Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

WD2000: Slik gjenoppretter du en tapt fil i Word 2000

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO316950
Sammendrag
Når du arbeider i et Word-dokument, kan det i visse situasjoner gå tapt. Hvis det for eksempel oppstår en feil som gjør at Word må avslutte, hvis det oppstår strømtap mens du redigerer, eller hvis du lukker dokumentet uten å lagre endringer, kan dokumentet gå tapt. Denne artikkelen forklarer hvordan du kan forsøke å gjenopprette dokumentet som er gått tapt.

Obs! Hele dokumentet kan gå tapt hvis du ikke nylig har lagret det. Hvis du har lagret dokumentet, mister du bare endringene du har gjort siden du sist lagret det. Vær oppmerksom på at noen dokumenter ikke kan gjenopprettes.
Mer informasjon
Bruk eventuelt følgende metoder i den rekkefølgen som de er presentert.

Søke etter det opprinnelige dokumentet

Obs! Fordi det finnes flere versjoner av Windows, kan denne fremgangsmåten være annerledes på din datamaskin. Hvis dette er tilfellet, må du se i produktdokumentasjonen for å fullføre fremgangsmåten.

 1. Klikk Start, klikk Søk og klikk Etter filer eller mapper.
 2. Skriv inn filnavnet i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
 3. I Søk i-boksen velger du Min datamaskin.
 4. Klikk Søk nå. Hvis filen ikke vises i boksen Søkeresultater, går du videre med følgende fremgangsmåte for å søke etter alle Word-dokumenter.

 5. Hvis filen ikke vises i boksen Skriv *.doc i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
 6. Hvis filen ikke vises i boksen Klikk Søk nå.

  Hvis filen ikke vises i boksen Søkeresultater, kan du se om du finner dokumentet i papirkurven.
 7. Hvis filen ikke vises i boksen Dobbeltklikk Papirkurv på skrivebordet.
 8. Hvis filen ikke vises i boksen Klikk DetaljerVis-menyen.
 9. Hvis filen ikke vises i boksen Klikk Ordne ikonerVis-menyen, og klikk deretter Etter slettedato.
 10. Hvis filen ikke vises i boksen Bla gjennom filene. Hvis du finner dokumentet du søker etter, høyreklikker du det, og klikker deretter Gjenopprett.

  Dermed returneres dokumentet til sin opprinnelige plassering.

Søke etter Word-sikkerhetskopifiler

Hvis det er merket av for innstillingen Ta alltid sikkerhetskopi, kan det finnes en sikkerhetskopi av filen. Bruk følgende fremgangsmåte for å finne filen:
 1. Bla til mappen der du sist lagret den manglende filen.
 2. Søk etter filer som slutter på .wbk.

  Hvis du finner filer med navnet "Sikkerhetskopi av", etterfulgt av navnet på den manglende filen, gjør du følgende: Start Word, klikk ÅpneFil-menyen, pek på pilen i boksen Filtype, klikk Alle filer *.*, merk filen og klikk deretter Åpne.

  Hvis det ikke finnes en WBK-fil i den opprinnelige katalogen, bruker du følgende fremgangsmåte for å søke etter WBK-filer på datamaskinen.
 3. Klikk Start, velg Søk og klikk Etter filer eller mapper.
 4. Skriv *.WBK i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
 5. I Søk i-boksen peker du på pilen og klikker deretter Min datamaskin.
 6. Klikk Søk nå.

  Hvis du finner filer med navnet "Sikkerhetskopi av", etterfulgt av navnet på den manglende filen, gjør du følgende: Start Word, klikk ÅpneFil-menyen, pek på pilen i boksen Filtype, klikk Alle filer *.*, merk filen og klikk deretter Åpne.

Søke etter autogjenopprettingsfiler

Hvis du ikke finner den manglende filen med forrige fremgangsmåte, kan du søke etter autogjenopprettingsfiler. Som standard søker Word etter autogjenopprettingsfiler hver gang programmet starter, og forsøker deretter å åpne alle som blir funnet.
 1. Trykk CTRL+ALT+DEL. Klikk Oppgavebehandling i dialogboksen Windows-sikkerhet.
 2. I kategorien Prosesser klikker du alle forekomster av Winword.exe eller Microsoft Word og klikker deretter Avslutt prosess. Gjenta denne fremgangsmåten til alle forekomster er lukket.
 3. Lukk dialogboksen, og start deretter Word.

  Det manglende dokumentet kan åpnes automatisk som "Autogjenoppretting lagret dokumentnavn.asd". Hvis dette skjer, klikker du Lagre somFil-menyen og lagrer deretter dokumentet som en DOC-fil. Endre filtypen manuelt til DOC.

  Hvis autogjenopprettingsfilen ikke åpnes, kan du søke manuelt etter autogjenopprettingsfiler på følgende måte:
 4. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.
 5. Klikk kategorien Filplassering, dobbeltklikk Autogjenopprettingsfiler, noter banen, klikk Avbryt og klikk deretter Lukk.

  Obs! I dialogboksen Endre plassering må du kanskje klikke pil ned i listen Mappenavn for å se hele banen til autogjenopprettingsfilene.
 6. Avslutt Word.
 7. Bla til plasseringen til autogjenopprettingsfilen.
 8. Søk etter filer som slutter på ASD.

  Hvis du ikke finner en ASD-fil i plasseringen angitt i Mappenavn-listen, kan du søke gjennom hele stasjonen etter ASD-filer.
 9. Klikk Start, klikk Søk og klikk Etter filer eller mapper.
 10. Skriv *.ASD i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
 11. I Søk i-boksen peker du på pilen og klikker deretter Min datamaskin.
 12. Klikk Søk nå.

  Hvis du finner filer som slutter på ASD, følger du denne fremgangsmåten:
 13. Start Word
 14. Klikk ÅpneFil-menyen.
 15. I listen Filtype klikker du Alle filer *.*
 16. Bla til plasseringen som ble funnet i forrige fremgangsmåte, og velg ASD-filen.
 17. Klikk Åpne.
 18. Start datamaskinen på nytt.
 19. Start Word.

  Det manglende dokumentet kan åpnes automatisk som "Autogjenoppretting lagret dokumentnavn.asd". Hvis dette skjer, klikker du Lagre somFil-menyen og lagrer deretter dokumentet som en DOC-fil.
Obs! Hvis Word ikke åpner autogjenopprettingsfilen ved oppstart, kan filen være skadet. Hvis du finner en autogjenopprettingsfil som ikke åpnes automatisk, går du til "Slik feilsøker du skadede dokumenter" i denne artikkelen for å få mer informasjon om hvordan du gjenoppretter data fra filen.

Søke etter midlertidige filer

Hvis du ikke finner filen med de forrige fremgangsmåtene, kan du bruke denne metoden til å gjenopprette midlertidige filer.
 1. Klikk Start, klikk Søk og klikk Etter filer eller mapper.
 2. Skriv *.TMP i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
 3. I Søk i-boksen peker du på pilen og klikker deretter Min datamaskin.
 4. Hvis søkealternativene ikke vises, klikker du Søkealternativer.
 5. Klikk for å merke av for Dato, klikk de siste n dager og endre deretter n til antall dager siden du sist åpnet filen.
 6. Klikk Søk nå.
 7. Klikk DetaljerVis-menyen. Velg Ordne ikonerVis-menyen, og klikk deretter Etter dato.
 8. Bla gjennom filene, og søk etter filer som samsvarer med de siste datoene og klokkeslettene da du redigerte dokumentet. Hvis du finner dokumentet du søker etter, går du til "Slik feilsøker du skadede dokumenter" i denne artikkelen for å få mer informasjon om hvordan du gjenoppretter data fra filen.

Søke etter ~-filer

Noen midlertidige filer starter med tildetegnet (~). Når du skal finne disse filene, bruker du følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, klikk Søk og klikk Etter filer eller mapper.
 2. Skriv inn ~*.* i boksen Søk etter filer eller mapper med navnet.
 3. Klikk Søk nå.
 4. Klikk DetaljerVis-menyen. Velg Ordne ikonerVis-menyen, og klikk deretter Etter dato.
 5. Bla gjennom filene, og søk etter filer som samsvarer med de siste datoene og klokkeslettene da du redigerte dokumentet. Hvis du finner dokumentet du søker etter, går du til "Slik feilsøker du skadede dokumenter" i denne artikkelen for å få mer informasjon om hvordan du gjenoppretter data fra filen.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Word oppretter og bruker midlertidige filer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
211632 WD: How Word for Windows Uses Temporary Files

Slik feilsøker du skadede dokumenter

Følg denne fremgangsmåten for å åpne et dokument som kan være skadet:
 1. Start Word.
 2. Klikk ÅpneFil-menyen.
 3. I listen Filtype klikker du Alle filer *.*.
 4. Merk filen og klikk deretter Åpne.
Noen ganger finner du filer som du kanskje ikke kan åpne. Eller så kan du åpne filen, men dokumentet er skadet. Hvis dette skjer, klikker du koblingene til følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:

212274 HOW TO: Recover Text from Any File in Microsoft Word 2000

Mer informasjon

Words autogjenopprettingsfunksjon er utformet for å utføre en nødsikkerhetskopiering av åpne dokumenter når det oppstår feil. Noen feil kan påvirke opprettingen av autogjenopprettingsfiler. Autogjenoppretting er ikke en erstatning for å lagre filen.

Hvis du vil ha mer informasjon om autogjenoppretting, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
212273 WD2000: Why You Are Unable to Recover a Lost Document
156574 WD: What Is the AutoRecover Feature in Word?
211762 WD2000: Automatically Saving Current Work (Open Document)
107686 WD: How Word Creates and Recovers AutoRecover Files
Microsoft har for tiden ingen verktøy for å gjenopprette slettede dokumenter. Du kan imidlertid finne verktøy fra tredjepartsprodusenter på Internett som er utformet for å gjenopprette slettede dokumenter.
howto how to
Egenskaper

Artikkel-ID: 316950 – Forrige gjennomgang: 12/19/2005 02:51:00 – Revisjon: 3.0

 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbinfo ocsso wd2000 kbdta KB316950
Tilbakemelding
dy>