Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Bruke disposisjonsnivåene til å opprette en innholdsfortegnelse i Word 2003 og Word 2002

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Innholdsfortegnelsen er vanlig i profesjonelle dokumenter. I Microsoft Office Word 2003 og Microsoft Word 2002 kan du opprette en innholdsfortegnelse uten å bruke stiler.

I Word 2003 og Word 2002 må du bruke overskriftsstiler, egendefinerte stiler eller oppslagsfelter for å opprette en innholdsfortegnelse. Du kan nå bruke disposisjonsnivåene til å lage en innholdsfortegnelse uten å endre utseendet til teksten din. Den innebygde overskriftsstilen bruker bestemt formatering, og disposisjonsnivåene bruker et "usynlig" format. Denne artikkelen beskriver hvordan du kan bruke disposisjonsnivåene til å opprette en innholdsfortegnelse.

Tilbake til toppen

Sette inn felt i innholdsfortegnelsen

Hvis du vil bruke disposisjonsnivåene til å opprette en innholdsfortegnelse, følger du denne fremgangsmåten.

Sette inn et oppslagsfelt:
 1. Start Word, og åpne deretter dokumentet.
 2. Klikk et tomt avsnitt der du vil sette inn innholdsfortegnelsen.
 3. Sett inn-menyen velger du Referanse, og deretter klikker du Stikkordregister og tabeller.
 4. Klikk kategorien Innholdsfortegnelse, og klikk deretter Vis disposisjonsverktøylinje.
 5. I dialogboksen Stikkordregister og tabeller velger du alternativene du vil bruke for innholdsfortegnelsen, og deretter klikker du OK.

  Du får en melding som ligner på følgende melding:
  Legge til eller fjerne elementer i innholdslisten:

  1. Merk tekst i dokumentet.
  2. Velg disposisjonsnivået på verktøylinjen for å vise teksten i innholdsfortegnelsen.
  Obs! : Hvis teksten i dokumentet ikke er merket for å bli inkludert i en innholdsfortegnelse, får du følgende feilmelding i dokumentet, som vises i stedet for innholdsfortegnelsen:
  Feil! Fant ingen oppføringer i innholdsfortegnelsen.
 6. Klikk OK.
Tilbake til toppen

Opprette innholdsfortegnelse

Marker teksten du vil ta med i innholdsfortegnelsen med et disposisjonsnivå. Bruk én eller flere av følgende metoder for å merke tekst du vil inkludere i innholdsfortegnelsen.

Tilbake til toppen

Bruke disposisjonsnivåer til å markere tekst

 1. Velg teksten i dokumentet som du vil inkludere i innholdsfortegnelsen.
 2. På verktøylinjen Disposisjon velger du ønsket nivå i Disposisjonsnivå-boksen.

  Hvis du for eksempel vil ta med overskriften "Løse linjer" i innholdsfortegnelsen, velger du disse ordene, og bruker så ønsket nivå i verktøylinjen Disposisjon:
  Løse linjer

  En løs linje (widow) er den siste linjen i et avsnitt, som skrives ut av seg selv øverst på en side. En løs linje (orphan) er den første linjen i et avsnitt, som skrives ut av seg selv nederst på en side.
 3. Klikk Oppdater innholdsfortegnelse på disposisjonsverktøylinjen for å oppdatere innholdsfortegnelsen.
 4. I dialogboksen Oppdater innholdsfortegnelse klikker du Oppdater hele tabellen, og deretter klikker du OK.
Tilbake til toppen

Bruk disposisjonsnivåer med stilseparator for å markere tekst

Når du bruker et disposisjonsnivå på en valgt tekst som er en del av et større avsnitt, vises hele avsnittet i innholdsfortegnelsen. Du kan anvende stilseparatorer til å bruke disposisjonsnivåer på et enkelt ord eller uttrykk slik at bare ordet eller uttrykket vises i innholdsfortegnelsen. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, kan du se delen Mer informasjon om stilseparatorer i denne artikkelen.

Før du kan bruke stilseparatorfunksjonen, må du legge til Stilseparator-knappen i verktøylinjen Formatering. Dette gjør du slik:
 1. Klikk TilpassVerktøy-menyen.
 2. Klikk Fil i Kategorier-listen i kategorien Alle kommandoer.
 3. VelgSettInnStilseparator i Kommandoer-listen, og dra SettInnStilseparator til verktøylinjen Formatering.
 4. Klikk Lukk for å lukke dialogboksen Tilpass.


Du kan bruke stilseparatorer på én av følgende måter:
 • Bruke disposisjonsnivå i innledende tekst. Dette gjør du slik:
  1. Når du skriver og når et punkt der du vil endre disposisjonsnivået, klikker du Stilseparator-knappen.

   Når du klikker Stilseparator, flyttes innsettingspunktet til høyre for separatoren, slik at du kan fortsette å skrive. Du kan nå tekst, i et avsnitt, som er merket av stilseparatoren.
  2. Velg teksten til venstre for separatoren. På verktøylinjen Disposisjon velger du ønsket nivå i Disposisjonsnivå-boksen.
  Bruke stilseparatorer til å legge til et enkelt ord eller uttrykk i et avsnitt i innholdsfortegnelsen: Dette gjør du slik:

  1. Mens du skriver, og du kommer til et ord eller uttrykk du vil ta med i innholdsfortegnelsen, klikker du knappen Stilseparator.

   Når du klikker Stilseparator, flyttes innsettingspunktet til høyre for separatoren, slik at du kan fortsette å skrive.
  2. Skriv inn ordet eller uttrykket du vil ta med i innholdsfortegnelsen, og klikk deretter Stilseparator på nytt.
  3. Velg ordet eller frasen du vil legge til i innholdsfortegnelsen. På verktøylinjen Disposisjon velger du ønsket nivå i Disposisjonsnivå-boksen.
  Sett inn stilseparatoren mellom to eksisterende avsnitt.

  Du kan bruke stilseparatoren mellom to eksisterende avsnitt, slik at det første avsnittet blir den innledende teksten og vises i innholdsfortegnelsen. Det andre avsnittet er den gjenværende delen av teksten, og vises ikke i innholdsfortegnelsen. Dette gjør du slik:
  1. Opprette to tekstavsnitt. Plasser teksten du vil ta med i innholdsfortegnelsen, i det første avsnittet. Plasser resten av teksten i det andre avsnittet.
  2. Plasser innsettingspunktet i det første avsnittet, og klikk deretter Stilseparator.

   De to avsnittene vises som ett avsnitt. Avsnittsmerket på slutten av første avsnitt blir en stilseparator. Du har nå ett sammensatt avsnitt, som vises som to separate avsnitt i disposisjonsvisning, men som skrives ut som ett enkelt avsnitt.
  3. Velg teksten til venstre for separatoren. På verktøylinjen Disposisjon velger du ønsket nivå i Disposisjonsnivå-boksen.
Tilbake til toppen

Endre eller fjerne en overskrift i en innholdsfortegnelse

Hvis du vil vise et disposisjonsnivå, gjør du ett av følgende:
 • Klikk Vis formateringFormat-menyen. Oppgaveruten Vis formatering vises. Velg teksten som har tildelt disposisjonsnivå i dokumentet.

  Merk at nøyaktige formateringsdetaljer vises i oppgaveruten Vis formatering. (Disposisjonsnivået vises i Avsnitt.)

  - eller -
 • Velg teksten som har tildelt disposisjonsnivå. I verktøylinjen Disposisjon åpner du Disposisjonsnivå-boksen for å vise brukt disposisjonsnivå.

  Obs!  : Hvis verktøylinjen Disposisjon ikke vises, velger du VerktøylinjerVis-menyen, og klikker deretter Gjennomgang
Hvis du vil endre eller fjerne en overskrift i innholdsfortegnelsen, bruker du et nytt disposisjonsnivå på den markerte teksten. Dette gjør du slik:

 1. Velg den markerte teksten. På verktøylinjen Disposisjon velger du ønsket nivå i Disposisjonsnivå-boksen. (Klikk Brødtekst for å fjerne disposisjonsnivåformatering.)
 2. Klikk Oppdater innholdsfortegnelse på disposisjonsverktøylinjen for å oppdatere innholdsfortegnelsen.
 3. I dialogboksen Oppdater innholdsfortegnelse klikker du Oppdater hele tabellen, og deretter klikker du OK.
Obs!  : Hvis du klikker Vis/Skjul på standardverktøylinjen, ser du at det ikke er noen spesialtegn i avsnittet som angir at det er brukt disposisjonsnivå på teksten. Teksten som er markert med et disposisjonsnivå, vises imidlertid i dokumentets innholdsfortegnelse.

Tilbake til toppen

Mer informasjon om stilseparatorer

Stilseparatorer er en ny funksjon i Microsoft Word. Du kan gjøre følgende med stilseparatorkoder:

 • Bruke disposisjonsnivåer på innledende tekst slik at bare den innledende teksten vises i innholdsfortegnelsen.
 • Bruke disposisjonsnivåer på et enkelt ord eller uttrykk slik at bare ordet eller uttrykket vises i innholdsfortegnelsen.
 • Bruke overskriftsstiler på et enkelt ord eller uttrykk slik at bare ordet eller uttrykket vises i innholdsfortegnelsen.
 • Inkludere to stiler i ett enkelt avsnitt slik at det innledende avsnittet vises i innholdsfortegnelsen.
Stilseparatoren er et skjult avsnittsmerke som fungerer som en avgrenser mellom separate stiler som er brukt i et dokument. Stilseparatormerket er kun synlig når du viser tegn som ikke kan skrives ut. Hvis du vil vise stilseparatoren, klikker du AlternativerVerktøy-menyen. I kategorien Vis klikker du for å fjerne merket for Alle under Formateringsmerker, og deretter klikker du OK.

Viktig!  Stilseparatoren er en spesiell form for skjult avsnittsmerke, så dokumenter som er opprettet i Word 2003 og i Word 2002 med stilseparatorer, ser like ut i Word 2000 og i Microsoft Word 97 med mindre du merker av for Vis alle. Hvis du merker av for Vis alle i tidligere versjoner av Word, vises stilseparatoren skjult avsnittsmerke som et normalt avsnittsmerke, og dokumentet pagineres på nytt. Du kan slette stilseparatoren, enten den er synlig eller ikke, på samme måte som med andre tegn. Når du gjør dette, brukes teksten formateringen før separatoren på teksten etter separatoren, slik det er forventet. Når du viser dokumenter som er opprettet i Word 2003 og Word 2002 med stilseparatorer, i tidligere Word-versjoner, må du ikke klikke Vis alle.

Obs!  : Disposisjonsnivåfunksjonen går tapt hvis du lagrer dokumentet i en Word-versjon som er tidligere enn Word 2002.

Tilbake til toppen


Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en innholdsfortegnelse, klikker du Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skriver inn opprette en innholdsfortegnelse fra en disposisjon i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og deretter klikker du Søk for å vise emnet.


Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen Lead-in Emphasis til å opprette en innholdsfortegnelse, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
285059 Opprette en innholdsfortegnelse ved å merke tekst i Word 2002 og Word 2003
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter oppføringer i innholdsfortegnelsen uten sidetall, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
319821 Opprette oppføringer i innholdsfortegnelsen uten et sidetall i Word 2003 og Word 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Tilbake til toppenOfficeKBHowTo inf
Egenskaper

Artikkel-ID: 285050 – Forrige gjennomgang: 08/16/2006 15:10:00 – Revisjon: 3.0

 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • kbhowtomaster KB285050
Tilbakemelding