Teksting for hørselshemmede i Film og TV-innhold i Windows 10

<< Tilbake til Kundestøtte for Film og TV

Teksting for hørselshemmede gjør at du kan lese ordene som sies i lyddelen av en video eller et TV-program. Når teksting er aktivert, vises teksten vanligvis nederst på skjermen. Teksting for hørselshemmede brukes ofte av personer med hørselshemning og seere som foretrekker å lese fremfor å høre på lyddelen av en video.

Hvis du vil ha mer informasjon om retningslinjene for teksting for hørselshemmede i USA, kan du se Closed Captioning Guide fra Federal Communications Commission.
Aktivere teksting for hørselshemmede på en Windows 10-datamaskin
Slik aktiverer du teksting for hørselshemmede:
 1. Høyreklikk eller trykk og hold hvor som helst på videoen som spilles av på en Windows 10-PC. En menylinje vises nederst på skjermen. Hvis teksting for hørselshemmede er tilgjengelig, vises et CC-ikon.
 2. Trykk eller klikk CC-ikonet.
 3. Trykk eller klikk språket du vil se tekstingen på. Teksting for hørselshemmede vises nå på skjermen.

  Obs!  Hvis teksting for hørselshemmede ikke er tilgjengelig for videoen, vises "Ikke tilgjengelig" i et popup-vindu.

Tilpasse tekstingen


Slik tilpasser du måten teksting for hørselshemmede vises på i Windows 10:

 1. Gå til Innstillinger på en Windows 10-PC.
 2. Trykk eller klikk Hjelpemiddel.
 3. Trykk eller klikk Teksting for hørselshemmede.
 4. Tilpass hvordan tekstingen skal vises på skjermene.
  Obs!  Endringene gjenspeiles i forhåndsvisningsruten øverst i vinduet etter hvert som du gjør dem.

Du kan tilpasse følgende innstillinger:

Skrift

 • Tekstfarge
 • Tekstgjennomsiktighet
 • Tekststil
 • Tekststørrelse
 • Teksteffekter

Bakgrunn og vindu

 • Bakgrunnsfarge
 • Bakgrunnsgjennomsiktighet
 • Vindusfarge
 • Vindusgjennomsiktighet

Hvis du velger Bruk standardinnstillinger, tilbakestilles innstillingene til slik de var da Windows 10 først ble installert.
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 3078107 – Forrige gjennomgang: 07/28/2015 16:34:00 – Revisjon: 1.0

 • KB3078107
Tilbakemelding