Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik installerer du flere Windows-oppdateringer eller -hurtigreparasjoner med bare én omstart

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du installerer flere Windows-produktoppdateringer (for eksempel kritiske oppdateringer, sikkerhetsoppdateringer eller hurtigreparasjoner) som bruker Hotfix.exe (Microsoft Windows NT 4.0) eller Update.exe (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003) med bare én omstart. Denne artikkelen er beregnet for administratorer og datateknikere. Du kan installere Windows-produktoppdateringer som bruker Hotfix.exe eller Update.exe, alene eller sammen med Windows (med eller uten en oppdateringspakke).

Obs!  Fremgangsmåten som er beskrevet i denne artikkelen, fungerer ikke for produktoppdateringer som ikke bruker Hotfix.exe eller Update.exe som installasjonsprogram. Internet Explorer-oppdateringer for Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP bruker for eksempel en INF-basert installasjon i stedet for Update.exe. Du kan derfor ikke bruke denne fremgangsmåten til å installere flere Microsoft Internet Explorer-oppdateringer med bare én oppstart på Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP. Siden Internet Explorer-oppdateringer for Windows Server 2003 bruker Update.exe som installasjonsprogram, kan du bruke denne fremgangsmåten til å installere dem.

Hvis du vil ha mer informasjon om disse emnene, går du til følgende Microsoft-webområder:

Windows 2000
Microsoft Windows 2000 Hotfix Installation and Deployment Guide
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc750542.aspx
Windows XP
Veiledning for installasjon og distribusjon av oppdateringer for Microsoft Windows XP Service Pack 2
http://technet.microsoft.com/nb-no/library/bb457071.aspx
Windows Server 2003 og Windows XP Professional x64 Edition
Veiledning for installasjon og distribusjon av oppdateringer for Microsoft Windows Server 2003 og Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
http://technet.microsoft.com/nb-no/library/cc700814.aspx
Windows Server 2003 Service Pack 1
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Installasjon og distribusjon av oppdateringer
http://technet.microsoft.com/nb-no/library/cc706993(WS.10).aspx
Mer informasjon
En Windows-produktoppdatering (for eksempel en kritisk oppdatering, en sikkerhetsoppdatering eller en hurtigreparasjon) er en kjørbar fil (.exe) som inneholder én eller flere systemfiler du kan bruke til å løse et bestemt problem i Windows. Microsofts kundestøttetjenester distribuerer hurtigreparasjoner til kunder som er alvorlig påvirket av et bestemt problem. Kritiske oppdateringer og sikkerhetsoppdateringer er oppdateringer som Microsoft anbefaler for alle kunder. Du kan skaffe kritiske oppdateringer og sikkerhetsoppdateringer fra webområdet Windows Update, Microsoft Download Center eller fra andre Microsoft-webområder.

Windows XP x64 Edition-oppdateringer og Windows Server 2003-oppdateringer eller Windows XP- og Windows 2000-oppdateringer som er opprettet etter desember 2002

Obs!  Hvis du vil finne ut når en oppdatering er opprettet, kan du vise endringsdatoen i installasjonsprogrammet for Update.exe eller Hotfix.exe i oppdateringspakken.

Hvis du vil installere en Windows-produktoppdatering på en enkelt datamaskin, kjører du produktoppdateringsprogrammet på datamaskinen du vil oppdatere. Hvis du vil installere flere produktoppdateringer uten å starte datamaskinen på nytt mellom hver installasjon, bruker du /z-bryteren.

Kommandolinjealternativer for Update.exe-programmet

Følgende tabell viser kommandolinjealternativene (eller bryterne) som Update.exe-programmet støtter:
Bryterbeskrivelse ------ ----------- /f Tvinger andre programmer til å lukkes når maskinen slås av. /n Sikkerhetskopierer ikke filer for fjerning av hurtigreparasjoner. /z Starter ikke datamaskinen på nytt etter at installasjonen er fullført. /q Bruker stille modus; krever ingen brukermedvirkning. /m Bruker uovervåket installasjonsmodus (Windows 2000). /u Bruker uovervåket installasjonsmodus (Windows XP). /l Viser installerte hurtigreparasjoner. 
Følgende kodeeksempel er en satsvis fil som installerer flere produktoppdateringer, og sørger for at de riktige filene erstattes når datamaskinen startes på nytt.
@echo offsetlocalset PATHTOFIXES=E:\hotfix%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp4_x86.exe /Z /M%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp4_x86.exe /Z /M
Obs!  QChain.exe-funksjonaliteten er inkludert i alle produktoppdateringer for Windows XP x64 Editions, Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000 som bruker Update.exe, og som er gitt ut etter 18. mai 2001. I produktoppdateringer som er gitt ut før desember 2002, kan det i noen tilfeller brukes feil binærverdi på datamaskinen. I mars 2003 gav Microsoft ut en oppdatert versjon av QChain.exe som løser dette problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet eller hvordan du skaffer det oppdaterte Qchain.exe-verktøyet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
815062 Den korrekte filen installeres ikke når du lenker sammen flere hurtigreparasjoner (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Alle Windows NT 4.0-oppdateringer eller Windows XP- og Windows 2000-oppdateringer som er opprettet før desember 2002

Obs!  Hvis du vil finne ut når en produktoppdatering er opprettet, kontrollerer du endringsdatoen i installasjonsprogrammet for Update.exe eller Hotfix.exe i oppdateringspakken.

Microsoft har gitt ut et kommandolinjeverktøy kalt QChain.exe. Med QChain.exe kan systemadministratorer koble sammen oppdateringer. Når du lenker sammen oppdateringer, installerer du flere oppdateringer uten å starte datamaskinen på nytt mellom hver installasjon. Uten dette verktøyet er den eneste metoden som støttes, å starte datamaskinen på nytt mellom hver oppdatering. QChain.exe-verktøyet har følgende fordeler:
 • Det øker oppetiden for servere fordi datamaskiner ikke startes på nytt mellom hver oppdatering.
 • Det tillater raskere installasjoner av flere oppdateringer på en enkelt datamaskin.
 • Det fungerer både på Windows 2000 og Windows NT 4.0.
Obs!  QChain.exe-funksjonaliteten er inkludert i alle Windows XP- og Windows 2000-oppdateringer som er gitt ut etter 18. mai 2001, men i oppdateringer som er gitt ut før desember 2002, kan det i noen tilfeller brukes feil binærverdi på datamaskinen. I mars 2003 gav Microsoft ut en oppdatert versjon av QChain.exe som løser dette problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet eller hvordan du skaffer det oppdaterte Qchain.exe-verktøyet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
815062 Den korrekte filen installeres ikke når du lenker sammen flere hurtigreparasjoner (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Det er ikke trygt å lenke sammen oppdateringsinstallasjoner uten QChain.exe

Hvis en fil er låst eller i bruk når du installerer oppdateringer, kan den ikke erstattes. Filen plasseres derfor i køen over filer som skal gis nytt navn, og erstattes når datamaskinen startes på nytt. Problemet oppstår i følgende situasjon:
 • Du installerer oppdatering A og B uten å starte datamaskinen på nytt mellom installasjonene.
 • Begge pakkene inneholder fil X. Fil X i pakke A er versjon 3, mens fil X i pakke B er versjon 2. Versjonen av fil X på datamaskinen er versjon 1.
 • Når pakke A installeres, plasseres versjonen av fil X i køen over filer som skal gis nytt navn.
 • Når pakke B installeres, plasseres versjonen av fil X i køen over filer som skal gis nytt navn.
 • Siden pakke B ble installert sist, installeres denne versjonen av fil X når datamaskinen startes på nytt (i køen over filer som skal gis nytt navn, er det den siste filen som brukes). Som følge av dette installeres versjon 2 i stedet for versjon 3 som du forventet.

Hvis tidligere sammenkoblede oppdateringer installeres uten omstart

Selv om dette scenariet er sjeldent, er det lurt å bekrefte at datamaskinen har alle reparasjonene du tror er installert. Bruk Qfecheck.exe-verktøyet til å bekrefte dette. Hvis du vil ha mer informasjon om Qfecheck.exe, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
282784 Qfecheck.exe kontrollerer installasjonen av Windows 2000- og Windows XP-hurtigreparasjoner (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
QChain.exe sletter nøkkelen "Pending File Rename Operations" i registret for å sikre at bare den siste versjonen av en fil installeres når datamaskinen startes på nytt.

Slik installerer du flere oppdateringer med bare én omstart

 1. Kjør installasjonsprogrammet for oppdateringen med -z-bryteren for å angi at installasjonsprogrammet ikke skal starte maskinen på nytt etter installasjonen. Legg til -m-bryteren (for stille modus) hvis du ikke vil vise ledetekst eller meldinger under installasjonen.

  Installasjonsprogrammet for oppdateringen er ett av følgende programmer:
  • Den selvutpakkende programfilen (for eksempel Qnnnnnn_w2k_spx_x86_en.exe).
  • Hotfix.exe (hvis du har pakket ut alle filene fra pakken).
 2. Når du har installert alle hurtigreparasjonene, kjører du QChain.exe.
 3. Start datamaskinen på nytt.
Du kan gjøre dette ved å opprette en satsvis fil. Følgende eksempel på en satsvis fil demonstrerer denne metoden:
@echo offsetlocalset PATHTOFIXES=some path%PATHTOFIXES%\Q123456_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\Q123321_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\Q123789_w2k_sp2_x86.exe -z -m%PATHTOFIXES%\qchain.exe

Slik skaffer du QChain.exe

QChain.exe-funksjonaliteten er inkludert i alle Windows XP- og Windows 2000-oppdateringer som er gitt ut etter 18. mai 2001, men i oppdateringer som er gitt ut før desember 2002, kan det i noen tilfeller brukes feil binærverdi på datamaskinen. I mars 2003 gav Microsoft ut en oppdatert versjon av QChain.exe som løser dette problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet eller hvordan du skaffer det oppdaterte Qchain.exe-verktøyet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
815062 Den korrekte filen installeres ikke når du lenker sammen flere hurtigreparasjoner (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Syntaksen for QChain.exe-kommandoen

qchain [logfilename]
Den valgfrie parameteren [logfilename] oppretter en fil med et før og etter-øyeblikksbilde av nøkkelen Pending File Rename Operations.

Eksempel på QChain.exe-utdata

---- Gammel informasjon i registret ------
Kilde:C:\WINNT\inf\acpi.inf
Versjon: 5.0.2183.1
Mål:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Versjon: 5.0.2183.1

Kilde:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Versjon: 5.0.2184.1
Mål:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Versjon: 5.0.2183.1

Kilde:C:\WINNT\inf\banshee.inf
Versjon: 5.0.2080.1
Mål:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Versjon: 5.0.2183.1

---- Ny informasjon i registret ------
Kilde:C:\WINNT\inf\adm_mult.inf
Versjon: 5.0.2184.1
Mål:d:\ntsust\testregchech\1394.inf
Versjon: 5.0.2183.1

Begrensninger i QChain.exe

Selv om QChain fungerer med de fleste Windows NT 4.0- og Windows 2000-oppdateringer, kan det hende at QChain.exe ikke fungerer med oppdateringer som inneholder binærfiler som er oppført i følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDLLs
Binære filer som er oppført i denne registernøkkelen, lastes inn i minnet ved oppstart. Når installasjonsprogrammet for oppdateringen kaller opp GetFileVersionInfo-funksjonen i en binærfil fra listen, refererer installasjonsprogrammet til binærfilen som allerede er lastet inn, i stedet for binærfilen som faktisk finnes i målplasseringen.

Fordi binærfilene som er oppført i
KnownDLLs
-registernøkkelen, lastes inn i minnet ved oppstart, må installasjonsprogrammet erstatte målbinærfilen med den faste binærfilen før datamaskinen startes på nytt. Installasjonsprogrammet for oppdateringen oppretter derfor ikke en Pending File Rename-operasjon for å erstatte binærfilen ved oppstart. I stedet flyttes den gjeldende binærfilen til en midlertidig plassering, den faste binærfilen legges der den gjeldende binærfilen var, og deretter opprettes det en Pending File Rename-operasjon for å slette den gjeldende binærfilen når datamaskinen startes på nytt.

QChain påvirker bare Pending File Rename-operasjoner som utfører operasjoner for erstatning av binærfiler. Programmet gjør ingenting med Pending File Rename-operasjoner som utfører sletteoperasjoner.

Alle Windows NT 4.0-oppdateringer og alle Windows 2000-oppdateringer før SP2 bruker GetFileVersionInfo til å identifisere versjonen av en fil. Hvis du installerer to eller flere Windows NT 4.0-oppdateringer eller Windows 2000-oppdateringer før SP2, og oppdateringene inneholder overlappende Kjente DLLer, vil ikke bruken av QChain til å lenke sammen installasjonen av disse oppdateringene sikre at den siste versjonen av reparasjonen installeres.

Følgende scenario viser hvorfor QChain kanskje ikke vil legge inn den riktige binærfilen i systemet:
 • Du installerer oppdateringspakkene A og B uten å starte maskinen på nytt mellom installasjonene.
 • Begge pakkene inneholder Kernel32.dll, en fil som finnes i Kjente DLLer-listen. Pakke A inneholder Kernel32.dll versjon 3, pakke B inneholder Kernel32.dll versjon 2, og Kernel32.dll versjon 1 er installert på datamaskinen.
 • Når pakke A er installert, rapporterer GetFileVersionInfo at datamaskinen har Kernel32.dll versjon 1. Siden pakke A inneholder versjon 3, identifiserer installasjonsprogrammet for oppdateringen behovet for filerstatning.
  • Installasjonsprogrammet flytter Kernel32.dll versjon 1 på datamaskinen til en midlertidig plassering, og oppretter en Pending File Rename-operasjon for å slette Kernel32.dll-filen fra den midlertidige plasseringen neste gang datamaskinen startes på nytt.
  • Kernel32.dll versjon 3 i pakke A kopieres til datamaskinen.
 • Når pakke B installeres, rapporterer GetFileVersionInfo fremdeles at Kernel32.dll versjon 1 er installert på datamaskinen, fordi GetFileVersionInfo leser versjonsinformasjonen fra Kernel32.dll-filen som lastes inn i minnet. Pakke B har versjon 2, og hurtigreparasjonen identifiserer derfor behovet for filerstatning.
  • Installasjonsprogrammet flytter Kernel32.dll-filen som nå er på datamaskinen (Kernel32.dll versjon 3 i pakke A) til en midlertidig plassering, og oppretter en Pending File Rename-operasjon for å slette (versjon 3) Kernel32.dll-filen fra den midlertidige plasseringen neste gang datamaskinen startes på nytt.
  • Kernel32.dll versjon 2 i pakke B kopieres til datamaskinen.
 • QChain kjøres, men det skjer ingen Pending File Rename-operasjoner for filerstatning, og QChain gjør derfor ingenting.
 • Siden pakke B ble installert sist, ligger Kernel32.dll versjon 2 i pakke B på riktig plass på datamaskinen. Den lastes derfor inn i minnet når datamaskinen startes på nytt. Pending File Rename-operasjoner sletter både den opprinnelige Kernel32.dll versjon 1 og Kernel32.dll versjon 3 i pakke A. Som følge av dette har datamaskinen nå Kernel32.dll versjon 2 i stedet for versjon 3.
Det finnes en Windows 2000-reparasjon etter SP2, der GetFileVersionInfo ikke lenger brukes på Kjente DLLer som lastes inn i minnet. Installasjonsprogrammet tilordner i stedet filen som faktisk finnes i målplasseringen, og kaller deretter opp GetFileVersionInfo i den tilordnede filen. Du kan derfor bruke QChain.exe til å lenke sammen Windows 2000-oppdateringer etter SP2. Når du gjør det, installeres den siste versjonen av en fil, uavhengig av hvilken rekkefølge oppdateringene installeres i.

Hvis du går gjennom det forrige scenariet på nytt og bruker Windows 2000-oppdateringer etter SP2, tilordrer hurtigreparasjonen i pakke B Kernel32.dll-filen i pakke A og gjenkjenner versjon 3. Versjon 3 er senere enn Kernel32.dll versjon 2 i pakke B. Pakke B erstatter derfor ikke Kernel32.dll-filen på systemet, og Kernel32.dll versjon 3 i pakke A er versjonen som datamaskinen korrekt bruker når datamaskinen startes på nytt.
QChain sp spsetup spinstall fixes patches updates reboot
Egenskaper

Artikkel-ID: 296861 – Forrige gjennomgang: 09/26/2013 14:12:00 – Revisjon: 17.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbproductlink kbhotfixserver kbqfe kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev3 kbfile kbgraphxlinkcritical kbinfo KB296861
Tilbakemelding