP3QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21295388,60806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2129578,33606-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll7.0.6000.212956,080,00006-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23205-Jul-201020:37Not ApplicableSP3SP3QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21295268,28806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2129513,82421-Oct-201011:58x86SP3SP3QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21295634,64818-Oct-201010:36x86SP3SP3QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.212951,830,91206-Nov-201000:34Not ApplicableSP3SP3QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2129527,64806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21295468,48006-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2129552,22406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll7.0.6000.212953,607,04006-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21295478,20806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Msrating.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Mstime.dll7.0.6000.21295671,23206-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Occache.dll7.0.6000.21295102,91206-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Url.dll7.0.6000.21295105,98406-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll7.0.6000.212951,171,96806-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21295233,47206-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Wininet.dll7.0.6000.21295841,21606-Nov-201000:34x86SP3SP3QFE
Internet Explorer 7 på alle støttede 32-biters versjoner av Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.17093124,92805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1709317,40805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.17093347,13605-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.17093214,52805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.17093133,12005-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.17093389,12022-Oct-201011:16Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1709363,48805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1709370,65603-Nov-201012:04x86SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.17093153,08805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.17093230,40005-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.17093161,79218-Oct-201011:29x86SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-Jul-201023:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.17093384,51205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1709378,33605-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.170936,075,90405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23207-Jul-201023:41Not ApplicableSP2SP2GDR
Iepeers.dll7.0.6000.17093192,51205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1709344,54405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.17093268,28805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1709313,82422-Oct-201011:15x86SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.17093634,64818-Oct-201011:31x86SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.170931,830,91205-Nov-201017:37Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1709327,64805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.17093468,48005-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1709352,22405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.170933,604,48005-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.17093478,20805-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.17093193,02405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.17093671,23205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.17093102,91205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1709344,54405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.17093105,98405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.170931,168,38405-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.17093233,47205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.17093832,51205-Nov-201017:37x86SP2SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.21295124,92805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2129517,40805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21295347,13605-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21295214,52805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21295132,60805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21295389,12003-Nov-201011:53Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2129563,48805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2129570,65622-Oct-201011:17x86SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21295153,08805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21295230,40005-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21295161,79218-Oct-201010:44x86SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87207-Jul-201023:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21295388,60805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2129578,33605-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.212956,080,00005-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23207-Jul-201023:41Not ApplicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21295193,02405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2129544,54405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21295268,28805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2129513,82422-Oct-201011:17x86SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21295634,64818-Oct-201010:46x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.212951,830,91205-Nov-201017:29Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2129527,64805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21295468,48005-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2129552,22405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.212953,607,04006-Nov-201007:37x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21295478,20805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21295193,02405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.21295671,23205-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21295102,91205-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2129544,54405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21295105,98405-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.212951,171,96805-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21295233,47205-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.21295841,21605-Nov-201017:29x86SP2SP2QFE
Internet Explorer 7 på alle støttede Itanium-baserte versjoner av Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.17093283,13606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1709349,15206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.17093984,57606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.17093645,63206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.17093328,19206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.17093965,63206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.17093179,71206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.17093135,68006-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.17093385,53606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.17093503,80806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.17093161,79206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.17093756,73606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.17093147,45606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1709311,729,92006-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Iepeers.dll7.0.6000.17093460,28806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1709399,84006-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.17093556,54406-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1709330,72006-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.17093787,73606-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.170932,440,19206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1709382,43206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.170931,004,03206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.17093144,38406-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1709310,086,91206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.170931,525,76006-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.17093492,03206-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.170932,233,34406-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.17093275,96806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.17093122,36806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.17093130,04806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.170932,592,76806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.17093653,82406-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.170931,922,04806-Nov-201008:05IA-64SP2SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.17093124,92806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.1709317,40806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.17093347,13606-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.17093214,52806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.17093133,12006-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2017.0.0.17093389,12006-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1709363,48806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1709370,65606-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.17093153,08806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.17093230,40006-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.17093161,79206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.17093384,51206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.1709378,33606-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.170936,075,90406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.17093192,51206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.17093268,28806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1709313,82406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.17093634,64806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.170931,830,91206-Nov-201008:05Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1709327,64806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.17093468,48006-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1709352,22406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.170933,604,48006-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.17093478,20806-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.17093193,02406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.17093671,23206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.17093102,91206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.17093105,98406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.170931,168,38406-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.17093233,47206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.17093832,51206-Nov-201008:05x86SP2SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.21295283,13606-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2129549,15206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21295984,57606-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21295645,63206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21295328,19206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21295965,63206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.21295179,71206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.21295135,68006-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21295385,53606-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21295503,80806-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21295161,79206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:35Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68806-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21295764,41606-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.21295147,45606-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2129511,739,64806-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99206-Nov-201007:35Not ApplicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21295460,80006-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2129599,84006-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21295556,54406-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2129530,72006-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21295786,71206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.212952,440,19206-Nov-201007:35Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2129582,43206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.212951,004,03206-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.21295144,38406-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2129510,093,56806-Nov-201007:35IA-64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.212951,525,76006-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21295492,03206-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.212952,233,34406-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21295275,96806-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.21295122,36806-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21295130,04806-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.212952,598,91206-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21295653,82406-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.212951,940,48006-Nov-201007:36IA-64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21295124,92806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2129517,40806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21295347,13606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21295214,52806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21295132,60806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21295389,12006-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2129563,48806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2129570,65606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21295153,08806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21295230,40006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21295161,79206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21295388,60806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2129578,33606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.212956,080,00006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21295268,28806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2129513,82406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21295634,64806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.212951,830,91206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2129527,64806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21295468,48006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2129552,22406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.212953,607,04006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21295478,20806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21295671,23206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21295102,91206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21295105,98406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.212951,171,96806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21295233,47206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21295841,21606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Internet Explorer 7 på alle støttede x64-baserte versjoner av Windows Server 2003 og Windows XP Professional
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.17093161,28006-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1709322,01606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.17093508,41606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.17093314,36806-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.17093207,36006-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.17093485,37606-Nov-201007:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1709385,50406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1709384,99206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.17093195,58406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.17093267,77606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.17093161,79206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40006-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.17093476,67206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1709386,52806-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.170937,078,40006-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55206-Nov-201007:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Iepeers.dll7.0.6000.17093249,85606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1709357,34406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.17093371,71206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1709313,82406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.17093711,44806-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.170932,076,67206-Nov-201007:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1709332,25606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.17093590,84806-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1709382,43206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.170935,694,97606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.17093758,78406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.17093242,17606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.170931,129,98406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.17093164,86406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1709364,00006-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.17093108,54406-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.170931,435,13606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.17093295,93606-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.170931,042,43206-Nov-201007:39x64SP2SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.17093124,92806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.1709317,40806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.17093347,13606-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.17093214,52806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.17093133,12006-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2017.0.0.17093389,12006-Nov-201007:40Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1709363,48806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1709370,65606-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.17093153,08806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.17093230,40006-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.17093161,79206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:40Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.17093384,51206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.1709378,33606-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.170936,075,90406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Nov-201007:40Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.17093192,51206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.17093268,28806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1709313,82406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.17093634,64806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.170931,830,91206-Nov-201007:40Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1709327,64806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.17093468,48006-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1709352,22406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.170933,604,48006-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.17093478,20806-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.17093193,02406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.17093671,23206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.17093102,91206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1709344,54406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.17093105,98406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.170931,168,38406-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.17093233,47206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.17093832,51206-Nov-201007:40x86SP2SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.21295161,28006-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2129522,01606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21295508,41606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21295314,36806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21295207,36006-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21295485,37606-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2129585,50406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2129584,99206-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21295195,58406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21295267,77606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21295161,79206-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40006-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21295480,25606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2129586,52806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.212957,083,52006-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Iepeers.dll7.0.6000.21295250,36806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2129557,34406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21295371,71206-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2129513,82406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21295711,44806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.212952,077,18406-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2129532,25606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21295590,84806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2129582,43206-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.212955,704,70406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21295758,78406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21295242,68806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.212951,129,98406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21295164,86406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2129564,00006-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21295108,54406-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.212951,440,76806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21295295,93606-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.212951,051,64806-Nov-201007:36x64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21295124,92806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2129517,40806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21295347,13606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21295214,52806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21295132,60806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21295389,12006-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2129563,48806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2129570,65606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21295153,08806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21295230,40006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21295161,79206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21295388,60806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2129578,33606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.212956,080,00006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21295268,28806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2129513,82406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21295634,64806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.212951,830,91206-Nov-201007:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2129527,64806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21295468,48006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2129552,22406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.212953,607,04006-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21295478,20806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21295193,02406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21295671,23206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21295102,91206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2129544,54406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21295105,98406-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.212951,171,96806-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21295233,47206-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21295841,21606-Nov-201007:36x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8


Internet Explorer 8 på alle 32-biters versjoner av Windows XP som støttes
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html.iec2018.0.0.18992385,02403-Nov-201012:25Not ApplicableSP3SP3GDR
Ie4uinit.exe8.0.6001.18992173,56803-Nov-201012:26x86SP3SP3GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18992387,58406-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Iedvtool.dll8.0.6001.18992743,42406-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1899211,080,70406-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18992184,32006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18992247,80806-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Iertutil.dll8.0.6001.189921,991,68006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.189921,469,44006-Nov-201000:26Not ApplicableSP3SP3GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1899225,60006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Licmgr10.dll8.0.6001.1899243,52006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18992602,11206-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899255,29606-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.189995,959,16806-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Mshtmled.dll8.0.6001.1899266,56006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Mstime.dll8.0.6001.18992611,84006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Occache.dll8.0.6001.18992206,84806-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll8.0.6001.189921,210,88006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Wininet.dll8.0.6001.18992916,48006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1899212,80006-Nov-201000:26x86SP3SP3GDR
Html.iec2018.0.0.23084385,02403-Nov-201012:00Not ApplicableSP3SP3QFE
Ie4uinit.exe8.0.6001.23084173,56803-Nov-201012:01x86SP3SP3QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.23084387,58406-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Iedvtool.dll8.0.6001.23084743,42406-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2308411,082,75206-Nov-201013:57x86SP3SP3QFE
Iepeers.dll8.0.6001.23084184,32006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.23084247,80806-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Iertutil.dll8.0.6001.230841,992,19206-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.230841,469,44006-Nov-201000:27Not ApplicableSP3SP3QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2308425,60006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Licmgr10.dll8.0.6001.2308443,52006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.23084602,11206-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2308455,29606-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll8.0.6001.230915,960,70406-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll8.0.6001.2308466,56006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Mstime.dll8.0.6001.23084611,84006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Occache.dll8.0.6001.23084206,84806-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll8.0.6001.230841,211,90406-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Wininet.dll8.0.6001.23084919,55206-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2308412,80006-Nov-201000:27x86SP3SP3QFE
Internet Explorer 8 på alle støttede 32-biters versjoner av Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html.iec2018.0.0.18992385,02403-Nov-201012:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Ie4uinit.exe8.0.6001.18992173,56803-Nov-201012:05x86SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18992387,58405-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Iedvtool.dll8.0.6001.18992743,42405-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1899211,080,70405-Nov-201015:54x86SP2SP2GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18992184,32005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18992247,80805-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Iertutil.dll8.0.6001.189921,991,68005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.189921,469,44005-Nov-201002:00Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1899225,60005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Licmgr10.dll8.0.6001.1899243,52005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18992602,11205-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899255,29605-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.189995,959,16805-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll8.0.6001.1899266,56005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Mstime.dll8.0.6001.18992611,84005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Occache.dll8.0.6001.18992206,84805-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll8.0.6001.189921,210,88005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.18992916,48005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1899212,80005-Nov-201002:00x86SP2SP2GDR
Html.iec2018.0.0.23084385,02403-Nov-201011:53Not ApplicableSP2SP2QFE
Ie4uinit.exe8.0.6001.23084173,56803-Nov-201011:53x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.23084387,58405-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Iedvtool.dll8.0.6001.23084743,42405-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2308411,082,75205-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.23084184,32005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.23084247,80805-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.230841,992,19205-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.230841,469,44005-Nov-201002:00Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2308425,60005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Licmgr10.dll8.0.6001.2308443,52005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.23084602,11205-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2308455,29605-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.230915,960,70405-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll8.0.6001.2308466,56005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Mstime.dll8.0.6001.23084611,84005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.23084206,84805-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.230841,211,90405-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.23084919,55205-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2308412,80005-Nov-201002:00x86SP2SP2QFE
Internet Explorer 8 på alle støttede x64-baserte versjoner av Windows Server 2003 og Windows XP Professional
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html.iec2018.0.0.18992479,23205-Nov-201015:58Not ApplicableSP2SP2GDR
Ie4uinit.exe8.0.6001.1899270,65605-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18992459,77605-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Iedvtool.dll8.0.6001.189921,019,90405-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1899212,474,36805-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18992252,41605-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18992718,84805-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Iertutil.dll8.0.6001.189922,340,86405-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.189921,538,56005-Nov-201015:58Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1899231,74405-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Licmgr10.dll8.0.6001.1899256,83205-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18992710,65605-Nov-201015:59x64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899271,68005-Nov-201015:59x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.189999,259,52005-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll8.0.6001.1899296,76805-Nov-201015:59x64SP2SP2GDR
Mstime.dll8.0.6001.189921,062,91205-Nov-201015:59x64SP2SP2GDR
Occache.dll8.0.6001.18992243,71205-Nov-201015:59x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll8.0.6001.189921,486,84805-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.189921,147,90405-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1899213,82405-Nov-201015:58x64SP2SP2GDR
Whtml.iec2018.0.0.18992385,02405-Nov-201015:59Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe8.0.6001.18992173,56805-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll18.0.6001.18992387,58405-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedvtool.dll8.0.6001.18992743,42405-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll8.0.6001.1899211,080,70405-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll8.0.6001.18992184,32005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wieproxy.dll8.0.6001.18992247,80805-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll8.0.6001.189921,991,68005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl8.0.6001.189921,469,44005-Nov-201015:59Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll8.0.6001.1899225,60005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wlicmgr10.dll8.0.6001.1899243,52005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll8.0.6001.18992602,11205-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll8.0.6001.1899255,29605-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll8.0.6001.189995,959,16805-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll8.0.6001.1899266,56005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll8.0.6001.18992611,84005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll8.0.6001.18992206,84805-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll8.0.6001.189921,210,88005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.18992916,48005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Wxpshims.dll8.0.6001.1899212,80005-Nov-201015:59x86SP2SP2GDR\WOW
Html.iec2018.0.0.23084479,23205-Nov-201015:52Not ApplicableSP2SP2QFE
Ie4uinit.exe8.0.6001.2308470,65605-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.23084459,77605-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Iedvtool.dll8.0.6001.230841,019,90405-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2308412,476,92805-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.23084252,92805-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.23084718,84805-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.230842,341,37605-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.230841,539,07205-Nov-201015:52Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2308431,74405-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Licmgr10.dll8.0.6001.2308456,83205-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.23084710,65605-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2308471,68005-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.230919,263,10405-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll8.0.6001.2308496,76805-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Mstime.dll8.0.6001.230841,062,91205-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.23084243,71205-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.230841,489,40805-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.230841,150,97605-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2308413,82405-Nov-201015:52x64SP2SP2QFE
Whtml.iec2018.0.0.23084385,02405-Nov-201015:52Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe8.0.6001.23084173,56805-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll18.0.6001.23084387,58405-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedvtool.dll8.0.6001.23084743,42405-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll8.0.6001.2308411,082,75205-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll8.0.6001.23084184,32005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wieproxy.dll8.0.6001.23084247,80805-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll8.0.6001.230841,992,19205-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl8.0.6001.230841,469,44005-Nov-201015:52Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll8.0.6001.2308425,60005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wlicmgr10.dll8.0.6001.2308443,52005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll8.0.6001.23084602,11205-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll8.0.6001.2308455,29605-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll8.0.6001.230915,960,70405-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll8.0.6001.2308466,56005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll8.0.6001.23084611,84005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll8.0.6001.23084206,84805-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll8.0.6001.230841,211,90405-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.23084919,55205-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wxpshims.dll8.0.6001.2308412,80005-Nov-201015:52x86SP2SP2QFE\WOW

Filinformasjon for Windows Vista og Windows Server 2008

Filene som gjelder for et bestemt produkt, en bestemt milepæl (RTM, SPn) og en bestemt gren (LDR, GDR), kan identifiseres ved å kontrollere filversjonsnumrene, som vist i tabellen nedenfor:
VersjonProduktMilepælGren
6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 og Windows Server 2008 SP1SP1GDR
6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 og Windows Server 2008 SP1SP1LDR
6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 og Windows Server 2008 SP2SP2GDR
6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 og Windows Server 2008 SP2SP2LDR
I enkelte tilfeller, når Internet Explorer 8 er installert, kan følgende tabell gjelde:
VersjonProduktMilepælGren
8.0.6001.18xxxWindows Vista SP2 og Windows Server 2008 SP2SP2GDR
8.0.6001.20xxxWindows Vista SP2 og Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 er integrert i Windows Server 2008. Derfor gjelder RTM milepælfiler kun for Windows Vista. RTM-milepæler har versjonsnummer av typen 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-avdelinger inneholder bare reparasjoner som utgis til et bredt publikum for å løse omfattende, kritiske problemer. LDR-avdelinger inneholder hurtigreparasjoner i tillegg til reparasjoner som utgis til et bredt publikum.
 • MANIFEST-filer (*.manifest) MUM-filer (*.mum) installert for hvert miljø angis separat. MUM- og MANIFEST-filer samt tilknyttede sikkerhetskatalogfiler (*.cat) er avgjørende for å kunne vedlikeholde status på den oppdaterte komponenten. Sikkerhetskatalogfilene (attributtene er ikke oppført) er signert med Microsofts digitale signatur.

Internet Explorer 7


Internet Explorer 7 på alle 32-biters versjoner av Windows Vista og Windows Server 2008 som støttes
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6001.185421,174,52820-Oct-201017:45x86
Urlmon.dll7.0.6001.227841,175,55221-Oct-201018:47x86
Urlmon.dll7.0.6002.183321,176,06421-Oct-201020:08x86
Urlmon.dll7.0.6002.225111,176,57621-Oct-201020:04x86
Mstime.dll7.0.6001.18542671,23220-Oct-201017:42x86
Mstime.dll7.0.6001.22784671,23221-Oct-201018:46x86
Mstime.dll7.0.6002.18332671,23221-Oct-201020:07x86
Mstime.dll7.0.6002.22511671,23221-Oct-201020:02x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1854228,16020-Oct-201017:41x86
Wininet.dll7.0.6001.18542833,02420-Oct-201017:45x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2278428,16021-Oct-201018:46x86
Wininet.dll7.0.6001.22784841,72821-Oct-201018:48x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201018:48x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800527,64811-Apr-200906:28x86
Wininet.dll7.0.6002.18332834,04821-Oct-201020:08x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51211-Apr-200906:28x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2251127,64821-Oct-201020:02x86
Wininet.dll7.0.6002.22511842,24021-Oct-201020:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201020:04x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18542389,12020-Oct-201017:41x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22784389,12021-Oct-201018:45x86
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18542230,40020-Oct-201017:41x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46020-Oct-201013:12Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2278472,70421-Oct-201018:44x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22784230,40021-Oct-201018:45x86
Ieakui.dll7.0.6001.22784161,79221-Oct-201018:45x86
Install.insNot Applicable46021-Oct-201015:28Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87226-Feb-201004:03Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92820-Oct-201017:41x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87204-Mar-201005:47Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201018:45x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:06x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:02x86
Iepeers.dll7.0.6001.18542193,02420-Oct-201017:41x86
Iepeers.dll7.0.6001.22784193,02421-Oct-201018:45x86
Iepeers.dll7.0.6002.18332193,02421-Oct-201020:06x86
Iepeers.dll7.0.6002.22511193,02421-Oct-201020:02x86
Msfeeds.dll7.0.6001.18542467,45620-Oct-201017:42x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22784467,45621-Oct-201018:46x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87604-Mar-201005:56Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.18332471,04021-Oct-201020:06x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.22511471,04021-Oct-201020:02x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Apr-200921:17Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18542389,63220-Oct-201016:16Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22784389,63221-Oct-201017:38Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18332389,63221-Oct-201018:30Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22511389,63221-Oct-201018:28Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1854278,33620-Oct-201017:41x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2278478,33621-Oct-201018:45x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2278448,12821-Oct-201017:20x86
Mshtmled.dll7.0.6001.18542476,67220-Oct-201017:42x86
Mshtmled.dll7.0.6001.22784476,67221-Oct-201018:46x86
Mshtmled.dll7.0.6002.18332477,69621-Oct-201020:06x86
Mshtmled.dll7.0.6002.22511477,69621-Oct-201020:02x86
Mshtml.dll7.0.6001.185423,590,14420-Oct-201017:42x86
Mshtml.tlb7.0.6001.185421,383,42420-Oct-201015:51Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.227843,591,68021-Oct-201018:46x86
Mshtml.tlb7.0.6001.227841,383,42421-Oct-201017:20Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.183323,606,52821-Oct-201020:06x86
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200904:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.225113,607,04021-Oct-201020:02x86
Mshtml.tlb7.0.6002.225111,383,42421-Oct-201018:02Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1847026,62404-May-201016:53x86
Iexplore.exe7.0.6001.18542634,64820-Oct-201017:48x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88420-Oct-200601:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30820-Oct-200601:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34020-Oct-200601:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54820-Oct-200601:11Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2278426,62421-Oct-201017:20x86
Iexplore.exe7.0.6001.22784634,64821-Oct-201018:50x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88404-Mar-201005:48Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30804-Mar-201005:48Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34004-Mar-201005:48Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54804-Mar-201005:48Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6518-Sep-200621:26Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18542146,43220-Oct-201017:43x86
Desktop.iniNot Applicable6504-Mar-201005:47Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22784146,43221-Oct-201018:47x86
Iertutil.dll7.0.6001.18542270,84820-Oct-201017:41x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22784271,36021-Oct-201018:46x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22784129,53621-Oct-201018:47x86
Ieframe.dll7.0.6001.185426,078,46420-Oct-201017:41x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.227846,081,53621-Oct-201018:45x86
Ieui.dll7.0.6001.22784180,73621-Oct-201018:46x86
Ieframe.dll7.0.6002.183326,089,21621-Oct-201020:06x86
Ieui.dll7.0.6002.18255180,73604-May-201019:10x86
Ieframe.dll7.0.6002.225116,090,24021-Oct-201020:02x86
Ieui.dll7.0.6002.22511180,73621-Oct-201020:02x86
Internet Explorer 7 på alle støttede Itanium-baserte versjoner av Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6001.185422,609,66420-Oct-201017:43IA-64
Urlmon.dll7.0.6001.227842,611,71221-Oct-201018:50IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.183322,610,68821-Oct-201019:54IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.225112,611,71221-Oct-201019:45IA-64
Mstime.dll7.0.6001.185422,234,36820-Oct-201017:41IA-64
Mstime.dll7.0.6001.227842,234,36821-Oct-201018:48IA-64
Mstime.dll7.0.6002.183322,234,36821-Oct-201019:52IA-64
Mstime.dll7.0.6002.225112,234,36821-Oct-201019:44IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.1854281,92020-Oct-201017:40IA-64
Wininet.dll7.0.6001.185421,923,58420-Oct-201017:44IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76022-Feb-200805:35IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.2278481,92021-Oct-201018:47IA-64
Wininet.dll7.0.6001.227841,940,48021-Oct-201018:50IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76021-Oct-201018:50IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.1800581,92011-Apr-200906:59IA-64
Wininet.dll7.0.6002.183321,924,09621-Oct-201019:54IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76011-Apr-200906:59IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.2251181,92021-Oct-201019:43IA-64
Wininet.dll7.0.6002.225111,940,48021-Oct-201019:46IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76021-Oct-201019:46IA-64
Iedkcs32.dll17.0.6001.18542764,41620-Oct-201017:40IA-64
Iedkcs32.dll17.0.6001.22784764,41621-Oct-201018:47IA-64
Admparse.dll7.0.6001.18000173,56819-Jan-200808:23IA-64
Ieaksie.dll7.0.6001.18542503,80820-Oct-201017:40IA-64
Ieakui.dll7.0.6001.18000161,79219-Jan-200808:11IA-64
Install.insNot Applicable46020-Oct-201013:13Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.22784173,56821-Oct-201018:45IA-64
Ieaksie.dll7.0.6001.22784503,80821-Oct-201018:47IA-64
Ieakui.dll7.0.6001.22784161,79221-Oct-201018:47IA-64
Install.insNot Applicable46021-Oct-201015:26Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87224-Feb-201014:17Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68820-Oct-201017:40IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87225-Feb-201007:30Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68821-Oct-201018:47IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68821-Oct-201019:51IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68821-Oct-201019:43IA-64
Iepeers.dll7.0.6001.18542460,80020-Oct-201017:40IA-64
Iepeers.dll7.0.6001.22784460,80021-Oct-201018:47IA-64
Iepeers.dll7.0.6002.18332460,80021-Oct-201019:51IA-64
Iepeers.dll7.0.6002.22511460,80021-Oct-201019:43IA-64
Msfeeds.dll7.0.6001.185421,004,03220-Oct-201017:41IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Jan-200818:53Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.227841,004,03221-Oct-201018:48IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87625-Feb-201007:43Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.183321,004,03221-Oct-201019:52IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Jan-200818:53Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.225111,004,03221-Oct-201019:44IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Apr-200920:57Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18542965,63220-Oct-201016:27Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22784965,63221-Oct-201017:55Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18332965,63221-Oct-201018:41Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22511965,63221-Oct-201018:33Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.18542147,45620-Oct-201017:40IA-64
Mshtmler.dll7.0.6001.1800048,12819-Jan-200806:37IA-64
Ieencode.dll2017.0.0.22784147,45621-Oct-201018:47IA-64
Mshtmler.dll7.0.6001.2278448,12821-Oct-201017:31IA-64
Mshtmled.dll7.0.6001.185421,526,27220-Oct-201017:41IA-64
Mshtmled.dll7.0.6001.227841,526,27221-Oct-201018:48IA-64
Mshtmled.dll7.0.6002.183321,526,27221-Oct-201019:52IA-64
Mshtmled.dll7.0.6002.225111,526,27221-Oct-201019:44IA-64
Mshtml.dll7.0.6001.1854210,095,61620-Oct-201017:41IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.185421,383,42420-Oct-201015:59Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.2278410,098,17621-Oct-201018:48IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.227841,383,42421-Oct-201017:31Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.1833210,096,64021-Oct-201019:52IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200905:17Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.2251110,097,66421-Oct-201019:44IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.225111,383,42421-Oct-201018:01Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1847054,78404-May-201017:09IA-64
Iexplore.exe7.0.6001.18542785,68820-Oct-201017:46IA-64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88403-Jan-200818:38Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30803-Jan-200818:38Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34003-Jan-200818:38Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54803-Jan-200818:38Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2278454,78421-Oct-201017:32IA-64
Iexplore.exe7.0.6001.22784785,68821-Oct-201018:51IA-64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88425-Feb-201007:32Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30825-Feb-201007:32Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34025-Feb-201007:32Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54825-Feb-201007:32Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6503-Jan-200818:36Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18542319,48820-Oct-201017:42IA-64
Desktop.iniNot Applicable6525-Feb-201007:30Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22784319,48821-Oct-201018:49IA-64
Iertutil.dll7.0.6001.18542560,64020-Oct-201017:40IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.18000409,08819-Jan-200808:29IA-64
Iertutil.dll7.0.6001.22784561,15221-Oct-201018:47IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.22784409,08821-Oct-201018:49IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.1854211,741,69620-Oct-201017:40IA-64
Ieui.dll7.0.6001.18000532,99219-Jan-200808:27IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.2278411,749,37621-Oct-201018:47IA-64
Ieui.dll7.0.6001.22784532,99221-Oct-201018:47IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.1833211,745,79221-Oct-201019:51IA-64
Ieui.dll7.0.6001.18000532,99219-Jan-200808:27IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.2251111,749,37621-Oct-201019:43IA-64
Ieui.dll7.0.6002.22511532,99221-Oct-201019:43IA-64
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18542230,40020-Oct-201017:41x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46020-Oct-201013:12Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2278472,70421-Oct-201018:44x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22784230,40021-Oct-201018:45x86
Ieakui.dll7.0.6001.22784161,79221-Oct-201018:45x86
Install.insNot Applicable46021-Oct-201015:28Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1847026,62404-May-201016:53x86
Iexplore.exe7.0.6001.18542634,64820-Oct-201017:48x86
Ieunatt.exe7.0.6001.2278426,62421-Oct-201017:20x86
Iexplore.exe7.0.6001.22784634,64821-Oct-201018:50x86
Occache.dll7.0.6001.18542146,43220-Oct-201017:43x86
Occache.dll7.0.6001.22784146,43221-Oct-201018:47x86
Urlmon.dll7.0.6001.185421,174,52820-Oct-201017:45x86
Urlmon.dll7.0.6001.227841,175,55221-Oct-201018:47x86
Urlmon.dll7.0.6002.183321,176,06421-Oct-201020:08x86
Urlmon.dll7.0.6002.225111,176,57621-Oct-201020:04x86
Mstime.dll7.0.6001.18542671,23220-Oct-201017:42x86
Mstime.dll7.0.6001.22784671,23221-Oct-201018:46x86
Mstime.dll7.0.6002.18332671,23221-Oct-201020:07x86
Mstime.dll7.0.6002.22511671,23221-Oct-201020:02x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1854228,16020-Oct-201017:41x86
Wininet.dll7.0.6001.18542833,02420-Oct-201017:45x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2278428,16021-Oct-201018:46x86
Wininet.dll7.0.6001.22784841,72821-Oct-201018:48x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201018:48x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800527,64811-Apr-200906:28x86
Wininet.dll7.0.6002.18332834,04821-Oct-201020:08x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51211-Apr-200906:28x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2251127,64821-Oct-201020:02x86
Wininet.dll7.0.6002.22511842,24021-Oct-201020:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201020:04x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18542389,12020-Oct-201017:41x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22784389,12021-Oct-201018:45x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87226-Feb-201004:03Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92820-Oct-201017:41x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87204-Mar-201005:47Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201018:45x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:06x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:02x86
Iepeers.dll7.0.6001.18542193,02420-Oct-201017:41x86
Iepeers.dll7.0.6001.22784193,02421-Oct-201018:45x86
Iepeers.dll7.0.6002.18332193,02421-Oct-201020:06x86
Iepeers.dll7.0.6002.22511193,02421-Oct-201020:02x86
Msfeeds.dll7.0.6001.18542467,45620-Oct-201017:42x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22784467,45621-Oct-201018:46x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87604-Mar-201005:56Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.18332471,04021-Oct-201020:06x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.22511471,04021-Oct-201020:02x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Apr-200921:17Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18542389,63220-Oct-201016:16Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22784389,63221-Oct-201017:38Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18332389,63221-Oct-201018:30Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22511389,63221-Oct-201018:28Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1854278,33620-Oct-201017:41x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2278478,33621-Oct-201018:45x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2278448,12821-Oct-201017:20x86
Mshtmled.dll7.0.6001.18542476,67220-Oct-201017:42x86
Mshtmled.dll7.0.6001.22784476,67221-Oct-201018:46x86
Mshtmled.dll7.0.6002.18332477,69621-Oct-201020:06x86
Mshtmled.dll7.0.6002.22511477,69621-Oct-201020:02x86
Mshtml.dll7.0.6001.185423,590,14420-Oct-201017:42x86
Mshtml.tlb7.0.6001.185421,383,42420-Oct-201015:51Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.227843,591,68021-Oct-201018:46x86
Mshtml.tlb7.0.6001.227841,383,42421-Oct-201017:20Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.183323,606,52821-Oct-201020:06x86
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200904:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.225113,607,04021-Oct-201020:02x86
Mshtml.tlb7.0.6002.225111,383,42421-Oct-201018:02Not Applicable
Iertutil.dll7.0.6001.18542270,84820-Oct-201017:41x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22784271,36021-Oct-201018:46x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22784129,53621-Oct-201018:47x86
Ieframe.dll7.0.6001.185426,078,46420-Oct-201017:41x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.227846,081,53621-Oct-201018:45x86
Ieui.dll7.0.6001.22784180,73621-Oct-201018:46x86
Ieframe.dll7.0.6002.183326,089,21621-Oct-201020:06x86
Ieui.dll7.0.6002.18255180,73604-May-201019:10x86
Ieframe.dll7.0.6002.225116,090,24021-Oct-201020:02x86
Ieui.dll7.0.6002.22511180,73621-Oct-201020:02x86
Internet Explorer 7 på alle støttede x64-baserte versjoner av Windows Vista og Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6001.185421,426,94420-Oct-201018:25x64
Urlmon.dll7.0.6001.227841,427,96821-Oct-201019:09x64
Urlmon.dll7.0.6002.183321,426,94421-Oct-201020:23x64
Urlmon.dll7.0.6002.225111,427,45621-Oct-201020:23x64
Mstime.dll7.0.6001.185421,129,98420-Oct-201018:21x64
Mstime.dll7.0.6001.227841,129,98421-Oct-201019:08x64
Mstime.dll7.0.6002.183321,129,98421-Oct-201020:22x64
Mstime.dll7.0.6002.225111,129,98421-Oct-201020:22x64
Jsproxy.dll7.0.6001.1854232,25620-Oct-201018:19x64
Wininet.dll7.0.6001.185421,032,70420-Oct-201018:25x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18422-Feb-200805:21x64
Jsproxy.dll7.0.6001.2278432,25621-Oct-201019:07x64
Wininet.dll7.0.6001.227841,041,92021-Oct-201019:10x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18421-Oct-201019:10x64
Jsproxy.dll7.0.6002.1800532,25611-Apr-200907:11x64
Wininet.dll7.0.6002.183321,032,19221-Oct-201020:23x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18411-Apr-200907:11x64
Jsproxy.dll7.0.6002.2251132,25621-Oct-201020:22x64
Wininet.dll7.0.6002.225111,041,40821-Oct-201020:23x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18421-Oct-201020:23x64
Iedkcs32.dll17.0.6001.18542480,25620-Oct-201018:19x64
Iedkcs32.dll17.0.6001.22784480,25621-Oct-201019:07x64
Admparse.dll7.0.6001.1800089,08819-Jan-200808:00x64
Ieaksie.dll7.0.6001.18542267,77620-Oct-201018:19x64
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200611:11x64
Install.insNot Applicable46020-Oct-201013:16Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2278489,08821-Oct-201019:05x64
Ieaksie.dll7.0.6001.22784267,77621-Oct-201019:07x64
Ieakui.dll7.0.6001.22784161,79221-Oct-201019:07x64
Install.insNot Applicable46021-Oct-201015:28Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87224-Feb-201013:55Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40020-Oct-201018:19x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87226-Feb-201004:05Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40021-Oct-201019:07x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40021-Oct-201020:21x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40021-Oct-201020:22x64
Iepeers.dll7.0.6001.18542249,85620-Oct-201018:19x64
Iepeers.dll7.0.6001.22784249,85621-Oct-201019:07x64
Iepeers.dll7.0.6002.18332249,85621-Oct-201020:21x64
Iepeers.dll7.0.6002.22511249,85621-Oct-201020:22x64
Msfeeds.dll7.0.6001.18542590,84820-Oct-201018:20x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:35Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22784590,84821-Oct-201019:07x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87626-Feb-201004:17Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.18332590,84821-Oct-201020:21x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:35Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.22511590,84821-Oct-201020:22x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Apr-200920:56Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18542485,37620-Oct-201016:48Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22784485,37621-Oct-201018:08Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18332485,37621-Oct-201019:00Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22511485,37621-Oct-201019:02Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1854286,52820-Oct-201018:19x64
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200608:02x64
Ieencode.dll2017.0.0.2278486,52821-Oct-201019:07x64
Mshtmler.dll7.0.6001.2278448,12821-Oct-201017:42x64
Mshtmled.dll7.0.6001.18542758,78420-Oct-201018:20x64
Mshtmled.dll7.0.6001.22784758,78421-Oct-201019:07x64
Mshtmled.dll7.0.6002.18332758,78421-Oct-201020:21x64
Mshtmled.dll7.0.6002.22511758,78421-Oct-201020:22x64
Mshtml.dll7.0.6001.185425,693,44020-Oct-201018:20x64
Mshtml.tlb7.0.6001.185421,383,42420-Oct-201016:17Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.227845,697,02421-Oct-201019:07x64
Mshtml.tlb7.0.6001.227841,383,42421-Oct-201017:42Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.183325,700,09621-Oct-201020:21x64
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200905:30Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.225115,701,12021-Oct-201020:22x64
Mshtml.tlb7.0.6002.225111,383,42421-Oct-201018:26Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1847032,76804-May-201017:27x64
Iexplore.exe7.0.6001.18542711,44820-Oct-201018:34x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88420-Oct-200601:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30820-Oct-200601:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34020-Oct-200601:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54820-Oct-200601:11Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2278432,76821-Oct-201017:43x64
Iexplore.exe7.0.6001.22784711,44821-Oct-201019:11x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88426-Feb-201004:06Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30826-Feb-201004:06Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34026-Feb-201004:06Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54826-Feb-201004:06Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6518-Sep-200621:24Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18542208,89620-Oct-201018:22x64
Desktop.iniNot Applicable6526-Feb-201004:05Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22784208,89621-Oct-201019:08x64
Iertutil.dll7.0.6001.18542375,29620-Oct-201018:19x64
Sqmapi.dll6.0.6001.18000176,12819-Jan-200808:04x64
Iertutil.dll7.0.6001.22784375,80821-Oct-201019:07x64
Sqmapi.dll6.0.6001.22784176,12821-Oct-201019:09x64
Ieframe.dll7.0.6001.185427,015,42420-Oct-201018:19x64
Ieui.dll7.0.6001.18000224,76819-Jan-200808:01x64
Ieframe.dll7.0.6001.227847,020,54421-Oct-201019:07x64
Ieui.dll7.0.6001.22784224,76821-Oct-201019:07x64
Ieframe.dll7.0.6002.183327,017,98421-Oct-201020:21x64
Ieui.dll7.0.6001.18000224,76819-Jan-200808:01x64
Ieframe.dll7.0.6002.225117,019,00821-Oct-201020:22x64
Ieui.dll7.0.6002.22511224,76821-Oct-201020:22x64
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18542230,40020-Oct-201017:41x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46020-Oct-201013:12Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2278472,70421-Oct-201018:44x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22784230,40021-Oct-201018:45x86
Ieakui.dll7.0.6001.22784161,79221-Oct-201018:45x86
Install.insNot Applicable46021-Oct-201015:28Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1847026,62404-May-201016:53x86
Iexplore.exe7.0.6001.18542634,64820-Oct-201017:48x86
Ieunatt.exe7.0.6001.2278426,62421-Oct-201017:20x86
Iexplore.exe7.0.6001.22784634,64821-Oct-201018:50x86
Occache.dll7.0.6001.18542146,43220-Oct-201017:43x86
Occache.dll7.0.6001.22784146,43221-Oct-201018:47x86
Urlmon.dll7.0.6001.185421,174,52820-Oct-201017:45x86
Urlmon.dll7.0.6001.227841,175,55221-Oct-201018:47x86
Urlmon.dll7.0.6002.183321,176,06421-Oct-201020:08x86
Urlmon.dll7.0.6002.225111,176,57621-Oct-201020:04x86
Mstime.dll7.0.6001.18542671,23220-Oct-201017:42x86
Mstime.dll7.0.6001.22784671,23221-Oct-201018:46x86
Mstime.dll7.0.6002.18332671,23221-Oct-201020:07x86
Mstime.dll7.0.6002.22511671,23221-Oct-201020:02x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1854228,16020-Oct-201017:41x86
Wininet.dll7.0.6001.18542833,02420-Oct-201017:45x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2278428,16021-Oct-201018:46x86
Wininet.dll7.0.6001.22784841,72821-Oct-201018:48x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201018:48x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800527,64811-Apr-200906:28x86
Wininet.dll7.0.6002.18332834,04821-Oct-201020:08x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51211-Apr-200906:28x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2251127,64821-Oct-201020:02x86
Wininet.dll7.0.6002.22511842,24021-Oct-201020:04x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51221-Oct-201020:04x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18542389,12020-Oct-201017:41x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22784389,12021-Oct-201018:45x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87226-Feb-201004:03Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92820-Oct-201017:41x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87204-Mar-201005:47Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201018:45x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:06x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92821-Oct-201020:02x86
Iepeers.dll7.0.6001.18542193,02420-Oct-201017:41x86
Iepeers.dll7.0.6001.22784193,02421-Oct-201018:45x86
Iepeers.dll7.0.6002.18332193,02421-Oct-201020:06x86
Iepeers.dll7.0.6002.22511193,02421-Oct-201020:02x86
Msfeeds.dll7.0.6001.18542467,45620-Oct-201017:42x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22784467,45621-Oct-201018:46x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87604-Mar-201005:56Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.18332471,04021-Oct-201020:06x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6002.22511471,04021-Oct-201020:02x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Apr-200921:17Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18542389,63220-Oct-201016:16Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22784389,63221-Oct-201017:38Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18332389,63221-Oct-201018:30Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22511389,63221-Oct-201018:28Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1854278,33620-Oct-201017:41x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2278478,33621-Oct-201018:45x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2278448,12821-Oct-201017:20x86
Mshtmled.dll7.0.6001.18542476,67220-Oct-201017:42x86
Mshtmled.dll7.0.6001.22784476,67221-Oct-201018:46x86
Mshtmled.dll7.0.6002.18332477,69621-Oct-201020:06x86
Mshtmled.dll7.0.6002.22511477,69621-Oct-201020:02x86
Mshtml.dll7.0.6001.185423,590,14420-Oct-201017:42x86
Mshtml.tlb7.0.6001.185421,383,42420-Oct-201015:51Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.227843,591,68021-Oct-201018:46x86
Mshtml.tlb7.0.6001.227841,383,42421-Oct-201017:20Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.183323,606,52821-Oct-201020:06x86
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200904:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.225113,607,04021-Oct-201020:02x86
Mshtml.tlb7.0.6002.225111,383,42421-Oct-201018:02Not Applicable
Iertutil.dll7.0.6001.18542270,84820-Oct-201017:41x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22784271,36021-Oct-201018:46x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22784129,53621-Oct-201018:47x86
Ieframe.dll7.0.6001.185426,078,46420-Oct-201017:41x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.227846,081,53621-Oct-201018:45x86
Ieui.dll7.0.6001.22784180,73621-Oct-201018:46x86
Ieframe.dll7.0.6002.183326,089,21621-Oct-201020:06x86
Ieui.dll7.0.6002.18255180,73604-May-201019:10x86
Ieframe.dll7.0.6002.225116,090,24021-Oct-201020:02x86
Ieui.dll7.0.6002.22511180,73621-Oct-201020:02x86

Internet Explorer 8


Internet Explorer 8 på alle 32-biters versjoner av Windows Vista og Windows Server 2008 som støttes
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.189991,210,88002-Nov-201006:01x86
Urlmon.dll8.0.6001.230911,211,90402-Nov-201007:11x86
Mstime.dll8.0.6001.18999611,84002-Nov-201005:58x86
Mstime.dll8.0.6001.23091611,84002-Nov-201007:08x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.189991,469,44002-Nov-201005:57Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.230911,469,44002-Nov-201007:07Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1899925,60002-Nov-201005:57x86
Wininet.dll8.0.6001.18999916,48002-Nov-201006:01x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Nov-201006:01x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2309125,60002-Nov-201007:07x86
Wininet.dll8.0.6001.23091919,55202-Nov-201007:12x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Nov-201007:12x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.18999387,58402-Nov-201005:57x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.23091387,58402-Nov-201007:06x86
Iepeers.dll8.0.6001.18999184,32002-Nov-201005:57x86
Iepeers.dll8.0.6001.23091184,32002-Nov-201007:07x86
Licmgr10.dll8.0.6001.1899943,52002-Nov-201005:57x86
Licmgr10.dll8.0.6001.2309143,52002-Nov-201007:07x86
Iedvtool.dll8.0.6001.18999743,42402-Nov-201005:57x86
Iedvtool.dll8.0.6001.23091743,42402-Nov-201007:06x86
Msfeeds.dll8.0.6001.18999602,11202-Nov-201005:58x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87615-Apr-201001:25Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23091602,11202-Nov-201007:07x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87619-Apr-201023:16Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899955,29602-Nov-201005:58x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93815-Apr-201001:25Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1899913,31202-Nov-201004:25x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2309155,29602-Nov-201007:07x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93819-Apr-201023:16Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2309113,31202-Nov-201005:26x86
Html.iec2018.0.0.18999385,02402-Nov-201005:01Not Applicable
Html.iec2018.0.0.23091385,02402-Nov-201006:03Not Applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1899966,56002-Nov-201005:58x86
Mshtmled.dll8.0.6001.2309166,56002-Nov-201007:08x86
Mshtml.dll8.0.6001.189995,959,16802-Nov-201005:58x86
Mshtml.tlb8.0.6001.189991,638,91202-Nov-201004:24Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.230915,960,70402-Nov-201007:08x86
Mshtml.tlb8.0.6001.230911,638,91202-Nov-201005:25Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18999247,80802-Nov-201005:57x86
Ieproxy.dll8.0.6001.23091247,80802-Nov-201007:07x86
Ieshims.dll8.0.6001.18999197,63202-Nov-201005:57x86
Ieshims.dll8.0.6001.23091197,63202-Nov-201007:07x86
Ieunatt.exe8.0.6001.18999133,63202-Nov-201004:26x86
Iexplore.exe8.0.6001.18999638,23202-Nov-201006:03x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88415-Apr-201001:19Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30815-Apr-201001:19Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34015-Apr-201001:19Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54815-Apr-201001:19Not Applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.23091133,63202-Nov-201005:27x86
Iexplore.exe8.0.6001.23091638,23202-Nov-201007:13x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88419-Apr-201023:10Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30819-Apr-201023:10Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34019-Apr-201023:10Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54819-Apr-201023:10Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6515-Apr-201001:16Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.18999206,84802-Nov-201006:00x86
Desktop.iniNot Applicable6519-Apr-201023:07Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.23091206,84802-Nov-201007:10x86
Iertutil.dll8.0.6001.189991,991,68002-Nov-201005:57x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18999129,53602-Nov-201006:01x86
Iertutil.dll8.0.6001.230911,992,19202-Nov-201007:07x86
Sqmapi.dll6.0.6001.23091129,53602-Nov-201007:11x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.18999173,56802-Nov-201004:25x86
Iernonce.dll8.0.6001.1899955,80802-Nov-201005:57x86
Iesetup.dll8.0.6001.1899971,68002-Nov-201005:57x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.23091173,56802-Nov-201005:26x86
Iernonce.dll8.0.6001.2309155,80802-Nov-201007:07x86
Iesetup.dll8.0.6001.2309171,68002-Nov-201007:07x86
Iesysprep.dll8.0.6001.18999109,05602-Nov-201005:57x86
Iesysprep.dll8.0.6001.23091109,05602-Nov-201007:07x86
Ieframe.dll8.0.6001.1899911,080,70402-Nov-201005:57x86
Ieui.dll8.0.6001.18999164,35202-Nov-201005:57x86
Ieframe.dll8.0.6001.2309111,082,75202-Nov-201007:07x86
Ieui.dll8.0.6001.23091164,35202-Nov-201007:07x86
Internet Explorer 8 på alle støttede x64-baserte versjoner av Windows Vista og Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.189991,486,84802-Nov-201006:27x64
Urlmon.dll8.0.6001.230911,489,40802-Nov-201007:40x64
Mstime.dll8.0.6001.189991,062,91202-Nov-201006:24x64
Mstime.dll8.0.6001.230911,062,91202-Nov-201007:38x64
Inetcpl.cpl8.0.6001.189991,538,56002-Nov-201006:23Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.230911,539,07202-Nov-201007:37Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1899931,74402-Nov-201006:23x64
Wininet.dll8.0.6001.189991,147,90402-Nov-201006:27x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18402-Nov-201006:27x64
Jsproxy.dll8.0.6001.2309131,74402-Nov-201007:37x64
Wininet.dll8.0.6001.230911,150,97602-Nov-201007:41x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18402-Nov-201007:41x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.18999459,77602-Nov-201006:23x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.23091459,77602-Nov-201007:37x64
Iepeers.dll8.0.6001.18999252,41602-Nov-201006:23x64
Iepeers.dll8.0.6001.23091252,92802-Nov-201007:37x64
Licmgr10.dll8.0.6001.1899956,83202-Nov-201006:24x64
Licmgr10.dll8.0.6001.2309156,83202-Nov-201007:37x64
Iedvtool.dll8.0.6001.189991,019,90402-Nov-201006:23x64
Iedvtool.dll8.0.6001.230911,019,90402-Nov-201007:37x64
Msfeeds.dll8.0.6001.18999710,65602-Nov-201006:24x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87629-Jan-200919:41Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23091710,65602-Nov-201007:38x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87619-Apr-201023:19Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899971,68002-Nov-201006:24x64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93829-Jan-200919:41Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1899912,28802-Nov-201004:44x64
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2309171,68002-Nov-201007:38x64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93819-Apr-201023:19Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2309112,28802-Nov-201005:55x64
Html.iec2018.0.0.18999479,23202-Nov-201005:25Not Applicable
Html.iec2018.0.0.23091479,23202-Nov-201006:38Not Applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1899996,76802-Nov-201006:24x64
Mshtmled.dll8.0.6001.2309196,76802-Nov-201007:38x64
Mshtml.dll8.0.6001.189999,259,52002-Nov-201006:24x64
Mshtml.tlb8.0.6001.189991,638,91202-Nov-201004:44Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.230919,263,10402-Nov-201007:38x64
Mshtml.tlb8.0.6001.230911,638,91202-Nov-201005:55Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18999718,84802-Nov-201006:23x64
Ieproxy.dll8.0.6001.23091718,84802-Nov-201007:37x64
Ieshims.dll8.0.6001.18999300,54402-Nov-201006:23x64
Ieshims.dll8.0.6001.23091300,54402-Nov-201007:37x64
Ieunatt.exe8.0.6001.18999162,81602-Nov-201004:45x64
Iexplore.exe8.0.6001.18999660,76002-Nov-201006:29x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88429-Jan-200919:33Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30829-Jan-200919:33Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34029-Jan-200919:33Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54829-Jan-200919:33Not Applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.23091162,81602-Nov-201005:56x64
Iexplore.exe8.0.6001.23091660,76002-Nov-201007:42x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88419-Apr-201023:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30819-Apr-201023:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34019-Apr-201023:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54819-Apr-201023:11Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6529-Jan-200919:30Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.18999243,71202-Nov-201006:26x64
Desktop.iniNot Applicable6519-Apr-201023:07Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.23091243,71202-Nov-201007:39x64
Iertutil.dll8.0.6001.189992,340,86402-Nov-201006:23x64
Sqmapi.dll6.0.6001.18999165,88802-Nov-201006:27x64
Iertutil.dll8.0.6001.230912,341,37602-Nov-201007:37x64
Sqmapi.dll6.0.6001.23091165,88802-Nov-201007:40x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.1899970,65602-Nov-201004:45x64
Iernonce.dll8.0.6001.1899972,19202-Nov-201006:23x64
Iesetup.dll8.0.6001.1899977,31202-Nov-201006:23x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.2309170,65602-Nov-201005:56x64
Iernonce.dll8.0.6001.2309172,19202-Nov-201007:37x64
Iesetup.dll8.0.6001.2309177,31202-Nov-201007:37x64
Iesysprep.dll8.0.6001.18999132,09602-Nov-201006:23x64
Iesysprep.dll8.0.6001.23091132,09602-Nov-201007:37x64
Ieframe.dll8.0.6001.1899912,474,36802-Nov-201006:23x64
Ieui.dll8.0.6001.18999219,13602-Nov-201006:23x64
Ieframe.dll8.0.6001.2309112,476,92802-Nov-201007:37x64
Ieui.dll8.0.6001.23091219,13602-Nov-201007:37x64
Ieunatt.exe8.0.6001.18999133,63202-Nov-201004:26x86
Iexplore.exe8.0.6001.18999638,23202-Nov-201006:03x86
Ieunatt.exe8.0.6001.23091133,63202-Nov-201005:27x86
Iexplore.exe8.0.6001.23091638,23202-Nov-201007:13x86
Occache.dll8.0.6001.18999206,84802-Nov-201006:00x86
Occache.dll8.0.6001.23091206,84802-Nov-201007:10x86
Urlmon.dll8.0.6001.189991,210,88002-Nov-201006:01x86
Urlmon.dll8.0.6001.230911,211,90402-Nov-201007:11x86
Mstime.dll8.0.6001.18999611,84002-Nov-201005:58x86
Mstime.dll8.0.6001.23091611,84002-Nov-201007:08x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.189991,469,44002-Nov-201005:57Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.230911,469,44002-Nov-201007:07Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1899925,60002-Nov-201005:57x86
Wininet.dll8.0.6001.18999916,48002-Nov-201006:01x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Nov-201006:01x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2309125,60002-Nov-201007:07x86
Wininet.dll8.0.6001.23091919,55202-Nov-201007:12x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51202-Nov-201007:12x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.18999387,58402-Nov-201005:57x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.23091387,58402-Nov-201007:06x86
Iepeers.dll8.0.6001.18999184,32002-Nov-201005:57x86
Iepeers.dll8.0.6001.23091184,32002-Nov-201007:07x86
Licmgr10.dll8.0.6001.1899943,52002-Nov-201005:57x86
Licmgr10.dll8.0.6001.2309143,52002-Nov-201007:07x86
Iedvtool.dll8.0.6001.18999743,42402-Nov-201005:57x86
Iedvtool.dll8.0.6001.23091743,42402-Nov-201007:06x86
Msfeeds.dll8.0.6001.18999602,11202-Nov-201005:58x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87615-Apr-201001:25Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.23091602,11202-Nov-201007:07x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87619-Apr-201023:16Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1899955,29602-Nov-201005:58x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93815-Apr-201001:25Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1899913,31202-Nov-201004:25x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2309155,29602-Nov-201007:07x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93819-Apr-201023:16Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2309113,31202-Nov-201005:26x86
Html.iec2018.0.0.18999385,02402-Nov-201005:01Not Applicable
Html.iec2018.0.0.23091385,02402-Nov-201006:03Not Applicable
Mshtmled.dll8.0.6001.1899966,56002-Nov-201005:58x86
Mshtmled.dll8.0.6001.2309166,56002-Nov-201007:08x86
Mshtml.dll8.0.6001.189995,959,16802-Nov-201005:58x86
Mshtml.tlb8.0.6001.189991,638,91202-Nov-201004:24Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.230915,960,70402-Nov-201007:08x86
Mshtml.tlb8.0.6001.230911,638,91202-Nov-201005:25Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18999247,80802-Nov-201005:57x86
Ieproxy.dll8.0.6001.23091247,80802-Nov-201007:07x86
Ieshims.dll8.0.6001.18999197,63202-Nov-201005:57x86
Ieshims.dll8.0.6001.23091197,63202-Nov-201007:07x86
Iertutil.dll8.0.6001.189991,991,68002-Nov-201005:57x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18999129,53602-Nov-201006:01x86
Iertutil.dll8.0.6001.230911,992,19202-Nov-201007:07x86
Sqmapi.dll6.0.6001.23091129,53602-Nov-201007:11x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.18999173,56802-Nov-201004:25x86
Iernonce.dll8.0.6001.1899955,80802-Nov-201005:57x86
Iesetup.dll8.0.6001.1899971,68002-Nov-201005:57x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.23091173,56802-Nov-201005:26x86
Iernonce.dll8.0.6001.2309155,80802-Nov-201007:07x86
Iesetup.dll8.0.6001.2309171,68002-Nov-201007:07x86
Iesysprep.dll8.0.6001.18999109,05602-Nov-201005:57x86
Iesysprep.dll8.0.6001.23091109,05602-Nov-201007:07x86
Ieframe.dll8.0.6001.1899911,080,70402-Nov-201005:57x86
Ieui.dll8.0.6001.18999164,35202-Nov-201005:57x86
Ieframe.dll8.0.6001.2309111,082,75202-Nov-201007:07x86
Ieui.dll8.0.6001.23091164,35202-Nov-201007:07x86

Mer filinformasjon for Windows Server 2008 og Windows Vista


Internet Explorer 7


Tilleggsfiler for Internet Explorer 7 på alle støttede x86-baserte versjoner av Windows Vista og Windows Server 2008
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,085
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,249
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,269
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size24,334
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size12,116
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size24,174
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,081
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,556
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size7,381
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size13,752
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,923
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,398
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size7,223
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size13,601
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,923
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,398
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,364
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,947
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,988
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,947
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,988
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_014b25bc9f106b6b5f5cf47482f5d58b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_18ff9c7cc6cd5a27.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_05e185f591a91f146c2299660c2b425c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_af482a5746459587.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_06f39f80c3d7893a5ba6bab26aca750b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5d2881f4aab8b75a.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_128cb74ad601ab47752afc5dd2b1b57c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_5cbe11dadd2bfc13.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_138f1ac1eae44c51bbfa07de7aa0c353_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c1de7ec3594a2d53.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_16cdf8cc064481702f1e629f62f96b08_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_09e22beb7a764301.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_22bfe3100fb086f9af8d69113f84f98e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_1e865a39f9b6f06b.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_2ae43a94aaaa66c30ddaf795bd2f0ba8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_5cf8dd0fffa2660c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_2bba07f3e1041a822a14c25ff3783129_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_9bab78794dfcd7bf.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_2d292847bde4294f86b45727768d9345_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f9ba6094fa8800d2.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_345489e57f96c87cf5d916ae6683341b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_906827401d30f1bd.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_36ede9632714616b5c49cbe6b05d6acd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_1da96ffafdf13924.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_38a89fb13f63dfb79bf1f13f6b26f39d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e0379d0dcdbe537b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_412d58f7665defcfb46db70c0c681086_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6c5c3a320b42037c.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_42205fb451e077376aeee7ba265e8141_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_983b733f24cf920e.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_4a6019ff82ad3d9cb5a9348bb9ec7311_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_38e73a393973ba38.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_54ee6464ebc359c0b4f5793869081617_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_eb7bfe55df6dcab7.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_5702685b63456de8f040eae1a4c40b6c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b53ec112220ce6f6.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_5d923b0f01926d89d8d13e37798a2c61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_70d572102e7e9690.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_5ecad00c3456196d1533dcde133edf2c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_8ed6803e75f0dba2.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_6d1789a338e00bc943be3ae87e5034ad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_0bcd5da121a745c3.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_72d3d4e1c2d99c99c7173ab94fe9caf3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_54bc6c472d21be48.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_75bdc98258cf19f24abb862855aef9c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_9c80c6ebee55e3e6.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_7774473bcac4ccbdcfea4e2dc1fc5247_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_23950800ae55cd13.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_79cc35f40f2cfa00403c6ae13253ef20_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_272b5250800bb12f.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_79ed5e2f1bcf334b0990fd4616c01945_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e3c1d7d44ffe55ae.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_7a325cc5c139970d9b45591538325dbd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3bdf9265ff1a507a.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_7abecfb38bbec7e6189ab0efa767338d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_b3215dd3d5117d7e.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_80cb1b819beb14ef90b5fc897b7da497_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_2614750b852b4339.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_82553fc8da4c52c52faaa2efefc5a1ab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_ec5e65ae1df56c8f.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_8449c25ce09671f6f981a7a9d408b644_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b5fc60dc91b7afb7.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_85e299647186552df41bdc2aa9ee45b7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_0de7e3a9dc2f12d3.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_8c438ffa2046db4d1d0060916e4d51a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6340a228321d76ce.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_8d847808fa395d11591dca009aae564d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_69cebbe0e76e4eeb.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f1d07d4fecf0b82f0e6e15a34e0b0e4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_c465210e511d082e.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_8ff8c23b591525ed158381e69ad0edde_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d6ce689f048e29d7.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_97942026e290577533a58df9d93a6497_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_339524c5e95db8ec.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_97bad16a55694be822a7c4c9cb66a783_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_f551faf5d84847ee.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_97c16c0940cf859cd9f8e7bbc9d07509_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_0d44d81af956fdda.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_a5dd6b000ad2cbdcb2c1b123854679cb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_fa96e7b793bf0f4d.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_a6c86cee9690dd5bec610d33b018684f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_166c4caa618f1dc0.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_a7f72c0b84693f4622a6a9368effd09e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_164f620cd0dbdc1d.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_ab9a0d7d4500c88e3e08404d54f4574c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_4798f2df745dbca7.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_b2899127731ead682f21bd69b5a76545_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_d15deece434ca3f5.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_b89a353415b673ece1bdb5b38ffa0dbe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a8315969626874a6.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_bcd7dba0ad81d13cf969d894c927d5ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_44948853ee86c65e.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_c49bd0f41f68a412531c60e95ab1e946_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c8bf2de8dac91ed9.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_c5cbd2109343c5b8f7a8e28b42c45f37_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_8a81ac4a7d8aef90.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_c9dd0a271a395ae376b9add819095bb1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f6c637f02c61800b.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_cd04a5c8155673d06344db2f6acc0c81_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_10569f56196a8a65.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_e35779a586c7b085cbdb0deb02470d05_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_a5d8d7d7cba2ed49.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_e8fa5087b7f3313c596824ac7d5faf72_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6e26ede879f7f2bb.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_ea13fad0e7b68def427b83c516c3dffb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_190c9aeadee5b6af.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_eb86a1de006ee951f9f9e97dccbc88bc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_8fa4bc9671b6b29d.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_f1bfacc0a0228ec90a24a42eb15ab323_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_2481328c495eafa8.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_f84602e0d99ffd8bd73499f659eb3be3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e296fe9536f262e7.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_b4b9e23dd6e87f88.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b51a41d2f024beeb.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b6ab25f7d406b5e2.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_b7496436ed15019a.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e09c71067c913ef7.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e0fcd09b95cd7e5a.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e28db4c079af7551.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_e32bf2ff92bdc109.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_01bfbddfa1f1a61b.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_02201d74bb2de57e.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_03b101999f0fdc75.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_044f3fd8b81e282d.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_742736db579bc6e2.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_7487967070d80645.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_ae08ec2f06e47dc1.manifest
File versionNot Applicable
File size16,966
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_ae694bc42020bd24.manifest
File versionNot Applicable
File size15,840
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_fb68e0b96bdd206e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fbc9404e85195fd1.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_fd5a247368fb56c8.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_fdf862b28209a280.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_3c9a4f10f22c6e7d.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3cfaaea60b68ade0.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_3e8b92caef4aa4d7.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3f29d10a0858f08f.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5fbd54ae3a94f8d3.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_601db44353d13836.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_61ae986837b32f2d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_624cd6a750c17ae5.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_174637a90fe7f6a3.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_17a6973e29243606.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_19377b630d062cfd.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_19d5b9a2261478b5.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6aef7a4687799a55.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6b4fd9dba0b5d9b8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6ce0be008497d0af.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6d7efc3f9da61c67.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f34450e2ba453076.manifest
File versionNot Applicable
File size5,677
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f3a4b077d3816fd9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_47ffb3c943835929.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4860135e5cbf988c.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_49f0f78340a18f83.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_4a8f35c259afdb3b.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_1319dcfe22480f51.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_137a3c933b844eb4.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_150b20b81f6645ab.manifest
File versionNot Applicable
File size928,378
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_15a95ef738749163.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_2f38ca6b1a1d14fe.manifest
File versionNot Applicable
File size125,833
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_2f992a0033595461.manifest
File versionNot Applicable
File size119,272
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_36fd328e1441a9e6.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_375d92232d7de949.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_477a74bb8ca2c478.manifest
File versionNot Applicable
File size9,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_47dad450a5df03db.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_64793701ae3d9d7e.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_64d99696c779dce1.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_666a7abbab5bd3d8.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6708b8fac46a1f90.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
Tilleggsfiler for Internet Explorer 7 på alle støttede Itanium-baserte versjoner av Windows Server 2008
File nameIa64_00d41d92d2009cf91a3122b7b50d53f5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_18aa33556ce74006.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_025270932d9a8e31ac4fc285d2cd2a8b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f2583e64cd5bc693.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_10bc03353d6c71b0dfa925be8408e476_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6b87914a9981060c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_12ca10271bc388768d65083227f6cec8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b93080769299f03f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1698e9679871254bdbc68e46934eb5cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_23de70d78e35bde6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_17c10a281b947ef3924246438df5b825_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_9c855e6f882c97a6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1c1008ab04cea88a2c5dbd80db68af1e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_2fbda4db4fdc2ed3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e2facd555657f5544a7e539d3f60b33_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_ede66c31928e5f74.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_226d452bb1c7ef60b55f6a0729c89398_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_ba8c4ddddaed8e04.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_250bde01f9a6fb40efb942164294c39c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_4a9ea4d558e11b25.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_29d236e00b0731a4fa677732981e72e0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_916481af578533d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2b2f9f983b61822e6b399cbfe952dc68_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_8f341c9a03f7e6ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2ecfee2d46a2073e54fae9545b06fefb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_4cabcd5fbbe8896f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_34247538ccff3ceedc3f8ad3a09ae937_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_dd9b4aafd02d5fab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_34c7165fb034b52714e094b6fc84d616_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_51f5ce700a5511af.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3dfff115367b575c0cd282968b20c1eb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_7269df73a129e7bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3ee1890542334c9c99a6ba4a1af1d723_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c91cab604de6a75a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_422aff814b474f5320663796d8ad1bfc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_75f59766d80b6749.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_427bec1705b1a265e544d712e34a9aa4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_75d56c72101387f2.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_453461755c61b62446144db3022c96aa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_ea55d0106a4a5e78.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_477654a4d475e716cdbf1196597f72b3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_d5b6768f416960f9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_479d200af59e6ad1c6b8edb0db18377d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_1971677f63668d35.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4cb02aaa253d5e0b37c96cc011e8fea8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_073d2f17172db43a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4dda014ed45a16e3ed976cffd15e2570_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_23b38a2d7b0dbc62.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_65cfb06a93325b2da51808068db4b723_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a17891c060007a57.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_686610e008bd68df38eff8fd0454f3fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_90c192e460c1fd23.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_68be08dedb3d88c14f87033a52e11ec4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_63c5930d0bbc8f06.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6a0a30a92df7ae0302be529733f3f217_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_ba3e78f6fd4ecc0c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6e4745d14befbb9361c685354bc039a7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_428bbcb2cba4f1d0.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_77a1e6b440b0a3e295bcdff3759ae989_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_f1e276cdd3b28a67.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_814383297ef9c498f1957de2196b8566_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_ae0e42397faa72f3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8257a4c919ff2f7da40bc54458f02777_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_37248f5f26e77db2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_835cea63a383d4a842e1a093af349ba8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_dcc8bf0e68db3d0a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8c3080e4cd2da10a0f2b907d7d225938_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_c6330cc2e7a11abb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8da1044300ad6029d9f256fe555ecfbb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_7b4e2e5bd9c5f475.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8dca5867e631e85757d81f92210e7dc2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_8ed970ef242f9474.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_93a47e5aac8b3cfc3678cad1e0155aad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_319703090b57a883.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9dc39cf1f4da1dbabb215b2755fd892b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_521c909e915daadd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a11375ae8dc679cac64fa3a62d779559_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_db2e856f641a076f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_acb3d9c56d8087a34e2d37be0292cb04_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_513db4fdbcbf3db7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b5e062479e8672165f038a2d7cbefdae_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_39aff58512ebb235.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b794cce20282a92638a8d81897a5722c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_9d01f7312966d144.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b96fabc7be5aabf37b39904ae67cb0dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_cb3bdfd8b61e45a4.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b9ae380cee31832b76c0bd00dd4d6b84_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_849ffe73c81bc83e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_be64023ec4b61d412dceaa3b4b186d16_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_0ab4076133b9de76.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c3bd43d6fbea03c273526d942da81c5b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_7efc279d0efc8e7d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c7d4a4c1410052dccdd5b31d2f619b4d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5acca511035f6d6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cc9f7e9b66dc056ec91f0445831a3696_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a48d4bf65088a075.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cf71ba562fe0076cff1e7c98f849cbc7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fa73879f8ee25712.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cff02e5f6d014fae618bc17eee95c63d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5ce7c313a160e6e1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d3b9a8e495d57b0662a75672326e7d18_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_0605aa22cc7f6fca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d9bb2b1ca6d6e3cd21563247ee15bb9a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_f8d70748589e85d1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ebe9a03d620146beb2471b127bee4f9f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_db039b87c9e4c0d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ed4a438ab83634e7ea60c459e79ac6ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d5ded21516b59464.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f2714d2ae229cd7b59760e082cd9cc48_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_97e2ec208047d9ed.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f2934ffae3f019c51557d3430cb08b99_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_47861f23c3c98ce1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,050
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f50ecd88f35c4b0b01a7037699459908_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5098e0a1eebe8250.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f7623583d825ff37417b760894cbb0f4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_bd938803b1d7536c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fb5079035cfdd6638add7ac130a6e920_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_853e7376d532920f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc7567be096fb7878bbe3a535c01ea3a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d70219993f5c086a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fcd74d1dc4c5a1fdb512c6f499d1e335_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f7d555312536bf35.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fef826345ab610ccfceab464fb5d8098_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f2411840ae82462d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_b4bb8633d6e68884.manifest
File versionNot Applicable
File size262,611
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b51be5c8f022c7e7.manifest
File versionNot Applicable
File size262,611
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b6acc9edd404bede.manifest
File versionNot Applicable
File size262,611
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_b74b082ced130a96.manifest
File versionNot Applicable
File size262,611
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e09e14fc7c8f47f3.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e0fe749195cb8756.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e28f58b679ad7e4d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_e32d96f592bbca05.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_01c161d5a1efaf17.manifest
File versionNot Applicable
File size56,495
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_0221c16abb2bee7a.manifest
File versionNot Applicable
File size52,925
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_03b2a58f9f0de571.manifest
File versionNot Applicable
File size56,495
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_0450e3ceb81c3129.manifest
File versionNot Applicable
File size52,925
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_7428dad15799cfde.manifest
File versionNot Applicable
File size14,304
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_74893a6670d60f41.manifest
File versionNot Applicable
File size14,304
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_ae0a902506e286bd.manifest
File versionNot Applicable
File size16,983
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_ae6aefba201ec620.manifest
File versionNot Applicable
File size15,857
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_fb6a84af6bdb296a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fbcae444851768cd.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_fd5bc86968f95fc4.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_fdfa06a88207ab7c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,915
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_3c9bf306f22a7779.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3cfc529c0b66b6dc.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_3e8d36c0ef48add3.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3f2b75000856f98b.manifest
File versionNot Applicable
File size71,082
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5fbef8a43a9301cf.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_601f583953cf4132.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_61b03c5e37b13829.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_624e7a9d50bf83e1.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_1747db9f0fe5ff9f.manifest
File versionNot Applicable
File size200,436
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_17a83b3429223f02.manifest
File versionNot Applicable
File size200,436
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_19391f590d0435f9.manifest
File versionNot Applicable
File size200,436
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_19d75d98261281b1.manifest
File versionNot Applicable
File size200,436
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6af11e3c8777a351.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6b517dd1a0b3e2b4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6ce261f68495d9ab.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6d80a0359da42563.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f345f4d8ba433972.manifest
File versionNot Applicable
File size5,681
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f3a6546dd37f78d5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,354
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_480157bf43816225.manifest
File versionNot Applicable
File size29,192
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4861b7545cbda188.manifest
File versionNot Applicable
File size29,192
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_49f29b79409f987f.manifest
File versionNot Applicable
File size29,192
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_4a90d9b859ade437.manifest
File versionNot Applicable
File size29,192
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_131b80f42246184d.manifest
File versionNot Applicable
File size840,280
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_137be0893b8257b0.manifest
File versionNot Applicable
File size840,280
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_150cc4ae1f644ea7.manifest
File versionNot Applicable
File size928,409
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_15ab02ed38729a5f.manifest
File versionNot Applicable
File size840,280
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_2f3a6e611a1b1dfa.manifest
File versionNot Applicable
File size126,276
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_2f9acdf633575d5d.manifest
File versionNot Applicable
File size119,687
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_36fed684143fb2e2.manifest
File versionNot Applicable
File size14,804
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_375f36192d7bf245.manifest
File versionNot Applicable
File size14,804
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_477c18b18ca0cd74.manifest
File versionNot Applicable
File size9,067
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_47dc7846a5dd0cd7.manifest
File versionNot Applicable
File size8,540
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_647adaf7ae3ba67a.manifest
File versionNot Applicable
File size830,068
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_64db3a8cc777e5dd.manifest
File versionNot Applicable
File size748,731
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_666c1eb1ab59dcd4.manifest
File versionNot Applicable
File size830,068
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_670a5cf0c468288c.manifest
File versionNot Applicable
File size748,731
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,094
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,264
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size15,892
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size31,935
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,795
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,697
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,245
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,214
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size9,029
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size17,455
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,245
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,214
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:28
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_147c3204f3a2b0f2.manifest
File versionNot Applicable
File size20,348
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_14dc919a0cdef055.manifest
File versionNot Applicable
File size19,114
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_95ac104106db482f.manifest
File versionNot Applicable
File size120,967
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_960c6fd620178792.manifest
File versionNot Applicable
File size114,703
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_9d70786400ffdd17.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_9dd0d7f91a3c1c7a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_b4b9e23dd6e87f88.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b51a41d2f024beeb.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b6ab25f7d406b5e2.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_b7496436ed15019a.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e09c71067c913ef7.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e0fcd09b95cd7e5a.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e28db4c079af7551.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_e32bf2ff92bdc109.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_01bfbddfa1f1a61b.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_02201d74bb2de57e.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_03b101999f0fdc75.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_044f3fd8b81e282d.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_742736db579bc6e2.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_7487967070d80645.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_fb68e0b96bdd206e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fbc9404e85195fd1.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_fd5a247368fb56c8.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_fdf862b28209a280.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_3c9a4f10f22c6e7d.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3cfaaea60b68ade0.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_3e8b92caef4aa4d7.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3f29d10a0858f08f.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5fbd54ae3a94f8d3.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_601db44353d13836.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_61ae986837b32f2d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_624cd6a750c17ae5.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_174637a90fe7f6a3.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_17a6973e29243606.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_19377b630d062cfd.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_19d5b9a2261478b5.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6aef7a4687799a55.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6b4fd9dba0b5d9b8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6ce0be008497d0af.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6d7efc3f9da61c67.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f34450e2ba453076.manifest
File versionNot Applicable
File size5,677
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f3a4b077d3816fd9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_47ffb3c943835929.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4860135e5cbf988c.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_49f0f78340a18f83.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_4a8f35c259afdb3b.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_1319dcfe22480f51.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_137a3c933b844eb4.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_150b20b81f6645ab.manifest
File versionNot Applicable
File size928,378
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_15a95ef738749163.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_477a74bb8ca2c478.manifest
File versionNot Applicable
File size9,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_47dad450a5df03db.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_64793701ae3d9d7e.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_64d99696c779dce1.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_666a7abbab5bd3d8.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6708b8fac46a1f90.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
Tilleggsfiler for Internet Explorer 7 på alle støttede x64-baserte versjoner av Windows Vista og Windows Server 2008
File nameAmd64_0020e82808dee83be486d66c923d9078_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d6b6ffd669c6645a.manifest
File versionNot Applicable
File size730
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_05919c67b9a4676df276ca3b7911b43d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_9c6697850eab0dfe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0a0c7c26c5c3f12e460b824abe40c962_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fb887f498c57ab77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0fea9ef622db9f76c5f56d190a5ed241_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e50795dd75d77895.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_150460725857eef368029b4a9cc94807_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_f44d7f06e1554baa.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1ab08c7a23ad663ec22331347ebd4bb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_7882fe7140965290.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1cde24eff88b9afa4a9f0a8af4266ae1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_a23e9a97873d5684.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2354959ac65001e8930e4fe712e058be_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a19e112621973a4a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_250999e32ca4ee93bdbecd9b8530cbfe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_eb87ad226a8b1f8f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2b9017fe4065ff23785adf49a1ce8c77_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_bade1af1a4c71898.manifest
File versionNot Applicable
File size730
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2ecf072359bd74eafc9ee3994f641f09_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_9a3fc1c99f7acc51.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_31b36e2c44f8e389241fb6575aac681e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4408a5c857c6e4b6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_35192504f5750fea206956f49ef1bd99_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_9c37fd2027936b0c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3be24e0a5940e521acfa7dc5b19842ac_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b5b5a7b91f6edc91.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3f2061c82c90aff58c42add7526322cb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_31f967a14db45f6d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_42b991a0b25126f507654f7c8278687c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_2185226863aca214.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_44226adf77c7555db4a2e382a3196546_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_0823e076160944ca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_47b04821d947fdb86e3fad873a103a5b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_370c83bd957c2d74.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_47cf0d875d5e9e0d785fbdd9cd15984b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_1f05b762ed6d07f9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4b2b81958a3ee676628c509265a23d09_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e8d256b50c6f6c49.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4bdc1f207cfec42b95b5aaa065c7a3d7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e7e31d9edbe63d37.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4c8fbd57b76e5cc32ccbb6644e927a3a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b906ddcaeec4c782.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5358b4f673978634be4088ffe091a905_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_625e608d37305c0a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_559e4652dc8dc778d500ab41a383048d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_080caf5ed2c8e0ad.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_58b4ac2d371a4b06621739f0c7d3d283_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5c236627cd26b451.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_590353c85f8873fa6a1fa5bb5b59d335_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_49a6f49fd737fbfe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5dc464b4480b24a290454ed37c0dcd0c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_16939b1f0c70e79f.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60d40481195da69f27eb598274c89a9c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_b6e9961ea1ff8370.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6ffc23e17b21ab1605684756b41ea86a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_8a9791f646c17166.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_78897c521c9922509536c1b84220be01_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_d428733c711a4d0e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7904b1cb52c3db9e319f86ae14aab1b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d75c294a764c8b75.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_79b898de4cc70e1261e43a729d95659f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3348b7b4e3338cf8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_80f4c66db8bc851e8bce70a5830077f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c60f4e4a07579e82.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_81933d275e96998bfcb7a15b2042a59c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_596623d204d489bb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_86f72e415d5f5ea9e05b37ae78bb38e8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_02ee0d56d3925db0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8bde6f1c035052c5a371517b9b85dec3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_ecddcab58a9378ee.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9464fc581298590c5f02b942e42e951e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_576c11dbbf69879c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_999ca8f05b798ef8d917832f6a1ca94d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e1289de46b1d423c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_af6f91a20cfe9e3dfe9a04c671fa8483_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_83c616de8c226367.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b951594b566aae76d48e6cff087a0f75_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_26255485341d0660.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be24c000733710244be114ff60c4b34b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d7e31cea1082b9a4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c0ce553efccf874739ded4029bec6d16_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_c9998c1115d07b9c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c1885cce21b7ef37c14167d749003c44_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e627e1ffc43ea278.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c779c7ffd084ba359edc59c5e722ae43_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6764771003e6043b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c7ac8bf98d86fb1c93b1e8b4c815a5f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_eea6c418b043e58d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c9618770f7473688c2d03c9e09a84a45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_58137b53e442b413.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca81748b6b2b79e895e5eb4a2507c7ec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_c057178a2de890fd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ce04171ffdc5be89170222d3264a871a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_eb4e6b879dfbcad7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ce976e88958551163c78c8943b0aed0f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_337b6a0dabcb0bd3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cf591b4464568a78352083d475a97827_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f6daa41f6e766921.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d7751e2c8e9816b37c7c9a003855634d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_99f077f4b2a7d686.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_da1f25272a0696fb3128d2384d376407_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_61244528d57a1e7b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dec12b0e2694ea0fd7aba4e904675f57_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_0941656afa15ef72.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e08b65370ce29e8f80dba7980f173fc6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f9d4b55b7ae9963f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e7cc9278131463443d8fbd4193f0dda8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_87c94908071d4c21.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ef2003223bd7e7e7eb02922991f252b6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_915ff215bca1dbb4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f0ef4075e1dc0e26924c1d53176a07ff_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_866f7c2d62b30994.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f27ed9453a4ffded1eb6b7ea76d97895_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c37121e8f9cb08d4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f3efba7b531db0c6ec6514dab4ebeaa4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_0882bdd51d4c8298.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f5f92267e3788af50d1fb64c42d1c81d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c14ae0d9dd70ea00.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fb5bd7b3e8260ea5b088b2d5f7f88497_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d3f8e3184bb103cd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ffb3a6d9e2aede5364f393e824402e32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_0ee0aae250d6d075.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_10d87dc18f45f0be.manifest
File versionNot Applicable
File size262,628
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_1138dd56a8823021.manifest
File versionNot Applicable
File size262,628
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_12c9c17b8c642718.manifest
File versionNot Applicable
File size262,628
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_1367ffbaa57272d0.manifest
File versionNot Applicable
File size262,628
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_3cbb0c8a34eeb02d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3d1b6c1f4e2aef90.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_3eac5044320ce687.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3f4a8e834b1b323f.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5dde59635a4f1751.manifest
File versionNot Applicable
File size56,532
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_5e3eb8f8738b56b4.manifest
File versionNot Applicable
File size52,962
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_5fcf9d1d576d4dab.manifest
File versionNot Applicable
File size56,532
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_606ddb5c707b9963.manifest
File versionNot Applicable
File size52,962
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_d045d25f0ff93818.manifest
File versionNot Applicable
File size14,327
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_d0a631f42935777b.manifest
File versionNot Applicable
File size14,327
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_0a2787b2bf41eef7.manifest
File versionNot Applicable
File size17,000
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_0a87e747d87e2e5a.manifest
File versionNot Applicable
File size15,874
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_57877c3d243a91a4.manifest
File versionNot Applicable
File size8,932
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_57e7dbd23d76d107.manifest
File versionNot Applicable
File size8,932
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_5978bff72158c7fe.manifest
File versionNot Applicable
File size8,932
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_5a16fe363a6713b6.manifest
File versionNot Applicable
File size8,932
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_98b8ea94aa89dfb3.manifest
File versionNot Applicable
File size71,105
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_99194a29c3c61f16.manifest
File versionNot Applicable
File size71,105
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_9aaa2e4ea7a8160d.manifest
File versionNot Applicable
File size71,105
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_9b486c8dc0b661c5.manifest
File versionNot Applicable
File size71,105
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_bbdbf031f2f26a09.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_bc3c4fc70c2ea96c.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_bdcd33ebf010a063.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_be6b722b091eec1b.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_7364d32cc84567d9.manifest
File versionNot Applicable
File size200,437
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_73c532c1e181a73c.manifest
File versionNot Applicable
File size200,437
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_755616e6c5639e33.manifest
File versionNot Applicable
File size200,437
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_75f45525de71e9eb.manifest
File versionNot Applicable
File size200,437
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_c70e15ca3fd70b8b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c76e755f59134aee.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_c8ff59843cf541e5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_c99d97c356038d9d.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_4f62ec6672a2a1ac.manifest
File versionNot Applicable
File size5,685
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4fc34bfb8bdee10f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,358
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_a41e4f4cfbe0ca5f.manifest
File versionNot Applicable
File size29,209
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a47eaee2151d09c2.manifest
File versionNot Applicable
File size29,209
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_a60f9306f8ff00b9.manifest
File versionNot Applicable
File size29,209
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_a6add146120d4c71.manifest
File versionNot Applicable
File size29,209
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6f387881daa58087.manifest
File versionNot Applicable
File size840,310
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6f98d816f3e1bfea.manifest
File versionNot Applicable
File size840,310
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_7129bc3bd7c3b6e1.manifest
File versionNot Applicable
File size928,439
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_71c7fa7af0d20299.manifest
File versionNot Applicable
File size840,310
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_8b5765eed27a8634.manifest
File versionNot Applicable
File size126,306
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_8bb7c583ebb6c597.manifest
File versionNot Applicable
File size119,717
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_931bce11cc9f1b1c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,820
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_937c2da6e5db5a7f.manifest
File versionNot Applicable
File size14,820
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_a399103f450035ae.manifest
File versionNot Applicable
File size9,082
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_a3f96fd45e3c7511.manifest
File versionNot Applicable
File size8,555
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_c097d285669b0eb4.manifest
File versionNot Applicable
File size830,105
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_c0f8321a7fd74e17.manifest
File versionNot Applicable
File size748,768
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_c289163f63b9450e.manifest
File versionNot Applicable
File size830,105
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_c327547e7cc790c6.manifest
File versionNot Applicable
File size748,768
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,279
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size16,089
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size32,170
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size15,934
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size32,008
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size6,712
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,577
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,558
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size9,373
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size17,832
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,417
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,398
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size9,213
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size17,679
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,417
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,398
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,372
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,391
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,002
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,002
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,742
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_147c3204f3a2b0f2.manifest
File versionNot Applicable
File size20,348
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_14dc919a0cdef055.manifest
File versionNot Applicable
File size19,114
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_95ac104106db482f.manifest
File versionNot Applicable
File size120,967
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_960c6fd620178792.manifest
File versionNot Applicable
File size114,703
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_9d70786400ffdd17.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_9dd0d7f91a3c1c7a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_b4b9e23dd6e87f88.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_b51a41d2f024beeb.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_b6ab25f7d406b5e2.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_b7496436ed15019a.manifest
File versionNot Applicable
File size262,594
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_e09c71067c913ef7.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_e0fcd09b95cd7e5a.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_e28db4c079af7551.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:24
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_e32bf2ff92bdc109.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_01bfbddfa1f1a61b.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_02201d74bb2de57e.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_03b101999f0fdc75.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_044f3fd8b81e282d.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_742736db579bc6e2.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_7487967070d80645.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_fb68e0b96bdd206e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_fbc9404e85195fd1.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_fd5a247368fb56c8.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_fdf862b28209a280.manifest
File versionNot Applicable
File size8,900
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_3c9a4f10f22c6e7d.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_3cfaaea60b68ade0.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_3e8b92caef4aa4d7.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-behaviors_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_3f29d10a0858f08f.manifest
File versionNot Applicable
File size71,061
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_5fbd54ae3a94f8d3.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_601db44353d13836.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_61ae986837b32f2d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_624cd6a750c17ae5.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_174637a90fe7f6a3.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_17a6973e29243606.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_19377b630d062cfd.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_19d5b9a2261478b5.manifest
File versionNot Applicable
File size200,435
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_6aef7a4687799a55.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_6b4fd9dba0b5d9b8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_6ce0be008497d0af.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6d7efc3f9da61c67.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_f34450e2ba453076.manifest
File versionNot Applicable
File size5,677
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_f3a4b077d3816fd9.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_47ffb3c943835929.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_4860135e5cbf988c.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_49f0f78340a18f83.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_4a8f35c259afdb3b.manifest
File versionNot Applicable
File size29,177
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_1319dcfe22480f51.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)20-Oct-2010
Time (UTC)18:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_137a3c933b844eb4.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_150b20b81f6645ab.manifest
File versionNot Applicable
File size928,378
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_15a95ef738749163.manifest
File versionNot Applicable
File size840,249
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_477a74bb8ca2c478.manifest
File versionNot Applicable
File size9,052
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_47dad450a5df03db.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18542_none_64793701ae3d9d7e.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22784_none_64d99696c779dce1.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)19:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18332_none_666a7abbab5bd3d8.manifest
File versionNot Applicable
File size830,001
Date (UTC)22-Oct-2010
Time (UTC)11:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22511_none_6708b8fac46a1f90.manifest
File versionNot Applicable
File size748,664
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)20:22
PlatformNot Applicable

Internet Explorer 8


Tilleggsfiler for Internet Explorer 8 på alle støttede x86-baserte versjoner av Windows Vista og Windows Server 2008
File namePackage_1_for_kb2416400_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size15,934
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2416400~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size32,180
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8_0~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,407
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2416400_ie8~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_002ee893d6949e7fd60a9a12a2652b65_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_3c77b9c87764a26a.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_010bdcfb5b5940849a58a6b8ccabe3e3_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_217c97f7045f7672.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_02dc88d26ebad2c7c85c191ec7284d7f_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_9f21450d9eeb0ca7.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_03a56437fd2b34389340c249cb675048_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_93b84dc3b78d363d.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_205309a08b2b381c862bbabf21df00fb_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_ee0e27e3f63dadb9.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_2c0d53b0aabaf0217600b20b1fc37631_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_dc2cb720541ec161.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_3486b18618225968f6b733154471313d_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_9c616681dead508e.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_3a440682da9fa7a301008cebf495019e_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_cddd794a0d3e253f.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_42d1bffd0bc6c64d9f371c1affa96522_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_438ae68802549445.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_4503f724446103abfbbd91a822ef4b9b_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_91f70e7dc03ba417.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_4796c3558266b9e8d001f8193003e335_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_2be257f1a8ed876d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_52cf49a9d0bd7fe26f8ba26dd53771ca_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_9e9b18d1497e5078.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_551241ed699cbea658811fde08f0a4d9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_db50fa723a3b54e6.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_5c8931e2cc6ecbe9433c4568b736ed2e_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_bea0b524a2a1e053.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_5cc7742d31a890ecdfae004333864c76_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_ba30736a668a14f6.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_605e70f4b3a07e4a667ebdc820dabfb5_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_d44e3860e4cc53bd.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_646305b23f443ffe8cb32c3e6865df75_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_1b50340976b9234c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_67f7d953f505cde7c9ef7d7d9fb303c6_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_37308c50424ae843.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_6a1c6ca198c29c0ea4e5bb95406ab2ad_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_6f6eabb3a98b07fe.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_6fec037bd59fa3ab49b32ea451dd5a08_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_c37fcc924e0abced.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_79447fb67ced85f701f37977d5129e16_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_a92954dc81ff5efc.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_7c2e7ffbec52541ad696f98e4e584214_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_baf2f9e5aa5ef4f6.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_8790dc1e2d145aba75c70601f8dfda5c_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_e520f54f31d4d8f4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_883d3ac504789dbd97ae27fca22e0561_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18999_none_905c2797ba079493.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_8c3db7d34808e06dda66991ca2b34a31_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_cdecaab22871d150.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)03-Nov-2010
Time (UTC)23:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_9546f19559b58ea15e5cdd153942e5d9_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23091_none_484b331fb74fe13b.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Nov-2010