Opprette en innholdsfortegnelse ved å merke tekst i Word

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
En av de mest vanlige funksjonene i avanserte dokumenter, er innholdsfortegnelsen. I Microsoft Office er det enkelt å opprette en innholdsfortegnelse, fordi du har muligheten til å opprette den uten å bruke stiler, og du kan merke ett enkelt ord eller en gruppe med ord i bestemt brødtekst, og legge inn denne informasjonen i innholdsfortegnelsen.

En innholdsfortegnelse kan genereres ved hjelp av funksjonen Lead-in Emphasis, der du legger til overskriftsstiler i innledende tekst (i det første ordet eller de første ordene i et avsnitt eller en setning). Ved hjelp av funksjonen Lead-in Emphasis kan du opprette avsnitt der den første delen av avsnittet er formatert med en overskriftsstil, og vises i innholdsfortegnelsen, mens resten av avsnittet er vanlig tekst, og vises ikke i innholdsfortegnelsen. Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker denne nye funksjonen til å opprette en innholdsfortegnelse.

Tilbake til toppen

Opprette en innholdsfortegnelse

I Word kan du opprette en innholdsfortegnelse basert på en del av teksten i et avsnitt, uten å inkludere hele avsnittet. Du kan merke tekst ved hjelp av funksjonen Lead-in Emphasis med overskriftsstiler for å inkludere teksten i en innholdsfortegnelse.

Følg denne fremgangsmåten når du skal sette inn en innholdsfortegnelse:
 1. Start Word, og åpne deretter dokumentet.
 2. Klikk et tomt avsnitt der du vil sette inn innholdsfortegnelsen.
 3. Sett inn-menyen velger du Referanse, og deretter klikker du Stikkordregister og tabeller.

  Obs!  I Microsoft Office Word 2007 klikker du Innholdsfortegnelse i Innholdsfortegnelse-gruppen i kategorien Referanser. Deretter klikker du Sett inn innholdsfortegnelse.
 4. Klikk kategorien Innholdsfortegnelse, og klikk deretter Vis disposisjonsverktøylinje.

  Obs!  I Word 2007 hopper du over dette trinnet.
 5. I dialogboksen Stikkordregister og tabeller velger du alternativene du vil bruke for innholdsfortegnelsen, og deretter klikker du OK.

  Obs!  I Word 2007 velger du alternativene du vil bruke for innholdsfortegnelsen, i dialogboksen Innholdsfortegnelse og klikker deretter OK.
Obs!  Hvis teksten i dokumentet ikke er merket for å bli inkludert i en innholdsfortegnelse, får du følgende feilmelding i dokumentet i stedet for innholdsfortegnelsen:
Feil! Fant ingen oppføringer i innholdsfortegnelsen.
Tilbake til toppen

Merke tekst som skal inkluderes i innholdsfortegnelsen

Det neste trinnet er å merke teksten du vil inkludere i innholdsfortegnelsen ved å bruke Lead-in Emphasis med overskriftsstiler. Bruk én eller flere av følgende metoder for å merke tekst du vil inkludere i innholdsfortegnelsen.

Tilbake til toppen

Bruke Lead-in Emphasis med overskriftsstiler

 1. Velg eventuell innledende tekst i dokumentet som du vil inkludere i innholdsfortegnelsen. Det kan for eksempel hende du har et avsnitt som inneholder innledende tekst for å introdusere resten av teksten i avsnittet. Hvis du i følgende avsnitt vil inkludere innledningsordene "Løse linjer" i innholdsfortegnelsen, bare merker du disse ordene, og fortsetter deretter med trinnene.
  Løse linjer: En løs linje (widow) er den siste linjen i et avsnitt, som skrives ut av seg selv øverst på en side. En løs linje (orphan) er den første linjen i et avsnitt, som skrives ut av seg selv nederst på en side.
 2. Klikk rullegardinpilen i Stil-boksen på formateringsverktøylinjen, og velg deretter overskriften du vil bruke.

  Obs!  I Word 2007 klikker du overskriftsstilen du vil ha, i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.
 3. Klikk Oppdater innholdsfortegnelse på disposisjonsverktøylinjen for å oppdatere innholdsfortegnelsen.

  Obs!  I Word 2007 klikker du Oppdater tabell i Innholdsfortegnelse-gruppen i kategorien Referanser.
 4. I dialogboksen Oppdater innholdsfortegnelse klikker du Oppdater hele tabellen, og deretter klikker du OK.

  Obs!  I Word 2007 klikker du Oppdater hele tabellen i dialogboksen Oppdater innholdsfortegnelse.
Hvis du klikker Vis/Skjul på standardverktøylinjen, må du være oppmerksom på at det ikke er noen spesialtegn i avsnittet som angir at det er brukt Lead-in Emphasis på teksten. Teksten som er formatert som et overskriftsnivå, vises imidlertid i dokumentets innholdsfortegnelse. Fordi det ikke brukes noen skjulte avsnittsmerker eller andre elementer, er hele prosessen sømløs. I Word brukes det en ny underliggende funksjon til å gjøre dette, nemlig koblede tegnstiler.

Overskriftsstilen som brukes på den innledende delen av dokumentet, vises som en overskriftsstil, men er faktisk en koblet tegnstil. Når du i Word 2002 eller senere bruker en avsnittsstil på et delsett av avsnittet, skjer følgende:
 • Det opprettes en skjult tegnstil som overtar de samme tegnegenskapene som i avsnittsstilen som brukes.
 • Tegnstilen brukes på utvalget.
Obs!  Den skjulte tegnstilen som opprettes med koblede tegnstiler, vises i rullegardinlisten Stil hvis dokumentet åpnes og vises i tidligere versjoner av Word. Funksjonaliteten til stilseparatoren går tapt hvis dokumentet lagres i en tidligere versjon av Word.

Bruk følgende fremgangsmåte for å vise den skjulte tegnsstilen:
 1. Klikk Vis formateringFormat-menyen.

  Oppgaveruten Vis formatering vises.

  Obs!  Hvis du vil åpne oppgaveruten Vis formatering i Word 2007, gjør du følgende:
  1. Klikk dialogboksvelgeren Stiler i Stiler-gruppen i kategorien Hjem.
  2. I Stiler-vinduet klikker du Stilinspeksjon.
  3. Klikk Vis formatering.
 2. Merk teksten i dokumentet, og legg merke til at nøyaktige formateringsdetaljer vises i oppgaveruten Vis formatering.
 3. Merk teksten der tegnstilen er brukt, og legge merke til at teksten vises som en tegnstil i oppgaveruten Vis formatering. Den koblede stilen vises som Heading Char i oppgaveruten Vis formatering. Den faktiske tegnstilen forblir skjult i oppgaveruten Stiler og formatering eller rullegardinlisten Stil på formateringsverktøylinjen.
Alle avsnittsstiler kan brukes for den koblede tegnstilen. Det kan opprettes en avsnittsstil som ser nøyaktig ut som avsnittsstilen til brødteksten, og som deretter kan brukes på en del av et avsnitt. På denne måten teksten som brukes til å bygge innholdsfortegnelsen, være nøyaktig lik teksten i avsnittet, forutsatt at alternativene for innholdsfortegnelsen endres for å inkludere stilen for den innledende teksten.

Tilbake til toppen

Bruke stilseparatorer med overskriftsstiler

Stilseparatoren er en ny funksjon i Word 2003 og Word 2002. Ved hjelp av stilseparatorkoder kan du gjøre følgende:
 • Bruke overskriftsstiler på et enkelt ord eller uttrykk slik at bare ordet eller uttrykket vises i innholdsfortegnelsen.
 • Inkludere to stiler i ett enkelt avsnitt slik at det innledende avsnittet vises i innholdsfortegnelsen.
 • Bruke disposisjonsnivåer på innledende tekst slik at bare den innledende teksten vises i innholdsfortegnelsen.
 • Bruke disposisjonsnivåer på et enkelt ord eller uttrykk slik at bare ordet eller uttrykket vises i innholdsfortegnelsen.
Stilseparatoren er et skjult avsnittsmerke som fungerer som en avgrenser mellom separate stiler som er brukt i et dokument. Bruk følgende fremgangsmåte for å gjøre stilseparatormerket synlig:
 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.
 2. I kategorien Vis klikker du Alle under Formateringsmerker.
Før du kan bruke funksjonen Stilseparator, må du legge til knappen Stilseparator på verktøylinjen:
 1. Klikk TilpassVerktøy-menyen.
 2. Klikk kategorien Kommandoer, og klikk deretter Alle kommandoer i listen Kategorier.
 3. Finn SettInnStilseparator i listen Kommandoer, og dra den til formateringsverktøylinjen. Klikk Lukk.
Obs!  Hvis du vil legge til Stilseparator-knappen på verktøylinjen i Office Word 2007, gjør du følgende:
 1. Klikk Microsoft Office-knapp, og klikk deretter Alternativer for Word.
 2. Klikk Tilpass.
 3. I listen Velg kommandoer fra klikker du Alle kommandoer.
 4. I listen over kommandoer klikker du Stilseparator, klikker Legg til og klikker deretter OK.

Sett inn stilseparatoren før du bruker overskriftsstilen på teksten. Bruk en av følgende metoder for å gjøre dette.

Metode A: Bruke stilseparatorer til å legge til et enkelt ord eller uttrykk i et avsnitt i innholdsfortegnelsen:
 1. Etter hvert som du skriver, og du kommer til et ord eller uttrykk du vil ta med i innholdsfortegnelsen, klikker du knappen Stilseparator. Når du klikker Stilseparator, flyttes innsettingspunktet til høyre for separatoren, slik at du kan fortsette å skrive.
 2. Skriv inn ordet eller uttrykket du vil ta med i innholdsfortegnelsen, og klikk deretter Stilseparator på nytt.
 3. Merk ordet eller uttrykket du vil ta med i innholdsfortegnelsen, klikk rullegardinpilen i Stil-boksen på formateringsverktøylinjen , og velg deretter ønsket overskrift.
Ordet eller uttrykket mellom de to stilseparatorene vises i innholdsfortegnelsen.

Metode B: Sett inn stilseparatoren mellom to eksisterende avsnitt:

Du kan bruke stilseparatoren mellom to eksisterende avsnitt slik at det første avsnittet blir den innledende teksten, og vises i innholdsfortegnelsen, og det andre avsnittet er den gjenværende teksten, og vises ikke i innholdsfortegnelsen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Opprett to tekstavsnitt, og plasser teksten du vil skal vises i innholdsfortegnelsen, i det første avsnittet, og resten av teksten i det andre avsnittet.
 2. Plasser innsettingspunktet i det første avsnittet, og klikk deretter Stilseparator.

  Det ser ut som om de to avsnittene har blitt ett enkelt avsnitt ved å konvertere avsnittsmerket på slutten av det første avsnittet til en stilseparator. Du har nå ett enkelt, sammensatt avsnitt, som vises som to separate avsnitt i disposisjonsvisning, men som skrives ut som ett enkelt avsnitt.
 3. Merk teksten til venstre for separatoren, klikk rullegardinpilen i Stil-boksen på formateringsverktøylinjen, og velg deretter overskriften du vil bruke.
Innholdsfortegnelsen viser bare den innledende delen (det første avsnittet), som er formatert med overskriftsstilen.

Obs!  Stilseparatoren er en spesiell form for skjult avsnittsmerke. Derfor ser dokumenter med stilseparatorer som er opprettet i Word 2002 og i senere versjoner av Word, ut til å være like i Word 2000 og i Microsoft Word 97 hvis du ikke klikker Alle under Formateringsmerker. Hvis du klikker Alle under Formateringsmerker i tidligere versjoner av Word, vises stilseparatoren skjult avsnittsmerke som et normalt avsnittsmerke, og dokumentet pagineres på nytt.

Når du bruker en tidligere versjon av Word til å vise dokumenter som inneholder stilseparatorer som ble opprettet i Word 2002 og i senere versjoner av Word, må du ikke klikke Alle under Formateringsmerker.

Tilbake til toppen

Fjerne en overskrift fra innholdsfortegnelsen

Hvis du vil fjerne en overskrift fra innholdsfortegnelsen, kan du bruke en ny avsnittsstil på den merkede teksten:
 1. Velg den merkede teksten, klikk rullegardinpilen i Stil-boksen på formateringsverktøylinjen, og velg deretter overskriften du vil bruke. (Klikk Normal for å fjerne overskriftsstilen.)
 2. Klikk Oppdater innholdsfortegnelse på disposisjonsverktøylinjen for å oppdatere innholdsfortegnelsen.

  Obs!  I Word 2007 klikker du Oppdater tabell i Innholdsfortegnelse-gruppen i kategorien Referanser.
 3. I dialogboksen Oppdater innholdsfortegnelse klikker du Oppdater hele tabellen, og deretter klikker du OK.

  Obs!  I Word 2007 klikker du Oppdater hele tabellen i dialogboksen Oppdater innholdsfortegnelse.
Obs!  Ved å bruke den ønskede avsnittsstilen på hele avsnittet, fjerner du ikke stilen. Du må merke den nøyaktige teksten slik den vises i innholdsfortegnelsen, og deretter bruke den nye stilen.

Tilbake til toppen
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en innholdsfortegnelse uten å endre formateringen på teksten, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
285050 Bruke disposisjonsnivåene til å opprette en innholdsfortegnelse i Word 2003 og Word 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter oppføringer i innholdsfortegnelsen uten sidetall, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
319821 Opprette oppføringer i innholdsfortegnelsen uten et sidetall i Microsoft Office Word (denne artikkelen kan være på engelsk)
Tilbake til toppen
OfficeKBHowTo inf WD2002 WD2003 WD2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 285059 – Forrige gjennomgang: 01/22/2007 17:02:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbtable kbexpertisebeginner KB285059
Tilbakemelding